Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Geslacht Leeftijd Marges Perioden Leefstijl Bewegen, 4 jaar of ouder Beweegrichtlijn Voldoet aan beweegrichtlijn (%) Leefstijl Bewegen, 4 jaar of ouder Beweegrichtlijn Voldoende matig intensieve inspanning (%) Leefstijl Bewegen, 4 jaar of ouder Beweegrichtlijn Voldoende bot/spierversterk. activiteit (%) Leefstijl Bewegen, 4 jaar of ouder Wekelijkse sporters (%) Leefstijl Bewegen, 4 jaar of ouder Abonnement sportaanbieder (%) Leefstijl Bewegen, 4 jaar of ouder Lid sportvereniging (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2020 60,7 60,7 99,8 64,5 18,2 46,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2021 62,3 62,3 100,0 60,3 9,3 47,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2019/2021 59,4 59,4 99,8 62,7 14,1 46,2
Mannen Totaal Waarde 2020 65,5 65,5 100,0 64,2 12,3 51,2
Mannen Totaal Waarde 2021 64,5 64,5 100,0 57,8 7,5 46,6
Mannen Totaal Waarde 2019/2021 61,8 61,8 99,9 62,0 10,1 49,2
Vrouwen Totaal Waarde 2020 55,7 55,7 99,5 64,8 24,4 40,9
Vrouwen Totaal Waarde 2021 59,9 59,9 100,0 63,0 11,1 48,3
Vrouwen Totaal Waarde 2019/2021 56,9 56,9 99,7 63,5 18,3 43,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers uit de Gezondheidsenquête over gezondheid, zorggebruik en leefstijl van de Nederlandse kinderen van 0 jaar tot 12 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en periode.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 31 maart 2023
De tabel is aangevuld met cijfers over 2022. Daarnaast werden de marges bij percentages van 0 en 100 procent aangepast. De ondergrenzen van het 95-procent betrouwbaarheidsinterval werden op 0 gezet indien het percentage 0 was en de bovengrenzen van het 95-procent betrouwbaarheidsinterval werden op 100 gezet indien het percentage 100 was. Voorheen stonden deze grenzen op een ontbrekende waarde (puntje). Dit is nu in overeenstemming met de tabel “Gezondheid en zorggebruik: persoonskenmerken” en de tabel “Leefstijl: persoonskenmerken”.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2023 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2022.

Toelichting onderwerpen

Leefstijl
Bewegen, 4 jaar of ouder
De vragen over lichamelijke activiteit zijn gebaseerd op de zogeheten short questionnaire to assess health enhancing physical activity (SQUASH). Deze vragenlijst beoogt een volledig beeld te leveren van de lichamelijke activiteit. Gevraagd wordt naar frequentie en duur van de volgende deelvormen van lichamelijke activiteit:
'1. Fietsen en lopen in woon-werk of woon-school verkeer,'
'2. Activiteiten op het werk of op school,'
'3. Activiteiten in het huishouden,
'4.Wandelen, fietsen, buiten spelen, tuinieren en klussen in de vrije tijd.
'5. Sporten.'
Beweegrichtlijn
De beweegrichtlijn is eind 2017 opgesteld door de Gezondheidsraad. Deze nieuwe richtlijn vervangt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de fitnorm en de combinorm. Jongeren van 4 tot 12 jaar dienen minstens elke dag een uur matig intensieve inspanning te verrichten en minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten.
Over de 2020-cijfers over dit onderwerp is een toelichtende nota verschenen, zie tabeltoelichting.
Voldoet aan beweegrichtlijn
Percentage kinderen van 4 jaar tot 12 jaar dat voldoet aan de beweegrichtlijn. Kinderen van 4 tot 12 jaar dienen minstens elke dag een uur matig intensieve inspanning te verrichten en minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten.
Voldoende matig intensieve inspanning
Percentage kinderen van 4 jaar tot 12 jaar dat voldoende matig intensieve inspanning verricht, zoals wandelen en fietsen. Kinderen van 4 tot 132 jaar dienen minstens elke dag een uur matig intensieve inspanning te verrichten.
Voldoende bot/spierversterk. activiteit
Percentage kinderen van 4 jaar tot 12 jaar dat voldoende spier- en botversterkende activiteiten verricht. Kinderen van 4 tot 12 jaar dienen minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten.
Wekelijkse sporters
Percentage kinderen van 4 jaar tot 12 jaar dat minimaal 1 keer per week sport.
Over de 2020-cijfers over dit onderwerp is een toelichtende nota verschenen, zie tabeltoelichting.
Abonnement sportaanbieder
Percentage kinderen dat een abonnement heeft op een fitnesscentrum, zwembad of een andere sportaanbieder.
Lid sportvereniging
Percentage kinderen dat lid is van een sportvereniging.