Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Opdrachtgever Bouwfasen Perioden Totale bouwkosten gebouwen (mln euro)
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2023 maart* 1.752
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2023 april* 1.877
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2023 mei* 1.492
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2023 juni* 1.900
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2023 juli* 1.518
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2023 augustus* 1.295
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2023 september* 1.393
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2023 oktober* 2.025
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2023 november* 1.560
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2023 december* 1.660
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2024 januari* 1.111
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2024 februari* 1.906
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2023 maart* 1.761
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2023 april* 1.556
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2023 mei* 1.959
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2023 juni* 1.606
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2023 juli* 1.872
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2023 augustus* 1.555
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2023 september* 1.359
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2023 oktober* 1.495
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2023 november* 1.632
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2023 december* 1.751
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2024 januari* 1.489
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2024 februari* 1.372
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2023 maart* 3.281
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2023 april* 3.602
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2023 mei* 3.135
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2023 juni* 3.429
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2023 juli* 3.075
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2023 augustus* 2.814
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2023 september* 2.848
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2023 oktober* 3.377
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2023 november* 3.306
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2023 december* 3.215
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2024 januari* 2.836
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2024 februari* 3.370
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2023 maart* 33.332
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2023 april* 33.221
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2023 mei* 33.790
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2023 juni* 33.451
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2023 juli* 33.747
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2023 augustus* 34.100
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2023 september* 33.788
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2023 oktober* 33.380
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2023 november* 33.141
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2023 december* 33.411
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2024 januari* 33.297
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2024 februari* 32.885
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2023 maart* 2.029
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2023 april* 1.580
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2023 mei* 1.793
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2023 juni* 2.063
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2023 juli* 1.634
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2023 augustus* 976
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2023 september* 1.995
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2023 oktober* 1.908
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2023 november* 1.874
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2023 december* 1.380
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2024 januari* 1.386
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2024 februari* 1.751
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2023 maart* 17.061
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2023 april* 17.037
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2023 mei* 17.204
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2023 juni* 16.746
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2023 juli* 16.985
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2023 augustus* 17.564
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2023 september* 16.927
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2023 oktober* 16.515
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2023 november* 16.273
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2023 december* 16.643
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2024 januari* 16.746
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2024 februari* 16.368
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2023 maart* 1.711
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2023 april* 1.667
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2023 mei* 1.391
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2023 juni* 1.945
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2023 juli* 1.577
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2023 augustus* 1.202
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2023 september* 1.671
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2023 oktober* 1.902
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2023 november* 1.871
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2023 december* 1.481
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2024 januari* 1.604
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2024 februari* 1.784
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2023 maart* 395
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2023 april* 233
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2023 mei* 264
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2023 juni* 315
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2023 juli* 271
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2023 augustus* 248
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2023 september* 154
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2023 oktober* 262
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2023 november* 243
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2023 december* 291
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2024 januari* 205
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2024 februari* 264
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2023 maart* 132
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2023 april* 357
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2023 mei* 359
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2023 juni* 296
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar opdrachtgever. De kosten van nieuwbouw kunnen ook uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 30 april 2024:
De cijfers van verslagmaand februari 2024 zijn toegevoegd. Alle cijfers vanaf februari 2023 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden op de laatste werkdag van de tweede maand na verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Totale bouwkosten gebouwen
De geschatte bouwkosten voor alle gebouwen waarvoor een bouwvergunning van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclufief BTW