Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Opdrachtgever Bouwfasen Perioden Totale bouwkosten gebouwen (mln euro)
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2024 1e kwartaal* 5.444
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2024 1e kwartaal* 4.779
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2024 1e kwartaal* 3.887
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2024 1e kwartaal* 33.315
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2024 1e kwartaal* 4.916
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2024 1e kwartaal* 16.530
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2024 1e kwartaal* 4.902
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2024 1e kwartaal* 763
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2024 1e kwartaal* 839
Overheid of Woningcorporaties Nog niet begonnen bouwwerken 2024 1e kwartaal* 463
Overheid of Woningcorporaties Bouwwerken in uitvoering 2024 1e kwartaal* 4.899
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2024 1e kwartaal* 677
Overheid of Woningcorporaties Nog te produceren bouwwerken 2024 1e kwartaal* 2.737
Overheid of Woningcorporaties Gereedgekomen bouwwerken 2024 1e kwartaal* 562
Bouwers voor de markt Ontvangen orders 2024 1e kwartaal* 2.649
Bouwers voor de markt Begonnen bouwwerken 2024 1e kwartaal* 2.018
Bouwers voor de markt Nog niet begonnen bouwwerken 2024 1e kwartaal* 1.649
Bouwers voor de markt Bouwwerken in uitvoering 2024 1e kwartaal* 18.339
Bouwers voor de markt Productie van bouwwerken 2024 1e kwartaal* 2.216
Bouwers voor de markt Nog te produceren bouwwerken 2024 1e kwartaal* 8.933
Bouwers voor de markt Gereedgekomen bouwwerken 2024 1e kwartaal* 1.968
Andere particuliere opdrachtgevers Ontvangen orders 2024 1e kwartaal* 2.032
Andere particuliere opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2024 1e kwartaal* 1.922
Andere particuliere opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2024 1e kwartaal* 1.775
Andere particuliere opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2024 1e kwartaal* 10.078
Andere particuliere opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2024 1e kwartaal* 2.022
Andere particuliere opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2024 1e kwartaal* 4.860
Andere particuliere opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2024 1e kwartaal* 2.372
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar opdrachtgever. De kosten van nieuwbouw kunnen ook uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 31 mei 2024:
De cijfers van verslagmaand maart en het eerste kwartaal van 2024 zijn toegevoegd. Alle cijfers vanaf maart 2023 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden op de laatste werkdag van de tweede maand na verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Totale bouwkosten gebouwen
De geschatte bouwkosten voor alle gebouwen waarvoor een bouwvergunning van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclufief BTW