Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Opdrachtgever Bouwfasen Perioden Totale bouwkosten gebouwen (mln euro)
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2023 1e kwartaal* 4.551
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2023 1e kwartaal* 4.695
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2023 1e kwartaal* 3.142
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2023 1e kwartaal* 33.083
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2023 1e kwartaal* 5.306
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2023 1e kwartaal* 16.821
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2023 1e kwartaal* 5.346
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2023 1e kwartaal* 817
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2023 1e kwartaal* 565
Overheid of Woningcorporaties Nog niet begonnen bouwwerken 2023 1e kwartaal* 640
Overheid of Woningcorporaties Bouwwerken in uitvoering 2023 1e kwartaal* 3.740
Overheid of Woningcorporaties Productie van bouwwerken 2023 1e kwartaal* 541
Overheid of Woningcorporaties Nog te produceren bouwwerken 2023 1e kwartaal* 1.943
Overheid of Woningcorporaties Gereedgekomen bouwwerken 2023 1e kwartaal* 553
Bouwers voor de markt Ontvangen orders 2023 1e kwartaal* 1.438
Bouwers voor de markt Begonnen bouwwerken 2023 1e kwartaal* 1.631
Bouwers voor de markt Nog niet begonnen bouwwerken 2023 1e kwartaal* 811
Bouwers voor de markt Bouwwerken in uitvoering 2023 1e kwartaal* 17.939
Bouwers voor de markt Productie van bouwwerken 2023 1e kwartaal* 2.379
Bouwers voor de markt Nog te produceren bouwwerken 2023 1e kwartaal* 9.093
Bouwers voor de markt Gereedgekomen bouwwerken 2023 1e kwartaal* 2.064
Andere particuliere opdrachtgevers Ontvangen orders 2023 1e kwartaal* 2.295
Andere particuliere opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2023 1e kwartaal* 2.499
Andere particuliere opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2023 1e kwartaal* 1.691
Andere particuliere opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2023 1e kwartaal* 11.403
Andere particuliere opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2023 1e kwartaal* 2.386
Andere particuliere opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2023 1e kwartaal* 5.786
Andere particuliere opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2023 1e kwartaal* 2.729
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar opdrachtgever. De kosten van nieuwbouw kunnen ook uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 31 mei 2023:
De cijfers van verslagmaand maart en het eerste kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande 12 maanden en 4 kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Totale bouwkosten gebouwen
De geschatte bouwkosten voor alle gebouwen waarvoor een bouwvergunning van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclufief BTW