Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Woningtype Oppervlakteklasse Regio's Perioden Beginstand woningvoorraad (aantal)
Totaal Totaal Nederland 2022* 8.043.808
Totaal Totaal Noord-Nederland (LD) 2022* 820.460
Totaal Totaal Oost-Nederland (LD) 2022* 1.628.670
Totaal Totaal West-Nederland (LD) 2022* 3.889.832
Totaal Totaal Zuid-Nederland (LD) 2022* 1.704.846
Totaal Totaal Niet in te delen (LD) 2022* 0
Totaal Totaal Groningen (PV) 2022* 287.567
Totaal Totaal Fryslân (PV) 2022* 306.632
Totaal Totaal Drenthe (PV) 2022* 226.261
Totaal Totaal Overijssel (PV) 2022* 518.555
Totaal Totaal Flevoland (PV) 2022* 178.000
Totaal Totaal Gelderland (PV) 2022* 932.115
Totaal Totaal Utrecht (PV) 2022* 601.093
Totaal Totaal Noord-Holland (PV) 2022* 1.375.263
Totaal Totaal Zuid-Holland (PV) 2022* 1.724.087
Totaal Totaal Zeeland (PV) 2022* 189.389
Totaal Totaal Noord-Brabant (PV) 2022* 1.164.411
Totaal Totaal Limburg (PV) 2022* 540.435
Totaal Totaal Niet in te delen (PV) 2022* 0
Totaal Totaal Oost-Groningen (CR) 2022* 64.616
Totaal Totaal Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 23.177
Totaal Totaal Overig Groningen (CR) 2022* 199.774
Totaal Totaal Noord-Friesland (CR) 2022* 153.872
Totaal Totaal Zuidwest-Friesland (CR) 2022* 66.351
Totaal Totaal Zuidoost-Friesland (CR) 2022* 86.409
Totaal Totaal Noord-Drenthe (CR) 2022* 88.296
Totaal Totaal Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 76.911
Totaal Totaal Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 61.054
Totaal Totaal Noord-Overijssel (CR) 2022* 163.911
Totaal Totaal Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 70.544
Totaal Totaal Twente (CR) 2022* 284.100
Totaal Totaal Veluwe (CR) 2022* 301.486
Totaal Totaal Achterhoek (CR) 2022* 182.652
Totaal Totaal Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 344.793
Totaal Totaal Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 103.184
Totaal Totaal Utrecht (CR) 2022* 601.093
Totaal Totaal Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 172.047
Totaal Totaal Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 116.084
Totaal Totaal IJmond (CR) 2022* 90.980
Totaal Totaal Agglomeratie Haarlem (CR) 2022* 110.213
Totaal Totaal Zaanstreek (CR) 2022* 76.968
Totaal Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2022* 688.341
Totaal Totaal Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022* 120.630
Totaal Totaal Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022* 197.423
Totaal Totaal Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022* 423.887
Totaal Totaal Delft en Westland (CR) 2022* 106.551
Totaal Totaal Oost-Zuid-Holland (CR) 2022* 147.262
Totaal Totaal Groot-Rijnmond (CR) 2022* 682.506
Totaal Totaal Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022* 166.458
Totaal Totaal Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022* 54.948
Totaal Totaal Overig Zeeland (CR) 2022* 134.441
Totaal Totaal West-Noord-Brabant (CR) 2022* 290.093
Totaal Totaal Midden-Noord-Brabant (CR) 2022* 221.718
Totaal Totaal Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 293.884
Totaal Totaal Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 358.716
Totaal Totaal Noord-Limburg (CR) 2022* 127.670
Totaal Totaal Midden-Limburg (CR) 2022* 111.589
Totaal Totaal Zuid-Limburg (CR) 2022* 301.176
Totaal Totaal Flevoland (CR) 2022* 178.000
Totaal Totaal Niet in te delen (CR) 2022* 0
Totaal Totaal Aa en Hunze 2022* 11.336
Totaal Totaal Aalburg 2022*
Totaal Totaal Aalsmeer 2022* 13.368
Totaal Totaal Aalten 2022* 12.095
Totaal Totaal Achtkarspelen 2022* 12.264
Totaal Totaal Alblasserdam 2022* 8.415
Totaal Totaal Albrandswaard 2022* 10.622
Totaal Totaal Alkmaar 2022* 52.941
Totaal Totaal Almelo 2022* 33.917
Totaal Totaal Almere 2022* 88.874
Totaal Totaal Alphen aan den Rijn 2022* 49.398
Totaal Totaal Alphen-Chaam 2022* 4.508
Totaal Totaal Altena 2022* 22.846
Totaal Totaal Ameland 2022* 1.778
Totaal Totaal Amersfoort 2022* 69.962
Totaal Totaal Amstelveen 2022* 42.402
Totaal Totaal Amsterdam 2022* 456.730
Totaal Totaal Apeldoorn 2022* 74.603
Totaal Totaal Appingedam 2022*
Totaal Totaal Arnhem 2022* 79.065
Totaal Totaal Assen 2022* 32.680
Totaal Totaal Asten 2022* 7.146
Totaal Totaal Baarle-Nassau 2022* 2.955
Totaal Totaal Baarn 2022* 11.766
Totaal Totaal Barendrecht 2022* 19.594
Totaal Totaal Barneveld 2022* 23.379
Totaal Totaal Bedum 2022*
Totaal Totaal Beek (L.) 2022* 7.505
Totaal Totaal Beekdaelen 2022* 16.722
Totaal Totaal Beemster 2022*
Totaal Totaal Beesel 2022* 6.067
Totaal Totaal Bellingwedde 2022*
Totaal Totaal Berg en Dal 2022* 15.920
Totaal Totaal Bergambacht 2022*
Totaal Totaal Bergeijk 2022* 8.161
Totaal Totaal Bergen (L.) 2022* 5.802
Totaal Totaal Bergen (NH.) 2022* 15.383
Totaal Totaal Bergen op Zoom 2022* 31.172
Totaal Totaal Berkelland 2022* 19.721
Totaal Totaal Bernheze 2022* 12.943
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kenmerken van de voorraad woningen op 1 januari. De tabel toont de beginstand op 1 januari. Deze beginstand wordt verder uitgesplitst naar oppervlakteklasse, woningtype, landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot de voorraad woningen worden gerekend alle verblijfsobjecten met op de peildatum een woonfunctie en een status “in gebruik (niet ingemeten)", “in gebruik”, “buiten gebruik” of “verbouwing”.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 1 januari 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 29 april 2022:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden circa 3 maanden na aanvang van het verslagjaar gepubliceerd. Definitieve cijfers worden circa 9 maanden na aanvang van het verslagjaar uitgebracht.

Toelichting onderwerpen

Beginstand woningvoorraad
Woningvoorraad aan het begin van de verslagperiode.
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen.
Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.