Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Woningtype Oppervlakteklasse Regio's Perioden Beginstand woningvoorraad (aantal)
Totaal Totaal Venlo 2024* 48.986
Totaal 2 tot 15 m² Venlo 2024* 5
Totaal 15 tot 50 m² Venlo 2024* 1.706
Totaal 50 tot 75 m² Venlo 2024* 5.376
Totaal 75 tot 100 m² Venlo 2024* 12.058
Totaal 100 tot 150 m² Venlo 2024* 17.946
Totaal 150 tot 250 m² Venlo 2024* 9.313
Totaal 250 tot 500 m² Venlo 2024* 2.266
Totaal 500 tot 10 000 m² Venlo 2024* 311
Totaal Onbekend Venlo 2024* 5
Eengezinswoning Totaal Venlo 2024* 33.187
Eengezinswoning 2 tot 15 m² Venlo 2024* 2
Eengezinswoning 15 tot 50 m² Venlo 2024* 52
Eengezinswoning 50 tot 75 m² Venlo 2024* 561
Eengezinswoning 75 tot 100 m² Venlo 2024* 5.532
Eengezinswoning 100 tot 150 m² Venlo 2024* 15.965
Eengezinswoning 150 tot 250 m² Venlo 2024* 8.685
Eengezinswoning 250 tot 500 m² Venlo 2024* 2.109
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² Venlo 2024* 277
Eengezinswoning Onbekend Venlo 2024* 4
Meergezinswoning Totaal Venlo 2024* 15.799
Meergezinswoning 2 tot 15 m² Venlo 2024* 3
Meergezinswoning 15 tot 50 m² Venlo 2024* 1.654
Meergezinswoning 50 tot 75 m² Venlo 2024* 4.815
Meergezinswoning 75 tot 100 m² Venlo 2024* 6.526
Meergezinswoning 100 tot 150 m² Venlo 2024* 1.981
Meergezinswoning 150 tot 250 m² Venlo 2024* 628
Meergezinswoning 250 tot 500 m² Venlo 2024* 157
Meergezinswoning 500 tot 10 000 m² Venlo 2024* 34
Meergezinswoning Onbekend Venlo 2024* 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kenmerken van de voorraad woningen op 1 januari. De tabel toont de beginstand op 1 januari. Deze beginstand wordt verder uitgesplitst naar oppervlakteklasse, woningtype, landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot de voorraad woningen worden gerekend alle verblijfsobjecten met op de peildatum een woonfunctie en een status “in gebruik (niet ingemeten)", “in gebruik”, “buiten gebruik” of “verbouwing”.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 1 januari 2023 zijn definitief.

Wijzigingen per 16 april 2024:
De voorlopige cijfers van 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden circa 3 maanden na aanvang van het verslagjaar gepubliceerd. Definitieve cijfers worden circa 9 maanden na aanvang van het verslagjaar uitgebracht.

Toelichting onderwerpen

Beginstand woningvoorraad
Woningvoorraad aan het begin van de verslagperiode.
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen.
Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.