Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Woningtype Oppervlakteklasse Regio's Perioden Beginstand woningvoorraad (aantal)
Totaal Totaal Venlo 2022 48.180
Totaal 2 tot 15 m² Venlo 2022 3
Totaal 15 tot 50 m² Venlo 2022 1.546
Totaal 50 tot 75 m² Venlo 2022 5.201
Totaal 75 tot 100 m² Venlo 2022 12.252
Totaal 100 tot 150 m² Venlo 2022 17.732
Totaal 150 tot 250 m² Venlo 2022 9.002
Totaal 250 tot 500 m² Venlo 2022 2.146
Totaal 500 tot 10 000 m² Venlo 2022 293
Totaal Onbekend Venlo 2022 5
Eengezinswoning Totaal Venlo 2022 33.038
Eengezinswoning 2 tot 15 m² Venlo 2022 1
Eengezinswoning 15 tot 50 m² Venlo 2022 76
Eengezinswoning 50 tot 75 m² Venlo 2022 607
Eengezinswoning 75 tot 100 m² Venlo 2022 5.834
Eengezinswoning 100 tot 150 m² Venlo 2022 15.846
Eengezinswoning 150 tot 250 m² Venlo 2022 8.420
Eengezinswoning 250 tot 500 m² Venlo 2022 1.993
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² Venlo 2022 257
Eengezinswoning Onbekend Venlo 2022 4
Meergezinswoning Totaal Venlo 2022 15.142
Meergezinswoning 2 tot 15 m² Venlo 2022 2
Meergezinswoning 15 tot 50 m² Venlo 2022 1.470
Meergezinswoning 50 tot 75 m² Venlo 2022 4.594
Meergezinswoning 75 tot 100 m² Venlo 2022 6.418
Meergezinswoning 100 tot 150 m² Venlo 2022 1.886
Meergezinswoning 150 tot 250 m² Venlo 2022 582
Meergezinswoning 250 tot 500 m² Venlo 2022 153
Meergezinswoning 500 tot 10 000 m² Venlo 2022 36
Meergezinswoning Onbekend Venlo 2022 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kenmerken van de voorraad woningen op 1 januari. De tabel toont de beginstand op 1 januari. Deze beginstand wordt verder uitgesplitst naar oppervlakteklasse, woningtype, landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot de voorraad woningen worden gerekend alle verblijfsobjecten met op de peildatum een woonfunctie en een status “in gebruik (niet ingemeten)", “in gebruik”, “buiten gebruik” of “verbouwing”.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 1 januari 2022 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 oktober 2022:
De cijfers van 1 januari 2022 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden circa 3 maanden na aanvang van het verslagjaar gepubliceerd. Definitieve cijfers worden circa 9 maanden na aanvang van het verslagjaar uitgebracht.

Toelichting onderwerpen

Beginstand woningvoorraad
Woningvoorraad aan het begin van de verslagperiode.
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen.
Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.