Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Woningtype Oppervlakteklasse Perioden Regio's Beginstand woningvoorraad (aantal)
Totaal Totaal 2022 Nederland 8.045.580
Totaal Totaal 2022 Oost-Groningen (CR) 64.617
Totaal Totaal 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 23.177
Totaal Totaal 2022 Overig Groningen (CR) 199.774
Totaal Totaal 2022 Noord-Friesland (CR) 153.873
Totaal Totaal 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 66.351
Totaal Totaal 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 86.409
Totaal Totaal 2022 Noord-Drenthe (CR) 88.296
Totaal Totaal 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 76.969
Totaal Totaal 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 61.054
Totaal Totaal 2022 Noord-Overijssel (CR) 163.912
Totaal Totaal 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 70.544
Totaal Totaal 2022 Twente (CR) 284.102
Totaal Totaal 2022 Veluwe (CR) 301.488
Totaal Totaal 2022 Achterhoek (CR) 182.651
Totaal Totaal 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 344.793
Totaal Totaal 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 103.184
Totaal Totaal 2022 Utrecht (CR) 601.096
Totaal Totaal 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 172.047
Totaal Totaal 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 116.084
Totaal Totaal 2022 IJmond (CR) 90.983
Totaal Totaal 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 110.213
Totaal Totaal 2022 Zaanstreek (CR) 76.968
Totaal Totaal 2022 Groot-Amsterdam (CR) 690.008
Totaal Totaal 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 120.646
Totaal Totaal 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 197.423
Totaal Totaal 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 423.888
Totaal Totaal 2022 Delft en Westland (CR) 106.551
Totaal Totaal 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 147.262
Totaal Totaal 2022 Groot-Rijnmond (CR) 682.509
Totaal Totaal 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 166.462
Totaal Totaal 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 54.948
Totaal Totaal 2022 Overig Zeeland (CR) 134.449
Totaal Totaal 2022 West-Noord-Brabant (CR) 290.093
Totaal Totaal 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 221.718
Totaal Totaal 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 293.886
Totaal Totaal 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 358.717
Totaal Totaal 2022 Noord-Limburg (CR) 127.670
Totaal Totaal 2022 Midden-Limburg (CR) 111.589
Totaal Totaal 2022 Zuid-Limburg (CR) 301.176
Totaal Totaal 2022 Flevoland (CR) 178.000
Totaal Totaal 2022 Niet in te delen (CR) 0
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Nederland 1.303
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 2
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 0
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Overig Groningen (CR) 20
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 36
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 15
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 6
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 4
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 7
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 4
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 25
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 25
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Twente (CR) 45
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Veluwe (CR) 49
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Achterhoek (CR) 28
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 22
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 9
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Utrecht (CR) 158
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 8
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 5
Totaal 2 tot 15 m² 2022 IJmond (CR) 5
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 76
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Zaanstreek (CR) 31
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 165
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 7
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 32
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 40
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Delft en Westland (CR) 46
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 13
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 81
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 69
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 18
Totaal 2 tot 15 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 18
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 16
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 15
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 40
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Noord-Limburg (CR) 6
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Midden-Limburg (CR) 13
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Zuid-Limburg (CR) 105
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Flevoland (CR) 37
Totaal 2 tot 15 m² 2022 Niet in te delen (CR) 0
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Nederland 463.859
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 2.015
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 862
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Overig Groningen (CR) 18.606
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 8.049
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 1.638
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 2.670
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 3.251
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 1.234
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 2.571
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 6.928
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 2.715
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Twente (CR) 9.250
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Veluwe (CR) 15.931
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Achterhoek (CR) 4.971
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 18.144
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 2.099
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Utrecht (CR) 37.630
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 5.491
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 6.157
Totaal 15 tot 50 m² 2022 IJmond (CR) 3.358
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 7.685
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Zaanstreek (CR) 2.862
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 108.480
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 7.320
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 13.512
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 33.098
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Delft en Westland (CR) 10.107
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 5.441
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 34.268
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 4.983
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 1.129
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 5.088
Totaal 15 tot 50 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 10.409
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 11.673
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 9.710
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 15.491
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Noord-Limburg (CR) 2.913
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Midden-Limburg (CR) 2.983
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Zuid-Limburg (CR) 17.435
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Flevoland (CR) 5.702
Totaal 15 tot 50 m² 2022 Niet in te delen (CR) 0
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Nederland 1.205.706
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 6.830
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 2.201
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Overig Groningen (CR) 25.149
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 18.618
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 6.474
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 7.053
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 7.293
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 6.657
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 6.348
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 16.475
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 7.913
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Twente (CR) 32.229
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Veluwe (CR) 31.959
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Achterhoek (CR) 15.899
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 44.840
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 7.283
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Utrecht (CR) 91.453
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 17.368
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 15.602
Totaal 50 tot 75 m² 2022 IJmond (CR) 14.175
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 21.027
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Zaanstreek (CR) 11.506
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 197.244
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 20.264
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 35.922
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 109.159
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Delft en Westland (CR) 18.799
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 19.932
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 158.372
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 29.097
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 4.473
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 15.307
Totaal 50 tot 75 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 29.379
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 23.461
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 27.965
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 30.895
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Noord-Limburg (CR) 9.433
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Midden-Limburg (CR) 9.275
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Zuid-Limburg (CR) 35.808
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Flevoland (CR) 16.569
Totaal 50 tot 75 m² 2022 Niet in te delen (CR) 0
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Nederland 1.843.969
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 14.615
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 5.044
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Overig Groningen (CR) 46.547
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 30.808
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 14.318
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 18.703
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 15.147
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 16.043
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 11.799
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 32.736
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 17.124
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Twente (CR) 58.844
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Veluwe (CR) 62.937
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Achterhoek (CR) 31.832
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 78.665
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 22.452
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Utrecht (CR) 143.679
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 35.205
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 27.232
Totaal 75 tot 100 m² 2022 IJmond (CR) 24.411
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 30.534
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Zaanstreek (CR) 27.164
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 167.173
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 28.611
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 48.492
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 110.487
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Delft en Westland (CR) 27.130
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 37.843
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 203.379
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 46.077
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 13.766
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 32.774
Totaal 75 tot 100 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 62.545
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 47.428
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 50.345
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 62.644
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Noord-Limburg (CR) 23.212
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Midden-Limburg (CR) 19.715
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Zuid-Limburg (CR) 62.890
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Flevoland (CR) 33.619
Totaal 75 tot 100 m² 2022 Niet in te delen (CR) 0
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Nederland 2.948.427
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 26.318
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 9.440
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Overig Groningen (CR) 68.495
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 58.280
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 25.842
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 35.947
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 36.877
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 31.814
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 22.760
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 63.702
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 25.500
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Twente (CR) 115.427
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Veluwe (CR) 121.248
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Achterhoek (CR) 76.109
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 135.513
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 43.470
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Utrecht (CR) 228.802
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 76.583
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 50.075
Totaal 100 tot 150 m² 2022 IJmond (CR) 37.522
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 33.281
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Zaanstreek (CR) 28.387
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 161.389
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 41.384
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 71.022
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 119.870
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Delft en Westland (CR) 35.739
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 58.906
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 214.640
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 62.890
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 21.008
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 53.809
Totaal 100 tot 150 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 121.556
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 87.949
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 116.683
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 148.811
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Noord-Limburg (CR) 51.211
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Midden-Limburg (CR) 39.663
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Zuid-Limburg (CR) 104.682
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Flevoland (CR) 85.823
Totaal 100 tot 150 m² 2022 Niet in te delen (CR) 0
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Nederland 1.282.502
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 10.822
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 4.227
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Overig Groningen (CR) 31.995
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 29.830
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 13.457
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 17.067
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 20.651
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 16.850
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 13.531
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 35.853
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 14.572
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Twente (CR) 56.420
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Veluwe (CR) 56.813
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Achterhoek (CR) 41.100
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 55.519
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 22.165
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Utrecht (CR) 82.508
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 30.328
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 14.402
Totaal 150 tot 250 m² 2022 IJmond (CR) 10.301
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 13.795
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Zaanstreek (CR) 6.111
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 46.987
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 17.966
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 24.052
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 43.038
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Delft en Westland (CR) 12.616
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 20.898
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 62.010
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 19.848
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 11.841
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 22.836
Totaal 150 tot 250 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 53.884
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 41.366
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 70.245
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 80.560
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Noord-Limburg (CR) 31.755
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Midden-Limburg (CR) 29.680
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Zuid-Limburg (CR) 62.173
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Flevoland (CR) 32.430
Totaal 150 tot 250 m² 2022 Niet in te delen (CR) 0
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Nederland 253.879
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 2.795
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 956
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Overig Groningen (CR) 6.462
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 5.901
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 2.896
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 3.765
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 4.204
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 3.635
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 3.296
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 6.916
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 2.380
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Twente (CR) 10.387
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Veluwe (CR) 11.020
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Achterhoek (CR) 10.743
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 10.324
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 4.863
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Utrecht (CR) 14.490
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 5.806
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 2.178
Totaal 250 tot 500 m² 2022 IJmond (CR) 1.100
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 3.403
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Zaanstreek (CR) 750
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 6.653
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 4.500
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 3.863
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 7.409
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Delft en Westland (CR) 1.844
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 3.654
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 8.516
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 3.102
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2.376
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 4.047
Totaal 250 tot 500 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 10.873
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 8.493
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 16.718
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 17.857
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Noord-Limburg (CR) 7.938
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Midden-Limburg (CR) 9.050
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Zuid-Limburg (CR) 16.143
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Flevoland (CR) 2.573
Totaal 250 tot 500 m² 2022 Niet in te delen (CR) 0
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Nederland 44.468
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 1.217
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 447
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Overig Groningen (CR) 2.494
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 2.347
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 1.710
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 1.195
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 868
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 724
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 740
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 1.274
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 313
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Twente (CR) 1.493
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Veluwe (CR) 1.425
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Achterhoek (CR) 1.967
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 1.749
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 832
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Utrecht (CR) 2.323
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 1.254
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 387
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 IJmond (CR) 109
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 406
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Zaanstreek (CR) 155
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 980
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 592
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 521
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 780
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Delft en Westland (CR) 262
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 572
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 1.213
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 394
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 353
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 566
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 1.416
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 1.316
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2.196
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2.339
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Noord-Limburg (CR) 1.184
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Midden-Limburg (CR) 1.199
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Zuid-Limburg (CR) 1.929
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Flevoland (CR) 1.227
Totaal 500 tot 10 000 m² 2022 Niet in te delen (CR) 0
Eengezinswoning Totaal 2022 Nederland 5.129.687
Eengezinswoning Totaal 2022 Oost-Groningen (CR) 52.762
Eengezinswoning Totaal 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 18.372
Eengezinswoning Totaal 2022 Overig Groningen (CR) 115.529
Eengezinswoning Totaal 2022 Noord-Friesland (CR) 119.292
Eengezinswoning Totaal 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 56.099
Eengezinswoning Totaal 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 70.771
Eengezinswoning Totaal 2022 Noord-Drenthe (CR) 72.290
Eengezinswoning Totaal 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 63.882
Eengezinswoning Totaal 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 47.786
Eengezinswoning Totaal 2022 Noord-Overijssel (CR) 125.074
Eengezinswoning Totaal 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 51.975
Eengezinswoning Totaal 2022 Twente (CR) 211.328
Eengezinswoning Totaal 2022 Veluwe (CR) 222.021
Eengezinswoning Totaal 2022 Achterhoek (CR) 145.313
Eengezinswoning Totaal 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 233.267
Eengezinswoning Totaal 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 87.644
Eengezinswoning Totaal 2022 Utrecht (CR) 374.717
Eengezinswoning Totaal 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 138.079
Eengezinswoning Totaal 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 81.836
Eengezinswoning Totaal 2022 IJmond (CR) 58.824
Eengezinswoning Totaal 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 58.913
Eengezinswoning Totaal 2022 Zaanstreek (CR) 49.235
Eengezinswoning Totaal 2022 Groot-Amsterdam (CR) 209.794
Eengezinswoning Totaal 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 80.344
Eengezinswoning Totaal 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 115.780
Eengezinswoning Totaal 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 137.438
Eengezinswoning Totaal 2022 Delft en Westland (CR) 58.397
Eengezinswoning Totaal 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 102.100
Eengezinswoning Totaal 2022 Groot-Rijnmond (CR) 312.146
Eengezinswoning Totaal 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 107.148
Eengezinswoning Totaal 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 46.424
Eengezinswoning Totaal 2022 Overig Zeeland (CR) 106.307
Eengezinswoning Totaal 2022 West-Noord-Brabant (CR) 215.346
Eengezinswoning Totaal 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 163.667
Eengezinswoning Totaal 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 222.534
Eengezinswoning Totaal 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 267.688
Eengezinswoning Totaal 2022 Noord-Limburg (CR) 101.354
Eengezinswoning Totaal 2022 Midden-Limburg (CR) 88.174
Eengezinswoning Totaal 2022 Zuid-Limburg (CR) 201.625
Eengezinswoning Totaal 2022 Flevoland (CR) 138.412
Eengezinswoning Totaal 2022 Niet in te delen (CR) 0
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Nederland 251
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 1
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 0
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Overig Groningen (CR) 3
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 2
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 13
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 3
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 3
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 5
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 2
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 16
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 1
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Twente (CR) 8
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Veluwe (CR) 7
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Achterhoek (CR) 21
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 2
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 2
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Utrecht (CR) 26
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 4
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 0
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 IJmond (CR) 1
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 0
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zaanstreek (CR) 0
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 10
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 3
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 5
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Delft en Westland (CR) 3
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 3
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 42
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 1
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 1
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 6
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 9
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 10
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 5
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 8
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Noord-Limburg (CR) 3
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Midden-Limburg (CR) 1
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zuid-Limburg (CR) 6
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Flevoland (CR) 13
Eengezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Niet in te delen (CR) 0
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Nederland 21.164
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 177
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 58
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Overig Groningen (CR) 478
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 499
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 293
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 107
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 374
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 118
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 109
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 570
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 80
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Twente (CR) 370
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Veluwe (CR) 2.308
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Achterhoek (CR) 338
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 375
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 207
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Utrecht (CR) 1.627
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 444
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 365
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 IJmond (CR) 243
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 473
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zaanstreek (CR) 142
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 2.320
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 387
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 927
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 1.145
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Delft en Westland (CR) 272
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 516
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 1.825
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 225
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 215
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 496
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 454
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 568
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 579
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 492
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Noord-Limburg (CR) 185
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Midden-Limburg (CR) 120
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zuid-Limburg (CR) 391
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Flevoland (CR) 292
Eengezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Niet in te delen (CR) 0
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Nederland 163.208
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 2.820
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 553
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Overig Groningen (CR) 4.016
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 5.013
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 2.712
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 1.979
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 1.482
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 1.511
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 1.624
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 3.325
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 2.262
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Twente (CR) 4.653
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Veluwe (CR) 5.909
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Achterhoek (CR) 2.948
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 5.798
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 2.177
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Utrecht (CR) 13.554
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 4.268
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 2.773
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 IJmond (CR) 1.646
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 3.551
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zaanstreek (CR) 2.657
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 13.004
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 3.502
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 6.980
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 3.995
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Delft en Westland (CR) 2.713
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 3.623
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 17.638
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 4.714
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2.010
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 5.250
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 3.997
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 3.895
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 3.125
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 3.564
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Noord-Limburg (CR) 1.531
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Midden-Limburg (CR) 1.125
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zuid-Limburg (CR) 3.222
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Flevoland (CR) 2.089
Eengezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Niet in te delen (CR) 0
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Nederland 913.447
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 11.113
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 3.450
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Overig Groningen (CR) 18.266
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 22.335
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 11.370
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 13.476
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 11.001
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 11.538
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 8.239
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 20.897
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 10.137
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Twente (CR) 37.245
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Veluwe (CR) 38.214
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Achterhoek (CR) 22.731
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 45.659
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 17.366
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Utrecht (CR) 68.197
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 25.031
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 17.076
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 IJmond (CR) 12.605
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 14.186
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zaanstreek (CR) 14.624
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 43.762
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 17.518
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 22.031
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 15.960
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Delft en Westland (CR) 12.037
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 21.005
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 62.977
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 25.274
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 10.766
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 24.524
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 36.335
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 29.326
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 27.495
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 33.055
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Noord-Limburg (CR) 12.964
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Midden-Limburg (CR) 11.904
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zuid-Limburg (CR) 31.149
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Flevoland (CR) 20.609
Eengezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Niet in te delen (CR) 0
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Nederland 2.563.353
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 24.716
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 8.850
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Overig Groningen (CR) 54.896
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 54.850
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 24.381
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 33.878
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 34.701
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 30.161
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 21.114
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 58.773
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 23.282
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Twente (CR) 105.349
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Veluwe (CR) 110.874
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Achterhoek (CR) 70.104
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 119.667
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 41.175
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Utrecht (CR) 199.087
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 72.503
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 45.820
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 IJmond (CR) 33.541
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 25.116
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Zaanstreek (CR) 25.263
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 109.000
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 37.344
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 60.619
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 74.065
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Delft en Westland (CR) 30.185
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 53.384
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 165.554
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 55.289
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 19.464
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 49.978
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 111.446
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 81.063
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 106.653
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 134.526
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Noord-Limburg (CR) 47.470
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Midden-Limburg (CR) 36.669
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Zuid-Limburg (CR) 91.884
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Flevoland (CR) 80.659
Eengezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Niet in te delen (CR) 0
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Nederland 1.195.891
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 10.418
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 4.107
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Overig Groningen (CR) 29.584
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 28.788
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 13.026
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 16.610
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 19.950
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 16.399
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 12.963
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 33.996
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 13.794
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Twente (CR) 53.103
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Veluwe (CR) 53.462
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Achterhoek (CR) 37.843
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 51.050
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 21.355
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Utrecht (CR) 77.315
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 29.267
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 13.496
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 IJmond (CR) 9.727
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 12.181
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Zaanstreek (CR) 5.749
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 36.040
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 16.818
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 21.477
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 35.029
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Delft en Westland (CR) 11.473
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 19.697
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 55.314
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 18.490
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 11.359
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 21.810
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 51.541
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 39.649
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 66.994
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 77.088
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Noord-Limburg (CR) 30.539
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Midden-Limburg (CR) 28.681
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Zuid-Limburg (CR) 58.534
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Flevoland (CR) 31.175
Eengezinswoning 150 tot 250 m² 2022 Niet in te delen (CR) 0
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Nederland 233.050
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 2.565
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 920
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Overig Groningen (CR) 5.935
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 5.572
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 2.675
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 3.598
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 3.965
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 3.494
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 3.053
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 6.367
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 2.159
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Twente (CR) 9.361
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Veluwe (CR) 10.052
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Achterhoek (CR) 9.649
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 9.245
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 4.584
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Utrecht (CR) 13.073
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 5.401
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 1.955
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 IJmond (CR) 967
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 3.043
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Zaanstreek (CR) 662
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 4.854
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 4.224
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 3.328
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 6.633
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Delft en Westland (CR) 1.519
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 3.386
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 7.747
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2.815
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2.289
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 3.736
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 10.258
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 7.965
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 15.698
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 16.797
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Noord-Limburg (CR) 7.535
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Midden-Limburg (CR) 8.603
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Zuid-Limburg (CR) 14.958
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Flevoland (CR) 2.410
Eengezinswoning 250 tot 500 m² 2022 Niet in te delen (CR) 0
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Nederland 39.009
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 951
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 434
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Overig Groningen (CR) 2.345
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 2.229
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 1.628
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 1.119
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 813
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 651
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 678
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 1.129
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 259
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Twente (CR) 1.232
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Veluwe (CR) 1.184
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Achterhoek (CR) 1.677
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 1.460
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 767
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Utrecht (CR) 1.820
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 1.158
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 347
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 IJmond (CR) 93
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 361
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Zaanstreek (CR) 136
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 746
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 547
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 408
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 604
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Delft en Westland (CR) 187
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 485
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 1.033
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 340
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 320
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 503
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 1.295
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 1.184
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 1.980
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2.108
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Noord-Limburg (CR) 1.112
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Midden-Limburg (CR) 1.067
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Zuid-Limburg (CR) 1.472
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Flevoland (CR) 1.147
Eengezinswoning 500 tot 10 000 m² 2022 Niet in te delen (CR) 0
Meergezinswoning Totaal 2022 Nederland 2.915.893
Meergezinswoning Totaal 2022 Oost-Groningen (CR) 11.855
Meergezinswoning Totaal 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 4.805
Meergezinswoning Totaal 2022 Overig Groningen (CR) 84.245
Meergezinswoning Totaal 2022 Noord-Friesland (CR) 34.581
Meergezinswoning Totaal 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 10.252
Meergezinswoning Totaal 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 15.638
Meergezinswoning Totaal 2022 Noord-Drenthe (CR) 16.006
Meergezinswoning Totaal 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 13.087
Meergezinswoning Totaal 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 13.268
Meergezinswoning Totaal 2022 Noord-Overijssel (CR) 38.838
Meergezinswoning Totaal 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 18.569
Meergezinswoning Totaal 2022 Twente (CR) 72.774
Meergezinswoning Totaal 2022 Veluwe (CR) 79.467
Meergezinswoning Totaal 2022 Achterhoek (CR) 37.338
Meergezinswoning Totaal 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 111.526
Meergezinswoning Totaal 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 15.540
Meergezinswoning Totaal 2022 Utrecht (CR) 226.379
Meergezinswoning Totaal 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 33.968
Meergezinswoning Totaal 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 34.248
Meergezinswoning Totaal 2022 IJmond (CR) 32.159
Meergezinswoning Totaal 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 51.300
Meergezinswoning Totaal 2022 Zaanstreek (CR) 27.733
Meergezinswoning Totaal 2022 Groot-Amsterdam (CR) 480.214
Meergezinswoning Totaal 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 40.302
Meergezinswoning Totaal 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 81.643
Meergezinswoning Totaal 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 286.450
Meergezinswoning Totaal 2022 Delft en Westland (CR) 48.154
Meergezinswoning Totaal 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 45.162
Meergezinswoning Totaal 2022 Groot-Rijnmond (CR) 370.363
Meergezinswoning Totaal 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 59.314
Meergezinswoning Totaal 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 8.524
Meergezinswoning Totaal 2022 Overig Zeeland (CR) 28.142
Meergezinswoning Totaal 2022 West-Noord-Brabant (CR) 74.747
Meergezinswoning Totaal 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 58.051
Meergezinswoning Totaal 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 71.352
Meergezinswoning Totaal 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 91.029
Meergezinswoning Totaal 2022 Noord-Limburg (CR) 26.316
Meergezinswoning Totaal 2022 Midden-Limburg (CR) 23.415
Meergezinswoning Totaal 2022 Zuid-Limburg (CR) 99.551
Meergezinswoning Totaal 2022 Flevoland (CR) 39.588
Meergezinswoning Totaal 2022 Niet in te delen (CR) 0
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Nederland 1.052
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 1
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 0
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Overig Groningen (CR) 17
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 34
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 2
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 3
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 1
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 2
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 2
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 9
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 24
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Twente (CR) 37
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Veluwe (CR) 42
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Achterhoek (CR) 7
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 20
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 7
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Utrecht (CR) 132
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 4
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 5
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 IJmond (CR) 4
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 76
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zaanstreek (CR) 31
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 155
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 4
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 27
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 38
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Delft en Westland (CR) 43
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 10
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 39
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 68
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 1
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 12
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 9
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 6
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 10
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 32
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Noord-Limburg (CR) 3
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Midden-Limburg (CR) 12
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Zuid-Limburg (CR) 99
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Flevoland (CR) 24
Meergezinswoning 2 tot 15 m² 2022 Niet in te delen (CR) 0
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Nederland 442.695
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 1.838
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 804
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Overig Groningen (CR) 18.128
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 7.550
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 1.345
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 2.563
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 2.877
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 1.116
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 2.462
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 6.358
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 2.635
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Twente (CR) 8.880
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Veluwe (CR) 13.623
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Achterhoek (CR) 4.633
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 17.769
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 1.892
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Utrecht (CR) 36.003
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 5.047
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 5.792
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 IJmond (CR) 3.115
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 7.212
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zaanstreek (CR) 2.720
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 106.160
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 6.933
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 12.585
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 31.953
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Delft en Westland (CR) 9.835
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 4.925
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 32.443
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 4.758
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 914
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 4.592
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 9.955
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 11.105
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 9.131
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 14.999
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Noord-Limburg (CR) 2.728
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Midden-Limburg (CR) 2.863
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Zuid-Limburg (CR) 17.044
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Flevoland (CR) 5.410
Meergezinswoning 15 tot 50 m² 2022 Niet in te delen (CR) 0
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Nederland 1.042.498
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 4.010
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 1.648
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Overig Groningen (CR) 21.133
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 13.605
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 3.762
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 5.074
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 5.811
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 5.146
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 4.724
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 13.150
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 5.651
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Twente (CR) 27.576
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Veluwe (CR) 26.050
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Achterhoek (CR) 12.951
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 39.042
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 5.106
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Utrecht (CR) 77.899
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 13.100
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 12.829
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 IJmond (CR) 12.529
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 17.476
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zaanstreek (CR) 8.849
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 184.240
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 16.762
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 28.942
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 105.164
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Delft en Westland (CR) 16.086
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 16.309
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 140.734
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 24.383
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2.463
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 10.057
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 25.382
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 19.566
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 24.840
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 27.331
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Noord-Limburg (CR) 7.902
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Midden-Limburg (CR) 8.150
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Zuid-Limburg (CR) 32.586
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Flevoland (CR) 14.480
Meergezinswoning 50 tot 75 m² 2022 Niet in te delen (CR) 0
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Nederland 930.522
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 3.502
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 1.594
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Overig Groningen (CR) 28.281
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 8.473
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 2.948
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 5.227
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 4.146
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 4.505
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 3.560
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 11.839
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 6.987
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Twente (CR) 21.599
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Veluwe (CR) 24.723
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Achterhoek (CR) 9.101
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 33.006
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 5.086
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Utrecht (CR) 75.482
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 10.174
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 10.156
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 IJmond (CR) 11.806
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 16.348
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zaanstreek (CR) 12.540
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 123.411
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 11.093
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 26.461
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 94.527
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Delft en Westland (CR) 15.093
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 16.838
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 140.402
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 20.803
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 3.000
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 8.250
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 26.210
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Midden-Noord-Brabant (CR) 18.102
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 22.850
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 29.589
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Noord-Limburg (CR) 10.248
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Midden-Limburg (CR) 7.811
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Zuid-Limburg (CR) 31.741
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Flevoland (CR) 13.010
Meergezinswoning 75 tot 100 m² 2022 Niet in te delen (CR) 0
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Nederland 385.074
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Oost-Groningen (CR) 1.602
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Delfzijl en omgeving (CR) 590
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Overig Groningen (CR) 13.599
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Noord-Friesland (CR) 3.430
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Zuidwest-Friesland (CR) 1.461
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 2.069
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Noord-Drenthe (CR) 2.176
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Zuidoost-Drenthe (CR) 1.653
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Zuidwest-Drenthe (CR) 1.646
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Noord-Overijssel (CR) 4.929
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Zuidwest-Overijssel (CR) 2.218
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Twente (CR) 10.078
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Veluwe (CR) 10.374
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Achterhoek (CR) 6.005
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Arnhem/Nijmegen (CR) 15.846
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Zuidwest-Gelderland (CR) 2.295
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Utrecht (CR) 29.715
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Kop van Noord-Holland (CR) 4.080
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Alkmaar en omgeving (CR) 4.255
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 IJmond (CR) 3.981
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Agglomeratie Haarlem (CR) 8.165
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Zaanstreek (CR) 3.124
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Groot-Amsterdam (CR) 52.389
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 4.040
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 10.403
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 45.805
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Delft en Westland (CR) 5.554
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Oost-Zuid-Holland (CR) 5.522
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Groot-Rijnmond (CR) 49.086
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 7.601
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 1.544
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 Overig Zeeland (CR) 3.831
Meergezinswoning 100 tot 150 m² 2022 West-Noord-Brabant (CR) 10.110
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kenmerken van de voorraad woningen op 1 januari. De tabel toont de beginstand op 1 januari. Deze beginstand wordt verder uitgesplitst naar oppervlakteklasse, woningtype, landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot de voorraad woningen worden gerekend alle verblijfsobjecten met op de peildatum een woonfunctie en een status “in gebruik (niet ingemeten)", “in gebruik”, “buiten gebruik” of “verbouwing”.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 1 januari 2023 zijn definitief.

Wijzigingen per 16 april 2024:
De voorlopige cijfers van 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden circa 3 maanden na aanvang van het verslagjaar gepubliceerd. Definitieve cijfers worden circa 9 maanden na aanvang van het verslagjaar uitgebracht.

Toelichting onderwerpen

Beginstand woningvoorraad
Woningvoorraad aan het begin van de verslagperiode.
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen.
Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.