Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio


Deze tabel bevat gegevens over de kenmerken van de voorraad woningen op 1 januari. De tabel toont de beginstand op 1 januari. Deze beginstand wordt verder uitgesplitst naar oppervlakteklasse, woningtype, landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot de voorraad woningen worden gerekend alle verblijfsobjecten met op de peildatum een woonfunctie en een status “in gebruik (niet ingemeten)", “in gebruik” of “buiten gebruik”.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 1 januari 2019 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 maart 2020:
De voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden circa 3 maanden na aanvang van het verslagjaar gepubliceerd. Definitieve cijfers worden circa 9 maanden na aanvang van het verslagjaar uitgebracht.

Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Woningtype Oppervlakteklasse Perioden Regio's Beginstand woningvoorraad (aantal)
Totaal Totaal 2019 Nederland 7.814.912
Totaal Totaal 2019 Amsterdam 441.490
Totaal Totaal 2019 's-Gravenhage (gemeente) 259.264
Totaal Totaal 2019 Rotterdam 311.597
Totaal Totaal 2019 Utrecht (gemeente) 153.845
Meergezinswoning Totaal 2019 Nederland 2.792.924
Meergezinswoning Totaal 2019 Amsterdam 387.818
Meergezinswoning Totaal 2019 's-Gravenhage (gemeente) 203.713
Meergezinswoning Totaal 2019 Rotterdam 232.506
Meergezinswoning Totaal 2019 Utrecht (gemeente) 86.574
Bron: CBS.
Verklaring van tekens