Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Woningtype Oppervlakteklasse Perioden Regio's Beginstand woningvoorraad (aantal)
Totaal Totaal 2019 Nederland 7.814.912
Totaal Totaal 2019 Amsterdam 441.490
Totaal Totaal 2019 's-Gravenhage (gemeente) 259.264
Totaal Totaal 2019 Rotterdam 311.597
Totaal Totaal 2019 Utrecht (gemeente) 153.845
Meergezinswoning Totaal 2019 Nederland 2.792.924
Meergezinswoning Totaal 2019 Amsterdam 387.818
Meergezinswoning Totaal 2019 's-Gravenhage (gemeente) 203.713
Meergezinswoning Totaal 2019 Rotterdam 232.506
Meergezinswoning Totaal 2019 Utrecht (gemeente) 86.574
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kenmerken van de voorraad woningen op 1 januari. De tabel toont de beginstand op 1 januari. Deze beginstand wordt verder uitgesplitst naar oppervlakteklasse, woningtype, landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot de voorraad woningen worden gerekend alle verblijfsobjecten met op de peildatum een woonfunctie en een status “in gebruik (niet ingemeten)", “in gebruik”, “buiten gebruik” of “verbouwing”.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 1 januari 2023 zijn definitief.

Wijzigingen per 16 april 2024:
De voorlopige cijfers van 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden circa 3 maanden na aanvang van het verslagjaar gepubliceerd. Definitieve cijfers worden circa 9 maanden na aanvang van het verslagjaar uitgebracht.

Toelichting onderwerpen

Beginstand woningvoorraad
Woningvoorraad aan het begin van de verslagperiode.
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen.
Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.