Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd

Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd

Leeftijd voertuig Brandstofsoort voertuig Perioden Kilometers Nederlandse personenauto's (mln km) Gemiddeld jaarkilometrage (km) Nederlandse personenauto's in gebruik (aantal)
Totaal Totaal 2018 121.628,9 13.004 9.353.259
Totaal Benzine/benzine hybride/ethanol 2018 81.396,2 10.778 7.552.094
Totaal Diesel/diesel hybrides 2018 34.554,6 23.101 1.495.776
Totaal LPG/ LPG hybrides 2018 2.167,9 14.933 145.178
Totaal Full elektrisch/waterstof 2018 658,9 14.161 46.532
Totaal Plug-in hybrides 2018 2.583,5 25.036 103.192
Totaal CNG/CNG hybrides/LNG 2018 267,7 25.528 10.486
0 jaar Totaal 2018 5.506,2 11.940 461.152
0 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2018 3.830,3 10.333 370.694
0 jaar Diesel/diesel hybrides 2018 1.385,9 22.972 60.329
0 jaar LPG/ LPG hybrides 2018 14,8 15.107 982
0 jaar Full elektrisch/waterstof 2018 213,0 8.693 24.498
0 jaar Plug-in hybrides 2018 38,2 10.532 3.624
0 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2018 24,0 23.371 1.025
1 jaar Totaal 2018 8.890,5 19.590 453.825
1 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2018 5.717,7 15.873 360.213
1 jaar Diesel/diesel hybrides 2018 2.887,9 35.337 81.726
1 jaar LPG/ LPG hybrides 2018 30,5 24.318 1.254
1 jaar Full elektrisch/waterstof 2018 184,3 22.877 8.058
1 jaar Plug-in hybrides 2018 24,2 18.902 1.280
1 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2018 45,9 35.437 1.294
2 jaar Totaal 2018 8.098,9 18.841 429.849
2 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2018 4.562,6 14.315 318.719
2 jaar Diesel/diesel hybrides 2018 2.876,7 33.164 86.740
2 jaar LPG/ LPG hybrides 2018 23,0 23.300 985
2 jaar Full elektrisch/waterstof 2018 83,2 20.959 3.968
2 jaar Plug-in hybrides 2018 528,2 28.176 18.747
2 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2018 25,4 36.741 690
3 jaar Totaal 2018 10.223,0 19.924 513.094
3 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2018 4.243,0 13.533 313.540
3 jaar Diesel/diesel hybrides 2018 4.663,0 31.030 150.273
3 jaar LPG/ LPG hybrides 2018 12,8 23.443 547
3 jaar Full elektrisch/waterstof 2018 63,1 20.079 3.144
3 jaar Plug-in hybrides 2018 1.221,7 27.225 44.874
3 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2018 19,5 27.181 716
4 jaar Totaal 2018 7.543,7 16.727 450.992
4 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2018 3.851,4 12.541 307.101
4 jaar Diesel/diesel hybrides 2018 3.224,4 26.063 123.716
4 jaar LPG/ LPG hybrides 2018 27,3 21.223 1.288
4 jaar Full elektrisch/waterstof 2018 62,4 19.486 3.200
4 jaar Plug-in hybrides 2018 297,9 24.229 12.294
4 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2018 80,4 23.691 3.393
5 jaar Totaal 2018 7.148,3 15.275 467.982
5 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2018 3.943,6 12.020 328.085
5 jaar Diesel/diesel hybrides 2018 2.670,2 23.348 114.363
5 jaar LPG/ LPG hybrides 2018 46,3 19.165 2.417
5 jaar Full elektrisch/waterstof 2018 45,7 16.503 2.767
5 jaar Plug-in hybrides 2018 427,9 21.782 19.645
5 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2018 14,6 20.661 705
6 jaar of ouder Totaal 2018 74.218,2 11.286 6.576.365
6 jaar of ouder Benzine/benzine hybride/ethanol 2018 55.247,6 9.948 5.553.742
6 jaar of ouder Diesel/diesel hybrides 2018 16.846,6 19.174 878.630
6 jaar of ouder LPG/ LPG hybrides 2018 2.013,2 14.619 137.705
6 jaar of ouder Full elektrisch/waterstof 2018 7,3 8.154 897
6 jaar of ouder Plug-in hybrides 2018 45,5 16.676 2.728
6 jaar of ouder CNG/CNG hybrides/LNG 2018 58,1 21.822 2.663
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van Nederlandse personenauto’s, verdeeld naar brandstofsoort en de leeftijd van het voertuig. De tabel bevat ook het totale aantal afgelegde voertuigkilometers door alle personenauto’s en een gemiddelde per voertuig.
De tabel bevat ook het aantal personenauto’s in gebruik, dit is geen stand cijfer maar het aantal voertuigen die gedurende het verslagjaar op de weg gereden kunnen hebben. Het betreft actieve voertuigen, voertuigen die zijn uitgevallen (door o.a. export of sloop) en voertuigen die in de bedrijfsvoorraad hebben gestaan.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over 2015 tot en met 2018 zijn definitief en die over 2019 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 29 september 2020
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Kilometers Nederlandse personenauto's
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.
Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse personenauto's in gebruik
Alle personenauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Personenauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Personenauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde personenauto's op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Personenauto's in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.