Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd

Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd

Leeftijd voertuig Brandstofsoort voertuig Perioden Kilometers Nederlandse personenauto's (mln km) Gemiddeld jaarkilometrage (km) Nederlandse personenauto's in gebruik (aantal)
Totaal Totaal 2019* 122.490,7 12.849 9.532.991
Totaal Benzine/benzine hybride/ethanol 2019* 84.208,4 10.875 7.743.270
Totaal Diesel/diesel hybrides 2019* 32.204,7 22.548 1.428.253
Totaal LPG/ LPG hybrides 2019* 1.931,3 14.372 134.382
Totaal Full elektrisch/waterstof 2019* 1.462,0 13.462 108.602
Totaal Plug-in hybrides 2019* 2.391,5 22.450 106.524
Totaal CNG/CNG hybrides/LNG 2019* 292,8 24.481 11.961
0 jaar Totaal 2019* 5.376,9 11.573 464.594
0 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2019* 4.017,5 11.175 359.506
0 jaar Diesel/diesel hybrides 2019* 791,5 21.831 36.254
0 jaar LPG/ LPG hybrides 2019* 9,2 17.684 518
0 jaar Full elektrisch/waterstof 2019* 482,7 7.716 62.565
0 jaar Plug-in hybrides 2019* 72,0 13.228 5.445
0 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2019* 4,0 13.153 306
1 jaar Totaal 2019* 9.753,7 19.853 491.297
1 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2019* 6.644,6 16.709 397.656
1 jaar Diesel/diesel hybrides 2019* 2.368,6 37.680 62.862
1 jaar LPG/ LPG hybrides 2019* 26,4 25.325 1.044
1 jaar Full elektrisch/waterstof 2019* 587,8 23.889 24.607
1 jaar Plug-in hybrides 2019* 83,9 21.542 3.896
1 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2019* 42,3 34.316 1.232
2 jaar Totaal 2019* 8.922,7 19.034 468.787
2 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2019* 5.721,5 15.376 372.104
2 jaar Diesel/diesel hybrides 2019* 2.914,4 34.553 84.344
2 jaar LPG/ LPG hybrides 2019* 31,3 23.825 1.315
2 jaar Full elektrisch/waterstof 2019* 178,3 21.906 8.139
2 jaar Plug-in hybrides 2019* 28,8 18.217 1.583
2 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2019* 48,3 37.124 1.302
3 jaar Totaal 2019* 7.819,0 17.529 446.068
3 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2019* 4.477,5 13.509 331.455
3 jaar Diesel/diesel hybrides 2019* 2.692,8 30.007 89.741
3 jaar LPG/ LPG hybrides 2019* 23,2 22.467 1.033
3 jaar Full elektrisch/waterstof 2019* 75,6 18.207 4.154
3 jaar Plug-in hybrides 2019* 525,5 27.686 18.982
3 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2019* 24,3 34.577 703
4 jaar Totaal 2019* 9.261,2 17.708 522.986
4 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2019* 4.111,9 12.603 326.263
4 jaar Diesel/diesel hybrides 2019* 3.930,2 26.643 147.513
4 jaar LPG/ LPG hybrides 2019* 13,5 21.983 612
4 jaar Full elektrisch/waterstof 2019* 58,9 18.168 3.241
4 jaar Plug-in hybrides 2019* 1.127,5 25.257 44.641
4 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2019* 19,3 26.986 716
5 jaar Totaal 2019* 6.791,9 15.071 450.651
5 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2019* 3.755,5 11.895 315.717
5 jaar Diesel/diesel hybrides 2019* 2.672,3 23.336 114.517
5 jaar LPG/ LPG hybrides 2019* 28,1 20.291 1.386
5 jaar Full elektrisch/waterstof 2019* 34,8 14.446 2.409
5 jaar Plug-in hybrides 2019* 217,3 17.499 12.420
5 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2019* 83,8 19.947 4.202
6 jaar of ouder Totaal 2019* 74.565,2 11.148 6.688.608
6 jaar of ouder Benzine/benzine hybride/ethanol 2019* 55.479,9 9.836 5.640.569
6 jaar of ouder Diesel/diesel hybrides 2019* 16.834,9 18.852 893.022
6 jaar of ouder LPG/ LPG hybrides 2019* 1.799,6 14.007 128.474
6 jaar of ouder Full elektrisch/waterstof 2019* 43,9 12.578 3.487
6 jaar of ouder Plug-in hybrides 2019* 336,3 17.196 19.556
6 jaar of ouder CNG/CNG hybrides/LNG 2019* 70,7 20.210 3.499
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van Nederlandse personenauto’s, verdeeld naar brandstofsoort en de leeftijd van het voertuig. De tabel bevat ook het totale aantal afgelegde voertuigkilometers door alle personenauto’s en een gemiddelde per voertuig.
De tabel bevat ook het aantal personenauto’s in gebruik, dit is geen stand cijfer maar het aantal voertuigen die gedurende het verslagjaar op de weg gereden kunnen hebben. Het betreft actieve voertuigen, voertuigen die zijn uitgevallen (door o.a. export of sloop) en voertuigen die in de bedrijfsvoorraad hebben gestaan.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over 2015 tot en met 2018 zijn definitief en die over 2019 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 29 september 2020
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Kilometers Nederlandse personenauto's
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.
Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse personenauto's in gebruik
Alle personenauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Personenauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Personenauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde personenauto's op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Personenauto's in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.