Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd 2015-2020

Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd 2015-2020

Leeftijd voertuig Brandstofsoort voertuig Perioden Kilometers Nederlandse personenauto's (mln km) Gemiddeld jaarkilometrage (km) Nederlandse personenauto's in gebruik (aantal)
Totaal Totaal 2020* 100.600,1 10.454 9.623.316
Totaal Benzine/benzine hybride/ethanol 2020* 72.162,7 9.168 7.871.131
Totaal Diesel/diesel hybrides 2020* 22.801,2 17.363 1.313.239
Totaal LPG/ LPG hybrides 2020* 1.448,6 11.377 127.329
Totaal Full elektrisch/waterstof 2020* 2.213,2 12.034 183.910
Totaal Plug-in hybrides 2020* 1.785,5 15.249 117.085
Totaal CNG/CNG hybrides/LNG 2020* 188,9 17.783 10.622
0 jaar Totaal 2020* 2.844,8 7.743 367.424
0 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2020* 2.153,9 8.258 260.843
0 jaar Diesel/diesel hybrides 2020* 252,6 17.154 14.727
0 jaar LPG/ LPG hybrides 2020* 13,6 6.530 2.079
0 jaar Full elektrisch/waterstof 2020* 305,9 4.172 73.333
0 jaar Plug-in hybrides 2020* 117,9 7.200 16.379
0 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2020* 0,8 13.104 63
1 jaar Totaal 2020* 7.746,0 15.581 497.152
1 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2020* 5.393,9 13.914 387.656
1 jaar Diesel/diesel hybrides 2020* 1.063,6 28.543 37.262
1 jaar LPG/ LPG hybrides 2020* 12,0 20.781 578
1 jaar Full elektrisch/waterstof 2020* 1.160,3 18.049 64.287
1 jaar Plug-in hybrides 2020* 109,0 15.435 7.060
1 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2020* 7,2 23.411 309
2 jaar Totaal 2020* 7.623,1 14.997 508.305
2 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2020* 5.302,6 12.859 412.366
2 jaar Diesel/diesel hybrides 2020* 1.760,0 27.495 64.010
2 jaar LPG/ LPG hybrides 2020* 22,7 20.726 1.097
2 jaar Full elektrisch/waterstof 2020* 439,0 17.469 25.132
2 jaar Plug-in hybrides 2020* 71,5 16.057 4.455
2 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2020* 27,2 21.858 1.245
3 jaar Totaal 2020* 6.787,1 13.935 487.052
3 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2020* 4.550,2 11.702 388.842
3 jaar Diesel/diesel hybrides 2020* 2.014,4 23.671 85.103
3 jaar LPG/ LPG hybrides 2020* 25,6 18.570 1.378
3 jaar Full elektrisch/waterstof 2020* 139,0 16.614 8.365
3 jaar Plug-in hybrides 2020* 26,2 12.761 2.056
3 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2020* 31,6 24.181 1.308
4 jaar Totaal 2020* 5.749,6 12.490 460.315
4 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2020* 3.527,0 10.155 347.312
4 jaar Diesel/diesel hybrides 2020* 1.743,4 19.870 87.743
4 jaar LPG/ LPG hybrides 2020* 19,3 17.701 1.091
4 jaar Full elektrisch/waterstof 2020* 66,6 15.265 4.360
4 jaar Plug-in hybrides 2020* 377,2 19.737 19.113
4 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2020* 16,1 23.080 696
5 jaar Totaal 2020* 6.527,1 12.661 515.529
5 jaar Benzine/benzine hybride/ethanol 2020* 3.365,5 9.999 336.594
5 jaar Diesel/diesel hybrides 2020* 2.372,3 18.250 129.991
5 jaar LPG/ LPG hybrides 2020* 12,1 17.311 699
5 jaar Full elektrisch/waterstof 2020* 38,5 13.338 2.884
5 jaar Plug-in hybrides 2020* 725,6 16.281 44.565
5 jaar CNG/CNG hybrides/LNG 2020* 13,2 16.635 796
6 jaar of ouder Totaal 2020* 63.322,4 9.329 6.787.539
6 jaar of ouder Benzine/benzine hybride/ethanol 2020* 47.869,6 8.343 5.737.517
6 jaar of ouder Diesel/diesel hybrides 2020* 13.594,9 15.200 894.403
6 jaar of ouder LPG/ LPG hybrides 2020* 1.343,2 11.156 120.407
6 jaar of ouder Full elektrisch/waterstof 2020* 64,0 11.532 5.549
6 jaar of ouder Plug-in hybrides 2020* 358,0 15.261 23.457
6 jaar of ouder CNG/CNG hybrides/LNG 2020* 92,7 14.938 6.206
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van Nederlandse personenauto’s, verdeeld naar brandstofsoort en de leeftijd van het voertuig. De tabel bevat ook het totale aantal afgelegde voertuigkilometers door alle personenauto’s en een gemiddelde per voertuig.
De tabel bevat ook het aantal personenauto’s in gebruik, dit is geen stand cijfer maar het aantal voertuigen die gedurende het verslagjaar op de weg gereden kunnen hebben. Het betreft actieve voertuigen, voertuigen die zijn uitgevallen (door o.a. export of sloop) en voertuigen die in de bedrijfsvoorraad hebben gestaan.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de oude selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De reeks op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dat smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015 tot en met 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over 2015 tot en met 2019 zijn definitief en die over 2020 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 10 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kilometers Nederlandse personenauto's
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.
Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse personenauto's in gebruik
Alle personenauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Personenauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Personenauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde personenauto's op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Personenauto's in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.