Verkeersprestaties bestelauto's; gewicht, leeftijd, brandstof 2015-2020

Verkeersprestaties bestelauto's; gewicht, leeftijd, brandstof 2015-2020

Brandstofsoort voertuigen Gewicht bedrijfsklaar voertuig Leeftijd voertuig Perioden Kilometers Nederlandse bestelauto's (mln km) Gemiddeld jaarkilometrage (km) Nederlandse bestelauto's in gebruik (aantal)
Totaal Totaal Totaal 2020* 18.107,8 17.036 1.062.912
Totaal Totaal 0 jaar 2020* 918,3 15.054 60.999
Totaal Totaal 1 jaar 2020* 2.098,1 26.766 78.387
Totaal Totaal 2 jaar 2020* 2.036,5 24.675 82.534
Totaal Totaal 3 jaar 2020* 1.841,2 23.487 78.390
Totaal Totaal 4 jaar 2020* 1.637,9 21.613 75.783
Totaal Totaal 5 jaar 2020* 1.231,3 19.640 62.694
Totaal Totaal 6 jaar 2020* 1.017,7 18.614 54.672
Totaal Totaal 7 jaar 2020* 894,1 17.680 50.570
Totaal Totaal 8 jaar 2020* 877,1 16.752 52.357
Totaal Totaal 9 jaar 2020* 841,1 15.957 52.712
Totaal Totaal 10 jaar 2020* 623,1 14.915 41.781
Totaal Totaal 11 jaar 2020* 537,4 13.969 38.474
Totaal Totaal 12 jaar 2020* 762,7 13.582 56.155
Totaal Totaal 13 jaar 2020* 612,1 12.986 47.133
Totaal Totaal 14 jaar 2020* 398,0 12.370 32.172
Totaal Totaal 15 jaar 2020* 347,5 11.900 29.198
Totaal Totaal 16 jaar 2020* 406,9 11.518 35.332
Totaal Totaal 17 jaar 2020* 265,9 10.343 25.711
Totaal Totaal 18 jaar 2020* 200,4 9.582 20.909
Totaal Totaal 19 jaar 2020* 144,0 8.917 16.150
Totaal Totaal 20 jaar 2020* 109,6 8.205 13.360
Totaal Totaal 21 jaar of ouder 2020* 306,9 5.343 57.439
Totaal <=1305 kg Totaal 2020* 885,4 10.117 87.515
Totaal <=1305 kg 0 jaar 2020* 2,7 8.129 332
Totaal <=1305 kg 1 jaar 2020* 15,8 17.946 883
Totaal <=1305 kg 2 jaar 2020* 22,8 15.953 1.430
Totaal <=1305 kg 3 jaar 2020* 19,8 16.363 1.213
Totaal <=1305 kg 4 jaar 2020* 28,6 16.256 1.761
Totaal <=1305 kg 5 jaar 2020* 25,9 15.097 1.716
Totaal <=1305 kg 6 jaar 2020* 20,7 14.688 1.412
Totaal <=1305 kg 7 jaar 2020* 14,8 13.672 1.082
Totaal <=1305 kg 8 jaar 2020* 16,3 12.891 1.268
Totaal <=1305 kg 9 jaar 2020* 23,8 12.276 1.935
Totaal <=1305 kg 10 jaar 2020* 27,6 12.483 2.209
Totaal <=1305 kg 11 jaar 2020* 32,7 11.969 2.730
Totaal <=1305 kg 12 jaar 2020* 69,4 12.180 5.700
Totaal <=1305 kg 13 jaar 2020* 58,4 11.191 5.216
Totaal <=1305 kg 14 jaar 2020* 50,0 10.920 4.576
Totaal <=1305 kg 15 jaar 2020* 49,1 10.612 4.625
Totaal <=1305 kg 16 jaar 2020* 83,9 10.607 7.914
Totaal <=1305 kg 17 jaar 2020* 88,4 10.020 8.827
Totaal <=1305 kg 18 jaar 2020* 64,7 9.118 7.101
Totaal <=1305 kg 19 jaar 2020* 50,3 8.434 5.964
Totaal <=1305 kg 20 jaar 2020* 37,0 8.086 4.574
Totaal <=1305 kg 21 jaar of ouder 2020* 82,5 5.480 15.047
Totaal 1306 - 1760 kg Totaal 2020* 5.366,6 16.362 328.001
Totaal 1306 - 1760 kg 0 jaar 2020* 269,3 13.942 19.313
Totaal 1306 - 1760 kg 1 jaar 2020* 619,0 24.444 25.322
Totaal 1306 - 1760 kg 2 jaar 2020* 606,1 22.146 27.368
Totaal 1306 - 1760 kg 3 jaar 2020* 550,6 21.003 26.215
Totaal 1306 - 1760 kg 4 jaar 2020* 514,2 19.411 26.488
Totaal 1306 - 1760 kg 5 jaar 2020* 380,1 17.696 21.479
Totaal 1306 - 1760 kg 6 jaar 2020* 311,6 16.932 18.404
Totaal 1306 - 1760 kg 7 jaar 2020* 283,4 16.327 17.358
Totaal 1306 - 1760 kg 8 jaar 2020* 254,3 15.375 16.541
Totaal 1306 - 1760 kg 9 jaar 2020* 272,1 15.161 17.951
Totaal 1306 - 1760 kg 10 jaar 2020* 209,3 14.232 14.708
Totaal 1306 - 1760 kg 11 jaar 2020* 181,6 13.542 13.410
Totaal 1306 - 1760 kg 12 jaar 2020* 231,8 13.459 17.220
Totaal 1306 - 1760 kg 13 jaar 2020* 180,1 13.186 13.659
Totaal 1306 - 1760 kg 14 jaar 2020* 107,9 12.527 8.617
Totaal 1306 - 1760 kg 15 jaar 2020* 95,6 12.148 7.871
Totaal 1306 - 1760 kg 16 jaar 2020* 105,4 11.861 8.889
Totaal 1306 - 1760 kg 17 jaar 2020* 44,0 10.255 4.291
Totaal 1306 - 1760 kg 18 jaar 2020* 32,7 9.695 3.373
Totaal 1306 - 1760 kg 19 jaar 2020* 27,4 9.126 2.999
Totaal 1306 - 1760 kg 20 jaar 2020* 19,2 7.933 2.418
Totaal 1306 - 1760 kg 21 jaar of ouder 2020* 70,9 5.027 14.107
Totaal >= 1761 kg Totaal 2020* 11.855,8 18.313 647.396
Totaal >= 1761 kg 0 jaar 2020* 646,3 15.630 41.354
Totaal >= 1761 kg 1 jaar 2020* 1.463,3 28.043 52.182
Totaal >= 1761 kg 2 jaar 2020* 1.407,6 26.195 53.736
Totaal >= 1761 kg 3 jaar 2020* 1.270,7 24.935 50.962
Totaal >= 1761 kg 4 jaar 2020* 1.095,1 23.039 47.534
Totaal >= 1761 kg 5 jaar 2020* 825,3 20.895 39.499
Totaal >= 1761 kg 6 jaar 2020* 685,3 19.661 34.856
Totaal >= 1761 kg 7 jaar 2020* 595,9 18.546 32.130
Totaal >= 1761 kg 8 jaar 2020* 606,4 17.553 34.548
Totaal >= 1761 kg 9 jaar 2020* 545,2 16.609 32.826
Totaal >= 1761 kg 10 jaar 2020* 386,3 15.535 24.864
Totaal >= 1761 kg 11 jaar 2020* 323,2 14.470 22.334
Totaal >= 1761 kg 12 jaar 2020* 461,5 13.886 33.235
Totaal >= 1761 kg 13 jaar 2020* 373,6 13.220 28.258
Totaal >= 1761 kg 14 jaar 2020* 240,1 12.649 18.979
Totaal >= 1761 kg 15 jaar 2020* 202,8 12.140 16.702
Totaal >= 1761 kg 16 jaar 2020* 217,6 11.742 18.529
Totaal >= 1761 kg 17 jaar 2020* 133,5 10.598 12.593
Totaal >= 1761 kg 18 jaar 2020* 102,9 9.861 10.435
Totaal >= 1761 kg 19 jaar 2020* 66,3 9.230 7.187
Totaal >= 1761 kg 20 jaar 2020* 53,5 8.394 6.368
Totaal >= 1761 kg 21 jaar of ouder 2020* 153,5 5.428 28.285
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) en het aantal voertuigen van Nederlandse bestelauto's verdeeld naar leeftijd van het voertuig, gewicht en brandstofsoort.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de oude selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De reeks op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015 tot en met 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over 2015 tot en met 2019 zijn definitief en die over 2020 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 10 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Verkeersprestaties bestelauto's; gewicht, leeftijd, brandstof, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kilometers Nederlandse bestelauto's
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.
Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Nederlandse bestelauto's in gebruik
Alle bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde bestelauto's op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Bestelauto's in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.