Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Perioden Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Spaartegoeden aanspreken (%)
2020 december 10
2021 januari 6
2021 februari 8
2021 maart 7
2021 april 7
2021 mei 8
2021 juni 7
2021 juli 7
2021 augustus 7
2021 september 9
2021 oktober 9
2021 november 11
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Wijzigingen per 22 november 2021.
De cijfers van november 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe maandcijfers verschijnen op 21 december 2021.

Toelichting onderwerpen

Houdingen en verwachtingen consumenten
Houdingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van een aantal aspecten van de economische situatie in Nederland en de eigen financiële situatie.

Financiële situatie eigen huishouden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Welke omschrijving vindt u het beste bij de huidige financiële situatie van uw huishouden passen?
Spaartegoeden aanspreken