Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Perioden Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Spaartegoeden aanspreken (%)
2021 juni 7
2021 juli 7
2021 augustus 7
2021 september 9
2021 oktober 9
2021 november 11
2021 december 10
2022 januari 10
2022 februari 11
2022 maart 10
2022 april 12
2022 mei 12
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Wijzigingen per 20 mei 2022.
De cijfers van mei 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe maandcijfers verschijnen op 22 juni 2022.

Toelichting onderwerpen

Houdingen en verwachtingen consumenten
Houdingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van een aantal aspecten van de economische situatie in Nederland en de eigen financiële situatie.

Financiële situatie eigen huishouden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Welke omschrijving vindt u het beste bij de huidige financiële situatie van uw huishouden passen?
Spaartegoeden aanspreken