Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Perioden Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Totaal (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Schulden maken (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Spaartegoeden aanspreken (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Precies rondkomen (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Beetje geld overhouden (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Veel geld overhouden (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Weet niet (%)
2020 november 100 3 9 21 49 13 5
2020 december 100 2 10 18 52 12 6
2021 januari 100 3 6 23 49 14 4
2021 februari 100 3 8 20 50 14 6
2021 maart 100 3 7 21 50 15 4
2021 april 100 3 7 20 51 15 5
2021 mei 100 2 8 20 50 15 4
2021 juni 100 2 7 21 50 15 5
2021 juli 100 3 7 22 49 13 6
2021 augustus 100 2 7 24 47 15 4
2021 september 100 3 9 21 49 13 5
2021 oktober 100 5 9 22 47 12 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Wijzigingen per 21 oktober 2021.
De cijfers van oktober 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe maandcijfers verschijnen op 22 november 2021.

Toelichting onderwerpen

Houdingen en verwachtingen consumenten
Houdingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van een aantal aspecten van de economische situatie in Nederland en de eigen financiële situatie.

Financiële situatie eigen huishouden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Welke omschrijving vindt u het beste bij de huidige financiële situatie van uw huishouden passen?
Totaal
Schulden maken
Spaartegoeden aanspreken
Precies rondkomen
Beetje geld overhouden
Veel geld overhouden
Weet niet