Woonplaatsen in Nederland 2017

Woonplaatsen in Nederland 2017

Woonplaatsen Woonplaatscode (Code) Gemeente Naam (Naam) Gemeente Code (Code) Provincie Naam (Naam) Provincie Code (Code) Landsdeel Naam (Naam) Landsdeel Code (Code)
Arnhem WP1296 Arnhem GM0202 Gelderland PV25 Oost-Nederland LD02
Assen WP2391 Assen GM0106 Drenthe PV22 Noord-Nederland LD01
's-Gravenhage WP1245 's-Gravenhage GM0518 Zuid-Holland PV28 West-Nederland LD03
Groningen WP1070 Groningen GM0014 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Haarlem WP2907 Haarlem GM0392 Noord-Holland PV27 West-Nederland LD03
's-Hertogenbosch WP1595 's-Hertogenbosch GM0796 Noord-Brabant PV30 Zuid-Nederland LD04
Leeuwarden WP3615 Leeuwarden GM0080 Friesland PV21 Noord-Nederland LD01
Lelystad WP1051 Lelystad GM0995 Flevoland PV24 Oost-Nederland LD02
Maastricht WP1406 Maastricht GM0935 Limburg PV31 Zuid-Nederland LD04
Middelburg WP1007 Middelburg GM0687 Zeeland PV29 West-Nederland LD03
Utrecht WP3295 Utrecht GM0344 Utrecht PV26 West-Nederland LD03
Zwolle WP1182 Zwolle GM0193 Overijssel PV23 Oost-Nederland LD02
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van woonplaatsen die op 1 januari 2017 in Nederland bestonden.
Naast de woonplaatsnaam zijn ook de namen van de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort opgenomen in de tabel.

De bron voor de namen van woonplaatsen is de woonplaatsindeling volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De BAG-gegevens zijn continu aan verandering onderhevig en kunnen maandelijks worden aangepast. In deze publicatie van Woonplaatsen in Nederland zijn de woonplaatsen opgenomen die op 1 januari 2017 bestonden volgens het BAG-extract van 8 februari 2017.

Op 1 januari 2017 waren er in Nederland 2502 woonplaatsen in 388 gemeenten.

Gegevens beschikbaar over: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig, aangezien de bron (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) aan verandering onderhevig is. Er worden geen definitieve cijfers gepubliceerd.

Wijzigingen per 16 januari 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Woonplaatscode
Tot de woonplaatsen in Nederland zijn gerekend de zogenaamde BAG-woonplaatsen, die door gemeenten bij introductie van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), of daarna, formeel bij woonplaatsbesluit zijn vastgesteld.
De lijst van BAG-woonplaatsen bevat naast de naam van de woonplaats, de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort en een uniek nummer (de woonplaatscode per 1 januari 2017).
Alleen woonplaatsen die volgens het BAG-extract van 8 februari 2017 bestonden op 1 januari 2017, zijn opgenomen.

Gemeente
De gemeentelijke indeling heeft betrekking op de bestuurlijke indeling op 1 januari 2017. De gemeente is de kleinste lokale bestuurseenheid, vastgesteld door de Staten-Generaal.
De namen van gemeenten zijn dan ook -in tegenstelling tot woonplaatsnamen- formeel bij wet vastgelegd.

Naam
Code
Provincie
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Nederland telt 12 provincies.
Naam
Code
Landsdeel
Regionale groepering van provincies. Nederland telt 4 landsdelen.

Noord-Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe
Oost-Nederland: Overijssel, Flevoland, Gelderland
West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland
Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg
Naam
Code