Woonplaatsen in Nederland 2017

Woonplaatsen in Nederland 2017

Woonplaatsen Woonplaatscode (Code) Gemeente Naam (Naam) Gemeente Code (Code) Provincie Naam (Naam) Provincie Code (Code) Landsdeel Naam (Naam) Landsdeel Code (Code)
Erp WP2826 Meierijstad GM1948 Noord-Brabant PV30 Zuid-Nederland LD04
Froombosch WP1348 Slochteren GM0040 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Groningen WP1070 Groningen GM0014 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Harkstede WP1349 Slochteren GM0040 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Harkstede GN WP3635 Groningen GM0014 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Hellum WP1350 Slochteren GM0040 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Kolham WP1351 Slochteren GM0040 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Lageland WP1352 Slochteren GM0040 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Lageland GN WP3636 Groningen GM0014 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Luddeweer WP1353 Slochteren GM0040 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Meerstad WP3488 Groningen GM0014 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Overschild WP1354 Slochteren GM0040 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Scharmer WP1355 Slochteren GM0040 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Schijndel WP2139 Meierijstad GM1948 Noord-Brabant PV30 Zuid-Nederland LD04
Schildwolde WP1356 Slochteren GM0040 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Siddeburen WP1357 Slochteren GM0040 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Sint-Oedenrode WP2787 Meierijstad GM1948 Noord-Brabant PV30 Zuid-Nederland LD04
Slochteren WP1358 Slochteren GM0040 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Steendam WP1359 Slochteren GM0040 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Tjuchem WP1360 Slochteren GM0040 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Veghel WP2827 Meierijstad GM1948 Noord-Brabant PV30 Zuid-Nederland LD04
Woudbloem WP1361 Slochteren GM0040 Groningen PV20 Noord-Nederland LD01
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van woonplaatsen die op 1 januari 2017 in Nederland bestonden.
Naast de woonplaatsnaam zijn ook de namen van de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort opgenomen in de tabel.

De bron voor de namen van woonplaatsen is de woonplaatsindeling volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De BAG-gegevens zijn continu aan verandering onderhevig en kunnen maandelijks worden aangepast. In deze publicatie van Woonplaatsen in Nederland zijn de woonplaatsen opgenomen die op 1 januari 2017 bestonden volgens het BAG-extract van 8 februari 2017.

Op 1 januari 2017 waren er in Nederland 2502 woonplaatsen in 388 gemeenten.

Gegevens beschikbaar over: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig, aangezien de bron (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) aan verandering onderhevig is. Er worden geen definitieve cijfers gepubliceerd.

Wijzigingen per 15 maart 2017
Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk voorjaar wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente woonplaatsenindeling samengesteld.

Toelichting onderwerpen

Woonplaatscode
Tot de woonplaatsen in Nederland zijn gerekend de zogenaamde BAG-woonplaatsen, die door gemeenten bij introductie van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), of daarna, formeel bij woonplaatsbesluit zijn vastgesteld.
De lijst van BAG-woonplaatsen bevat naast de naam van de woonplaats, de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort en een uniek nummer (de woonplaatscode per 1 januari 2017).
Alleen woonplaatsen die volgens het BAG-extract van 8 februari 2017 bestonden op 1 januari 2017, zijn opgenomen.

Gemeente
De gemeentelijke indeling heeft betrekking op de bestuurlijke indeling op 1 januari 2017. De gemeente is de kleinste lokale bestuurseenheid, vastgesteld door de Staten-Generaal.
De namen van gemeenten zijn dan ook -in tegenstelling tot woonplaatsnamen- formeel bij wet vastgelegd.

Naam
Code
Provincie
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Nederland telt 12 provincies.
Naam
Code
Landsdeel
Regionale groepering van provincies. Nederland telt 4 landsdelen.

Noord-Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe
Oost-Nederland: Overijssel, Flevoland, Gelderland
West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland
Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg
Naam
Code