Bestedingen; huishoudenskenmerken, bestedingscategorieën: 2015, 2020

Bestedingen; huishoudenskenmerken, bestedingscategorieën: 2015, 2020

Bestedingscategorieën Kenmerken huishoudens Perioden Gemiddeld besteed bedrag (1 000 euro)
000000 Alle bestedingen Particuliere huishoudens 2020 35,2
000000 Alle bestedingen Type: Eenpersoonshuishouden 2020 23,6
000000 Alle bestedingen Type: Alleenstaande man 2020 24,6
000000 Alle bestedingen Type: Alleenstaande man onder AOW-lft 2020 24,3
000000 Alle bestedingen Type: Alleenstaande man vanaf AOW-lft 2020 25,5
000000 Alle bestedingen Type: Alleenstaande vrouw 2020 22,8
000000 Alle bestedingen Type: Alleenstaande vrouw onder AOW-lft 2020 22,5
000000 Alle bestedingen Type: Alleenstaande vrouw vanaf AOW-lft 2020 23,1
000000 Alle bestedingen Type: Meerpersoonshuishouden 2020 42,2
000000 Alle bestedingen Type: Eenoudergezin 2020 33,4
000000 Alle bestedingen Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr 2020 32,5
000000 Alle bestedingen Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr 2020 34,4
000000 Alle bestedingen Type: Paar, totaal 2020 43,5
000000 Alle bestedingen Type: Paar, met kind(eren) 2020 49,2
000000 Alle bestedingen Type: Paar, alle kinderen < 18 jr 2020 47,6
000000 Alle bestedingen Type: Paar, minstens één kind >= 18 jr 2020 51,8
000000 Alle bestedingen Type: Paar, zonder kind 2020 38,4
000000 Alle bestedingen Type: Paar, zonder kind, onder AOW-lft 2020 40,3
000000 Alle bestedingen Type: Paar, zonder kind, vanaf AOW-lft 2020 35,9
000000 Alle bestedingen Type: Meerpersoonshuishouden, overig 2020 40,8
000000 Alle bestedingen Huishoudensgrootte: 1 persoon 2020 23,6
000000 Alle bestedingen Huishoudensgrootte: 2 personen 2020 37,3
000000 Alle bestedingen Huishoudensgrootte: 3 personen 2020 43,3
000000 Alle bestedingen Huishoudensgrootte: 4 personen 2020 50,5
000000 Alle bestedingen Huishoudensgrootte: 5 of meer personen 2020 52,0
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: tot 25 jaar 2020 23,9
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: 25 tot 35 jaar 2020 31,8
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: 35 tot 45 jaar 2020 39,0
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: 45 tot 55 jaar 2020 42,8
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: 55 tot 65 jaar 2020 37,3
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: 65 tot 75 jaar 2020 31,9
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: 75 jaar of ouder 2020 28,4
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar 2020 35,5
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar 2020 39,9
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2020 30,4
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: Nederland 2020 36,3
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: Westers land 2020 34,2
000000 Alle bestedingen Hoofdkostwinner: Niet-westers land 2020 29,4
000000 Alle bestedingen Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige 2020 39,8
000000 Alle bestedingen Bron: Inkomen als werknemer 2020 38,8
000000 Alle bestedingen Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2020 45,7
000000 Alle bestedingen Bron: Overdrachtsinkomen 2020 27,7
000000 Alle bestedingen Bron: Uitkering inkomensverzekering 2020 29,3
000000 Alle bestedingen Bron: Uitkering werkloosheid 2020 25,3
000000 Alle bestedingen Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid 2020 24,9
000000 Alle bestedingen Bron: Uitkering pensioen 2020 30,0
000000 Alle bestedingen Bron: Uitkering sociale voorziening 2020 19,1
000000 Alle bestedingen Bron: Uitkering bijstand 2020 18,4
000000 Alle bestedingen Bron: Uitk. sociale voorziening, overig 2020 20,5
000000 Alle bestedingen Bron: Studiefinanciering 2020 21,2
000000 Alle bestedingen Woningbezit: eigen woning 2020 42,8
000000 Alle bestedingen Woningbezit: huurwoning 2020 25,2
000000 Alle bestedingen Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag 2020 20,2
000000 Alle bestedingen Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag 2020 28,7
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020 19,3
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020 20,6
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020 23,9
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020 27,8
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020 30,8
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020 34,5
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020 39,2
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020 44,1
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020 50,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020 62,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 1e 20%-groep 2020 19,9
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 2e 20%-groep 2020 25,8
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 3e 20%-groep 2020 32,6
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 4e 20%-groep 2020 41,7
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 5e 20%-groep 2020 56,0
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 2020 21,1
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 2020 22,0
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 2020 25,6
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 2020 29,2
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 2020 33,0
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 2020 35,7
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 2020 38,2
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 2020 43,4
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 2020 47,4
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 2020 56,6
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep 2020 21,5
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep 2020 27,4
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep 2020 34,4
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep 2020 40,8
000000 Alle bestedingen Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep 2020 52,0
000000 Alle bestedingen Inkomen tot lage-inkomensgrens 2020 19,8
000000 Alle bestedingen Inkomen boven lage-inkomensgrens 2020 36,8
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Particuliere huishoudens 2020 4,5
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Eenpersoonshuishouden 2020 2,7
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Alleenstaande man 2020 2,7
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Alleenstaande man onder AOW-lft 2020 2,7
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Alleenstaande man vanaf AOW-lft 2020 2,8
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Alleenstaande vrouw 2020 2,7
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Alleenstaande vrouw onder AOW-lft 2020 2,5
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Alleenstaande vrouw vanaf AOW-lft 2020 2,9
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Meerpersoonshuishouden 2020 5,5
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Eenoudergezin 2020 4,3
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Eenouder, alle kinderen < 18 jr 2020 4,1
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Eenouder, minst. één kind >= 18 jr 2020 4,4
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Paar, totaal 2020 5,7
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Type: Paar, met kind(eren) 2020 6,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de gemiddelde totale bestedingen van particuliere huishoudens, uitgesplitst naar kenmerken van huishoudens.
Daarbij zijn uitsplitsingen mogelijk naar de hoofdgroepen van de bestedingscategorieën, de zogenaamde afdelingen.

Gegevens beschikbaar van 2015 en 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 januari 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door: Bestedingen van huishoudens; huishoudenskenmerken, bestedingscategorieën. zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld besteed bedrag
Het gemiddelde bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks hebben besteed voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften van leden van de gemeenschap.
De uitgaven kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan.