Bestedingen; huishoudenskenmerken, bestedingscategorieën: 2015, 2020

Bestedingen; huishoudenskenmerken, bestedingscategorieën: 2015, 2020

Bestedingscategorieën Kenmerken huishoudens Perioden Gemiddeld besteed bedrag (1 000 euro)
000000 Alle bestedingen Particuliere huishoudens 2015 33,8
000000 Alle bestedingen Particuliere huishoudens 2020 35,2
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2015 18,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020 19,3
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2015 18,8
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020 20,6
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2015 22,7
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020 23,9
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2015 26,6
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020 27,8
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2015 29,4
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020 30,8
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2015 33,6
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020 34,5
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2015 36,9
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020 39,2
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2015 42,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020 44,1
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2015 48,4
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020 50,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2015 61,1
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020 62,0
040000 Huisvesting, water en energie Particuliere huishoudens 2015 10,6
040000 Huisvesting, water en energie Particuliere huishoudens 2020 11,6
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2015 7,2
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020 7,9
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2015 8,2
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020 8,8
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2015 9,0
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020 9,6
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2015 9,8
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020 10,6
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2015 10,5
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020 11,4
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2015 11,2
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020 12,0
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2015 11,5
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020 12,7
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2015 12,1
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020 13,2
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2015 12,8
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020 13,9
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2015 14,3
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020 15,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de gemiddelde totale bestedingen van particuliere huishoudens, uitgesplitst naar kenmerken van huishoudens.
Daarbij zijn uitsplitsingen mogelijk naar de hoofdgroepen van de bestedingscategorieën, de zogenaamde afdelingen.

Gegevens beschikbaar van 2015 en 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 januari 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door: Bestedingen van huishoudens; huishoudenskenmerken, bestedingscategorieën. zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld besteed bedrag
Het gemiddelde bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks hebben besteed voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften van leden van de gemeenschap.
De uitgaven kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan.