Bestedingen van huishoudens; huishoudenskenmerken, bestedingscategorieën

Bestedingen van huishoudens; huishoudenskenmerken, bestedingscategorieën

Bestedingscategorieën Kenmerken huishoudens Perioden Gemiddeld besteed bedrag (1 000 euro)
000000 Alle bestedingen Particuliere huishoudens 2015 33,8
000000 Alle bestedingen Particuliere huishoudens 2020* 35,3
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2015 18,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020* 19,6
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2015 18,8
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020* 20,8
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2015 22,7
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020* 23,9
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2015 26,6
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020* 28,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2015 29,4
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020* 31,1
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2015 33,6
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020* 34,7
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2015 36,9
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020* 39,3
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2015 42,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020* 44,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2015 48,4
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020* 49,9
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2015 61,1
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020* 61,9
040000 Huisvesting, water en energie Particuliere huishoudens 2015 10,6
040000 Huisvesting, water en energie Particuliere huishoudens 2020* 11,7
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2015 7,2
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020* 8,0
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2015 8,2
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020* 9,0
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2015 9,0
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020* 9,7
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2015 9,8
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020* 10,8
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2015 10,5
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020* 11,5
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2015 11,2
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020* 12,2
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2015 11,5
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020* 12,8
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2015 12,1
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020* 13,3
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2015 12,8
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020* 14,0
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2015 14,3
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020* 15,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de gemiddelde totale bestedingen van particuliere huishoudens, uitgesplitst naar kenmerken van huishoudens.
Daarbij zijn uitsplitsingen mogelijk naar de hoofdgroepen van de bestedingscategorieën, de zogenaamde afdelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2015 zijn definitief. De cijfers voor 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 9 februari 2022:
De voorlopige cijfers voor 2020 zijn toegevoegd.
De selectie 'Voornaamste inkomstenbron' bevatte een verouderde indeling en is nu gelijk gemaakt aan de indeling van andere welvaartstabellen. Hierdoor zijn de cijfers voor 2015 naar voornaamste inkomstenbron gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het volgende budgetonderzoek zal naar verwachting in 2026 worden uitgevoerd. Nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2027.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld besteed bedrag
Het gemiddelde bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks hebben besteed voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften van leden van de gemeenschap.
De uitgaven kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan.