Bestedingen van huishoudens; bestedingscategorieën

Bestedingen van huishoudens; bestedingscategorieën

Bestedingscategorieën Marges Perioden Gemiddeld besteed bedrag (euro) Bestedingsaandeel (%)
000000 Alle bestedingen Waarde 2015 33.763 100,0
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Waarde 2015 3.721 11,0
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Waarde 2015 1.014 3,0
030000 Kleding en schoenen Waarde 2015 1.591 4,7
040000 Huisvesting, water en energie Waarde 2015 10.646 31,5
050000 Stoffering en huish. apparaten. Waarde 2015 1.820 5,4
060000 Gezondheid Waarde 2015 468 1,4
070000 Vervoer Waarde 2015 4.351 12,9
080000 Communicatie Waarde 2015 1.133 3,4
090000 Recreatie en cultuur Waarde 2015 3.257 9,6
100000 Onderwijs Waarde 2015 454 1,3
110000 Restaurants en hotels Waarde 2015 1.994 5,9
120000 Diverse goederen en diensten Waarde 2015 2.586 7,7
130000 Consumptiegebonden belastingen Waarde 2015 594 1,8
150000 Goede doelen Waarde 2015 133 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de gemiddelde bestedingen van particuliere huishoudens, uitgesplitst naar 381 bestedingscategorieën.
Daarnaast is per categorie het aandeel binnen de totale bestedingen te vinden.
De tabel bevat betrouwbaarheidsmarges voor de gemiddeld bestede bedragen, niet voor de bestedingsaandelen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 februari 2019:
Definitieve cijfers 2015

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het volgende budgetonderzoek zal in 2020 worden uitgevoerd. Cijfers hierover worden in 2022 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld besteed bedrag
Het gemiddelde bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks hebben besteed.
Bestedingsaandeel
Het gemiddelde aandeel van een specifieke bestedingscategorie in de totale bestedingen van particuliere huishoudens.