Bestedingen van huishoudens; bestedingscategorieën

Bestedingen van huishoudens; bestedingscategorieën

Bestedingscategorieën Marges Perioden Gemiddeld besteed bedrag (euro) Bestedingsaandeel (%)
000000 Alle bestedingen Waarde 2015 33.763 100,0
000000 Alle bestedingen Waarde 2020 35.211 100,0
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Waarde 2015 3.721 11,0
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Waarde 2020 4.458 12,7
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Waarde 2015 1.014 3,0
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Waarde 2020 1.222 3,5
030000 Kleding en schoenen Waarde 2015 1.591 4,7
030000 Kleding en schoenen Waarde 2020 1.394 4,0
040000 Huisvesting, water en energie Waarde 2015 10.646 31,5
040000 Huisvesting, water en energie Waarde 2020 11.577 32,9
050000 Stoffering en huish. apparaten. Waarde 2015 1.820 5,4
050000 Stoffering en huish. apparaten. Waarde 2020 2.282 6,5
060000 Gezondheid Waarde 2015 468 1,4
060000 Gezondheid Waarde 2020 575 1,6
070000 Vervoer Waarde 2015 4.351 12,9
070000 Vervoer Waarde 2020 3.955 11,2
080000 Communicatie Waarde 2015 1.133 3,4
080000 Communicatie Waarde 2020 1.225 3,5
090000 Recreatie en cultuur Waarde 2015 3.257 9,6
090000 Recreatie en cultuur Waarde 2020 3.020 8,6
100000 Onderwijs Waarde 2015 454 1,3
100000 Onderwijs Waarde 2020 440 1,2
110000 Restaurants en hotels Waarde 2015 1.994 5,9
110000 Restaurants en hotels Waarde 2020 1.651 4,7
120000 Diverse goederen en diensten Waarde 2015 2.586 7,7
120000 Diverse goederen en diensten Waarde 2020 2.677 7,6
130000 Consumptiegebonden belastingen Waarde 2015 594 1,8
130000 Consumptiegebonden belastingen Waarde 2020 594 1,7
150000 Goede doelen Waarde 2015 133 0,4
150000 Goede doelen Waarde 2020 141 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de gemiddelde bestedingen van particuliere huishoudens, uitgesplitst naar bestedingscategorieën.
Daarnaast is per categorie het aandeel binnen de totale bestedingen te vinden.
De tabel bevat betrouwbaarheidsmarges voor de gemiddeld bestede bedragen, niet voor de bestedingsaandelen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 13 januari 2023:
De definitieve cijfers voor 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het volgende budgetonderzoek zal naar verwachting in 2026 worden uitgevoerd. Nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2027.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld besteed bedrag
Het gemiddelde bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks hebben besteed voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften van leden van de gemeenschap.
De uitgaven kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan.
Bestedingsaandeel
Het gemiddelde aandeel van een specifieke bestedingscategorie in de totale bestedingen van particuliere huishoudens.