Mestafzet buiten de Nederlandse landbouw: mineralen, mestsoorten


De tabel geeft landelijke cijfers over de afzet van dierlijke mest buiten de Nederlandse landbouw. De afzet buiten de landbouw omvat export, afzet naar hobbybedrijven en particulieren, natuurterreinen en mestverwerking.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
De cijfers zijn bij eerste publicatie definitief maar nieuwe inzichten in berekeningsmethoden kunnen aanleiding geven tot herberekening van de tijdreeks.

Wijzigingen per 18 december 2019:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2019 verschijnen in het eerste kwartaal van 2021.

Mestafzet buiten de Nederlandse landbouw: mineralen, mestsoorten

Mineralen Mestsoorten Perioden Totaal afzet buiten de landbouw (mln kg) Mestexport, netto (mln kg) Hobbybedrijven en particulieren (mln kg) Natuurterreinen (mln kg) Mestverwerking (mln kg)
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2000 32,0 21,2 6,9 . 3,9
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2005 48,9 29,1 14,6 . 5,1
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2010 71,0 37,5 10,8 2,9 19,8
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2014 78,1 41,2 12,9 3,5 20,5
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2015 84,9 47,7 12,5 3,3 21,4
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2016 88,0 51,5 12,7 3,8 19,9
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2017 81,4 48,7 9,0 4,1 19,6
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2018 75,8 46,6 8,2 3,9 17,1
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2000 17,8 13,1 3,0 . 1,7
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2005 26,5 17,3 6,6 . 2,6
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2010 36,7 21,5 4,9 1,0 9,4
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2014 40,3 24,1 5,3 1,2 9,7
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2015 45,0 28,7 5,3 1,2 9,7
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2016 48,0 32,5 5,2 1,3 9,0
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2017 44,7 31,1 3,6 1,3 8,6
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2018 41,1 30,0 3,2 1,1 6,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens