Mestafzet buiten de Nederlandse landbouw: mineralen, mestsoorten

Mestafzet buiten de Nederlandse landbouw: mineralen, mestsoorten

Mineralen Mestsoorten Perioden Totaal afzet buiten de landbouw (mln kg) Mestexport, netto (mln kg) Hobbybedrijven en particulieren (mln kg) Natuurterreinen (mln kg) Mestverwerking (mln kg)
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2000 31,9 21,2 6,9 . 3,9
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2005 48,4 29,0 14,4 . 5,1
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2010 69,7 36,7 10,6 2,9 19,4
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2014 75,6 39,8 12,7 3,5 19,7
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2015 81,3 45,2 12,4 3,3 20,4
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2016 84,8 49,5 12,6 3,8 18,9
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2017 78,2 46,7 8,8 4,1 18,5
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2018 71,9 46,6 7,4 3,9 14,0
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2019 74,9 46,2 7,1 4,0 17,5
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2020 73,5 45,3 7,0 4,2 17,0
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2021 67,6 41,4 6,4 3,8 16,0
Stikstof (N) Totaal mestsoorten 2022 64,7 40,3 6,3 3,8 14,4
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2000 17,8 13,1 3,0 . 1,7
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2005 26,5 17,3 6,6 . 2,6
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2010 36,7 21,5 4,9 1,0 9,4
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2014 40,3 24,1 5,3 1,2 9,7
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2015 44,8 28,5 5,3 1,2 9,7
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2016 48,0 32,5 5,2 1,3 9,0
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2017 44,6 31,1 3,6 1,3 8,6
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2018 42,8 33,3 3,0 1,1 5,4
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2019 45,2 34,0 2,9 1,1 7,2
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2020 44,1 33,1 2,8 1,1 7,1
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2021 39,6 29,9 2,6 1,1 6,1
Fosfaat (P2O5) Totaal mestsoorten 2022 37,9 29,0 2,5 1,1 5,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft landelijke cijfers over de afzet van dierlijke mest buiten de Nederlandse landbouw. De afzet buiten de landbouw omvat export, afzet naar hobbybedrijven en particulieren, natuurterreinen en mestverwerking.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
De cijfers zijn bij eerste publicatie definitief maar nieuwe inzichten in berekeningsmethoden kunnen aanleiding geven tot herberekening van de tijdreeks.

Wijzigingen per 15 maart 2024:
De cijfers over 2022 zijn toegevoegd. Door nieuwe inzichten in de omvang van gasvormige stikstofverliezen uit stallen kunnen de cijfers over de afzet buiten de landbouw gewijzigd zijn.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2023 verschijnen in het eerste kwartaal van 2025.

Toelichting onderwerpen

Totaal afzet buiten de landbouw
Mestexport, netto
Export van mest in bewerkte en onbewerkte vorm, verminderd met de import van mest. In vergelijking met de export is de import zeer gering en deze bestaat hoofdzakelijk uit paardenmest die in Nederland wordt verwerkt tot substraat voor de champignonteelt.
Hobbybedrijven en particulieren
De afzet naar hobbybedrijven omvat de afzet van mest naar bedrijven met landbouwkundige activiteiten maar die qua omvang niet gerekend worden tot landbouwbedrijven. De afzet naar particulieren bestaat vooral uit afzet naar tuincentra. Tot en met 2004 zijn er geen cijfers over de afzet naar particulieren.
Natuurterreinen
Afzet van opgeslagen mest naar natuurterreinen plus de weidemest van graasdieren van landbouwbedrijven die grazen in natuurterreinen.
Cijfers over de afzet van opgeslagen mest zijn beschikbaar vanaf 2010 en cijfers over de productie van weidemest van landbouwhuisdieren in natuurterrein zijn beschikbaar vanaf 2006.
Mestverwerking
Tot en met 2005 werd de verwerking van dierlijke mest in producten zoals substraat voor de champignonteelt beschouwd als mestverwerking en daarmee als afzet buiten de landbouw.
Per 1-1-2006 is de definitie van dierlijke mest in de Meststoffenwet gewijzigd waardoor de verwerking van dierlijke mest in producten zoals substraat voor de champignonteelt niet meer gezien wordt als mestverwerking. Alleen export, afzet naar hobbybedrijven, particulieren of natuurterreinen van deze producten gelden dan nog als afzet buiten de landbouw.
Vanaf 2006 bestaat mestverwerking alleen nog uit mestvernietiging (verbranden of vergassen).
De Meststoffenwet rekent export ook tot mestverwerking. Export is in deze tabel echter apart weergegeven.