Visserij en aquacultuur; prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren

Visserij en aquacultuur; prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren

Vissoorten, schaal- en schelpdieren Perioden Prijzen (euro per 1 000 kg)
Rode poon 2023 mei* 2.920
Rode poon 2023 juni* 2.422
Rode poon 2023 juli* 2.286
Rode poon 2023 augustus* 2.102
Rode poon 2023 september* 1.770
Rode poon 2023 oktober* 1.497
Rode poon 2023 november* 1.259
Rode poon 2023 december* 1.190
Rode poon 2024 januari* 2.243
Rode poon 2024 februari* 3.970
Rode poon 2024 maart* 4.201
Rode poon 2024 april* 3.108
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de prijzen van de belangrijkste soorten vis, schaal- en schelpdieren. De verse vis kan zowel door Nederlandse als buitenlandse vissers worden aangevoerd. Het betreft uitsluitend de verse vis, niet de vis die na de vangst al op de vissersschepen wordt diepgevroren. Diepgevroren vis wordt niet via de afslagen verhandeld, maar gaat rechtstreeks naar de handelaar, de horeca of de visverwerkende industrie. De prijzen worden uitgedrukt in euro per 1 000 kilogram.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.

Status van de cijfers:
De in de tabel gepubliceerde maandgegevens krijgen bij eerste publicatie de aanduiding 'voorlopig'. In het najaar volgend op het verslagjaar publiceert het CBS de definitieve maandcijfers en het definitieve jaarcijfer. De cijfers tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 20 juni 2024:
De voorlopige maandcijfers van maart 2024 en april 2024 zijn toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Prijzen
Gemiddelde prijs in euro per 1000 kg van de belangrijkste soorten verhandelde vis, schaal- en schelpdieren.