Visserij en aquacultuur; prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren

Visserij en aquacultuur; prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren

Vissoorten, schaal- en schelpdieren Perioden Prijzen (euro per 1 000 kg)
Rode poon 2022 mei* 3.451
Rode poon 2022 juni* 3.109
Rode poon 2022 juli* 2.269
Rode poon 2022 augustus* 2.289
Rode poon 2022 september* 1.828
Rode poon 2022 oktober* 1.222
Rode poon 2022 november* 1.347
Rode poon 2022 december* 1.458
Rode poon 2023 januari* 2.334
Rode poon 2023 februari* 3.379
Rode poon 2023 maart* 5.293
Rode poon 2023 april* 3.733
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de prijzen van de belangrijkste soorten vis, schaal- en schelpdieren. De verse vis kan zowel door Nederlandse als buitenlandse vissers worden aangevoerd. Het betreft uitsluitend de verse vis, niet de vis die na de vangst al op de vissersschepen wordt diepgevroren. Diepgevroren vis wordt niet via de afslagen verhandeld, maar gaat rechtstreeks naar de handelaar, de horeca of de visverwerkende industrie. De prijzen worden uitgedrukt in euro per 1 000 kilogram.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.

Status van de cijfers:
De in de tabel gepubliceerde maandgegevens krijgen bij eerste publicatie de aanduiding 'voorlopig'. In het najaar volgend op het verslagjaar publiceert het CBS de definitieve maandcijfers en het definitieve jaarcijfer. De cijfers tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 26 mei 2023:
De voorlopige maandcijfers van april 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers worden onregelmatig aangeleverd. De nieuwe cijfers worden geplaatst zodra zij beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Prijzen
Gemiddelde prijs in euro per 1000 kg van de belangrijkste soorten verhandelde vis, schaal- en schelpdieren.