Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2016

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2016

Financieringsvorm Perioden Wijken Wmo-cliënten (aantal) Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Totaal 2016 Aalburg 700 54
Totaal 2016 Wijk 00 Wijk en Aalburg 410 65
Totaal 2016 Wijk 01 Veen 105 39
Totaal 2016 Wijk 02 Genderen 75 43
Totaal 2016 Wijk 03 Eethen 25 32
Totaal 2016 Wijk 04 Meeuwen 25 35
Totaal 2016 Wijk 05 Drongelen 20 52
Totaal 2016 Wijk 06 Babyloniënbroek 10 24
Totaal 2016 Achtkarspelen 1.615 58
Totaal 2016 Wijk 00 Noord 640 53
Totaal 2016 Wijk 01 Centrum 135 41
Totaal 2016 Wijk 02 Zuid 750 59
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2016 Aalburg 25 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2016 Wijk 00 Wijk en Aalburg 10 2
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2016 Wijk 01 Veen 10 4
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2016 Wijk 02 Genderen 0 .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2016 Wijk 03 Eethen 0 .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2016 Wijk 04 Meeuwen 0 .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2016 Wijk 05 Drongelen 0 .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2016 Wijk 06 Babyloniënbroek 0 .
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2016 Achtkarspelen 90 3
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2016 Wijk 00 Noord 35 3
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2016 Wijk 01 Centrum 10 3
Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) 2016 Wijk 02 Zuid 40 3
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2016 Aalburg 620 48
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2016 Wijk 00 Wijk en Aalburg 365 58
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2016 Wijk 01 Veen 90 34
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2016 Wijk 02 Genderen 70 40
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2016 Wijk 03 Eethen 20 25
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2016 Wijk 04 Meeuwen 25 35
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2016 Wijk 05 Drongelen 20 52
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2016 Wijk 06 Babyloniënbroek 10 24
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2016 Achtkarspelen 1.410 50
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2016 Wijk 00 Noord 560 46
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2016 Wijk 01 Centrum 115 35
Uitsluitend Zorg in Natura (ZIN) 2016 Wijk 02 Zuid 655 52
Zowel PGB als ZIN 2016 Aalburg 55 4
Zowel PGB als ZIN 2016 Wijk 00 Wijk en Aalburg 30 5
Zowel PGB als ZIN 2016 Wijk 01 Veen 10 4
Zowel PGB als ZIN 2016 Wijk 02 Genderen 0 .
Zowel PGB als ZIN 2016 Wijk 03 Eethen 0 .
Zowel PGB als ZIN 2016 Wijk 04 Meeuwen 0 .
Zowel PGB als ZIN 2016 Wijk 05 Drongelen 0 .
Zowel PGB als ZIN 2016 Wijk 06 Babyloniënbroek 0 .
Zowel PGB als ZIN 2016 Achtkarspelen 115 4
Zowel PGB als ZIN 2016 Wijk 00 Noord 40 3
Zowel PGB als ZIN 2016 Wijk 01 Centrum 10 3
Zowel PGB als ZIN 2016 Wijk 02 Zuid 55 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar over 2016.
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2015 en 2017 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
- Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, de tabel is stopgezet. De cijfers over 2017 zijn verschenen in een nieuwe tabel. Deze tabel is te vinden via de link 'Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten
Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.

Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.