Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2013


Deze tabel geeft per gemeente, wijk en buurt (indeling 2013), inzicht in het aantal personen met een sociale zekerheidsuitkering. Het betreft de personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen.

Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)) of twee uitkeringen van verschillende soort (zoals een uitkering op grond van de Werkloosheidswet en een bijstandsuitkering). In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld, in het eerste geval slechts één keer (bij de WAO).
Bij de categorie personen met een uitkering (totaal) wordt de persoon uiteraard ook maar één keer geteld.

De cijfers over aantallen personen met een uitkering per buurt, wijk of gemeente kunnen in geringe mate afwijken van elders op StatLine gepubliceerde cijfers, doordat gebruik wordt gemaakt van de meest recente gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.

Gegevens beschikbaar vanaf: maart 2013

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2013 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 juli 2020:
Gewijzigd zijn de voorlopige cijfers 2013 van de Algemene Ouderdomswet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze cijfers per gemeente, wijk en buurt met indeling 2014 verschijnen in een nieuwe tabel.

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2013

Wijken en buurten Perioden RegioaanduidingGemeentenaam (naam) RegioaanduidingSoort regio (omschrijving) RegioaanduidingCodering (code) RegioaanduidingIndelingswijziging wijken en buurten (code) Personen per soort uitkeringWerkloosheidsuitkering (aantal) Personen per soort uitkeringBijstandsuitkering (aantal) Personen per soort uitkeringArbeidsongeschiktheidsuitkering (aantal) Personen per soort uitkeringAOW-uitkering (aantal) Personen per soort uitkering, relatiefWerkloosheidsuitkering (% van het aantal inwoners vanaf 15 jaar) Personen per soort uitkering, relatiefBijstandsuitkering (% van het aantal inwoners vanaf 15 jaar) Personen per soort uitkering, relatiefArbeidsongeschiktheidsuitkering (% van het aantal inwoners vanaf 15 jaar) Personen per soort uitkering, relatiefAOW-uitkering (% van het aantal inwoners vanaf 15 jaar) InwonersInwoners vanaf 15 jaar (aantal) InwonersInwoners vanaf 15 jr tot AOW-leeftijd (aantal) InwonersInwoners vanaf de AOW-leeftijd (aantal)
Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2013 maart* NL00 358.260 395.350 769.420 3.137.210
Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2013 juni* NL00 357.990 402.200 765.040 3.166.060
Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2013 september* NL00 368.080 402.950 764.880 3.196.560
Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2013 december* NL00 418.590 413.080 766.150 3.225.720
Nederland 2013 maart* NL01 354.290 394.810 746.120 2.820.170 3,0 3,0 5,0 20,0 13.913.600 11.086.430 2.827.180
Nederland 2013 juni* NL01 353.940 401.630 741.850 2.846.460 3,0 3,0 5,0 20,0 13.927.110 11.073.520 2.853.590
Nederland 2013 september* NL01 363.890 402.370 741.670 2.873.250 3,0 3,0 5,0 21,0 13.962.310 11.081.800 2.880.510
Nederland 2013 december* NL01 411.640 412.520 742.930 2.898.910 3,0 3,0 5,0 21,0 13.978.540 11.076.440 2.902.110
Buitenland 2013 maart* NL98 3.970 540 23.290 317.040
Buitenland 2013 juni* NL98 4.050 570 23.190 319.600
Buitenland 2013 september* NL98 4.200 580 23.210 323.310
Buitenland 2013 december* NL98 6.960 550 23.220 326.820
Appingedam 2013 maart* Appingedam Gemeente GM0003 . 310 390 670 2.640 3,0 4,0 7,0 26,0 10.210 7.560 2.650
Appingedam 2013 juni* Appingedam Gemeente GM0003 . 270 410 670 2.660 3,0 4,0 7,0 26,0 10.210 7.540 2.670
Appingedam 2013 september* Appingedam Gemeente GM0003 . 300 400 670 2.690 3,0 4,0 7,0 26,0 10.220 7.530 2.690
Appingedam 2013 december* Appingedam Gemeente GM0003 . 350 430 670 2.690 3,0 4,0 7,0 26,0 10.220 7.520 2.690
Wijk 00 2013 maart* Appingedam Wijk WK000300 1 310 390 670 2.640 3,0 4,0 7,0 26,0 10.210 7.560 2.650
Wijk 00 2013 juni* Appingedam Wijk WK000300 1 270 410 670 2.660 3,0 4,0 7,0 26,0 10.210 7.540 2.670
Wijk 00 2013 september* Appingedam Wijk WK000300 1 300 400 670 2.690 3,0 4,0 7,0 26,0 10.220 7.530 2.690
Wijk 00 2013 december* Appingedam Wijk WK000300 1 350 430 670 2.690 3,0 4,0 7,0 26,0 10.220 7.520 2.690
Appingedam-Centrum 2013 maart* Appingedam Buurt BU00030000 1 60 60 170 710 3,0 3,0 8,0 34,0 2.080 1.370 710
Appingedam-Centrum 2013 juni* Appingedam Buurt BU00030000 1 50 60 170 710 2,0 3,0 8,0 34,0 2.080 1.370 710
Appingedam-Centrum 2013 september* Appingedam Buurt BU00030000 1 50 70 170 710 3,0 3,0 8,0 34,0 2.090 1.380 720
Appingedam-Centrum 2013 december* Appingedam Buurt BU00030000 1 60 70 170 720 3,0 4,0 8,0 34,0 2.090 1.370 720
Appingedam-West 2013 maart* Appingedam Buurt BU00030001 1 70 60 120 520 3,0 2,0 5,0 20,0 2.620 2.090 520
Appingedam-West 2013 juni* Appingedam Buurt BU00030001 1 70 60 120 530 3,0 2,0 5,0 20,0 2.620 2.090 530
Appingedam-West 2013 september* Appingedam Buurt BU00030001 1 80 50 120 540 3,0 2,0 5,0 21,0 2.620 2.080 540
Appingedam-West 2013 december* Appingedam Buurt BU00030001 1 90 60 120 550 4,0 2,0 5,0 21,0 2.620 2.070 550
Appingedam-Oost 2013 maart* Appingedam Buurt BU00030002 1 170 270 350 1.340 3,0 5,0 7,0 27,0 5.030 3.690 1.340
Appingedam-Oost 2013 juni* Appingedam Buurt BU00030002 1 140 280 350 1.360 3,0 6,0 7,0 27,0 5.030 3.670 1.360
Appingedam-Oost 2013 september* Appingedam Buurt BU00030002 1 150 270 350 1.360 3,0 6,0 7,0 27,0 5.020 3.660 1.360
Appingedam-Oost 2013 december* Appingedam Buurt BU00030002 1 180 290 350 1.350 4,0 6,0 7,0 27,0 5.030 3.670 1.360
Verspr.h. Damsterdiep en Eemskanaal 2013 maart* Appingedam Buurt BU00030007 1 10 0 20 30 2,0 0,0 9,0 12,0 280 250 30
Verspr.h. Damsterdiep en Eemskanaal 2013 juni* Appingedam Buurt BU00030007 1 10 0 20 30 3,0 0,0 9,0 11,0 280 240 30
Verspr.h. Damsterdiep en Eemskanaal 2013 september* Appingedam Buurt BU00030007 1 10 0 20 30 3,0 0,0 8,0 12,0 280 240 30
Verspr.h. Damsterdiep en Eemskanaal 2013 december* Appingedam Buurt BU00030007 1 10 0 20 30 4,0 0,0 9,0 11,0 280 250 30
Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal 2013 maart* Appingedam Buurt BU00030008 1 0 0 0 10 4,0 2,0 5,0 16,0 90 70 10
Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal 2013 juni* Appingedam Buurt BU00030008 1 0 0 0 10 1,0 2,0 5,0 17,0 90 70 10
Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal 2013 september* Appingedam Buurt BU00030008 1 0 0 0 10 2,0 2,0 5,0 16,0 90 70 10
Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal 2013 december* Appingedam Buurt BU00030008 1 0 0 0 10 5,0 2,0 5,0 17,0 80 70 10
Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep 2013 maart* Appingedam Buurt BU00030009 1 0 0 0 30 1,0 3,0 3,0 22,0 120 90 30
Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep 2013 juni* Appingedam Buurt BU00030009 1 0 0 0 30 1,0 3,0 3,0 22,0 120 90 30
Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep 2013 september* Appingedam Buurt BU00030009 1 0 0 0 30 2,0 3,0 2,0 23,0 120 100 30
Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep 2013 december* Appingedam Buurt BU00030009 1 0 0 0 30 2,0 3,0 2,0 24,0 120 90 30
Almere 2013 maart* Almere Gemeente GM0034 . 5.440 5.690 9.360 16.830 4,0 4,0 6,0 11,0 155.300 138.360 16.950
Almere 2013 juni* Almere Gemeente GM0034 . 5.670 5.750 9.360 17.070 4,0 4,0 6,0 11,0 155.640 138.450 17.180
Almere 2013 september* Almere Gemeente GM0034 . 5.910 5.680 9.390 17.330 4,0 4,0 6,0 11,0 155.940 138.500 17.450
Almere 2013 december* Almere Gemeente GM0034 . 6.300 5.890 9.400 17.640 4,0 4,0 6,0 11,0 156.180 138.490 17.690
Wijk 01 Almere-Haven 2013 maart* Almere Wijk WK003401 3 650 890 1.410 3.300 4,0 5,0 8,0 18,0 18.210 14.900 3.310
Wijk 01 Almere-Haven 2013 juni* Almere Wijk WK003401 3 660 900 1.410 3.350 4,0 5,0 8,0 18,0 18.220 14.860 3.360
Wijk 01 Almere-Haven 2013 september* Almere Wijk WK003401 3 660 910 1.400 3.400 4,0 5,0 8,0 19,0 18.270 14.860 3.410
Wijk 01 Almere-Haven 2013 december* Almere Wijk WK003401 3 700 930 1.410 3.430 4,0 5,0 8,0 19,0 18.300 14.870 3.430
Centrum Almere-Haven 2013 maart* Almere Buurt BU00340101 1 40 110 100 470 3,0 8,0 8,0 35,0 1.330 860 470
Centrum Almere-Haven 2013 juni* Almere Buurt BU00340101 1 40 110 100 460 3,0 8,0 8,0 34,0 1.350 890 460
Centrum Almere-Haven 2013 september* Almere Buurt BU00340101 1 40 110 110 460 3,0 8,0 8,0 33,0 1.380 920 460
Centrum Almere-Haven 2013 december* Almere Buurt BU00340101 1 40 110 120 460 3,0 8,0 8,0 33,0 1.390 930 460
De Werven 2013 maart* Almere Buurt BU00340102 1 80 160 210 390 4,0 7,0 10,0 18,0 2.190 1.790 400
De Werven 2013 juni* Almere Buurt BU00340102 1 80 160 210 400 4,0 7,0 10,0 18,0 2.200 1.800 400
De Werven 2013 september* Almere Buurt BU00340102 1 90 160 210 400 4,0 7,0 10,0 18,0 2.180 1.780 400
De Werven 2013 december* Almere Buurt BU00340102 1 90 160 220 400 4,0 7,0 10,0 18,0 2.180 1.780 400
De Hoven 2013 maart* Almere Buurt BU00340103 1 60 150 160 330 3,0 8,0 9,0 17,0 1.920 1.600 330
De Hoven 2013 juni* Almere Buurt BU00340103 1 60 160 170 340 3,0 8,0 9,0 17,0 1.940 1.600 340
De Hoven 2013 september* Almere Buurt BU00340103 1 70 160 160 340 4,0 8,0 8,0 17,0 1.960 1.620 340
De Hoven 2013 december* Almere Buurt BU00340103 1 70 160 160 340 4,0 8,0 8,0 17,0 1.970 1.630 340
De Meenten 2013 maart* Almere Buurt BU00340104 1 70 60 120 290 4,0 3,0 7,0 16,0 1.870 1.570 290
De Meenten 2013 juni* Almere Buurt BU00340104 1 70 60 130 300 4,0 3,0 7,0 16,0 1.870 1.570 300
De Meenten 2013 september* Almere Buurt BU00340104 1 70 60 130 300 4,0 3,0 7,0 16,0 1.860 1.560 300
De Meenten 2013 december* Almere Buurt BU00340104 1 70 60 120 310 4,0 3,0 7,0 17,0 1.860 1.550 310
De Grienden 2013 maart* Almere Buurt BU00340105 1 60 60 140 360 3,0 3,0 7,0 19,0 1.900 1.540 360
De Grienden 2013 juni* Almere Buurt BU00340105 1 80 70 140 350 4,0 3,0 7,0 19,0 1.890 1.540 350
De Grienden 2013 september* Almere Buurt BU00340105 1 70 60 130 360 4,0 3,0 7,0 19,0 1.900 1.530 360
De Grienden 2013 december* Almere Buurt BU00340105 1 80 60 130 370 4,0 3,0 7,0 20,0 1.900 1.530 370
De Marken 2013 maart* Almere Buurt BU00340106 1 100 80 170 440 5,0 3,0 7,0 19,0 2.320 1.870 440
De Marken 2013 juni* Almere Buurt BU00340106 1 110 90 160 450 5,0 4,0 7,0 20,0 2.310 1.860 450
De Marken 2013 september* Almere Buurt BU00340106 1 110 90 160 460 5,0 4,0 7,0 20,0 2.320 1.860 460
De Marken 2013 december* Almere Buurt BU00340106 1 110 100 160 470 5,0 4,0 7,0 20,0 2.310 1.840 470
De Gouwen 2013 maart* Almere Buurt BU00340107 1 90 30 180 340 4,0 1,0 8,0 15,0 2.280 1.940 340
De Gouwen 2013 juni* Almere Buurt BU00340107 1 90 30 180 350 4,0 1,0 8,0 16,0 2.260 1.910 350
De Gouwen 2013 september* Almere Buurt BU00340107 1 80 30 180 360 4,0 1,0 8,0 16,0 2.260 1.900 360
De Gouwen 2013 december* Almere Buurt BU00340107 1 80 40 170 370 4,0 2,0 8,0 16,0 2.270 1.900 370
De Wierden 2013 maart* Almere Buurt BU00340108 3 100 230 260 510 4,0 9,0 10,0 19,0 2.700 2.190 510
De Wierden 2013 juni* Almere Buurt BU00340108 3 100 230 260 520 4,0 9,0 10,0 19,0 2.680 2.160 520
De Wierden 2013 september* Almere Buurt BU00340108 3 100 240 260 520 4,0 9,0 10,0 20,0 2.680 2.160 530
De Wierden 2013 december* Almere Buurt BU00340108 3 110 240 270 520 4,0 9,0 10,0 19,0 2.710 2.180 520
De Velden 2013 maart* Almere Buurt BU00340109 3 30 0 50 140 2,0 0,0 4,0 11,0 1.320 1.170 140
De Velden 2013 juni* Almere Buurt BU00340109 3 30 0 50 150 3,0 0,0 4,0 11,0 1.320 1.170 150
De Velden 2013 september* Almere Buurt BU00340109 3 30 0 50 160 3,0 0,0 4,0 12,0 1.320 1.160 160
De Velden 2013 december* Almere Buurt BU00340109 3 40 0 50 160 3,0 0,0 4,0 12,0 1.320 1.160 160
Overgooi 2013 maart* Almere Buurt BU00340110 1 10 0 10 30 3,0 0,0 3,0 9,0 370 340 30
Overgooi 2013 juni* Almere Buurt BU00340110 1 10 0 10 40 3,0 0,0 3,0 10,0 370 330 40
Overgooi 2013 september* Almere Buurt BU00340110 1 10 0 10 40 2,0 0,0 3,0 10,0 370 330 40
Overgooi 2013 december* Almere Buurt BU00340110 1 10 0 10 40 3,0 0,0 3,0 10,0 370 330 40
De Steiger 2013 maart* Almere Buurt BU00340171 1 . . . . . . . . 30 30 0
De Steiger 2013 juni* Almere Buurt BU00340171 1 . . . . . . . . 30 30 0
De Steiger 2013 september* Almere Buurt BU00340171 1 . . . . . . . . 30 30 0
De Steiger 2013 december* Almere Buurt BU00340171 1 . . . . . . . . 30 30 0
Stichtsekant 2013 maart* Almere Buurt BU00340173 3 . . . . . . . . 0 0 0
Stichtsekant 2013 juni* Almere Buurt BU00340173 3 . . . . . . . . 0 0 0
Stichtsekant 2013 september* Almere Buurt BU00340173 3 . . . . . . . . 0 0 0
Stichtsekant 2013 december* Almere Buurt BU00340173 3 . . . . . . . . 0 0 0
Verspreide Huizen Almere-Haven 2013 maart* Almere Buurt BU00340199 3 . . . . . . . . 0 0 0
Verspreide Huizen Almere-Haven 2013 juni* Almere Buurt BU00340199 3 . . . . . . . . 0 0 0
Verspreide Huizen Almere-Haven 2013 september* Almere Buurt BU00340199 3 . . . . . . . . 0 0 0
Verspreide Huizen Almere-Haven 2013 december* Almere Buurt BU00340199 3 . . . . . . . . 0 0 0
Wijk 02 Almere-Stad 2013 maart* Almere Wijk WK003402 1 3.000 3.070 5.130 9.150 4,0 4,0 6,0 11,0 86.670 77.440 9.230
Wijk 02 Almere-Stad 2013 juni* Almere Wijk WK003402 1 3.150 3.110 5.110 9.280 4,0 4,0 6,0 11,0 86.850 77.480 9.360
Wijk 02 Almere-Stad 2013 september* Almere Wijk WK003402 1 3.280 3.060 5.140 9.420 4,0 4,0 6,0 11,0 86.880 77.380 9.510
Wijk 02 Almere-Stad 2013 december* Almere Wijk WK003402 1 3.490 3.180 5.110 9.610 4,0 4,0 6,0 11,0 86.800 77.160 9.640
Centrum Almere-Stad 2013 maart* Almere Buurt BU00340201 3 140 120 190 620 4,0 3,0 5,0 17,0 3.760 3.130 620
Centrum Almere-Stad 2013 juni* Almere Buurt BU00340201 3 150 130 190 630 4,0 4,0 5,0 17,0 3.720 3.090 630
Centrum Almere-Stad 2013 september* Almere Buurt BU00340201 3 160 140 200 630 4,0 4,0 6,0 17,0 3.690 3.060 640
Centrum Almere-Stad 2013 december* Almere Buurt BU00340201 3 140 150 200 640 4,0 4,0 5,0 18,0 3.670 3.030 650
Filmwijk 2013 maart* Almere Buurt BU00340202 1 280 340 450 910 3,0 4,0 5,0 11,0 8.510 7.600 910
Filmwijk 2013 juni* Almere Buurt BU00340202 1 310 350 440 920 4,0 4,0 5,0 11,0 8.530 7.600 930
Filmwijk 2013 september* Almere Buurt BU00340202 1 290 340 450 920 3,0 4,0 5,0 11,0 8.520 7.590 930
Filmwijk 2013 december* Almere Buurt BU00340202 1 320 340 450 920 4,0 4,0 5,0 11,0 8.500 7.580 930
Danswijk 2013 maart* Almere Buurt BU00340203 1 160 160 260 290 4,0 4,0 6,0 6,0 4.440 4.140 300
Danswijk 2013 juni* Almere Buurt BU00340203 1 170 160 260 290 4,0 4,0 6,0 7,0 4.450 4.150 300
Danswijk 2013 september* Almere Buurt BU00340203 1 180 150 260 290 4,0 3,0 6,0 7,0 4.430 4.120 310
Danswijk 2013 december* Almere Buurt BU00340203 1 210 160 270 320 5,0 4,0 6,0 7,0 4.470 4.150 320
Parkwijk 2013 maart* Almere Buurt BU00340204 1 140 130 250 620 3,0 3,0 5,0 13,0 4.650 4.020 630
Parkwijk 2013 juni* Almere Buurt BU00340204 1 140 140 260 640 3,0 3,0 5,0 14,0 4.700 4.060 640
Parkwijk 2013 september* Almere Buurt BU00340204 1 160 130 250 650 3,0 3,0 5,0 14,0 4.700 4.050 650
Parkwijk 2013 december* Almere Buurt BU00340204 1 180 130 260 650 4,0 3,0 6,0 14,0 4.670 4.020 650
Verzetswijk 2013 maart* Almere Buurt BU00340205 1 90 80 140 270 3,0 3,0 5,0 9,0 2.900 2.630 280
Verzetswijk 2013 juni* Almere Buurt BU00340205 1 90 80 140 270 3,0 3,0 5,0 9,0 2.900 2.620 280
Verzetswijk 2013 september* Almere Buurt BU00340205 1 100 80 150 270 3,0 3,0 5,0 9,0 2.910 2.640 280
Verzetswijk 2013 december* Almere Buurt BU00340205 1 100 80 140 270 4,0 3,0 5,0 9,0 2.890 2.620 280
Waterwijk 2013 maart* Almere Buurt BU00340206 1 230 170 460 640 4,0 3,0 7,0 10,0 6.390 5.750 640
Waterwijk 2013 juni* Almere Buurt BU00340206 1 240 180 460 670 4,0 3,0 7,0 10,0 6.420 5.750 670
Waterwijk 2013 september* Almere Buurt BU00340206 1 250 170 470 680 4,0 3,0 7,0 11,0 6.420 5.730 680
Waterwijk 2013 december* Almere Buurt BU00340206 1 270 190 460 710 4,0 3,0 7,0 11,0 6.390 5.680 710
Staatsliedenwijk 2013 maart* Almere Buurt BU00340209 1 90 270 160 100 4,0 14,0 8,0 5,0 1.980 1.880 100
Staatsliedenwijk 2013 juni* Almere Buurt BU00340209 1 90 260 160 90 5,0 13,0 8,0 5,0 1.960 1.870 100
Staatsliedenwijk 2013 september* Almere Buurt BU00340209 1 100 260 160 100 5,0 13,0 8,0 5,0 1.950 1.850 110
Staatsliedenwijk 2013 december* Almere Buurt BU00340209 1 100 260 160 110 5,0 14,0 8,0 6,0 1.910 1.800 110
Kruidenwijk 2013 maart* Almere Buurt BU00340210 3 260 300 470 710 4,0 5,0 7,0 11,0 6.710 6.000 710
Kruidenwijk 2013 juni* Almere Buurt BU00340210 3 290 290 470 720 4,0 4,0 7,0 11,0 6.710 5.990 720
Kruidenwijk 2013 september* Almere Buurt BU00340210 3 300 290 470 730 4,0 4,0 7,0 11,0 6.710 5.970 740
Kruidenwijk 2013 december* Almere Buurt BU00340210 3 300 290 460 740 5,0 4,0 7,0 11,0 6.690 5.950 740
Stedenwijk 2013 maart* Almere Buurt BU00340211 1 340 530 660 1.130 4,0 7,0 8,0 14,0 8.130 6.990 1.140
Stedenwijk 2013 juni* Almere Buurt BU00340211 1 340 550 660 1.150 4,0 7,0 8,0 14,0 8.170 7.020 1.160
Stedenwijk 2013 september* Almere Buurt BU00340211 1 360 540 660 1.150 4,0 7,0 8,0 14,0 8.160 7.000 1.160
Stedenwijk 2013 december* Almere Buurt BU00340211 1 350 570 650 1.170 4,0 7,0 8,0 15,0 8.120 6.950 1.180
Literatuurwijk 2013 maart* Almere Buurt BU00340214 1 260 180 360 630 4,0 3,0 5,0 9,0 7.420 6.790 640
Literatuurwijk 2013 juni* Almere Buurt BU00340214 1 270 190 370 650 4,0 3,0 5,0 9,0 7.480 6.830 650
Literatuurwijk 2013 september* Almere Buurt BU00340214 1 270 190 360 660 4,0 3,0 5,0 9,0 7.470 6.800 670
Literatuurwijk 2013 december* Almere Buurt BU00340214 1 280 190 380 670 4,0 3,0 5,0 9,0 7.510 6.840 680
Noorderplassen 2013 maart* Almere Buurt BU00340215 3 130 30 190 280 3,0 1,0 4,0 6,0 4.610 4.330 280
Noorderplassen 2013 juni* Almere Buurt BU00340215 3 140 30 190 280 3,0 1,0 4,0 6,0 4.640 4.360 290
Noorderplassen 2013 september* Almere Buurt BU00340215 3 150 30 190 300 3,0 1,0 4,0 6,0 4.700 4.390 300
Noorderplassen 2013 december* Almere Buurt BU00340215 3 150 30 190 320 3,0 1,0 4,0 7,0 4.760 4.450 320
Tussen de Vaarten 2013 maart* Almere Buurt BU00340220 3 420 400 690 1.050 3,0 3,0 6,0 9,0 12.370 11.300 1.070
Tussen de Vaarten 2013 juni* Almere Buurt BU00340220 3 450 400 690 1.050 4,0 3,0 6,0 8,0 12.370 11.310 1.060
Tussen de Vaarten 2013 september* Almere Buurt BU00340220 3 490 380 690 1.060 4,0 3,0 6,0 9,0 12.420 11.340 1.080
Tussen de Vaarten 2013 december* Almere Buurt BU00340220 3 540 420 680 1.080 4,0 3,0 6,0 9,0 12.420 11.320 1.090
Muziekwijk 2013 maart* Almere Buurt BU00340221 3 460 370 840 1.900 3,0 3,0 6,0 13,0 14.730 12.820 1.910
Muziekwijk 2013 juni* Almere Buurt BU00340221 3 490 370 830 1.930 3,0 3,0 6,0 13,0 14.730 12.790 1.940
Muziekwijk 2013 september* Almere Buurt BU00340221 3 470 370 820 1.960 3,0 3,0 6,0 13,0 14.750 12.780 1.970
Muziekwijk 2013 december* Almere Buurt BU00340221 3 550 380 830 2.000 4,0 3,0 6,0 14,0 14.720 12.730 2.000
Randstad 2013 maart* Almere Buurt BU00340271 1 . . . . . . . . 10 10 0
Randstad 2013 juni* Almere Buurt BU00340271 1 . . . . . . . . 10 10 0
Randstad 2013 september* Almere Buurt BU00340271 1 . . . . . . . . 10 10 0
Randstad 2013 december* Almere Buurt BU00340271 1 . . . . . . . . 10 10 0
Markerkant 2013 maart* Almere Buurt BU00340272 1 . . . . . . . . 10 10 0
Markerkant 2013 juni* Almere Buurt BU00340272 1 . . . . . . . . 10 10 0
Markerkant 2013 september* Almere Buurt BU00340272 1 . . . . . . . . 10 10 0
Markerkant 2013 december* Almere Buurt BU00340272 1 . . . . . . . . 10 0 0
Hollandsekant 2013 maart* Almere Buurt BU00340273 1 . . . . . . . . 0 0 0
Hollandsekant 2013 juni* Almere Buurt BU00340273 1 . . . . . . . . 0 0 0
Hollandsekant 2013 september* Almere Buurt BU00340273 1 . . . . . . . . 0 0 0
Hollandsekant 2013 december* Almere Buurt BU00340273 1 . . . . . . . . 0 0 0
Gooisekant 2013 maart* Almere Buurt BU00340274 1 . . . . . . . . 0 0 0
Gooisekant 2013 juni* Almere Buurt BU00340274 1 . . . . . . . . 0 0 0
Gooisekant 2013 september* Almere Buurt BU00340274 1 . . . . . . . . 10 10 0
Gooisekant 2013 december* Almere Buurt BU00340274 1 . . . . . . . . 0 0 0
Veluwsekant 2013 maart* Almere Buurt BU00340275 1 . . . . . . . . 0 0 0
Veluwsekant 2013 juni* Almere Buurt BU00340275 1 . . . . . . . . 0 0 0
Veluwsekant 2013 september* Almere Buurt BU00340275 1 . . . . . . . . 0 0 0
Veluwsekant 2013 december* Almere Buurt BU00340275 1 . . . . . . . . 0 0 0
Sallandsekant 2013 maart* Almere Buurt BU00340276 3 . . . . . . . . 0 0 0
Sallandsekant 2013 juni* Almere Buurt BU00340276 3 . . . . . . . . 0 0 0
Sallandsekant 2013 september* Almere Buurt BU00340276 3 . . . . . . . . 0 0 0
Sallandsekant 2013 december* Almere Buurt BU00340276 3 . . . . . . . . 0 0 0
Verspreide huizen Almere-Stad 2013 maart* Almere Buurt BU00340299 3 0 0 10 0 0,0 4,0 14,0 2,0 50 50 0
Verspreide huizen Almere-Stad 2013 juni* Almere Buurt BU00340299 3 . . . . . . . . 50 40 0
Verspreide huizen Almere-Stad 2013 september* Almere Buurt BU00340299 3 . . . . . . . . 40 40 0
Verspreide huizen Almere-Stad 2013 december* Almere Buurt BU00340299 3 . . . . . . . . 50 40 0
Wijk 03 Almere-Buiten 2013 maart* Almere Wijk WK003403 1 1.530 1.600 2.570 3.900 4,0 4,0 6,0 9,0 43.200 39.270 3.930
Wijk 03 Almere-Buiten 2013 juni* Almere Wijk WK003403 1 1.600 1.600 2.570 3.940 4,0 4,0 6,0 9,0 43.220 39.250 3.970
Wijk 03 Almere-Buiten 2013 september* Almere Wijk WK003403 1 1.660 1.580 2.600 4.000 4,0 4,0 6,0 9,0 43.310 39.280 4.030
Wijk 03 Almere-Buiten 2013 december* Almere Wijk WK003403 1 1.780 1.620 2.620 4.080 4,0 4,0 6,0 9,0 43.420 39.320 4.090
Centrum Almere-Buiten 2013 maart* Almere Buurt BU00340301 1 50 80 70 380 4,0 6,0 6,0 30,0 1.280 900 380
Centrum Almere-Buiten 2013 juni* Almere Buurt BU00340301 1 40 80 70 380 3,0 6,0 5,0 29,0 1.320 930 390
Centrum Almere-Buiten 2013 september* Almere Buurt BU00340301 1 40 80 60 380 3,0 6,0 5,0 29,0 1.310 930 380
Centrum Almere-Buiten 2013 december* Almere Buurt BU00340301 1 40 80 70 370 3,0 6,0 5,0 29,0 1.300 930 370
Oostvaardersbuurt 2013 maart* Almere Buurt BU00340302 3 200 150 240 190 4,0 3,0 5,0 4,0 4.460 4.270 190
Oostvaardersbuurt 2013 juni* Almere Buurt BU00340302 3 180 150 240 190 4,0 3,0 5,0 4,0 4.460 4.270 190
Oostvaardersbuurt 2013 september* Almere Buurt BU00340302 3 200 150 250 200 5,0 3,0 6,0 4,0 4.490 4.290 200
Oostvaardersbuurt 2013 december* Almere Buurt BU00340302 3 210 150 250 200 5,0 3,0 6,0 5,0 4.490 4.290 200
Seizoenenbuurt 2013 maart* Almere Buurt BU00340303 3 140 130 220 230 4,0 3,0 6,0 6,0 3.950 3.720 230
Seizoenenbuurt 2013 juni* Almere Buurt BU00340303 3 150 130 210 230 4,0 3,0 5,0 6,0 3.940 3.710 240
Seizoenenbuurt 2013 september* Almere Buurt BU00340303 3 160 130 210 240 4,0 3,0 5,0 6,0 3.940 3.700 240
Seizoenenbuurt 2013 december* Almere Buurt BU00340303 3 160 140 220 250 4,0 3,0 5,0 6,0 3.950 3.700 250
Molenbuurt 2013 maart* Almere Buurt BU00340304 1 110 230 260 390 4,0 7,0 8,0 12,0 3.220 2.830 400
Molenbuurt 2013 juni* Almere Buurt BU00340304 1 120 220 260 400 4,0 7,0 8,0 12,0 3.230 2.820 410
Molenbuurt 2013 september* Almere Buurt BU00340304 1 120 230 260 400 4,0 7,0 8,0 13,0 3.230 2.820 410
Molenbuurt 2013 december* Almere Buurt BU00340304 1 130 230 270 410 4,0 7,0 8,0 13,0 3.230 2.820 410
Bouwmeesterbuurt 2013 maart* Almere Buurt BU00340305 1 130 160 250 410 4,0 4,0 7,0 11,0 3.630 3.220 410
Bouwmeesterbuurt 2013 juni* Almere Buurt BU00340305 1 140 160 260 410 4,0 4,0 7,0 11,0 3.640 3.220 410
Bouwmeesterbuurt 2013 september* Almere Buurt BU00340305 1 160 160 260 420 4,0 4,0 7,0 11,0 3.630 3.220 420
Bouwmeesterbuurt 2013 december* Almere Buurt BU00340305 1 160 170 250 420 5,0 5,0 7,0 12,0 3.620 3.200 420
Landgoederenbuurt 2013 maart* Almere Buurt BU00340306 1 90 110 180 320 3,0 3,0 6,0 10,0 3.230 2.910 320
Landgoederenbuurt 2013 juni* Almere Buurt BU00340306 1 100 110 180 320 3,0 4,0 6,0 10,0 3.230 2.910 320
Landgoederenbuurt 2013 september* Almere Buurt BU00340306 1 100 110 180 330 3,0 3,0 6,0 10,0 3.230 2.900 330
Landgoederenbuurt 2013 december* Almere Buurt BU00340306 1 110 110 180 330 3,0 4,0 6,0 10,0 3.240 2.910 330
Faunabuurt 2013 maart* Almere Buurt BU00340307 1 120 100 180 330 3,0 3,0 5,0 9,0 3.650 3.320 330
Faunabuurt 2013 juni* Almere Buurt BU00340307 1 130 100 180 330 4,0 3,0 5,0 9,0 3.650 3.310 330
Faunabuurt 2013 september* Almere Buurt BU00340307 1 130 110 180 330 4,0 3,0 5,0 9,0 3.640 3.310 330
Faunabuurt 2013 december* Almere Buurt BU00340307 1 140 110 180 330 4,0 3,0 5,0 9,0 3.670 3.330 340
Bloemenbuurt 2013 maart* Almere Buurt BU00340308 1 150 180 290 670 3,0 4,0 7,0 15,0 4.380 3.710 670
Bloemenbuurt 2013 juni* Almere Buurt BU00340308 1 170 180 280 670 4,0 4,0 7,0 15,0 4.390 3.710 680
Bloemenbuurt 2013 september* Almere Buurt BU00340308 1 180 180 280 690 4,0 4,0 7,0 16,0 4.380 3.690 690
Bloemenbuurt 2013 december* Almere Buurt BU00340308 1 190 190 280 690 4,0 4,0 7,0 16,0 4.360 3.670 690
Regenboogbuurt 2013 maart* Almere Buurt BU00340309 1 160 160 230 250 4,0 4,0 5,0 6,0 4.200 3.950 250
Regenboogbuurt 2013 juni* Almere Buurt BU00340309 1 170 150 230 250 4,0 4,0 6,0 6,0 4.180 3.930 250
Regenboogbuurt 2013 september* Almere Buurt BU00340309 1 180 150 230 250 4,0 4,0 6,0 6,0 4.160 3.900 260
Regenboogbuurt 2013 december* Almere Buurt BU00340309 1 190 160 240 260 5,0 4,0 6,0 6,0 4.170 3.910 270
Indischebuurt 2013 maart* Almere Buurt BU00340310 3 40 40 70 110 4,0 4,0 8,0 13,0 860 740 110
Indischebuurt 2013 juni* Almere Buurt BU00340310 3 40 30 70 110 4,0 4,0 8,0 13,0 850 740 110
Indischebuurt 2013 september* Almere Buurt BU00340310 3 30 30 80 120 3,0 4,0 8,0 13,0 930 810 120
Indischebuurt 2013 december* Almere Buurt BU00340310 3 50 40 80 130 5,0 4,0 9,0 14,0 980 850 130
Eilandenbuurt 2013 maart* Almere Buurt BU00340311 3 170 150 260 230 4,0 3,0 6,0 5,0 4.430 4.190 240
Eilandenbuurt 2013 juni* Almere Buurt BU00340311 3 180 150 260 240 4,0 3,0 6,0 5,0 4.410 4.160 240
Eilandenbuurt 2013 september* Almere Buurt BU00340311 3 180 140 260 240 4,0 3,0 6,0 6,0 4.410 4.160 250
Eilandenbuurt 2013 december* Almere Buurt BU00340311 3 200 130 270 250 4,0 3,0 6,0 6,0 4.440 4.190 260
Stripheldenbuurt 2013 maart* Almere Buurt BU00340312 3 150 120 280 290 3,0 3,0 6,0 6,0 4.790 4.500 290
Stripheldenbuurt 2013 juni* Almere Buurt BU00340312 3 160 130 290 290 3,0 3,0 6,0 6,0 4.810 4.530 290
Stripheldenbuurt 2013 september* Almere Buurt BU00340312 3 170 120 280 300 3,0 3,0 6,0 6,0 4.830 4.530 300
Stripheldenbuurt 2013 december* Almere Buurt BU00340312 3 170 120 290 300 4,0 2,0 6,0 6,0 4.820 4.510 300
Sieradenbuurt 2013 maart* Almere Buurt BU00340313 3 30 0 40 70 3,0 0,0 5,0 9,0 810 740 70
Sieradenbuurt 2013 juni* Almere Buurt BU00340313 3 30 0 40 80 3,0 0,0 5,0 9,0 810 740 80
Sieradenbuurt 2013 september* Almere Buurt BU00340313 3 30 0 40 80 3,0 0,0 5,0 10,0 810 730 80
Sieradenbuurt 2013 december* Almere Buurt BU00340313 3 30 0 40 90 4,0 0,0 5,0 11,0 810 720 90
Poldervlak 2013 maart* Almere Buurt BU00340371 1 0 0 0 10 2,0 7,0 0,0 12,0 40 40 10
Poldervlak 2013 juni* Almere Buurt BU00340371 1 0 0 0 10 2,0 7,0 2,0 12,0 40 40 10
Poldervlak 2013 september* Almere Buurt BU00340371 1 0 0 0 10 0,0 4,0 2,0 13,0 50 40 10
Poldervlak 2013 december* Almere Buurt BU00340371 1 0 0 0 10 0,0 6,0 2,0 13,0 50 40 10
De Vaart 2013 maart* Almere Buurt BU00340372 1 . . . . . . . . 40 40 0
De Vaart 2013 juni* Almere Buurt BU00340372 1 . . . . . . . . 40 40 0
De Vaart 2013 september* Almere Buurt BU00340372 1 . . . . . . . . 40 40 0
De Vaart 2013 december* Almere Buurt BU00340372 1 0 0 0 0 0,0 4,0 6,0 0,0 50 50 0
Buitenvaart 2013 maart* Almere Buurt BU00340373 1 0 0 0 20 1,0 0,0 2,0 9,0 190 170 20
Buitenvaart 2013 juni* Almere Buurt BU00340373 1 0 0 10 20 1,0 0,0 3,0 9,0 190 170 20
Buitenvaart 2013 september* Almere Buurt BU00340373 1 0 0 0 20 1,0 0,0 2,0 9,0 190 180 20
Buitenvaart 2013 december* Almere Buurt BU00340373 1 0 0 0 20 1,0 0,0 2,0 10,0 190 170 20
Verspreide huizen Almere-Buiten 2013 maart* Almere Buurt BU00340399 3 . . . . . . . . 40 30 10
Verspreide huizen Almere-Buiten 2013 juni* Almere Buurt BU00340399 3 . . . . . . . . 40 30 10
Verspreide huizen Almere-Buiten 2013 september* Almere Buurt BU00340399 3 . . . . . . . . 40 30 10
Verspreide huizen Almere-Buiten 2013 december* Almere Buurt BU00340399 3 . . . . . . . . 40 30 10
Wijk 04 Almere-Poort 2013 maart* Almere Wijk WK003404 3 240 120 230 240 4,0 2,0 4,0 4,0 6.000 5.760 240
Wijk 04 Almere-Poort 2013 juni* Almere Wijk WK003404 3 240 140 240 250 4,0 2,0 4,0 4,0 6.140 5.880 250
Wijk 04 Almere-Poort 2013 september* Almere Wijk WK003404 3 270 140 230 260 4,0 2,0 4,0 4,0 6.250 5.990 260
Wijk 04 Almere-Poort 2013 december* Almere Wijk WK003404 3 280 150 230 270 4,0 2,0 4,0 4,0 6.400 6.130 270
Columbuskwartier 2013 maart* Almere Buurt BU00340402 1 60 50 60 60 4,0 3,0 4,0 4,0 1.450 1.390 60
Columbuskwartier 2013 juni* Almere Buurt BU00340402 1 60 50 60 60 4,0 3,0 4,0 4,0 1.460 1.400 60
Columbuskwartier 2013 september* Almere Buurt BU00340402 1 70 40 60 60 5,0 3,0 4,0 4,0 1.480 1.410 60
Columbuskwartier 2013 december* Almere Buurt BU00340402 1 60 50 60 70 4,0 3,0 4,0 5,0 1.480 1.410 70
Homeruskwartier 2013 maart* Almere Buurt BU00340403 1 120 30 60 50 4,0 1,0 2,0 2,0 2.830 2.780 50
Homeruskwartier 2013 juni* Almere Buurt BU00340403 1 120 40 70 50 4,0 1,0 2,0 2,0 2.950 2.900 50
Homeruskwartier 2013 september* Almere Buurt BU00340403 1 130 40 70 60 4,0 1,0 2,0 2,0 3.070 3.010 60
Homeruskwartier 2013 december* Almere Buurt BU00340403 1 140 50 70 60 4,0 2,0 2,0 2,0 3.150 3.100 60
Almeerderzand 2013 maart* Almere Buurt BU00340405 3 0 0 10 70 0,0 0,0 5,0 57,0 120 50 70
Almeerderzand 2013 juni* Almere Buurt BU00340405 3 0 0 10 70 0,0 0,0 5,0 59,0 120 50 70
Almeerderzand 2013 september* Almere Buurt BU00340405 3 0 0 10 80 1,0 0,0 4,0 62,0 120 50 80
Almeerderzand 2013 december* Almere Buurt BU00340405 3 0 0 10 80 0,0 0,0 4,0 61,0 120 50 80
Europakwartier Oost 2013 maart* Almere Buurt BU00340420 3 . . . . . . . . 0 0 0
Europakwartier Oost 2013 juni* Almere Buurt BU00340420 3 . . . . . . . . 0 0 0
Europakwartier Oost 2013 september* Almere Buurt BU00340420 3 . . . . . . . . 0 0 0
Europakwartier Oost 2013 december* Almere Buurt BU00340420 3 . . . . . . . . 0 0 0
Europakwartier West 2013 maart* Almere Buurt BU00340421 3 60 40 100 60 4,0 3,0 6,0 4,0 1.600 1.540 60
Europakwartier West 2013 juni* Almere Buurt BU00340421 3 70 50 100 70 4,0 3,0 6,0 4,0 1.610 1.540 70
Europakwartier West 2013 september* Almere Buurt BU00340421 3 70 50 100 70 4,0 3,0 6,0 4,0 1.590 1.520 70
Europakwartier West 2013 december* Almere Buurt BU00340421 3 80 60 100 70 5,0 4,0 6,0 4,0 1.640 1.580 70
Olympiakwartier Oost 2013 maart* Almere Buurt BU00340422 3 . . . . . . . . 0 0 0
Olympiakwartier Oost 2013 juni* Almere Buurt BU00340422 3 . . . . . . . . 0 0 0
Olympiakwartier Oost 2013 september* Almere Buurt BU00340422 3 . . . . . . . . 0 0 0
Olympiakwartier Oost 2013 december* Almere Buurt BU00340422 3 . . . . . . . . 0 0 0
Olympiakwartier West 2013 maart* Almere Buurt BU00340423 3 . . . . . . . . 0 0 0
Olympiakwartier West 2013 juni* Almere Buurt BU00340423 3 . . . . . . . . 0 0 0
Olympiakwartier West 2013 september* Almere Buurt BU00340423 3 . . . . . . . . 0 0 0
Olympiakwartier West 2013 december* Almere Buurt BU00340423 3 . . . . . . . . 0 0 0
Hogekant 2013 maart* Almere Buurt BU00340471 1 . . . . . . . . 0 0 0
Hogekant 2013 juni* Almere Buurt BU00340471 1 . . . . . . . . 0 0 0
Hogekant 2013 september* Almere Buurt BU00340471 1 . . . . . . . . 0 0 0
Hogekant 2013 december* Almere Buurt BU00340471 1 . . . . . . . . 0 0 0
Middenkant 2013 maart* Almere Buurt BU00340472 3 . . . . . . . . 0 0 0
Middenkant 2013 juni* Almere Buurt BU00340472 3 . . . . . . . . 0 0 0
Middenkant 2013 september* Almere Buurt BU00340472 3 . . . . . . . . 0 0 0
Middenkant 2013 december* Almere Buurt BU00340472 3 . . . . . . . . 0 0 0
Lagekant 2013 maart* Almere Buurt BU00340473 3 . . . . . . . . 0 0 0
Lagekant 2013 juni* Almere Buurt BU00340473 3 . . . . . . . . 0 0 0
Lagekant 2013 september* Almere Buurt BU00340473 3 . . . . . . . . 0 0 0
Lagekant 2013 december* Almere Buurt BU00340473 3 . . . . . . . . 0 0 0
Verspreide huizen Almere-Poort 2013 maart* Almere Buurt BU00340499 3 . . . . . . . . 0 0 0
Verspreide huizen Almere-Poort 2013 juni* Almere Buurt BU00340499 3 . . . . . . . . 0 0 0
Verspreide huizen Almere-Poort 2013 september* Almere Buurt BU00340499 3 . . . . . . . . 0 0 0
Verspreide huizen Almere-Poort 2013 december* Almere Buurt BU00340499 3 . . . . . . . . 0 0 0
Wijk 05 Almere-Hout 2013 maart* Almere Wijk WK003405 3 30 0 30 240 2,0 0,0 2,0 20,0 1.220 980 240
Wijk 05 Almere-Hout 2013 juni* Almere Wijk WK003405 3 30 0 30 240 2,0 0,0 2,0 20,0 1.210 970 240
Wijk 05 Almere-Hout 2013 september* Almere Wijk WK003405 3 30 0 30 250 3,0 0,0 2,0 20,0 1.220 970 250
Wijk 05 Almere-Hout 2013 december* Almere Wijk WK003405 3 40 0 30 250 4,0 0,0 3,0 20,0 1.260 1.010 250
Vogelhorst 2013 maart* Almere Buurt BU00340502 1 20 0 20 210 2,0 0,0 2,0 21,0 1.000 790 210
Vogelhorst 2013 juni* Almere Buurt BU00340502 1 20 0 20 220 2,0 0,0 2,0 22,0 1.000 780 220
Vogelhorst 2013 september* Almere Buurt BU00340502 1 30 0 20 220 3,0 0,0 2,0 22,0 1.010 790 220
Vogelhorst 2013 december* Almere Buurt BU00340502 1 40 0 20 220 4,0 0,0 2,0 22,0 1.010 780 220
Nobelhorst 2013 maart* Almere Buurt BU00340503 3 . . . . . . . . 0 0 0
Nobelhorst 2013 juni* Almere Buurt BU00340503 3 . . . . . . . . 0 0 0
Nobelhorst 2013 september* Almere Buurt BU00340503 3 . . . . . . . . 0 0 0
Nobelhorst 2013 december* Almere Buurt BU00340503 3 . . . . . . . . 40 40 0
Twentsekant 2013 maart* Almere Buurt BU00340571 3 . . . . . . . . 0 0 0
Twentsekant 2013 juni* Almere Buurt BU00340571 3 . . . . . . . . 0 0 0
Twentsekant 2013 september* Almere Buurt BU00340571 3 . . . . . . . . 0 0 0
Twentsekant 2013 december* Almere Buurt BU00340571 3 . . . . . . . . 0 0 0
Verspreide huizen Almere-Hout 2013 maart* Almere Buurt BU00340599 3 10 0 10 30 2,0 0,0 3,0 12,0 220 190 30
Verspreide huizen Almere-Hout 2013 juni* Almere Buurt BU00340599 3 0 0 10 20 1,0 0,0 3,0 11,0 210 190 20
Verspreide huizen Almere-Hout 2013 september* Almere Buurt BU00340599 3 0 0 10 30 1,0 0,0 3,0 12,0 210 190 30
Verspreide huizen Almere-Hout 2013 december* Almere Buurt BU00340599 3 0 0 10 30 2,0 0,0 2,0 12,0 210 190 30
Wijk 06 Almere-Pampus 2013 maart* Almere Wijk WK003406 1 . . . . . . . . 10 0 0
Wijk 06 Almere-Pampus 2013 juni* Almere Wijk WK003406 1 . . . . . . . . 10 0 0
Wijk 06 Almere-Pampus 2013 september* Almere Wijk WK003406 1 . . . . . . . . 10 0 0
Wijk 06 Almere-Pampus 2013 december* Almere Wijk WK003406 1 . . . . . . . . 10 0 0
Verspreide huizen Almere-Pampus 2013 maart* Almere Buurt BU00340699 1 . . . . . . . . 10 0 0
Verspreide huizen Almere-Pampus 2013 juni* Almere Buurt BU00340699 1 . . . . . . . . 10 0 0
Verspreide huizen Almere-Pampus 2013 september* Almere Buurt BU00340699 1 . . . . . . . . 10 0 0
Verspreide huizen Almere-Pampus 2013 december* Almere Buurt BU00340699 1 . . . . . . . . 10 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens