VSV; ontwikkeling uitkeringen na schoolverlaten 2007/'08-2015/'16

VSV; ontwikkeling uitkeringen na schoolverlaten 2007/'08-2015/'16

Persoonskenmerken Uitkeringen Startkwalificatie op peilmoment Peilmoment Perioden Schoolverlaters Totaal schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters Voortijdig schoolverlaters (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatie Schoolverlaters met startkwalificatie (aantal)
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Direct na schoolverlaten 2010/'11 187.350 66.640 120.710
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Een jaar na schoolverlaten 2010/'11 187.350 66.640 120.710
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Twee jaar na schoolverlaten 2010/'11 187.350 66.640 120.710
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Drie jaar na schoolverlaten 2010/'11 187.350 66.640 120.710
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Vijf jaar na schoolverlaten 2010/'11 187.350 66.640 120.710
Totaal schoolverlaters Eén uitkering totaal Totaal schoolverlaters Direct na schoolverlaten 2010/'11 20.680 12.070 8.610
Totaal schoolverlaters Eén uitkering totaal Totaal schoolverlaters Een jaar na schoolverlaten 2010/'11 24.580 14.070 10.510
Totaal schoolverlaters Eén uitkering totaal Totaal schoolverlaters Twee jaar na schoolverlaten 2010/'11 29.210 16.360 12.850
Totaal schoolverlaters Eén uitkering totaal Totaal schoolverlaters Drie jaar na schoolverlaten 2010/'11 30.730 17.650 13.080
Totaal schoolverlaters Eén uitkering totaal Totaal schoolverlaters Vijf jaar na schoolverlaten 2010/'11 29.720 17.280 12.440
Totaal schoolverlaters Meerdere uitkeringen Totaal schoolverlaters Direct na schoolverlaten 2010/'11 780 450 330
Totaal schoolverlaters Meerdere uitkeringen Totaal schoolverlaters Een jaar na schoolverlaten 2010/'11 930 490 440
Totaal schoolverlaters Meerdere uitkeringen Totaal schoolverlaters Twee jaar na schoolverlaten 2010/'11 1.110 530 580
Totaal schoolverlaters Meerdere uitkeringen Totaal schoolverlaters Drie jaar na schoolverlaten 2010/'11 1.330 630 710
Totaal schoolverlaters Meerdere uitkeringen Totaal schoolverlaters Vijf jaar na schoolverlaten 2010/'11 870 450 410
Totaal schoolverlaters Zonder uitkering Totaal schoolverlaters Direct na schoolverlaten 2010/'11 165.890 54.120 111.770
Totaal schoolverlaters Zonder uitkering Totaal schoolverlaters Een jaar na schoolverlaten 2010/'11 159.190 50.430 108.760
Totaal schoolverlaters Zonder uitkering Totaal schoolverlaters Twee jaar na schoolverlaten 2010/'11 153.310 47.520 105.790
Totaal schoolverlaters Zonder uitkering Totaal schoolverlaters Drie jaar na schoolverlaten 2010/'11 150.670 45.760 104.910
Totaal schoolverlaters Zonder uitkering Totaal schoolverlaters Vijf jaar na schoolverlaten 2010/'11 150.380 45.470 104.910
Totaal schoolverlaters Overig Totaal schoolverlaters Direct na schoolverlaten 2010/'11 0 0 0
Totaal schoolverlaters Overig Totaal schoolverlaters Een jaar na schoolverlaten 2010/'11 2.650 1.650 1.010
Totaal schoolverlaters Overig Totaal schoolverlaters Twee jaar na schoolverlaten 2010/'11 3.720 2.230 1.490
Totaal schoolverlaters Overig Totaal schoolverlaters Drie jaar na schoolverlaten 2010/'11 4.620 2.610 2.010
Totaal schoolverlaters Overig Totaal schoolverlaters Vijf jaar na schoolverlaten 2010/'11 6.390 3.440 2.950
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt inzicht gegeven in de uitkeringssituatie van de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie. De cijfers geven de uitkeringssituatie weer op verschillende peilmomenten, tot vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/'08 tot en met 2015/'16.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Schoolverlaters
Leerlingen die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en aan het begin van het schooljaar daarop niet staan ingeschreven in het bekostigd onderwijs. Alleen schoolverlaters die op beide peilmomenten in de Basisregistratie personen (BRP) opgenomen zijn, maken deel uit van de schoolverlaterspopulatie.
Totaal schoolverlaters
Leerlingen die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en aan het begin van het schooljaar daarop niet staan ingeschreven in het bekostigd onderwijs. Alleen schoolverlaters die op beide peilmomenten in de Basisregistratie personen (BRP) opgenomen zijn, maken deel uit van de schoolverlaterspopulatie.
Voortijdig schoolverlaters
Schoolverlaters die het bekostigd onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).

Voortijdig schoolverlaters
Schoolverlaters die het bekostigd onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).
Schoolverlaters met startkwalificatie
Schoolverlaters die het bekostigd onderwijs verlaten met startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).
Schoolverlaters met startkwalificatie
Schoolverlaters die het bekostigd onderwijs verlaten met startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).