VSV; ontwikkeling arbeidskenmerken na schoolverlaten 2007/'08-2015/'16

VSV; ontwikkeling arbeidskenmerken na schoolverlaten 2007/'08-2015/'16

Persoonskenmerken Arbeidskenmerken Startkwalificatie op peilmoment Peilmoment Perioden Schoolverlaters Totaal schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlaters Voortijdig schoolverlaters (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatie Schoolverlaters met startkwalificatie (aantal)
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Direct na schoolverlaten 2010/'11 187.350 66.640 120.710
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Een jaar na schoolverlaten 2010/'11 187.350 66.640 120.710
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Twee jaar na schoolverlaten 2010/'11 187.350 66.640 120.710
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Drie jaar na schoolverlaten 2010/'11 187.350 66.640 120.710
Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Vijf jaar na schoolverlaten 2010/'11 187.350 66.640 120.710
Totaal schoolverlaters Werkzame beroepsbevolking Totaal schoolverlaters Direct na schoolverlaten 2010/'11 143.300 40.120 103.190
Totaal schoolverlaters Werkzame beroepsbevolking Totaal schoolverlaters Een jaar na schoolverlaten 2010/'11 139.350 39.210 100.140
Totaal schoolverlaters Werkzame beroepsbevolking Totaal schoolverlaters Twee jaar na schoolverlaten 2010/'11 137.060 38.520 98.540
Totaal schoolverlaters Werkzame beroepsbevolking Totaal schoolverlaters Drie jaar na schoolverlaten 2010/'11 137.780 39.270 98.510
Totaal schoolverlaters Werkzame beroepsbevolking Totaal schoolverlaters Vijf jaar na schoolverlaten 2010/'11 140.780 41.110 99.680
Totaal schoolverlaters Niet-werkzame bevolking Totaal schoolverlaters Direct na schoolverlaten 2010/'11 44.050 26.520 17.520
Totaal schoolverlaters Niet-werkzame bevolking Totaal schoolverlaters Een jaar na schoolverlaten 2010/'11 45.350 25.790 19.560
Totaal schoolverlaters Niet-werkzame bevolking Totaal schoolverlaters Twee jaar na schoolverlaten 2010/'11 46.570 25.890 20.680
Totaal schoolverlaters Niet-werkzame bevolking Totaal schoolverlaters Drie jaar na schoolverlaten 2010/'11 44.960 24.760 20.190
Totaal schoolverlaters Niet-werkzame bevolking Totaal schoolverlaters Vijf jaar na schoolverlaten 2010/'11 40.180 22.090 18.090
Totaal schoolverlaters Overig Totaal schoolverlaters Direct na schoolverlaten 2010/'11 0 0 0
Totaal schoolverlaters Overig Totaal schoolverlaters Een jaar na schoolverlaten 2010/'11 2.650 1.650 1.010
Totaal schoolverlaters Overig Totaal schoolverlaters Twee jaar na schoolverlaten 2010/'11 3.720 2.230 1.490
Totaal schoolverlaters Overig Totaal schoolverlaters Drie jaar na schoolverlaten 2010/'11 4.620 2.610 2.010
Totaal schoolverlaters Overig Totaal schoolverlaters Vijf jaar na schoolverlaten 2010/'11 6.390 3.440 2.950
Totaal schoolverlaters Minder dan 12 uur per week Totaal schoolverlaters Direct na schoolverlaten 2010/'11 17.400 6.810 10.590
Totaal schoolverlaters Minder dan 12 uur per week Totaal schoolverlaters Een jaar na schoolverlaten 2010/'11 14.400 5.660 8.750
Totaal schoolverlaters Minder dan 12 uur per week Totaal schoolverlaters Twee jaar na schoolverlaten 2010/'11 14.740 5.360 9.380
Totaal schoolverlaters Minder dan 12 uur per week Totaal schoolverlaters Drie jaar na schoolverlaten 2010/'11 16.450 6.140 10.310
Totaal schoolverlaters Minder dan 12 uur per week Totaal schoolverlaters Vijf jaar na schoolverlaten 2010/'11 10.340 3.880 6.460
Totaal schoolverlaters 12 tot 20 uur per week Totaal schoolverlaters Direct na schoolverlaten 2010/'11 15.690 5.170 10.520
Totaal schoolverlaters 12 tot 20 uur per week Totaal schoolverlaters Een jaar na schoolverlaten 2010/'11 11.930 4.280 7.640
Totaal schoolverlaters 12 tot 20 uur per week Totaal schoolverlaters Twee jaar na schoolverlaten 2010/'11 11.600 4.180 7.420
Totaal schoolverlaters 12 tot 20 uur per week Totaal schoolverlaters Drie jaar na schoolverlaten 2010/'11 10.070 3.690 6.380
Totaal schoolverlaters 12 tot 20 uur per week Totaal schoolverlaters Vijf jaar na schoolverlaten 2010/'11 10.350 3.780 6.560
Totaal schoolverlaters 20 tot 35 uur per weel Totaal schoolverlaters Direct na schoolverlaten 2010/'11 45.680 12.070 33.620
Totaal schoolverlaters 20 tot 35 uur per weel Totaal schoolverlaters Een jaar na schoolverlaten 2010/'11 42.620 12.210 30.410
Totaal schoolverlaters 20 tot 35 uur per weel Totaal schoolverlaters Twee jaar na schoolverlaten 2010/'11 40.990 12.110 28.880
Totaal schoolverlaters 20 tot 35 uur per weel Totaal schoolverlaters Drie jaar na schoolverlaten 2010/'11 36.240 10.710 25.530
Totaal schoolverlaters 20 tot 35 uur per weel Totaal schoolverlaters Vijf jaar na schoolverlaten 2010/'11 42.010 12.700 29.310
Totaal schoolverlaters 35 uur of meer per week Totaal schoolverlaters Direct na schoolverlaten 2010/'11 64.540 16.070 48.460
Totaal schoolverlaters 35 uur of meer per week Totaal schoolverlaters Een jaar na schoolverlaten 2010/'11 70.400 17.060 53.350
Totaal schoolverlaters 35 uur of meer per week Totaal schoolverlaters Twee jaar na schoolverlaten 2010/'11 69.720 16.870 52.850
Totaal schoolverlaters 35 uur of meer per week Totaal schoolverlaters Drie jaar na schoolverlaten 2010/'11 75.010 18.730 56.280
Totaal schoolverlaters 35 uur of meer per week Totaal schoolverlaters Vijf jaar na schoolverlaten 2010/'11 78.090 20.750 57.340
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt inzicht gegeven in de arbeidskenmerken van de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie. De cijfers geven de arbeidskenmerken weer op verschillende peilmomenten, tot vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/'08 tot en met 2015/'16.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Schoolverlaters
Leerlingen die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en aan het begin van het schooljaar daarop niet staan ingeschreven in het bekostigd onderwijs. Alleen schoolverlaters die op beide peilmomenten in de Basisregistratie personen (BRP) opgenomen zijn, maken deel uit van de schoolverlaterspopulatie.
Totaal schoolverlaters
Leerlingen die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en aan het begin van het schooljaar daarop niet staan ingeschreven in het bekostigd onderwijs. Alleen schoolverlaters die op beide peilmomenten in de Basisregistratie personen (BRP) opgenomen zijn, maken deel uit van de schoolverlaterspopulatie.
Voortijdig schoolverlaters
Schoolverlaters die het bekostigd onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).

Voortijdig schoolverlaters
Schoolverlaters die het bekostigd onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).
Schoolverlaters met startkwalificatie
Schoolverlaters die het bekostigd onderwijs verlaten met startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).
Schoolverlaters met startkwalificatie
Schoolverlaters die het bekostigd onderwijs verlaten met startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).