VSV; loopbaanontwikkeling na schoolverlaten, kerncijfers 2007/'08-2015/'16

Bewerk tabel

In deze tabel wordt inzicht gegeven in de arbeidsmarktpositie van de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie. De cijfers geven de arbeidsmarktpositie weer op verschillende peilmomenten, tot vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/’08 tot en met 2015/'16.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

VSV; loopbaanontwikkeling na schoolverlaten, kerncijfers 2007/'08-2015/'16

Geslacht Persoonskenmerken Arbeidsmarktpositie Startkwalificatie op peilmoment Peilmoment Perioden SchoolverlatersTotaal schoolverlaters (aantal) Voortijdig schoolverlatersVoortijdig schoolverlaters (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatieSchoolverlaters met startkwalificatie (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Direct na schoolverlaten 2010/'11 187.350 66.640 120.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Een jaar na schoolverlaten 2010/'11 187.350 66.640 120.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Twee jaar na schoolverlaten 2010/'11 187.350 66.640 120.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Drie jaar na schoolverlaten 2010/'11 187.350 66.640 120.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Totaal schoolverlaters Vijf jaar na schoolverlaten 2010/'11 187.350 66.640 120.710
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Met werk, zonder uitkering Totaal schoolverlaters Direct na schoolverlaten 2010/'11 134.880 35.930 98.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Met werk, zonder uitkering Totaal schoolverlaters Een jaar na schoolverlaten 2010/'11 129.860 34.700 95.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Met werk, zonder uitkering Totaal schoolverlaters Twee jaar na schoolverlaten 2010/'11 126.270 33.540 92.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Met werk, zonder uitkering Totaal schoolverlaters Drie jaar na schoolverlaten 2010/'11 126.540 33.940 92.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Met werk, zonder uitkering Totaal schoolverlaters Vijf jaar na schoolverlaten 2010/'11 131.320 36.560 94.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Met werk, met uitkering Totaal schoolverlaters Direct na schoolverlaten 2010/'11 8.420 4.190 4.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Met werk, met uitkering Totaal schoolverlaters Een jaar na schoolverlaten 2010/'11 9.490 4.520 4.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Met werk, met uitkering Totaal schoolverlaters Twee jaar na schoolverlaten 2010/'11 10.790 4.980 5.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Met werk, met uitkering Totaal schoolverlaters Drie jaar na schoolverlaten 2010/'11 11.230 5.330 5.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Met werk, met uitkering Totaal schoolverlaters Vijf jaar na schoolverlaten 2010/'11 9.460 4.540 4.920
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Zonder werk, met uitkering Totaal schoolverlaters Direct na schoolverlaten 2010/'11 13.040 8.340 4.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Zonder werk, met uitkering Totaal schoolverlaters Een jaar na schoolverlaten 2010/'11 16.020 10.050 5.970
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Zonder werk, met uitkering Totaal schoolverlaters Twee jaar na schoolverlaten 2010/'11 19.530 11.910 7.610
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Zonder werk, met uitkering Totaal schoolverlaters Drie jaar na schoolverlaten 2010/'11 20.830 12.950 7.880
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Zonder werk, met uitkering Totaal schoolverlaters Vijf jaar na schoolverlaten 2010/'11 21.120 13.190 7.930
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Zonder werk, zonder uitkering Totaal schoolverlaters Direct na schoolverlaten 2010/'11 31.010 18.190 12.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Zonder werk, zonder uitkering Totaal schoolverlaters Een jaar na schoolverlaten 2010/'11 29.330 15.740 13.590
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Zonder werk, zonder uitkering Totaal schoolverlaters Twee jaar na schoolverlaten 2010/'11 27.050 13.980 13.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Zonder werk, zonder uitkering Totaal schoolverlaters Drie jaar na schoolverlaten 2010/'11 24.130 11.820 12.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Zonder werk, zonder uitkering Totaal schoolverlaters Vijf jaar na schoolverlaten 2010/'11 19.060 8.900 10.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Overig Totaal schoolverlaters Direct na schoolverlaten 2010/'11 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Overig Totaal schoolverlaters Een jaar na schoolverlaten 2010/'11 2.650 1.650 1.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Overig Totaal schoolverlaters Twee jaar na schoolverlaten 2010/'11 3.720 2.230 1.490
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Overig Totaal schoolverlaters Drie jaar na schoolverlaten 2010/'11 4.620 2.610 2.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal schoolverlaters Overig Totaal schoolverlaters Vijf jaar na schoolverlaten 2010/'11 6.390 3.440 2.950
Bron: CBS.
Verklaring van tekens