Emissies naar water, 1995 t/m 2014; nationale rekeningen

Emissies naar water, 1995 t/m 2014; nationale rekeningen

Herkomst en bestemming Perioden Emissies naar water zware metalen Arseenverbindingen als As (kg) Emissies naar water zware metalen Cadmiumverbindingen als Cd (kg) Emissies naar water zware metalen Chroomverbindingen als Cr (kg) Emissies naar water zware metalen Koperverbindingen als Cu (kg) Emissies naar water zware metalen Kwikverbindingen als Hg (kg) Emissies naar water zware metalen Loodverbindingen als Pb (kg) Emissies naar water zware metalen Nikkelverbindingen als Ni (kg) Emissies naar water zware metalen Zinkverbindingen als Zn (kg) Emissies naar water nutriënten Fosforverbindingen als P (kg) Emissies naar water nutriënten Stikstofverbindingen als N (kg)
Totaal herkomst wateremissies 1995 220.251 16.806 618.764 912.021 5.323 682.690 504.010 3.828.803 48.901.872 694.494.525
Totaal herkomst wateremissies 2000 156.633 13.248 164.045 747.775 3.057 475.639 356.933 2.653.973 42.773.313 576.359.275
Totaal herkomst wateremissies 2005 137.303 13.295 228.457 584.387 2.370 313.690 311.905 2.491.964 31.255.573 431.952.941
Totaal herkomst wateremissies 2010 138.848 9.617 237.463 587.784 1.761 272.566 320.917 2.526.793 31.642.387 440.572.291
Totaal herkomst wateremissies 2013 157.830 6.562 237.849 565.232 1.504 280.131 296.128 2.149.460 31.033.582 459.973.973
Totaal herkomst wateremissies 2014 100.804 7.618 158.615 496.996 1.242 213.354 231.446 2.003.830 27.833.973 377.674.390
Totaal Nederlandse economie 1995 16.032 4.569 52.632 345.952 1.455 162.521 100.907 900.518 25.540.634 220.895.427
Totaal Nederlandse economie 2000 16.371 3.585 33.135 311.236 926 129.336 92.466 876.076 23.368.524 220.709.424
Totaal Nederlandse economie 2005 15.040 2.944 25.435 237.873 775 96.636 70.181 782.706 21.148.438 173.727.026
Totaal Nederlandse economie 2010 14.676 2.023 21.787 215.295 584 75.375 72.287 761.257 20.180.010 172.132.027
Totaal Nederlandse economie 2013 15.459 1.829 20.639 220.973 521 72.956 65.564 700.764 19.374.528 158.146.687
Totaal Nederlandse economie 2014 15.381 1.753 19.889 223.968 480 72.425 63.843 698.712 19.120.866 158.736.762
Totaal overige herkomst binnenland 1995 3.323 1.497 16.455 36.768 -115 66.296 7.103 254.182 1.738.407 23.832.146
Totaal overige herkomst binnenland 2000 3.592 1.019 14.219 863 248 51.285 14.088 267.974 203.981 25.424.792
Totaal overige herkomst binnenland 2005 3.314 995 10.074 -8.947 272 26.496 10.586 264.599 38.838 21.200.599
Totaal overige herkomst binnenland 2010 3.544 162 12.716 -33.329 177 8.892 12.030 239.337 -578.558 21.185.737
Totaal overige herkomst binnenland 2013 4.137 70 12.709 -32.256 133 7.167 10.161 197.117 -935.881 21.535.496
Totaal overige herkomst binnenland 2014 4.135 9 12.045 -38.233 108 6.793 8.682 201.214 -1.125.378 21.612.609
Totaal uit het buitenland 1995 204.219 12.236 566.132 566.069 3.867 520.169 403.103 2.928.285 23.361.238 473.599.098
Totaal uit het buitenland 2000 140.262 9.663 130.910 436.540 2.130 346.303 264.467 1.777.897 19.404.789 355.649.851
Totaal uit het buitenland 2005 122.262 10.351 203.023 346.515 1.594 217.055 241.724 1.709.258 10.107.135 258.225.915
Totaal uit het buitenland 2010 124.172 7.594 215.676 372.488 1.177 197.192 248.630 1.765.536 11.462.377 268.440.263
Totaal uit het buitenland 2013 142.371 4.734 217.209 344.259 983 207.175 230.564 1.448.697 11.659.054 301.827.286
Totaal uit het buitenland 2014 85.422 5.866 138.725 273.027 763 140.929 167.602 1.305.118 8.713.107 218.937.628
Totaal bestemming 1995 220.251 16.806 618.764 912.021 5.323 682.690 504.010 3.828.803 48.901.872 694.494.525
Totaal bestemming 2000 156.633 13.248 164.045 747.775 3.057 475.639 356.933 2.653.973 42.773.313 576.359.275
Totaal bestemming 2005 137.303 13.295 228.457 584.387 2.370 313.690 311.905 2.491.964 31.255.573 431.952.941
Totaal bestemming 2010 138.848 9.617 237.463 587.784 1.761 272.566 320.917 2.526.793 31.642.387 440.572.291
Totaal bestemming 2013 157.830 6.562 237.849 565.232 1.504 280.131 296.128 2.149.460 31.033.582 459.973.973
Totaal bestemming 2014 100.804 7.618 158.615 496.996 1.242 213.354 231.446 2.003.830 27.833.973 377.674.390
Totaal naar het buitenland 1995 60.340 4.415 100.189 202.924 1.311 108.270 119.248 802.598 9.920.542 229.348.752
Totaal naar het buitenland 2000 60.340 4.414 100.189 202.877 1.311 104.355 119.248 800.935 9.920.542 229.348.752
Totaal naar het buitenland 2005 60.340 4.414 100.189 202.698 1.311 104.355 119.248 799.877 9.920.542 229.348.752
Totaal naar het buitenland 2010 87.410 3.655 151.824 295.438 941 147.109 175.022 1.179.446 10.190.000 266.344.000
Totaal naar het buitenland 2013 104.958 8.231 160.130 285.838 1.042 159.609 169.975 999.371 9.357.496 270.045.705
Totaal naar het buitenland 2014 67.453 6.018 109.543 212.507 576 88.267 132.345 1.027.433 7.242.135 189.402.397
Totaal absorptie en bijdrage 1995 159.910 12.391 518.574 709.097 4.011 574.420 384.762 3.026.205 38.981.330 465.145.773
Totaal absorptie en bijdrage 2000 96.293 8.833 63.855 544.898 1.745 371.284 237.684 1.853.038 32.852.771 347.010.523
Totaal absorptie en bijdrage 2005 76.962 8.881 128.268 381.690 1.058 209.335 192.657 1.692.088 21.335.031 202.604.189
Totaal absorptie en bijdrage 2010 51.437 5.961 85.638 292.346 820 125.458 145.895 1.347.347 21.452.387 174.228.291
Totaal absorptie en bijdrage 2013 52.872 -1.668 77.719 279.393 462 120.521 126.153 1.150.090 21.676.086 189.928.267
Totaal absorptie en bijdrage 2014 33.351 1.600 49.072 284.489 666 125.087 99.101 976.397 20.591.838 188.271.993
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze statistiek bevat informatie over de herkomst en bestemming van emissies naar water van vermestende stoffen (nutriënten) en zware metalen. Deze gegevens zijn onderdeel van de milieurekeningen. De herkomst van de emissies naar water kan worden onderverdeeld in Nederlandse economie (uitgesplitst naar particuliere huishoudens en bedrijfstakken) en het buitenland. De bestemming kan worden onderverdeeld in absorptie door producenten, afvoer naar het buitenland en bijdrage aan het milieuprobleem. De cijfers uit deze tabel zijn op een consistente wijze te vergelijken met macro-economische indicatoren. Verder kunnen uit de wateremissierekeningen indicatoren worden afgeleid voor de emissies van zware metalen naar water en de vermesting van het oppervlaktewater. Deze indicatoren kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van het waterbeleid.

Gegevens beschikbaar van: 1995 t/m 2014

Status van de cijfers:
Stopgezet

Wijzigingen per 1 april 2021:
Geen

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet omdat de berekening van het equivalent ter discussie staat.

Toelichting onderwerpen

Emissies naar water zware metalen
Een groep metalen met een hoog atoomgewicht. Hier worden met name de metalen bedoeld met een hoge giftigheid, zoals arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink.
Arseenverbindingen als As
De som van arseenverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid arseen die in die verbindingen aanwezig is.
Cadmiumverbindingen als Cd
De som van cadmiumverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid cadmium die in die verbindingen aanwezig is.
Chroomverbindingen als Cr
De som van chroomverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid chroom die in die verbindingen aanwezig is.
Koperverbindingen als Cu
De som van koperverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid koper die in die verbindingen aanwezig is.
Kwikverbindingen als Hg
De som van kwikverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid kwik die in die verbindingen aanwezig is.
Loodverbindingen als Pb
De som van loodverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid lood die in die verbindingen aanwezig is.
Nikkelverbindingen als Ni
De som van nikkelverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid nikkel die in die verbindingen aanwezig is.
Zinkverbindingen als Zn
De som van zinkverbindingen, gemeten als de totale hoeveelheid zink die in die verbindingen aanwezig is.
Emissies naar water nutriënten
Voedingsstoffen die nodig zijn voor het groeien van planten en gewassen (onder andere fosfor en stikstof).
Een te hoge concentratie van fosfor en of stikstof in het oppervlaktewater is slecht voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Fosforverbindingen als P
De totale hoeveelheid fosfaten en andere fosforverbindingen in afvalwater, gemeten als fosfor (P). Fosfaat is een verbinding van fosfor met zuurstof. Fosforverbindingen zijn voedingsstoffen en van levensbelang voor alle organismen omdat het een bouwstof is voor verschillende eiwitten en voor het skelet.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium). Stikstofverbindingen zijn essentiële bouwstoffen voor alles wat leeft: zonder stikstof kunnen organismen geen eiwitten maken. Stikstof wordt opgenomen in de vorm van nitraat- of ammonium-zouten. Bij een overmaat in het milieu worden deze stoffen niet meer allemaal opgenomen en is er sprake van vermesting of eutrofiëring.