Demografische levensloop; geslacht en geboortegeneraties (1940 tot 1990)

Demografische levensloop; geslacht en geboortegeneraties (1940 tot 1990)

Geslacht Leeftijdsgroep Geboortegeneratie Heeft ooit het ouderlijk huis verlaten (%) Heeft ooit ongehuwd samengewoond (%) Is ooit gehuwd (%) Heeft ooit (on)gehuwd samengewoond (%) Ooit gescheiden na ongehuwd samenwonen (%) Ooit gescheiden na een huwelijk (%) Ooit gescheiden totaal (%) Heeft ooit kinderen gekregen (%)
Mannen Tot leeftijd 20 jaar 1940 tot 1945 15,0 0,5 2,5 2,8 0,0 0,0 0,0 2,2
Mannen Tot leeftijd 20 jaar 1950 tot 1955 23,9 3,1 3,4 6,1 0,2 0,0 0,2 1,8
Mannen Tot leeftijd 20 jaar 1960 tot 1965 22,6 4,5 1,6 5,7 1,1 0,0 1,1 1,3
Mannen Tot leeftijd 20 jaar 1970 tot 1975 27,9 5,1 1,9 6,7 0,9 0,0 0,9 1,1
Mannen Tot leeftijd 20 jaar 1980 tot 1985 24,2 2,9 0,3 3,1 0,8 0,0 0,8 0,4
Mannen Tot leeftijd 30 jaar 1940 tot 1945 91,7 7,0 83,9 85,5 0,5 2,1 2,6 69,8
Mannen Tot leeftijd 30 jaar 1950 tot 1955 92,3 28,8 72,8 82,9 4,9 3,4 8,1 49,5
Mannen Tot leeftijd 30 jaar 1960 tot 1965 91,6 51,8 49,4 75,7 10,0 2,9 12,5 35,7
Mannen Tot leeftijd 30 jaar 1970 tot 1975 93,3 63,6 34,2 76,5 18,1 2,2 19,9 28,5
Mannen Tot leeftijd 30 jaar 1980 tot 1985
Mannen Tot leeftijd 40 jaar 1940 tot 1945 97,1 10,7 91,9 93,5 1,1 8,8 9,5 85,6
Mannen Tot leeftijd 40 jaar 1950 tot 1955 96,8 37,6 84,1 91,6 8,1 10,5 17,3 77,2
Mannen Tot leeftijd 40 jaar 1960 tot 1965 97,4 63,4 71,2 89,0 16,8 10,6 25,4 72,2
Mannen Tot leeftijd 40 jaar 1970 tot 1975
Mannen Tot leeftijd 40 jaar 1980 tot 1985
Mannen Tot leeftijd 50 jaar 1940 tot 1945 98,5 14,4 92,7 94,9 2,3 13,6 14,4 86,1
Mannen Tot leeftijd 50 jaar 1950 tot 1955 98,5 40,9 87,2 93,6 9,9 15,6 22,8 80,4
Mannen Tot leeftijd 50 jaar 1960 tot 1965
Mannen Tot leeftijd 50 jaar 1970 tot 1975
Mannen Tot leeftijd 50 jaar 1980 tot 1985
Mannen Tot leeftijd 60 jaar 1940 tot 1945 99,4 17,4 93,1 95,4 2,6 16,2 17,0 86,3
Mannen Tot leeftijd 60 jaar 1950 tot 1955
Mannen Tot leeftijd 60 jaar 1960 tot 1965
Mannen Tot leeftijd 60 jaar 1970 tot 1975
Mannen Tot leeftijd 60 jaar 1980 tot 1985
Vrouwen Tot leeftijd 20 jaar 1940 tot 1945 22,7 1,0 11,5 12,3 0,0 0,0 0,0 6,0
Vrouwen Tot leeftijd 20 jaar 1950 tot 1955 40,0 6,6 18,0 23,3 0,2 0,7 0,7 8,9
Vrouwen Tot leeftijd 20 jaar 1960 tot 1965 43,9 14,8 10,1 22,3 1,2 0,6 1,6 4,4
Vrouwen Tot leeftijd 20 jaar 1970 tot 1975 43,8 12,5 4,7 16,7 1,4 0,0 1,4 3,2
Vrouwen Tot leeftijd 20 jaar 1980 tot 1985 37,2 12,3 3,1 15,2 1,1 0,0 1,1 2,2
Vrouwen Tot leeftijd 30 jaar 1940 tot 1945 95,3 6,0 88,9 91,0 0,7 3,7 4,3 81,9
Vrouwen Tot leeftijd 30 jaar 1950 tot 1955 97,0 26,9 84,9 92,1 4,7 6,6 11,1 68,5
Vrouwen Tot leeftijd 30 jaar 1960 tot 1965 96,7 57,7 68,5 88,7 12,1 6,6 18,0 55,6
Vrouwen Tot leeftijd 30 jaar 1970 tot 1975 97,6 68,8 47,8 84,8 19,0 4,3 23,0 41,8
Vrouwen Tot leeftijd 30 jaar 1980 tot 1985
Vrouwen Tot leeftijd 40 jaar 1940 tot 1945 97,5 9,0 91,7 93,6 1,5 9,7 10,7 89,0
Vrouwen Tot leeftijd 40 jaar 1950 tot 1955 99,1 31,5 90,5 95,9 7,0 15,0 20,5 84,3
Vrouwen Tot leeftijd 40 jaar 1960 tot 1965 98,9 63,7 82,0 94,3 15,2 16,5 29,1 81,8
Vrouwen Tot leeftijd 40 jaar 1970 tot 1975
Vrouwen Tot leeftijd 40 jaar 1980 tot 1985
Vrouwen Tot leeftijd 50 jaar 1940 tot 1945 98,6 12,4 92,5 94,8 2,5 15,8 17,2 89,2
Vrouwen Tot leeftijd 50 jaar 1950 tot 1955 99,7 34,5 92,0 96,9 8,5 21,1 26,8 84,7
Vrouwen Tot leeftijd 50 jaar 1960 tot 1965
Vrouwen Tot leeftijd 50 jaar 1970 tot 1975
Vrouwen Tot leeftijd 50 jaar 1980 tot 1985
Vrouwen Tot leeftijd 60 jaar 1940 tot 1945 99,6 14,6 92,5 94,8 3,0 17,4 18,9 89,2
Vrouwen Tot leeftijd 60 jaar 1950 tot 1955
Vrouwen Tot leeftijd 60 jaar 1960 tot 1965
Vrouwen Tot leeftijd 60 jaar 1970 tot 1975
Vrouwen Tot leeftijd 60 jaar 1980 tot 1985
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De cijfers in de tabel hebben betrekking op mensen uit de geboortegeneraties 1940 tot 1990 die in 2003, 2008 of 2013 woonachtig waren in Nederland. Per geboortegeneratie is voor mannen en vrouwen berekend welk deel van de bevolking gedurende de levensloop een bepaalde (sociaal-)demografische gebeurtenis heeft meegemaakt. Met deze tabel wordt duidelijk welke gebeurtenissen mensen op een bepaalde leeftijd (van 20 tot en met 65 jaar) hebben meegemaakt en in welke mate dit verschilt tussen geboortegeneraties.

Gegevens beschikbaar voor geboortegeneraties van 1940 tot 1990.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 december 2018:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'leeftijdsgroep' zijn aangepast. Deze sluiten nu beter aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Dit is een eenmalige tabel.

Toelichting onderwerpen

Heeft ooit het ouderlijk huis verlaten
Het percentage personen, van een bepaald geslacht en een bepaalde geboortegeneratie, dat tot en met een bepaalde leeftijd ooit het ouderlijk huis heeft verlaten. Gerelateerd is aan het totaal aantal personen van hetzelfde geslacht en geboortegeneratie .

Geboortegeneratie:
Groep personen die in een bepaald jaar geboren is.
Heeft ooit ongehuwd samengewoond
Het percentage personen, van een bepaald geslacht en een bepaalde geboortegeneratie, dat tot en met een bepaalde leeftijd ooit ongehuwd heeft samengewoond met een partner. Gerelateerd is aan het totaal aantal personen van hetzelfde geslacht en dezelfde geboortegeneratie.

Geboortegeneratie:
Groep personen die in een bepaald jaar geboren is.

Gehuwd:
Personen die wettig gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Geregistreerd partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.

Wettig gehuwd:
Burgerlijke staat die ontstaat na sluiting van een huwelijk. Inclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.
Is ooit gehuwd
Het percentage personen, van een bepaald geslacht en een bepaalde geboortegeneratie, dat tot en met een bepaalde leeftijd ooit is gehuwd. Gerelateerd is aan het totaal aantal personen van hetzelfde geslacht en dezelfde geboortegeneratie.

Geboortegeneratie:
Groep personen die in een bepaald jaar geboren is.

Gehuwd:
Personen die wettig gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Geregistreerd partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.

Wettig gehuwd:
Burgerlijke staat die ontstaat na sluiting van een huwelijk. Inclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.
Heeft ooit (on)gehuwd samengewoond
Het percentage personen, van een bepaald geslacht en een bepaalde geboortegeneratie, dat tot en met een bepaalde leeftijd ooit ongehuwd of gehuwd heeft samengewoond met een partner. Gerelateerd is aan het totaal aantal personen van hetzelfde geslacht en dezelfde geboortegeneratie. Personen kunnen op een bepaalde leeftijd ooit zowel gehuwd als ongehuwd hebben samengewoond. In die gevallen worden zij bij de berekening van het percentage “heeft ooit (on)gehuwd samengewoond” slechts eenmaal meegeteld.

Geboortegeneratie:
Groep personen die in een bepaald jaar geboren is.

Gehuwd:
Personen die wettig gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Geregistreerd partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.

Wettig gehuwd:
Burgerlijke staat die ontstaat na sluiting van een huwelijk. Inclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.
Ooit gescheiden na ongehuwd samenwonen
Het percentage personen, van een bepaald geslacht en een bepaalde geboortegeneratie, dat tot en met een bepaalde leeftijd ooit gescheiden is na ongehuwd te hebben samengewoond met een partner. Gerelateerd is aan het totaal aantal personen van hetzelfde geslacht en dezelfde geboortegeneratie.

Geboortegeneratie:
Groep personen die in een bepaald jaar geboren is.

Gescheiden na ongehuwd samenwonen:
Personen van wie de relatie met een partner is ontbonden met wie zij ongehuwd hebben samengewoond.
Ooit gescheiden na een huwelijk
Het percentage personen, van een bepaald geslacht en een bepaalde geboortegeneratie, dat tot en met een bepaalde leeftijd ooit gescheiden is een huwelijk (echtscheiding). Gerelateerd is aan het totaal aantal personen van hetzelfde geslacht en dezelfde geboortegeneratie.

Geboortegeneratie:
Groep personen die in een bepaald jaar geboren is.

Gescheiden na huwelijk:
Personen van wie een huwelijk of geregistreerd partnerschap is ontbonden.
Ooit gescheiden totaal
Het percentage personen, van een bepaald geslacht en een bepaalde geboortegeneratie, dat tot en met een bepaalde leeftijd ooit gescheiden is na ongehuwd of gehuwd te hebben samengewoond met een partner. Gerelateerd is aan het totaal aantal personen van hetzelfde geslacht en dezelfde geboortegeneratie. Personen kunnen op een bepaalde leeftijd ooit zowel gescheiden zijn na een huwelijk als gescheiden zijn na ongehuwd te hebben samengewoond. In die gevallen worden zij bij de berekening van het percentage “ooit gescheiden totaal” slechts eenmaal meegeteld.

Geboortegeneratie:
Groep personen die in een bepaald jaar geboren is.

Gehuwd:
Personen die wettig gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Geregistreerd partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.

Wettig gehuwd:
Burgerlijke staat die ontstaat na sluiting van een huwelijk. Inclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Gescheiden na ongehuwd of gehuwd samenwonen:
Personen van wie een huwelijk of geregistreerd partnerschap is ontbonden of van wie de relatie met een partner is ontbonden met wie zij ongehuwd hebben samengewoond.
Heeft ooit kinderen gekregen
Het percentage personen, van een bepaald geslacht en een bepaalde geboortegeneratie, dat tot en met een bepaalde leeftijd ooit een of meer kinderen heeft gekregen. Gerelateerd is aan het totaal aantal personen van hetzelfde geslacht en dezelfde geboortegeneratie.

Geboortegeneratie:
Groep personen die in een bepaald jaar geboren is.