Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)


Deze tabel geeft informatie over het gemiddeld aantal banen van werknemers in december naar bedrijfsgrootte en economische activiteit.
De informatie over bedrijfsgrootte en economische activiteiten (de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008)), wordt gehaald uit het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. De banen van werknemers per bedrijf worden bepaald uit de Loonaangifteketen (Polisadministratie) van de Belastingdienst en het UWV.

De bedrijfstak van de baan is afkomstig van het Algemene Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. In het ABR zijn per bedrijfseenheid bedrijfsgegevens opgenomen. Tot en met 2014 werden bij de verwerking van de Polisbestanden enkele correcties uitgevoerd. Dit had vooral betrekking op de SBI 64200 (Financiële holdings). Als de branchecode van de Polisbestanden afweek van de SBI 64200 werd deze SBI omgecodeerd naar een code die meer in overeenstemming was met de branchecode. Na 2014 wordt deze hercodering niet meer toegepast. De breuk die hierdoor ontstaat is zichtbaar bij de selectie op sector 'Financiële dienstverlening' en betreft vooral Directeur-Grootaandeelhouders.
De groei in 2015 in de Financiële Dienstverlening wordt veroorzaakt door deze administratieve wijziging.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Deze tabel bevat voorlopige cijfers van het meest recente verslagjaar. Bij elke jaarlijkse actualisering worden voorlopige cijfers van een verslagjaar geüpdatet met een definitieve versie over hetzelfde jaar en wordt een voorlopige versie van een nieuw verslagjaar gepubliceerd. De definitieve cijfers worden in principe niet meer verder geüpdatet, behalve wanneer de bron nog sterk wijzigt. Dit kan in principe tot vijf jaar na afloop van een verslagjaar.

Wijzigingen per 8 november 2019:
De nader voorlopige cijfers van 2017 en de voorlopige cijfers van 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers verschijnen eind vierde kwartaal 2020 over het jaar 2019.

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Perioden Banen van werknemers in december (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2010 december 7.888,2
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2011 december 7.937,7
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2012 december 7.820,1
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2013 december 7.701,0
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2014 december 7.735,2
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2015 december 7.846,1
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2016 december 7.978,4
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2017 december 8.208,6
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2018 december* 8.422,0
92 Loterijen en kansspelen Totaal 2010 december 8,9
92 Loterijen en kansspelen Totaal 2011 december 8,7
92 Loterijen en kansspelen Totaal 2012 december 8,5
92 Loterijen en kansspelen Totaal 2013 december 7,8
92 Loterijen en kansspelen Totaal 2014 december 7,5
92 Loterijen en kansspelen Totaal 2015 december 7,6
92 Loterijen en kansspelen Totaal 2016 december 7,9
92 Loterijen en kansspelen Totaal 2017 december 8,3
92 Loterijen en kansspelen Totaal 2018 december* 8,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens