Werkzame beroepsbevolking; arbeidspos partner, inkomen, kenmerken 2003-2014

Werkzame beroepsbevolking; arbeidspos partner, inkomen, kenmerken 2003-2014

Geslacht Persoonskenmerken Positie in de werkkring Arbeidspositie partner Perioden Werkzame beroepsbevolking met partner (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Totaal personen 2014 5.502
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Arb.pos.: Werkzame beroepsbevolking 2014 4.486
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Arb.pos.: Werkloze beroepsbevolking 2014 212
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Arb.pos.: Niet-beroepsbevolking 2014 805
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2014 3.114
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2014 525
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Werkkring: meewerkend gezinslid 2014 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Werkkring: zelfst. met personeel (zmp) 2014 243
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2014 570
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2014 3.788
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Arb.pos.: Werkzame beroepsbevolking 2014 3.114
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Arb.pos.: Werkloze beroepsbevolking 2014 155
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Arb.pos.: Niet-beroepsbevolking 2014 520
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2014 2.371
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2014 338
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werkkring: meewerkend gezinslid 2014 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werkkring: zelfst. met personeel (zmp) 2014 105
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2014 296
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2014 673
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Arb.pos.: Werkzame beroepsbevolking 2014 525
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Arb.pos.: Werkloze beroepsbevolking 2014 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Arb.pos.: Niet-beroepsbevolking 2014 117
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2014 338
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2014 115
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werkkring: meewerkend gezinslid 2014 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werkkring: zelfst. met personeel (zmp) 2014 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2014 51
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid Totaal personen 2014 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid Arb.pos.: Werkzame beroepsbevolking 2014 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid Arb.pos.: Werkloze beroepsbevolking 2014 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid Arb.pos.: Niet-beroepsbevolking 2014 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2014 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2014 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid Werkkring: meewerkend gezinslid 2014 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid Werkkring: zelfst. met personeel (zmp) 2014 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Meewerkend gezinslid Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2014 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal personen 2014 284
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel (zmp) Arb.pos.: Werkzame beroepsbevolking 2014 243
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel (zmp) Arb.pos.: Werkloze beroepsbevolking 2014 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel (zmp) Arb.pos.: Niet-beroepsbevolking 2014 36
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel (zmp) Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2014 105
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel (zmp) Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2014 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel (zmp) Werkkring: meewerkend gezinslid 2014 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel (zmp) Werkkring: zelfst. met personeel (zmp) 2014 75
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige met personeel (zmp) Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2014 29
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal personen 2014 722
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Arb.pos.: Werkzame beroepsbevolking 2014 570
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Arb.pos.: Werkloze beroepsbevolking 2014 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Arb.pos.: Niet-beroepsbevolking 2014 131
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2014 296
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2014 51
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Werkkring: meewerkend gezinslid 2014 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Werkkring: zelfst. met personeel (zmp) 2014 29
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2014 177
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers en inkomensgegevens over de werkzame beroepsbevolking met een partner. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk én met een partner wordt hiervoor ingedeeld naar kenmerken van de persoon zelf waaronder geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in het huishouden en positie in de werkkring. Voor de verschillende indelingen is daarnaast een aantal kenmerken van de partner beschikbaar zoals onderwijsniveau, arbeidspositie en positie in de werkkring.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2014 (inkomensgegevens zijn beschikbaar vanaf 2005).

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 mei 2017:
In de vorige versie van deze tabel waren de cijfers over de verschillende onderwerpen in deze tabel niet aan de juiste onderwerpen toegewezen en daardoor verwisseld. De gegevens over het persoonlijk primair inkomen stonden bij het persoonlijk inkomen, de gegevens over het persoonlijk inkomen stonden bij het gestandaardiseerd inkomen, de gegevens over het gestandaardiseerd inkomen stonden bij de personen waarvoor het inkomen onbekend is en de gegevens over de personen waarvoor het inkomen onbekend is, stonden bij het persoonlijk primair inkomen. Dit is in deze versie van de tabel gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Werkzame beroepsbevolking; arbeidspositie partner, inkomen en kenmerken. Zie paragraaf 3. Op 8 februari 2017 zijn de gegevens over inkomen gereviseerd. De gereviseerde gegevens komen beschikbaar vanaf 2011, hiervoor worden nieuwe tabellen gestart. Voor meer informatie over de revisie, zie de persmededeling in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking met partner
Personen die betaald werk hebben en een partner die tot hetzelfde huishouden behoort.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.