Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2016


Deze tabel bevat cijfers over de lasten en baten per functie (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse. Zie paragraaf 3.

Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2016

Baten/lasten/saldo Perioden Regiokenmerken Functies in mln euroTotaal functies in mln euro (mln euro) Functies in mln euroAlgemeen bestuur (mln euro) Functies in mln euroOpenbare orde en veiligheid (mln euro) Functies in mln euroVerkeer, vervoer en waterstaatTotaal verkeer, vervoer en waterstaat (mln euro) Functies in mln euroEconomische zaken (mln euro) Functies in mln euroOnderwijsTotaal onderwijs (mln euro) Functies in mln euroCultuur en recreatieTotaal cultuur en recreatie (mln euro) Functies in mln euroSociale voorz. en maatsch. dienstverl.Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (mln euro) Functies in mln euroVolksgezondheid en milieuTotaal volksgezondheid en milieu (mln euro) Functies in mln euroRuimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (mln euro) Functies in mln euroFinanciering en algemene dekkingsmid.Totaal financiering en alg. dekkingsmid. (mln euro) Functies in mln euroMutatie reservesTotaal mutatie reserves (mln euro)
Baten 2012 Nederland 62.420 595 159 1.930 1.082 832 883 9.889 4.321 7.705 25.507 9.517
Baten 2013 Nederland 60.343 589 274 2.157 829 759 848 10.113 4.340 6.827 25.277 8.330
Baten 2014 Nederland 59.432 721 134 1.797 801 821 817 10.306 4.096 6.556 26.130 7.251
Baten 2015 Nederland 64.388 532 173 1.824 985 826 741 7.262 4.181 6.711 34.209 6.943
Baten 2016 Nederland 64.908 565 117 1.766 843 762 701 7.354 4.215 6.492 34.905 7.188
Lasten 2012 Nederland 62.420 3.247 1.762 4.819 1.117 3.160 5.357 16.686 5.206 10.083 2.696 8.287
Lasten 2013 Nederland 60.343 3.162 1.927 4.871 1.022 3.092 5.250 16.603 5.147 8.279 2.524 8.468
Lasten 2014 Nederland 59.432 3.416 1.796 5.124 914 3.109 5.233 17.083 5.050 8.243 2.287 7.178
Lasten 2015 Nederland 64.388 3.302 1.797 4.611 965 2.958 4.999 23.561 4.888 7.469 2.397 7.441
Lasten 2016 Nederland 64.908 3.432 1.836 4.649 1.001 2.888 4.963 23.845 4.909 7.180 2.524 7.680
Saldo 2012 Nederland 0 -2.651 -1.603 -2.888 -35 -2.329 -4.474 -6.797 -885 -2.378 22.811 1.230
Saldo 2013 Nederland 0 -2.573 -1.652 -2.713 -193 -2.333 -4.402 -6.490 -807 -1.452 22.753 -137
Saldo 2014 Nederland 0 -2.695 -1.661 -3.326 -114 -2.288 -4.416 -6.777 -953 -1.687 23.843 74
Saldo 2015 Nederland 0 -2.770 -1.624 -2.787 20 -2.132 -4.258 -16.299 -707 -758 31.812 -498
Saldo 2016 Nederland 0 -2.867 -1.719 -2.883 -158 -2.126 -4.262 -16.491 -694 -687 32.380 -492
Bron: CBS.
Verklaring van tekens