Gemeenterekeningen; heffingen per gemeente 2005-2016

Gemeenterekeningen; heffingen per gemeente 2005-2016

Perioden Gemeenten Heffingen in 1000 euro Totaal heffingen in 1000 euro (1 000 euro) Heffingen in 1000 euro Belastingen Totaal belastingen (1 000 euro) Heffingen in 1000 euro Belastingen Onroerende zaakbelasting gebruikers (1 000 euro) Heffingen in 1000 euro Belastingen Onroerende zaakbelasting eigenaren (1 000 euro) Heffingen in 1000 euro Retributies Totaal retributies (1 000 euro) Heffingen in 1000 euro Retributies Rioolheffing (gecombineerd) (1 000 euro) Heffingen in 1000 euro Retributies Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing (1 000 euro) Heffingen euro per inwoner Totaal heffingen euro per inwoner (euro/inwoner) Heffingen euro per inwoner Belastingen Totaal belastingen (euro/inwoner) Heffingen euro per inwoner Belastingen Onroerende zaakbelasting gebruikers (euro/inwoner) Heffingen euro per inwoner Belastingen Onroerende zaakbelasting eigenaren (euro/inwoner) Heffingen euro per inwoner Retributies Totaal retributies (euro/inwoner) Heffingen euro per inwoner Retributies Rioolheffing (gecombineerd) (euro/inwoner) Heffingen euro per inwoner Retributies Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing (euro/inwoner)
2005 Amsterdam 456.718 298.419 74.091 99.312 158.299 44.286 84.736 615 402 100 134 213 60 114
2010 Amsterdam 566.308 348.616 42.794 114.138 217.692 62.693 113.067 738 454 56 149 284 82 147
2015 Amsterdam 694.443 437.955 44.653 124.988 256.488 66.443 119.111 845 533 54 152 312 81 145
2016 Amsterdam 721.100 440.583 44.654 123.281 280.517 67.636 123.242 865 529 54 148 337 81 148
2005 's-Gravenhage (gemeente) 251.467 151.130 50.466 68.063 100.337 22.044 48.768 533 320 107 144 213 47 103
2010 's-Gravenhage (gemeente) 252.893 136.850 20.637 59.727 116.043 32.702 59.658 518 280 42 122 238 67 122
2015 's-Gravenhage (gemeente) 275.491 151.613 22.445 60.848 123.878 35.992 59.357 535 294 44 118 241 70 115
2016 's-Gravenhage (gemeente) 294.014 156.366 22.410 61.276 137.648 36.686 59.976 565 301 43 118 265 71 115
2005 Rotterdam 449.866 280.659 92.714 121.284 169.207 40.244 97.380 754 471 155 203 284 67 163
2010 Rotterdam 433.067 249.551 49.089 115.640 183.516 62.172 82.194 715 412 81 191 303 103 136
2015 Rotterdam 540.545 334.876 74.932 159.301 205.668 61.732 107.785 867 537 120 255 330 99 173
2016 Rotterdam 569.486 358.440 78.469 158.753 211.046 66.133 103.777 905 569 125 252 335 105 165
2005 Utrecht (gemeente) 155.791 95.236 43.840 31.408 60.555 23.358 20.155 566 346 159 114 220 85 73
2010 Utrecht (gemeente) 180.593 94.606 15.427 53.271 85.987 32.728 29.998 588 308 50 173 280 107 98
2015 Utrecht (gemeente) 214.141 123.047 24.095 64.775 91.094 38.666 30.907 641 368 72 194 273 116 92
2016 Utrecht (gemeente) 223.533 127.747 24.145 67.045 95.787 38.898 31.439 659 377 71 198 283 115 93
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gerealiseerde opbrengsten van gemeentelijke heffingen per gemeente in duizenden euro's en in euro per inwoner. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.
De heffingen van de gemeenten worden onderverdeeld in belastingen en retributies.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Heffingen in 1000 euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Totaal heffingen in 1000 euro
De totale opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Totaal belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Onroerende zaakbelasting gebruikers
Tot 2006 werd er zowel een eigenarenbelasting opgelegd als een gebruikersbelasting. Vanaf 2006 is de gebruikersbelasting voor woningen komen te vervallen. Voor niet-woningen, zoals bedrijfspanden, geldt de gebruikersbelasting nog wel.
Onroerende zaakbelasting eigenaren
Belasting die geheven wordt van eigenaren van onroerende zaken (woningen en niet-woningen), op grond van de waarde 'in het economisch verkeer' (bij verkoop) van deze onroerende zaken.
Retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een voorgeschreven doel worden besteed.
Totaal retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een voorgeschreven doel worden besteed.
Rioolheffing (gecombineerd)
De gecombineerde rioolheffing die door de gemeente op basis van de Gemeentewet, artikel 228a wordt geheven ter bestrijding van de kosten van zowel:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater als
b. de inzameling en verwerking van het regenwater en het beheer van het grondwater.
De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden bekostigd (zie onder a). De rioolheffing kan ook worden geheven op activiteiten, die niet aan individuele belangen zijn toe te rekenen, zoals het afvoeren van het regenwater en het grondwaterbeheer (zie onder b).
De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. In 2008 en 2009 bevat deze heffing daarom de opbrengst van het oude rioolrecht of de opbrengst van de gecombineerde rioolheffing. Vóór 2008 bevat deze heffing de opbrengst van het oude rioolrecht.
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
Heffing die wordt geheven van bedrijven en huishoudens als vergoeding voor de verwijdering van bedrijfsafval en huisvuil op basis van de Gemeentewet (artikel 229) en de Wet milieubeheer (artikel 15.33). Ook de heffing voor de beschikbaarstelling van een gemeentelijke vuilcontainer valt hieronder.
Heffingen euro per inwoner
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Totaal heffingen euro per inwoner
De totale opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Totaal belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Onroerende zaakbelasting gebruikers
Tot 2006 werd er zowel een eigenarenbelasting opgelegd als een gebruikersbelasting. Vanaf 2006 is de gebruikersbelasting voor woningen komen te vervallen. Voor niet-woningen, zoals bedrijfspanden, geldt de gebruikersbelasting nog wel.
Onroerende zaakbelasting eigenaren
Belasting die geheven wordt van eigenaren van onroerende zaken (woningen en niet-woningen), op grond van de waarde 'in het economisch verkeer' (bij verkoop) van deze onroerende zaken.
Retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een voorgeschreven doel worden besteed.
Totaal retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een voorgeschreven doel worden besteed.
Rioolheffing (gecombineerd)
De gecombineerde rioolheffing die door de gemeente op basis van de Gemeentewet, artikel 228a wordt geheven ter bestrijding van de kosten van zowel:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater als
b. de inzameling en verwerking van het regenwater en het beheer van het grondwater.
De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden bekostigd (zie onder a). De rioolheffing kan ook worden geheven op activiteiten, die niet aan individuele belangen zijn toe te rekenen, zoals het afvoeren van het regenwater en het grondwaterbeheer (zie onder b).
De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. In 2008 en 2009 bevat deze heffing daarom de opbrengst van het oude rioolrecht of de opbrengst van de gecombineerde rioolheffing. Vóór 2008 bevat deze heffing de opbrengst van het oude rioolrecht.
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
Heffing die wordt geheven van bedrijven en huishoudens als vergoeding voor de verwijdering van bedrijfsafval en huisvuil op basis van de Gemeentewet (artikel 229) en de Wet milieubeheer (artikel 15.33). Ook de heffing voor de beschikbaarstelling van een gemeentelijke vuilcontainer valt hieronder.