Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2005-2017


Deze tabel gaat over de lasten en baten per functie (beleidsterrein) van de gemeenschappelijke regelingen voor Nederland als geheel. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend administratieve gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld. Zie paragraaf 3.

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2005-2017

Baten/lasten/saldo Perioden Totaal functies (mln euro) Algemeen bestuur (mln euro) Openbare orde en veiligheid (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatTotaal verkeer, vervoer en waterstaat (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatWegen en verkeer (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatOpenbaar vervoer (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatParkeren (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatHavens, luchtvaart en waterstaat (mln euro) Economische zaken (mln euro) OnderwijsTotaal onderwijs (mln euro) OnderwijsHuisvesting (mln euro) OnderwijsOverig (mln euro) Cultuur en recreatieTotaal cultuur en recreatie (mln euro) Cultuur en recreatieRecreatie en natuur (mln euro) Cultuur en recreatieSport (mln euro) Cultuur en recreatieKunst, bibliotheken en overig (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.Inkomensvoorzieningen (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.Werkgelegenheid (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.Jeugd en WMOTotaal jeugd en WMO (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.Jeugd en WMOJeugd (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.Jeugd en WMOWMO (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.Jeugd en WMOOnverdeeld (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.Vreemdelingen, tehuizen en kinderopvang (mln euro) Volksgezondheid en milieuTotaal volksgezondheid en milieu (mln euro) Volksgezondheid en milieuVolksgezondheid (mln euro) Volksgezondheid en milieuAfvalverwijdering en -verwerking (mln euro) Volksgezondheid en milieuRiolering (mln euro) Volksgezondheid en milieuOverig (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingBouwgrondexploitatie (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingOverig (mln euro) Financiering en algemene dekkingsmid.Totaal financiering en alg. dekkingsmid. (mln euro) Financiering en algemene dekkingsmid.Uitkeringen gemeentefonds (mln euro) Financiering en algemene dekkingsmid.Onroerende zaakbelasting (mln euro) Financiering en algemene dekkingsmid.Geldleningen en uitzettingen (mln euro) Financiering en algemene dekkingsmid.Overige baten en lasten (mln euro) Mutatie reservesTotaal mutatie reserves (mln euro) Mutatie reservesResultaat van de rekening (mln euro) Mutatie reservesToevoeging/onttrekking reserves (mln euro)
Baten 2005 8.583 47 382 1.434 331 1.032 0 71 300 84 22 63 149 82 1 67 3.126 244 2.512 364 0 364 6 2.361 1.868 340 0 153 367 148 218 130 15 0 57 57 204 56 148
Baten 2010 8.894 78 807 1.617 327 1.213 0 78 226 51 0 51 153 83 1 69 4.043 539 2.928 565 0 565 10 1.257 738 307 10 202 254 114 141 184 0 0 45 139 222 56 166
Baten 2015 10.059 391 1.360 1.329 206 1.061 13 49 191 40 4 37 188 112 2 75 4.332 746 2.762 822 348 279 196 2 1.522 760 353 4 405 143 92 51 395 0 0 31 364 168 31 137
Baten 2016 10.183 472 1.397 1.237 302 885 0 49 92 38 2 36 169 88 1 80 4.635 1.110 2.710 813 417 249 147 2 1.524 771 322 4 427 136 90 45 345 0 0 22 322 138 32 105
Baten 2017 10.638 598 1.375 1.577 372 1.154 0 52 91 36 2 34 191 111 1 79 4.540 1.154 2.503 882 429 287 166 1 1.597 820 332 2 443 139 93 45 323 4 0 27 293 170 55 115
Lasten 2005 8.583 44 377 1.402 339 1.028 0 36 280 85 23 61 165 95 1 70 3.090 243 2.524 317 0 317 6 2.431 1.945 331 0 154 389 148 240 64 0 0 22 42 257 173 84
Lasten 2010 8.894 95 788 1.626 336 1.217 0 73 225 52 0 52 164 97 1 67 4.064 557 2.923 572 0 572 11 1.237 726 302 10 199 244 85 160 162 0 0 45 117 237 102 135
Lasten 2015 10.059 401 1.341 1.326 210 1.075 1 40 195 40 4 37 196 116 2 78 4.320 744 2.754 821 339 264 218 2 1.509 760 337 6 407 144 97 46 326 0 0 35 291 260 164 97
Lasten 2016 10.183 483 1.383 1.228 302 886 0 40 113 38 2 36 177 92 1 83 4.641 1.117 2.718 805 407 231 167 2 1.529 782 318 3 427 135 95 39 267 0 0 19 248 190 143 47
Lasten 2017 10.638 581 1.368 1.569 372 1.154 0 42 106 37 3 34 191 106 2 83 4.538 1.157 2.501 879 424 275 180 1 1.594 825 311 4 454 129 85 44 278 0 0 31 247 248 167 82
Saldo 2005 0 2 5 32 -8 4 0 36 20 0 -2 1 -15 -12 0 -3 36 1 -12 47 0 47 0 -70 -77 8 0 -2 -22 0 -22 66 15 0 35 15 -53 -116 64
Saldo 2010 0 -17 19 -9 -9 -4 0 5 1 -1 0 -1 -11 -13 0 3 -21 -17 5 -7 0 -7 -1 21 13 5 0 4 10 29 -19 22 0 0 0 22 -15 -46 31
Saldo 2015 0 -10 19 3 -5 -13 12 9 -4 0 0 0 -8 -5 0 -3 11 2 8 1 9 15 -22 0 13 0 16 -2 -2 -1 -5 4 69 0 0 -4 73 -92 -132 41
Saldo 2016 0 -11 14 10 1 0 0 9 -21 0 0 0 -7 -4 0 -3 -6 -7 -8 8 10 18 -20 0 -5 -10 4 1 0 1 -5 6 77 0 0 3 74 -52 -111 58
Saldo 2017 0 17 7 8 0 0 0 9 -15 0 0 0 0 5 -1 -4 2 -3 2 3 5 11 -14 0 3 -5 21 -2 -11 10 8 2 45 4 0 -4 46 -78 -112 34
Bron: CBS.
Verklaring van tekens