Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2016


Deze tabel bevat cijfers over het aantal jongeren dat in 2016 jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering) heeft gekregen en het aantal trajecten waarin deze jeugdzorg is verleend. De gegevens over jongeren zijn onderverdeeld naar leeftijd en de samenstelling van het huishouden bij aanvang zorg. De jeugdzorgtrajecten zijn onderverdeeld naar perspectief en verwijzer. Tevens worden de gegevens onderverdeeld naar gemeente en wijk.
De indeling naar gemeente en wijk is gebaseerd op het adres van de gezagsdrager van de jongere. Er is uitgegaan van het woonplaatsbeginsel zoals dat is toegepast in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking is getreden. Wanneer het adres gedurende de verslagperiode is gewijzigd krijgt de jongere in deze tabel het meest recente adres toegewezen.

Bij het aantal jongeren kan de samentelling van type jeugdzorg groter zijn dan het (sub)totaal. Een jongere kan meerdere trajecten hebben met verschillende typen jeugdhulp.

Gegevens beschikbaar over 2016. Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2015 en 2017 zijn te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg na 1-1-2015' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 november 2017:
- Alle cijfers over 2016 zijn vervangen door definitieve cijfers.
- Vanaf 2016 is het onderwerp "Rechter, officier van Justitie, functionaris justitiële jeugdinrichting" toegevoegd in de onderwerpengroep "Verwijzer".
- Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 23 juni 2017:
De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio' zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen 'pleegzorg' en 'ambulante hulp in het netwerk van de jongere' zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over 2017 zijn verschenen in een nieuwe tabel. Deze is te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg na 1-1-2015' in paragraaf 3.

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2016

Type jeugdzorg Perioden Wijken Jongeren met jeugdzorgTotaal jongeren met jeugdzorg (aantal) Jongeren met jeugdzorgLeeftijd0 tot 4 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorgLeeftijd4 tot 12 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorgLeeftijd12 tot 18 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorgLeeftijd18 tot 23 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorgSamenstelling huishouden bij hulpvraagThuiswonend kind in eenouder gezin (aantal) Jongeren met jeugdzorgSamenstelling huishouden bij hulpvraagThuiswonend kind in tweeouder gezin (aantal) Jongeren met jeugdzorgSamenstelling huishouden bij hulpvraagAndere huishoudens (aantal) JeugdzorgtrajectenTotaal jeugdzorgtrajecten (aantal) JeugdzorgtrajectenPerspectiefStabilisatie van een crisissituatie (aantal) JeugdzorgtrajectenPerspectiefDiagnostiek (aantal) JeugdzorgtrajectenPerspectiefBegeleiden (aantal) JeugdzorgtrajectenPerspectiefBehandelen (aantal) JeugdzorgtrajectenVerwijzerGemeentelijke toegang (aantal) JeugdzorgtrajectenVerwijzerHuisarts (aantal) JeugdzorgtrajectenVerwijzerJeugdarts (aantal) JeugdzorgtrajectenVerwijzerGecertificeerde instelling (aantal) JeugdzorgtrajectenVerwijzerMedisch specialist (aantal) JeugdzorgtrajectenVerwijzerRechter, Officier van Justitie, ... (aantal) JeugdzorgtrajectenVerwijzerGeen verwijzer (aantal) JeugdzorgtrajectenVerwijzerVerwijzer onbekend (aantal)
Totaal jeugdzorg 2016 Aalsmeer 485 15 270 180 15 105 355 25 640 . 45 95 450 180 260 25 45 20 . 40 20
Totaal jeugdzorg 2016 Wijk 00 Aalsmeer 150 . 85 55 10 30 110 10 205 . 15 25 145 55 90 10 15 . . 10 .
Totaal jeugdzorg 2016 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 125 . 70 50 . 30 90 . 160 . . 20 115 55 55 . 10 . . 10 .
Totaal jeugdzorg 2016 Wijk 02 Oosteinde 155 . 90 60 . 25 125 . 210 . 15 20 160 60 95 10 15 . . 10 .
Totaal jeugdhulp 2016 Aalsmeer 465 10 265 175 10 95 345 25 595 . 45 95 450 180 260 25 45 20 . 40 20
Totaal jeugdhulp 2016 Wijk 00 Aalsmeer 145 . 80 55 . 30 105 10 190 . 15 25 145 55 90 10 15 . . 10 .
Totaal jeugdhulp 2016 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 115 . 65 45 . 25 85 . 145 . . 20 115 55 55 . 10 . . 10 .
Totaal jeugdhulp 2016 Wijk 02 Oosteinde 150 . 90 55 . 20 120 . 200 . 15 20 160 60 95 10 15 . . 10 .
Totaal jeugdhulp zonder verblijf 2016 Aalsmeer 445 10 255 170 10 90 340 15 555 . 45 90 415 170 260 25 25 15 . 40 15
Totaal jeugdhulp zonder verblijf 2016 Wijk 00 Aalsmeer 140 . 75 50 . 25 105 . 175 . 15 25 130 50 90 10 . . . 10 .
Totaal jeugdhulp zonder verblijf 2016 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 115 . 65 45 . 25 85 . 135 . . 15 110 50 55 . . . . 10 .
Totaal jeugdhulp zonder verblijf 2016 Wijk 02 Oosteinde 145 . 85 55 . 20 120 . 185 . 15 20 150 55 95 10 10 . . 10 .
Jeugdhulp met verblijf 2016 Aalsmeer 30 . 15 15 . . 10 15 40 . . . 35 15 . . 20 . . . .
Jeugdhulp met verblijf 2016 Wijk 00 Aalsmeer 10 . . . . . . . 15 . . . 10 . . . . . . . .
Jeugdhulp met verblijf 2016 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 10 . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . .
Jeugdhulp met verblijf 2016 Wijk 02 Oosteinde 10 . . . . . . . 10 . . . 10 . . . . . . . .
Jeugdbescherming 2016 Aalsmeer 30 . 15 15 20 . . 40 . . . . . . . . . . . .
Jeugdbescherming 2016 Wijk 00 Aalsmeer 10 . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . .
Jeugdbescherming 2016 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 10 . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . .
Jeugdbescherming 2016 Wijk 02 Oosteinde 10 . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering 2016 Aalsmeer 10 . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering 2016 Wijk 00 Aalsmeer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering 2016 Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering 2016 Wijk 02 Oosteinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens