Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Regiokenmerken Perioden Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Totaal gemeentelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Totaal huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Haalmethode Totaal huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Brengmethode Totaal huishoudelijk afval (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Reinigingsdiensten- en overig afval Totaal reinigingsdiensten en overig afv. (x 1 000 ton) Gemeentelijk afval (in kg per inwoner) Totaal gemeentelijk afval (kg per inwoner) Gemeentelijk afval (in kg per inwoner) Afval van huishoudens Totaal huishoudelijk afval (kg per inwoner) Gemeentelijk afval (in kg per inwoner) Reinigingsdiensten- en overig afval Totaal reinigingsdiensten en overig afv. (kg per inwoner) Afval van huishoudens naar soort afval Fijn huishoudelijk afval (%) Afval van huishoudens naar soort afval Grof huishoudelijk afval (%) Gescheiden inzameling Totaal huishoudelijk afval (%) Gescheiden inzameling Fijn huishoudelijk afval (%) Gescheiden inzameling Grof huishoudelijk afval (%) Verwerking Totaal gemeentelijk afval Nuttige toepassing (%) Verwerking Totaal gemeentelijk afval Composteren (%) Verwerking Totaal gemeentelijk afval Scheiden achteraf (%) Verwerking Totaal gemeentelijk afval Verbranden (%) Verwerking Totaal gemeentelijk afval Storten (%)
Nederland 2021** 9.827 8.811 5.547 3.265 1.016 562 504 58 71 29 61 55 76 33 27 19 20 1
Noord-Nederland (LD) 2021** 1.192 1.019 649 370 173 688 588 100 69 31 66 58 82 32 34 20 13 1
Oost-Nederland (LD) 2021** 1.979 1.770 1.097 673 209 536 479 57 74 26 72 70 79 35 36 12 17 1
West-Nederland (LD) 2021** 4.520 4.125 2.693 1.431 395 541 493 47 72 28 50 43 70 30 20 27 23 1
Zuid-Nederland (LD) 2021** 2.137 1.898 1.108 790 239 579 514 65 68 32 71 64 84 37 33 11 19 1
Groningen (PV) 2021** 386 307 195 113 79 658 524 135 70 30 62 55 79 33 31 18 17 2
Fryslân (PV) 2021** 459 417 258 158 43 705 639 65 66 34 65 55 84 32 32 27 8 1
Drenthe (PV) 2021** 346 295 196 99 51 700 596 103 73 27 70 66 82 30 40 13 16 1
Overijssel (PV) 2021** 626 547 311 236 78 536 469 67 76 24 73 72 79 33 38 8 20 0
Flevoland (PV) 2021** 242 221 141 80 21 564 516 48 65 35 62 51 82 38 24 22 15 1
Gelderland (PV) 2021** 1.111 1.001 645 357 110 530 478 52 76 24 74 73 78 35 38 12 15 0
Utrecht (PV) 2021** 721 660 401 259 61 530 485 45 72 28 60 53 78 35 23 13 28 1
Noord-Holland (PV) 2021** 1.567 1.416 952 464 151 542 490 52 72 28 49 42 65 30 18 36 16 1
Zuid-Holland (PV) 2021** 1.925 1.767 1.190 577 158 517 474 42 75 25 45 37 67 27 17 27 28 1
Zeeland (PV) 2021** 306 282 151 131 25 795 731 64 59 41 68 57 84 39 28 12 20 1
Noord-Brabant (PV) 2021** 1.510 1.322 780 542 188 587 514 73 68 32 71 64 84 37 33 6 24 1
Limburg (PV) 2021** 627 576 328 248 51 562 516 45 68 32 71 65 84 37 32 23 7 1
Minder dan 5 000 inwoners 2021** 15 12 8 3 4 1.221 932 289 68 32 52 46 66 21 29 24 26 0
5 000 tot 10 000 inwoners 2021** 33 30 19 11 4 599 530 69 73 27 67 64 74 29 38 11 21 0
10 000 tot 20 000 inwoners 2021** 601 543 321 222 58 610 551 59 69 31 73 70 80 35 37 12 15 1
20 000 tot 50 000 inwoners 2021** 3.690 3.314 1.972 1.342 376 609 547 62 69 31 71 66 82 35 35 12 17 1
50 000 tot 100 000 inwoners 2021** 2.193 1.973 1.219 754 221 581 522 58 70 30 63 56 80 35 27 13 23 1
Meer dan 100 000 inwoners 2021** 3.294 2.941 2.008 932 353 500 447 54 75 25 46 40 64 27 17 33 22 0
Niet stedelijk 2021** 894 786 468 318 108 697 613 84 67 33 72 67 82 34 38 15 13 1
Weinig stedelijk 2021** 2.318 2.065 1.276 789 253 611 544 67 70 30 74 70 84 34 39 10 15 1
Matig stedelijk 2021** 1.540 1.390 821 569 150 592 534 58 69 31 69 63 82 36 32 12 19 1
Sterk stedelijk 2021** 2.911 2.652 1.606 1.047 259 549 500 49 71 29 61 55 76 35 24 17 23 1
Zeer sterk stedelijk 2021** 2.163 1.918 1.376 542 245 482 427 55 76 24 36 29 58 24 12 41 23 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de hoeveelheid gemeentelijk afval, uitgesplitst naar soort afval en de manier van verwerken. De cijfers worden gegeven voor Nederland totaal, voor landsdelen en provincies, en voor grootteklasse en stedelijkheid van gemeenten. De grootteklasse is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeenten.

De statistiek heeft alleen betrekking op de afvalstoffen die door of in opdracht van de gemeenten wordt ingezameld. Als uitzondering daarop wordt textiel en oud papier en karton dat door liefdadigheidsorganisaties, scholen en verenigingen wordt ingezameld wel meegeteld.

Gemeenten die gezamenlijk een milieustraat uitbaten, delen de afvalstromen aan de deelnemende gemeenten toe naar rato van het inwonertal. De Zeeuwse Reinigingdienst (ZRD) verdeelde tot nu toe de hoeveelheden voor de Zeeuwse gemeenten toe naar rato van de gewogen kilo’s per milieustraat, maar is nu ook overgestapt naar toebedeling naar rato van het inwonertal. Dit levert in 2021 een breuk op met eerdere jaren, waardoor de cijfers van 2020 en 2021 minder vergelijkbaar zijn voor de provincie Zeeland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019, 2020 en 2021 zijn nader voorlopig; alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 december 2022:
Er is een onjuiste codering in de perioden 2099JJ00, dit moet 2009JJ00 zijn.

Wijzigingen per 16 december 2022:
Definitieve cijfers over 2018 en nieuwe nader voorlopige cijfers over 2019, 2020 en 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2022 worden in juni 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijk afval (in 1000 ton)
Totaal gemeentelijk afval
Afval van huishoudens
Dit afval is door of in opdracht van de gemeenten bij huishoudens ingezameld. Omdat het afval van winkels en dergelijke vaak tegelijk met het afval van huishoudens wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet afkomstig zijn van huishoudens.
Totaal
Totaal huishoudelijk afval
Haalmethode
Afval dat huis-aan-huis is ingezameld. Hiertoe wordt ook het (grof) huishoudelijk restafval gerekend dat via (ondergrondse) verzamelcontainers bij woningen is ingezameld.
Totaal huishoudelijk afval
Brengmethode
Afval dat naar een straatvoorziening (zoals glasbakken), gemeentewerf of milieustraat is gebracht.
Totaal huishoudelijk afval
Reinigingsdiensten- en overig afval
Reinigingsdienstenafval omvat die afvalstoffen die bij reinigingsactiviteiten van de gemeenten zelf vrijkomen. Hiertoe behoren onder andere veegafval en groenafval uit plantsoenen en parken. Het overig afval is door of in opdracht van de gemeenten, via aparte inzamelroutes, ingezameld bij bedrijven, winkels en dergelijke. Het betreft voornamelijk de inzameling van kantoor-, winkel- en dienstenafval.
Totaal reinigingsdiensten en overig afv.
Gemeentelijk afval (in kg per inwoner)
Totaal gemeentelijk afval
Afval van huishoudens
Dit afval is door of in opdracht van de gemeenten bij huishoudens ingezameld. Omdat het afval van winkels en dergelijke vaak tegelijk met het afval van huishoudens wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet afkomstig zijn van huishoudens.
Totaal huishoudelijk afval
Reinigingsdiensten- en overig afval
Reinigingsdienstenafval omvat die afvalstoffen die bij reinigingsactiviteiten van de gemeenten zelf vrijkomen. Hiertoe behoren onder andere veegafval en groenafval uit plantsoenen en parken. Het overig afval is door of in opdracht van de gemeenten, via aparte inzamelroutes, ingezameld bij bedrijven, winkels en dergelijke. Het betreft voornamelijk de inzameling van kantoor-, winkel- en dienstenafval.
Totaal reinigingsdiensten en overig afv.
Afval van huishoudens naar soort afval
Fijn huishoudelijk afval
Fijn huishoudelijk afval bestaat uit de volgende componenten:
- huishoudelijk restafval
- GFT-afval
- oud papier en karton
- textiel
- verpakkingsglas
- kunststof verpakkingen
- drankenkartons
- metalen verpakkingen
- PMD-fractie
- klein chemisch afval (KCA)
- luiers
- frituurvet en -olie
- mengfracties.
Grof huishoudelijk afval
Grof huishoudelijk afval bestaat uit de volgende componenten:
- grof huishoudelijk restafval
- verbouwingsrestafval
- grof tuinafval
- afgedankte elektr(on)ische apparaten
- bruikbare huisraad
- harde plastics
- vloerbedekking
- matrassen
- schoon puin
- houtafval (A- en B-hout)
- houtafval (C-hout)
- metalen
- vlakglas
- bitumenhoudende dakbedekking
- gips
- asbesthoudend afval
- schone grond
- autobanden
- piepschuim
- gasflessen en brandblussers
- overig huishoudelijk afval.
Gescheiden inzameling
Het percentage huishoudelijk afval dat gescheiden wordt ingezameld. Gescheiden ingezameld afval hoeft niet per se te worden hergebruikt.
Totaal huishoudelijk afval
(Grof) huishoudelijk restafval en verbouwingsrestafval worden gemengd ingezameld; alle overige afvalcomponenten worden gescheiden ingezameld.
Fijn huishoudelijk afval
Fijn huishoudelijk afval bestaat uit de volgende componenten:
- huishoudelijk restafval
- GFT-afval
- oud papier en karton
- textiel
- verpakkingsglas
- kunststof verpakkingen
- drankenkartons
- metalen verpakkingen
- PMD-fractie
- klein chemisch afval (KCA)
- luiers
- frituurvet en -olie
- mengfracties.

Hiervan wordt huishoudelijk restafval gemengd ingezameld; alle overige afvalcomponenten worden gescheiden ingezameld.
Grof huishoudelijk afval
Grof huishoudelijk afval bestaat uit de volgende componenten:
- grof huishoudelijk restafval
- verbouwingsrestafval
- grof tuinafval
- afgedankte elektr(on)ische apparaten
- bruikbare huisraad
- harde plastics
- vloerbedekking
- matrassen
- schoon puin
- houtafval (A- en B-hout)
- houtafval (C-hout)
- metalen
- vlakglas
- bitumenhoudende dakbedekking
- gips
- asbesthoudend afval
- schone grond
- autobanden
- piepschuim
- gasflessen en brandblussers
- overig huishoudelijk afval.

Hiervan worden grof huishoudelijk restafval en verbouwingsrestafval gemengd ingezameld; alle overige afvalcomponenten worden gescheiden ingezameld.
Verwerking
De verwerking heeft betrekking op de eerst toegepaste verwerkingsmethode. De uiteindelijk eindverwerking van het afval kan anders zijn. Zo zal bij de verwerking van bijvoorbeeld verpakkingsglas (hergebruik) een niet herbruikbare fractie overblijven, die vervolgens wordt verbrand of gestort.
Totaal gemeentelijk afval
Nuttige toepassing
Onder nuttige toepassing wordt verstaan recycling, hergebruik, terugwinning dan wel andere handelingen gericht op het verkrijgen van secundaire grondstoffen.
Zowel verbranden met energieterugwinning (R1) als composteren en vergisten vallen onder nuttige toepassing maar zijn niet in deze cijfers inbegrepen. Verbranden met energieterugwinning is opgenomen onder verbranden; composteren en vergisten wordt als apart als composteren gepubliceerd.
Composteren
Inclusief vergisten.
Scheiden achteraf
Bij deze verwerkingsmethode wordt, voordat verdere verwerking plaatsvindt, eerst herbruikbare fracties gescheiden van het afval.
Verbranden
Betreft zowel het verbranden met energieterugwinning (R1-status) als zonder energieterugwinning (D10-status).
Momenteel hebben alle Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties voor huishoudelijk restafval de R1-status.
Storten