Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Perioden Regiokenmerken Gemeentelijk afval (in 1000 ton) Afval van huishoudens Totaal Textiel (x 1 000 ton)
2019** Nederland 86
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de hoeveelheid gemeentelijk afval, uitgesplitst naar soort afval en de manier van verwerken. De cijfers worden gegeven voor Nederland totaal, voor landsdelen en provincies, en voor grootteklasse en stedelijkheid van gemeenten. De grootteklasse is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeenten.

De statistiek heeft alleen betrekking op de afvalstoffen die door of in opdracht van de gemeenten wordt ingezameld. Als uitzondering daarop wordt textiel en oud papier en karton dat door liefdadigheidsorganisaties, scholen en verenigingen wordt ingezameld wel meegeteld.

Gemeenten die gezamenlijk een milieustraat uitbaten, delen de afvalstromen aan de deelnemende gemeenten toe naar rato van het inwonertal. De Zeeuwse Reinigingdienst (ZRD) verdeelde tot nu toe de hoeveelheden voor de Zeeuwse gemeenten toe naar rato van de gewogen kilo’s per milieustraat, maar is nu ook overgestapt naar toebedeling naar rato van het inwonertal. Dit levert in 2021 een breuk op met eerdere jaren, waardoor de cijfers van 2020 en 2021 minder vergelijkbaar zijn voor de provincie Zeeland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019, 2020 en 2021 zijn nader voorlopig; alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 december 2022:
Er is een onjuiste codering in de perioden 2099JJ00, dit moet 2009JJ00 zijn.

Wijzigingen per 16 december 2022:
Definitieve cijfers over 2018 en nieuwe nader voorlopige cijfers over 2019, 2020 en 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2022 worden in juni 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijk afval (in 1000 ton)
Afval van huishoudens
Dit afval is door of in opdracht van de gemeenten bij huishoudens ingezameld. Omdat het afval van winkels en dergelijke vaak tegelijk met het afval van huishoudens wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet afkomstig zijn van huishoudens.
Totaal
Textiel
Gebruikte kleding en ander textiel, inclusief datgene wat is ingezameld door verenigingen, scholen en liefdadigheidsorganisaties