Afvalbalans, kerncijfers; nationale rekeningen

Afvalbalans, kerncijfers; nationale rekeningen

Herkomst-bestemming Perioden Totaal afval (1000 ton)
Totaal herkomst afval 1990 57.284
Totaal herkomst afval 1992 58.085
Totaal herkomst afval 1994 58.194
Totaal herkomst afval 1996 62.825
Totaal herkomst afval 1998 68.232
Totaal herkomst afval 2000 72.189
Totaal herkomst afval 2002 77.015
Totaal herkomst afval 2004 76.314
Totaal herkomst afval 2006 77.375
Totaal herkomst afval 2008 81.960
Totaal herkomst afval 2010 77.996
Totaal herkomst afval 2012* 80.610
Totaal herkomst afval 2014* 82.241
Herkomst: Nederlandse economie 1990 51.292
Herkomst: Nederlandse economie 1992 51.205
Herkomst: Nederlandse economie 1994 50.526
Herkomst: Nederlandse economie 1996 53.879
Herkomst: Nederlandse economie 1998 59.203
Herkomst: Nederlandse economie 2000 62.600
Herkomst: Nederlandse economie 2002 62.439
Herkomst: Nederlandse economie 2004 61.716
Herkomst: Nederlandse economie 2006 60.982
Herkomst: Nederlandse economie 2008 63.373
Herkomst: Nederlandse economie 2010 60.455
Herkomst: Nederlandse economie 2012* 60.780
Herkomst: Nederlandse economie 2014* 61.034
Herkomst: buitenland 1990 5.992
Herkomst: buitenland 1992 6.880
Herkomst: buitenland 1994 7.669
Herkomst: buitenland 1996 8.946
Herkomst: buitenland 1998 9.029
Herkomst: buitenland 2000 9.589
Herkomst: buitenland 2002 14.577
Herkomst: buitenland 2004 14.598
Herkomst: buitenland 2006 16.393
Herkomst: buitenland 2008 18.587
Herkomst: buitenland 2010 17.540
Herkomst: buitenland 2012* 19.830
Herkomst: buitenland 2014* 21.207
Totaal bestemming afval 1990 57.284
Totaal bestemming afval 1992 58.085
Totaal bestemming afval 1994 58.194
Totaal bestemming afval 1996 62.825
Totaal bestemming afval 1998 68.232
Totaal bestemming afval 2000 72.189
Totaal bestemming afval 2002 77.015
Totaal bestemming afval 2004 76.314
Totaal bestemming afval 2006 77.375
Totaal bestemming afval 2008 81.960
Totaal bestemming afval 2010 77.996
Totaal bestemming afval 2012* 80.610
Totaal bestemming afval 2014* 82.241
Bestemming: verwerking producenten 1990 53.212
Bestemming: verwerking producenten 1992 53.586
Bestemming: verwerking producenten 1994 53.191
Bestemming: verwerking producenten 1996 57.204
Bestemming: verwerking producenten 1998 62.105
Bestemming: verwerking producenten 2000 64.938
Bestemming: verwerking producenten 2002 65.024
Bestemming: verwerking producenten 2004 60.920
Bestemming: verwerking producenten 2006 62.883
Bestemming: verwerking producenten 2008 67.005
Bestemming: verwerking producenten 2010 62.906
Bestemming: verwerking producenten 2012* 66.009
Bestemming: verwerking producenten 2014* 68.638
Verwerking producenten: hergebruik 1990 33.458
Verwerking producenten: hergebruik 1992 36.443
Verwerking producenten: hergebruik 1994 38.123
Verwerking producenten: hergebruik 1996 43.070
Verwerking producenten: hergebruik 1998 48.155
Verwerking producenten: hergebruik 2000 52.612
Verwerking producenten: hergebruik 2002 52.673
Verwerking producenten: hergebruik 2004 50.500
Verwerking producenten: hergebruik 2006 50.362
Verwerking producenten: hergebruik 2008 54.401
Verwerking producenten: hergebruik 2010 50.258
Verwerking producenten: hergebruik 2012* .
Verwerking producenten: hergebruik 2014* .
Verwerking producenten: verbranding 1990 3.798
Verwerking producenten: verbranding 1992 3.978
Verwerking producenten: verbranding 1994 4.320
Verwerking producenten: verbranding 1996 5.661
Verwerking producenten: verbranding 1998 6.818
Verwerking producenten: verbranding 2000 6.970
Verwerking producenten: verbranding 2002 7.920
Verwerking producenten: verbranding 2004 8.372
Verwerking producenten: verbranding 2006 8.920
Verwerking producenten: verbranding 2008 10.175
Verwerking producenten: verbranding 2010 10.817
Verwerking producenten: verbranding 2012* .
Verwerking producenten: verbranding 2014* .
Verwerking producenten: storten en lozen 1990 15.956
Verwerking producenten: storten en lozen 1992 13.164
Verwerking producenten: storten en lozen 1994 10.749
Verwerking producenten: storten en lozen 1996 8.473
Verwerking producenten: storten en lozen 1998 7.132
Verwerking producenten: storten en lozen 2000 5.356
Verwerking producenten: storten en lozen 2002 4.431
Verwerking producenten: storten en lozen 2004 2.048
Verwerking producenten: storten en lozen 2006 3.601
Verwerking producenten: storten en lozen 2008 2.429
Verwerking producenten: storten en lozen 2010 1.831
Verwerking producenten: storten en lozen 2012* .
Verwerking producenten: storten en lozen 2014* .
Bestemming: buitenland 1990 4.072
Bestemming: buitenland 1992 4.500
Bestemming: buitenland 1994 5.003
Bestemming: buitenland 1996 5.620
Bestemming: buitenland 1998 6.127
Bestemming: buitenland 2000 7.251
Bestemming: buitenland 2002 11.991
Bestemming: buitenland 2004 15.395
Bestemming: buitenland 2006 14.492
Bestemming: buitenland 2008 14.955
Bestemming: buitenland 2010 15.090
Bestemming: buitenland 2012* 14.601
Bestemming: buitenland 2014* 13.602
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de hoeveelheid afval die vrijkomt (herkomst) en waar het naar toe gaat (bestemming). Bij de bestemming van afval wordt onderscheid gemaakt naar verwerkingsmethoden (hergebruik, verbranden en storten/lozen) en export.

De afvalbalans is de uitkomst van de afvalrekeningen opgesteld in het kader van de milieurekeningen van het CBS. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2012, 2014 en 2016 zijn voorlopig. Oudere jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 8 november 2018:
Voorlopige cijfers voor het jaar 2016 zijn toegevoegd. Voor de jaren vanaf 2012 kan er geen onderscheid gemaakt worden naar de verschillende verwerkingsmethoden. Dit heeft te maken met de registratie van de brondata die niet meer aansluit bij de berekeningsmethodiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers worden om de twee jaar gepubliceerd. Volgende publicatie in oktober 2020.

Toelichting onderwerpen

Totaal afval
Het totaal van de verschillende soorten afval.
Bij de indeling naar afvalsoorten is aangesloten bij de indeling in de internationale verordening met betrekking tot afvalstofstatistieken: System of Environmental-Economic Accounting (SEEA), 2012.