Afvalbalans, kerncijfers; nationale rekeningen

Afvalbalans, kerncijfers; nationale rekeningen

Herkomst-bestemming Perioden Totaal afval (1000 ton)
Totaal herkomst afval 1990 58.061
Totaal herkomst afval 1992 59.182
Totaal herkomst afval 1994 59.592
Totaal herkomst afval 1996 64.590
Totaal herkomst afval 1998 69.885
Totaal herkomst afval 2000 73.952
Totaal herkomst afval 2002 80.568
Totaal herkomst afval 2004 79.893
Totaal herkomst afval 2006 81.616
Totaal herkomst afval 2008 86.922
Totaal herkomst afval 2010 82.660
Totaal herkomst afval 2012 86.086
Totaal herkomst afval 2014 85.695
Totaal herkomst afval 2016 84.453
Totaal herkomst afval 2018 85.534
Totaal herkomst afval 2020* 84.239
Herkomst: Nederlandse economie 1990 49.925
Herkomst: Nederlandse economie 1992 49.840
Herkomst: Nederlandse economie 1994 49.179
Herkomst: Nederlandse economie 1996 52.443
Herkomst: Nederlandse economie 1998 57.625
Herkomst: Nederlandse economie 2000 60.931
Herkomst: Nederlandse economie 2002 60.774
Herkomst: Nederlandse economie 2004 60.071
Herkomst: Nederlandse economie 2006 59.356
Herkomst: Nederlandse economie 2008 61.684
Herkomst: Nederlandse economie 2010 58.843
Herkomst: Nederlandse economie 2012 59.160
Herkomst: Nederlandse economie 2014 58.819
Herkomst: Nederlandse economie 2016 59.931
Herkomst: Nederlandse economie 2018 60.837
Herkomst: Nederlandse economie 2020* 59.695
Herkomst: buitenland 1990 8.136
Herkomst: buitenland 1992 9.342
Herkomst: buitenland 1994 10.413
Herkomst: buitenland 1996 12.147
Herkomst: buitenland 1998 12.260
Herkomst: buitenland 2000 13.020
Herkomst: buitenland 2002 19.793
Herkomst: buitenland 2004 19.822
Herkomst: buitenland 2006 22.259
Herkomst: buitenland 2008 25.238
Herkomst: buitenland 2010 23.817
Herkomst: buitenland 2012 26.926
Herkomst: buitenland 2014 26.877
Herkomst: buitenland 2016 24.523
Herkomst: buitenland 2018 24.697
Herkomst: buitenland 2020* 24.545
Totaal bestemming afval 1990 58.061
Totaal bestemming afval 1992 59.182
Totaal bestemming afval 1994 59.592
Totaal bestemming afval 1996 64.590
Totaal bestemming afval 1998 69.885
Totaal bestemming afval 2000 73.952
Totaal bestemming afval 2002 80.568
Totaal bestemming afval 2004 79.893
Totaal bestemming afval 2006 81.616
Totaal bestemming afval 2008 86.922
Totaal bestemming afval 2010 82.660
Totaal bestemming afval 2012 86.086
Totaal bestemming afval 2014 85.695
Totaal bestemming afval 2016 84.453
Totaal bestemming afval 2018 85.534
Totaal bestemming afval 2020* 84.239
Bestemming: verwerking producenten 1990 52.021
Bestemming: verwerking producenten 1992 52.549
Bestemming: verwerking producenten 1994 52.262
Bestemming: verwerking producenten 1996 56.408
Bestemming: verwerking producenten 1998 61.047
Bestemming: verwerking producenten 2000 63.588
Bestemming: verwerking producenten 2002 63.522
Bestemming: verwerking producenten 2004 58.514
Bestemming: verwerking producenten 2006 61.161
Bestemming: verwerking producenten 2008 65.720
Bestemming: verwerking producenten 2010 61.412
Bestemming: verwerking producenten 2012 65.262
Bestemming: verwerking producenten 2014 66.045
Bestemming: verwerking producenten 2016 64.915
Bestemming: verwerking producenten 2018 66.012
Bestemming: verwerking producenten 2020* 64.164
Verwerking producenten: hergebruik 1990 31.990
Verwerking producenten: hergebruik 1992 35.324
Verwerking producenten: hergebruik 1994 37.238
Verwerking producenten: hergebruik 1996 42.345
Verwerking producenten: hergebruik 1998 47.239
Verwerking producenten: hergebruik 2000 51.455
Verwerking producenten: hergebruik 2002 51.384
Verwerking producenten: hergebruik 2004 48.317
Verwerking producenten: hergebruik 2006 48.942
Verwerking producenten: hergebruik 2008 53.220
Verwerking producenten: hergebruik 2010 48.877
Verwerking producenten: hergebruik 2012 52.631
Verwerking producenten: hergebruik 2014 52.596
Verwerking producenten: hergebruik 2016 51.556
Verwerking producenten: hergebruik 2018 52.873
Verwerking producenten: hergebruik 2020* 50.072
Verwerking producenten: verbranding 1990 4.075
Verwerking producenten: verbranding 1992 4.241
Verwerking producenten: verbranding 1994 4.578
Verwerking producenten: verbranding 1996 5.961
Verwerking producenten: verbranding 1998 7.113
Verwerking producenten: verbranding 2000 7.205
Verwerking producenten: verbranding 2002 8.143
Verwerking producenten: verbranding 2004 8.409
Verwerking producenten: verbranding 2006 9.106
Verwerking producenten: verbranding 2008 10.433
Verwerking producenten: verbranding 2010 11.017
Verwerking producenten: verbranding 2012 11.142
Verwerking producenten: verbranding 2014 11.804
Verwerking producenten: verbranding 2016 11.874
Verwerking producenten: verbranding 2018 11.570
Verwerking producenten: verbranding 2020* 12.589
Verwerking producenten: storten en lozen 1990 15.956
Verwerking producenten: storten en lozen 1992 12.984
Verwerking producenten: storten en lozen 1994 10.446
Verwerking producenten: storten en lozen 1996 8.102
Verwerking producenten: storten en lozen 1998 6.696
Verwerking producenten: storten en lozen 2000 4.928
Verwerking producenten: storten en lozen 2002 3.995
Verwerking producenten: storten en lozen 2004 1.788
Verwerking producenten: storten en lozen 2006 3.114
Verwerking producenten: storten en lozen 2008 2.066
Verwerking producenten: storten en lozen 2010 1.518
Verwerking producenten: storten en lozen 2012 1.489
Verwerking producenten: storten en lozen 2014 1.645
Verwerking producenten: storten en lozen 2016 1.486
Verwerking producenten: storten en lozen 2018 1.569
Verwerking producenten: storten en lozen 2020* 1.503
Bestemming: buitenland 1990 6.040
Bestemming: buitenland 1992 6.632
Bestemming: buitenland 1994 7.330
Bestemming: buitenland 1996 8.182
Bestemming: buitenland 1998 8.838
Bestemming: buitenland 2000 10.364
Bestemming: buitenland 2002 17.046
Bestemming: buitenland 2004 21.379
Bestemming: buitenland 2006 20.454
Bestemming: buitenland 2008 21.202
Bestemming: buitenland 2010 21.249
Bestemming: buitenland 2012 20.824
Bestemming: buitenland 2014 19.651
Bestemming: buitenland 2016 19.538
Bestemming: buitenland 2018 19.522
Bestemming: buitenland 2020* 20.075
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de hoeveelheid afval die vrijkomt (herkomst) en waar het naar toe gaat (bestemming). Bij de herkomst wordt onderscheid gemaakt tussen herkomst uit de Nederlandse economie en het buitenland. Bij de bestemming van afval wordt onderscheid gemaakt naar verwerkingsmethoden in Nederland (hergebruik, verbranden en storten/lozen) en export.

De afvalbalans is onderdeel van de milieurekeningen van het CBS. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig. Oudere jaren zijn definitief.

Wijzigingen per september 2022
Voorlopige cijfers voor het jaar 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers worden om de twee jaar gepubliceerd. Volgende publicatie in najaar 2024.

Toelichting onderwerpen

Totaal afval
Het totaal van de verschillende soorten afval.
Bij de indeling naar afvalsoorten is aangesloten bij de indeling in de internationale verordening met betrekking tot afvalstofstatistieken: System of Environmental-Economic Accounting (SEEA), 2012.