Productie gebouwen, prijsindex 2015=100

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van de door het CBS berekende bouwproductie. Deze productie wordt berekend aan de hand van door gemeenten afgegeven bouwvergunningen met een waarde van 50 duizend euro of meer, en de daarop vermelde bouwkosten. Met behulp van onder andere gemiddelde wachttijden alvorens de bouw start en bouwtijden worden op basis van deze vergunningen de productie berekend.
Met behulp van de in de tabel genoemde prijsindexcijfers wordt de invloed van prijsveranderingen op de bouwproductie geëlimineerd. Deze prijsindex is daarom te gebruiken als deflator om de volumeontwikkeling van de bouwproductie te berekenen.
De prijsindexcijfers worden berekend voor 2 secties (Nieuwbouw en Overige bouw) en 3 sectoren (woningen, gebouwen voor de marktsector en gebouwen voor de budgetsector).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2015

Status van de cijfers:
De prijsindexcijfers in deze tabel zijn definitief tot en met het 3e kwartaal 2021.

Wijzigingen per 28 oktober 2022:
Cijfers van het 3e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In januari 2023 verschijnen de voorlopige cijfers van het 4e kwartaal 2022.

Toelichting onderwerpen

Totaal nieuwbouw en overige bouw
Dit betreft de nieuwbouw (nieuw op te richten) en overige bouw (uitbreiding, herstel en verbouw) van woningen en gebouwen in de markt- en budgetsector.
Nieuwbouw
Totaal nieuwbouw
Dit betreft de nieuw opgerichte woningen en gebouwen voor de markt- en budgetsector.
Nieuwbouwwoningen
Nieuwbouw overige gebouwen
Nieuwbouw marktsector
De marktsector is de sector die voor het overgrote deel door bedrijven, organisaties of particulieren wordt gefinancierd. Het betreft nieuw op te richten gebouwen voor de volgende bestemmingen: agrarische sector, industrie en bouwnijverheid, handel en horeca, vervoer en communicatie, alsmede zakelijke dienstverlening.
Nieuwbouw budgetsector
De budgetsector is de sector die voor het overgrote deel door de overheid wordt gefinancierd. Het betreft nieuw op te richten gebouwen voor de volgende bestemmingen: openbaar bestuur, onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg, alsmede overige dienstverlening.
Overige bouw
Totaal overige bouw
Dit betreft de uitbreiding, herstel en verbouw van bestaande woningen en bestaande gebouwen in de markt- en budgetsector.
Bestaande woningen
Bestaande overige gebouwen
Bestaande bouw marktsector
De marktsector is de sector die voor het overgrote deel door bedrijven, organisaties of particulieren wordt gefinancierd. Het betreft uitbreiding, herstel en verbouw van gebouwen voor de volgende bestemmingen: agrarische sector, industrie en bouwnijverheid, handel en horeca, vervoer en communicatie, alsmede zakelijke dienstverlening.
Bestaande bouw budgetsector
De budgetsector is de sector die voor het overgrote deel door de overheid wordt gefinancierd. Het betreft uitbreiding, herstel en verbouw van gebouwen voor de volgende bestemmingen: openbaar bestuur, onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg, alsmede overige dienstverlening.