Productie gebouwen, prijsindex 2015=100

Productie gebouwen, prijsindex 2015=100

Perioden Totaal nieuwbouw en overige bouw (2015=100) Nieuwbouw Totaal nieuwbouw (2015=100) Nieuwbouw Nieuwbouwwoningen (2015=100) Nieuwbouw Nieuwbouw overige gebouwen Nieuwbouw marktsector (2015=100) Nieuwbouw Nieuwbouw overige gebouwen Nieuwbouw budgetsector (2015=100) Overige bouw Totaal overige bouw (2015=100) Overige bouw Bestaande woningen (2015=100) Overige bouw Bestaande overige gebouwen Bestaande bouw marktsector (2015=100) Overige bouw Bestaande overige gebouwen Bestaande bouw budgetsector (2015=100)
2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2016 98,7 98,7 98,8 99,1 99,0 98,7 98,9 99,2 99,1
2017 97,9 97,9 98,1 99,0 98,4 98,1 98,3 99,3 99,0
2018 101,7 101,8 103,2 100,3 99,5 101,3 103,9 101,2 100,3
2019 107,2 107,4 110,3 103,0 101,4 106,5 111,7 104,4 102,8
2020 114,2 114,5 118,6 107,7 105,4 113,3 120,8 109,4 107,9
2021 119,6 120,2 125,4 111,0 109,6 117,8 126,7 112,3 111,6
2022 123,6 124,2 130,3 113,8 112,2 121,5 131,8 114,9 114,3
2023 1e kwartaal 126,6 127,3 134,1 116,0 113,9 124,3 135,9 116,4 115,7
2023 2e kwartaal* 128,6 129,3 136,2 118,2 115,1 126,5 138,6 117,9 117,2
2023 3e kwartaal* 131,8 132,2 138,3 123,0 118,5 130,8 141,7 123,5 122,2
2023 4e kwartaal* 135,1 135,2 140,9 126,3 122,1 135,2 144,9 129,3 127,7
2023* 130,4 130,8 137,3 120,6 117,3 128,9 140,1 121,2 120,5
2024 1e kwartaal* 139,5 139,4 144,4 131,6 127,4 140,3 149,7 134,8 133,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van de door het CBS berekende bouwproductie. Deze productie wordt berekend aan de hand van door gemeenten afgegeven bouwvergunningen met een waarde van 50 duizend euro of meer, en de daarop vermelde bouwkosten. Met behulp van onder andere gemiddelde wachttijden alvorens de bouw start en bouwtijden worden op basis van deze vergunningen de productie berekend.
Met behulp van de in de tabel genoemde prijsindexcijfers wordt de invloed van prijsveranderingen op de bouwproductie geëlimineerd. Deze prijsindex is daarom te gebruiken als deflator om de volumeontwikkeling van de bouwproductie te berekenen.
De prijsindexcijfers worden berekend voor 2 secties (Nieuwbouw en Overige bouw) en 3 sectoren (woningen, gebouwen voor de marktsector en gebouwen voor de budgetsector).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2015

Status van de cijfers:
De prijsindexcijfers in deze tabel zijn definitief tot en met het 1e kwartaal 2023 en het jaarcijfer 2022.

Wijzigingen per 30 april 2024:
Cijfers van het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Vanwege een methodeverbetering zijn de indexcijfers voor de deelreeks Nieuwbouwwoningen in de periode 2019 kwartaal 3 en de deelreeks Bestaande bouw marktsector in de periode 2021 kwartaal 3 gecorrigeerd met 0,1 indexpunt. De verbetering heeft betrekking op de onderliggende prijsindexcijfers die gebruikt worden om de invloed van prijsveranderingen op de bouwproductie te elimineren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In juli 2024 verschijnen de voorlopige cijfers van het 2e kwartaal 2024.

Toelichting onderwerpen

Totaal nieuwbouw en overige bouw
Dit betreft de nieuwbouw (nieuw op te richten) en overige bouw (uitbreiding, herstel en verbouw) van woningen en gebouwen in de markt- en budgetsector.
Nieuwbouw
Totaal nieuwbouw
Dit betreft de nieuw opgerichte woningen en gebouwen voor de markt- en budgetsector.
Nieuwbouwwoningen
Nieuwbouw overige gebouwen
Nieuwbouw marktsector
De marktsector is de sector die voor het overgrote deel door bedrijven, organisaties of particulieren wordt gefinancierd. Het betreft nieuw op te richten gebouwen voor de volgende bestemmingen: agrarische sector, industrie en bouwnijverheid, handel en horeca, vervoer en communicatie, alsmede zakelijke dienstverlening.
Nieuwbouw budgetsector
De budgetsector is de sector die voor het overgrote deel door de overheid wordt gefinancierd. Het betreft nieuw op te richten gebouwen voor de volgende bestemmingen: openbaar bestuur, onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg, alsmede overige dienstverlening.
Overige bouw
Totaal overige bouw
Dit betreft de uitbreiding, herstel en verbouw van bestaande woningen en bestaande gebouwen in de markt- en budgetsector.
Bestaande woningen
Bestaande overige gebouwen
Bestaande bouw marktsector
De marktsector is de sector die voor het overgrote deel door bedrijven, organisaties of particulieren wordt gefinancierd. Het betreft uitbreiding, herstel en verbouw van gebouwen voor de volgende bestemmingen: agrarische sector, industrie en bouwnijverheid, handel en horeca, vervoer en communicatie, alsmede zakelijke dienstverlening.
Bestaande bouw budgetsector
De budgetsector is de sector die voor het overgrote deel door de overheid wordt gefinancierd. Het betreft uitbreiding, herstel en verbouw van gebouwen voor de volgende bestemmingen: openbaar bestuur, onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg, alsmede overige dienstverlening.