Werknemer; wisseling van werkgever 2003-2022

Werknemer; wisseling van werkgever 2003-2022

Wisseling werkgever Positie in werkkring voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Werknemer (x 1 000)
Totaal Totaal Totaal personen 2022 1e kwartaal 7.588
Totaal Totaal Totaal personen 2022 2e kwartaal 7.665
Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 5.093
Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 5.139
Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 2.496
Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 2.527
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2022 1e kwartaal 5.191
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2022 2e kwartaal 5.198
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 4.969
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 5.005
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 222
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 193
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2022 1e kwartaal 2.064
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2022 2e kwartaal 2.118
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 13
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 19
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 2.051
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 2.099
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2022 1e kwartaal 65
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2022 2e kwartaal 58
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 38
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 35
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 27
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 24
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2022 1e kwartaal 268
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2022 2e kwartaal 292
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 73
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 81
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 196
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 211
Wisseling werkgever onbekend Totaal Totaal personen 2022 1e kwartaal 0
Wisseling werkgever onbekend Totaal Totaal personen 2022 2e kwartaal 0
Wisseling werkgever onbekend Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 0
Wisseling werkgever onbekend Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 0
Wisseling werkgever onbekend Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 1e kwartaal 0
Wisseling werkgever onbekend Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 2e kwartaal 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens van werknemers van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). De cijfers laten het aantal werknemers zien dat van werkgever is gewisseld. Het gaat daarbij zowel om kwartaal- en jaarcijfers. Kwartaalcijfers laten zien hoeveel werknemers een kwartaal eerder een andere werkgever hadden. De jaarcijfers laten zien hoeveel werknemers een jaar eerder een andere werkgever hadden. De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Wisseling van werkgever is bepaald met behulp van het aantal werknemers dat is veranderd van werkkring.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de standcijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. In augustus 2022 zijn ook de cijfers over wisselingen op de arbeidsmarkt op basis van de EBB gereviseerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. Ook kunnen er voorlopig nog geen cijfers voor het 1e kwartaal van 2021 worden berekend.
In november worden nieuwe cijfers gepubliceerd voor de periode 2013 tot en met het eerste kwartaal van 2021. Die cijfers op basis van de oude EBB zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2e kwartaal 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
De kwartaalcijfers van het 1e tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn gereviseerd, kwartaalcijfers vanaf het 4e kwartaal 2021 tot en met het 2e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Werknemer; wisseling van werkgever. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werknemer
Werknemer: een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.