Werknemer; wisseling van werkgever

Werknemer; wisseling van werkgever

Wisseling werkgever Positie in werkkring voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Werknemer (x 1 000)
Totaal Totaal Totaal personen 2020 6.904
Totaal Totaal Totaal personen 2021 1e kwartaal 7.252
Totaal Totaal Totaal personen 2021 2e kwartaal 7.324
Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2020 5.065
Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal 5.634
Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 5.757
Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2020 1.839
Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal 1.618
Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 1.567
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2020 5.432
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2021 1e kwartaal 5.749
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2021 2e kwartaal 5.859
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2020 4.748
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal 5.548
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 5.659
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2020 684
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal 201
Geen wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 200
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2020 745
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2021 1e kwartaal 1.329
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2021 2e kwartaal 1.283
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2020 28
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal 7
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 11
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2020 717
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal 1.322
Geen wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 1.273
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2020 279
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2021 1e kwartaal 45
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2021 2e kwartaal 47
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2020 164
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal 31
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 33
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2020 115
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal 14
Wisseling: vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 14
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2020 448
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2021 1e kwartaal 130
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2021 2e kwartaal 134
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2020 125
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal 48
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 54
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2020 323
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal 82
Wisseling: flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 80
Wisseling werkgever onbekend Totaal Totaal personen 2020 0
Wisseling werkgever onbekend Totaal Totaal personen 2021 1e kwartaal 0
Wisseling werkgever onbekend Totaal Totaal personen 2021 2e kwartaal 0
Wisseling werkgever onbekend Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2020 0
Wisseling werkgever onbekend Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal 0
Wisseling werkgever onbekend Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 0
Wisseling werkgever onbekend Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2020 0
Wisseling werkgever onbekend Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 1e kwartaal 0
Wisseling werkgever onbekend Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 2e kwartaal 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens van werknemers van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). De cijfers laten het aantal werknemers zien dat van werkgever is gewisseld. Het gaat daarbij zowel om kwartaal- en jaarcijfers. Kwartaalcijfers laten zien hoeveel werknemers een kwartaal eerder een andere werkgever hadden. De jaarcijfers laten zien hoeveel werknemers een jaar eerder een andere werkgever hadden. De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Wisseling van werkgever is bepaald met behulp van het aantal werknemers dat is veranderd van werkkring.

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. De meeste nieuwe kwartaalcijfers uit de EBB worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Cijfers over wisselingen op de arbeidsmarkt worden gepubliceerd in het tweede kwartaal van 2022. Voor deze cijfers wordt gebruik gemaakt van de panelstructuur van de EBB. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt dat panel vanaf 2021 opnieuw opgebouwd en zijn er in 2022 voldoende data om deze cijfers weer samen te stellen. Vanwege de wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2022 niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2e kwartaal 2003

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 november 2021:
In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in 2021 geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Het derde kwartaal is daarom gevuld met puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het tweede kwartaal van 2022. Voor deze cijfers wordt gebruik gemaakt van de panelstructuur van de EBB. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt dat panel vanaf 2021 opnieuw opgebouwd en zijn er in 2022 voldoende data om deze cijfers weer samen te stellen.

Toelichting onderwerpen

Werknemer
Werknemer: een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.