Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Geslacht van betrokken partners Perioden Huwen, partnerschap: ontbinding Scheiding na huwelijk (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Scheiding na geregistreerd partnerschap (aantal)
Totaal 2023 maart* 2.242 307
Totaal 2023 april* 1.698 249
Totaal 2023 mei* 1.962 324
Totaal 2023 juni* 2.036 295
Totaal 2023 juli* 2.117 295
Totaal 2023 augustus* 2.055 340
Totaal 2023 september* 1.796 251
Totaal 2023 oktober* 1.907 310
Totaal 2023 november* 2.077 313
Totaal 2023 december* 1.894 333
Totaal 2024 januari* 2.292 378
Totaal 2024 februari* 2.093 352
Man - man 2023 maart* 10 5
Man - man 2023 april* 7 5
Man - man 2023 mei* 8 6
Man - man 2023 juni* 10 4
Man - man 2023 juli* 15 4
Man - man 2023 augustus* 7 4
Man - man 2023 september* 7 2
Man - man 2023 oktober* 15 8
Man - man 2023 november* 4 7
Man - man 2023 december* 14 4
Man - man 2024 januari* 15 7
Man - man 2024 februari* 11 4
Man - vrouw 2023 maart* 2.205 293
Man - vrouw 2023 april* 1.668 232
Man - vrouw 2023 mei* 1.928 304
Man - vrouw 2023 juni* 2.004 274
Man - vrouw 2023 juli* 2.070 285
Man - vrouw 2023 augustus* 2.015 326
Man - vrouw 2023 september* 1.766 240
Man - vrouw 2023 oktober* 1.870 288
Man - vrouw 2023 november* 2.046 297
Man - vrouw 2023 december* 1.852 324
Man - vrouw 2024 januari* 2.245 358
Man - vrouw 2024 februari* 2.050 337
Vrouw - vrouw 2023 maart* 27 9
Vrouw - vrouw 2023 april* 23 12
Vrouw - vrouw 2023 mei* 26 14
Vrouw - vrouw 2023 juni* 22 17
Vrouw - vrouw 2023 juli* 32 6
Vrouw - vrouw 2023 augustus* 33 10
Vrouw - vrouw 2023 september* 23 9
Vrouw - vrouw 2023 oktober* 22 14
Vrouw - vrouw 2023 november* 27 9
Vrouw - vrouw 2023 december* 28 5
Vrouw - vrouw 2024 januari* 32 13
Vrouw - vrouw 2024 februari* 32 11
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over sluitingen en ontbindingen (door overlijden of door scheiding) van huwelijken en geregistreerde partnerschappen in Nederland. De gegevens in de tabel zijn uit te splitsen naar het geslacht van de betrokken partners.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2023 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 29 maart 2024:
De voorlopige cijfers van februari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Huwen, partnerschap: ontbinding
Ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door overlijden of door (echt)scheiding.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Huwelijk
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Scheiding na huwelijk
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter (echtscheiding).
Exclusief ontbindingen van geregistreerde partnerschappen.
Geteld worden de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken.
Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting.
Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.Scheiding na geregistreerd partnerschap
Ontbinding van het geregistreerd partnerschap door een beschikking van de rechter of door met wederzijds goedvinden van de partners zonder een rechterlijke beslissing.
Geteld worden de ontbindingen van geregistreerde partnerschappen door scheiding waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.