Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Geslacht van betrokken partners Perioden Huwen, partnerschap: ontbinding Scheiding na huwelijk (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Scheiding na geregistreerd partnerschap (aantal)
Totaal 2021 juli 2.278 252
Totaal 2021 augustus 2.021 228
Totaal 2021 september 1.966 194
Totaal 2021 oktober 1.860 182
Totaal 2021 november 1.931 225
Totaal 2021 december 2.099 256
Totaal 2022 januari* 2.003 190
Totaal 2022 februari* 1.884 261
Totaal 2022 maart* 2.202 271
Totaal 2022 april* 1.822 225
Totaal 2022 mei* 1.972 286
Totaal 2022 juni* 1.853 236
Man - man 2021 juli 8 14
Man - man 2021 augustus 11 4
Man - man 2021 september 10 5
Man - man 2021 oktober 5 3
Man - man 2021 november 12 2
Man - man 2021 december 13 5
Man - man 2022 januari* 7 2
Man - man 2022 februari* 15 2
Man - man 2022 maart* 13 3
Man - man 2022 april* 5 3
Man - man 2022 mei* 10 4
Man - man 2022 juni* 5 1
Man - vrouw 2021 juli 2.243 229
Man - vrouw 2021 augustus 1.988 218
Man - vrouw 2021 september 1.939 184
Man - vrouw 2021 oktober 1.839 173
Man - vrouw 2021 november 1.898 215
Man - vrouw 2021 december 2.063 243
Man - vrouw 2022 januari* 1.977 181
Man - vrouw 2022 februari* 1.847 251
Man - vrouw 2022 maart* 2.166 259
Man - vrouw 2022 april* 1.805 216
Man - vrouw 2022 mei* 1.930 271
Man - vrouw 2022 juni* 1.825 227
Vrouw - vrouw 2021 juli 27 9
Vrouw - vrouw 2021 augustus 22 6
Vrouw - vrouw 2021 september 17 5
Vrouw - vrouw 2021 oktober 16 6
Vrouw - vrouw 2021 november 21 8
Vrouw - vrouw 2021 december 23 8
Vrouw - vrouw 2022 januari* 19 7
Vrouw - vrouw 2022 februari* 22 8
Vrouw - vrouw 2022 maart* 23 9
Vrouw - vrouw 2022 april* 12 6
Vrouw - vrouw 2022 mei* 32 11
Vrouw - vrouw 2022 juni* 23 8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over sluitingen en ontbindingen (door overlijden of door scheiding) van huwelijken en geregistreerde partnerschappen in Nederland. De gegevens in de tabel zijn uit te splitsen naar het geslacht van de betrokken partners.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2022 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 28 juli 2022:
De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
De voorlopige cijfers van juni 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Huwen, partnerschap: ontbinding
Ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door overlijden of door (echt)scheiding.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Huwelijk
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Scheiding na huwelijk
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter (echtscheiding).
Exclusief ontbindingen van geregistreerde partnerschappen.
Geteld worden de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken.
Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting.
Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.Scheiding na geregistreerd partnerschap
Ontbinding van het geregistreerd partnerschap door een beschikking van de rechter of door met wederzijds goedvinden van de partners zonder een rechterlijke beslissing.
Geteld worden de ontbindingen van geregistreerde partnerschappen door scheiding waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.