Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Geslacht van betrokken partners Perioden Huwen, partnerschap: ontbinding Scheiding na huwelijk (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Scheiding na geregistreerd partnerschap (aantal)
Totaal 2022 september 1.787 240
Totaal 2022 oktober 1.744 273
Totaal 2022 november 2.140 323
Totaal 2022 december 1.966 302
Totaal 2023 januari* 2.216 276
Totaal 2023 februari* 1.817 252
Totaal 2023 maart* 2.242 307
Totaal 2023 april* 1.698 249
Totaal 2023 mei* 1.962 324
Totaal 2023 juni* 2.036 295
Totaal 2023 juli* 2.117 295
Totaal 2023 augustus* 2.055 340
Man - man 2022 september 6 4
Man - man 2022 oktober 10 3
Man - man 2022 november 19 4
Man - man 2022 december 7 3
Man - man 2023 januari* 9 5
Man - man 2023 februari* 9 6
Man - man 2023 maart* 10 5
Man - man 2023 april* 7 5
Man - man 2023 mei* 8 6
Man - man 2023 juni* 10 4
Man - man 2023 juli* 15 4
Man - man 2023 augustus* 7 4
Man - vrouw 2022 september 1.764 231
Man - vrouw 2022 oktober 1.713 262
Man - vrouw 2022 november 2.096 313
Man - vrouw 2022 december 1.939 291
Man - vrouw 2023 januari* 2.187 259
Man - vrouw 2023 februari* 1.789 235
Man - vrouw 2023 maart* 2.205 293
Man - vrouw 2023 april* 1.668 232
Man - vrouw 2023 mei* 1.928 304
Man - vrouw 2023 juni* 2.004 274
Man - vrouw 2023 juli* 2.070 285
Man - vrouw 2023 augustus* 2.015 326
Vrouw - vrouw 2022 september 17 5
Vrouw - vrouw 2022 oktober 21 8
Vrouw - vrouw 2022 november 25 6
Vrouw - vrouw 2022 december 20 8
Vrouw - vrouw 2023 januari* 20 12
Vrouw - vrouw 2023 februari* 19 11
Vrouw - vrouw 2023 maart* 27 9
Vrouw - vrouw 2023 april* 23 12
Vrouw - vrouw 2023 mei* 26 14
Vrouw - vrouw 2023 juni* 22 17
Vrouw - vrouw 2023 juli* 32 6
Vrouw - vrouw 2023 augustus* 33 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over sluitingen en ontbindingen (door overlijden of door scheiding) van huwelijken en geregistreerde partnerschappen in Nederland. De gegevens in de tabel zijn uit te splitsen naar het geslacht van de betrokken partners.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2023 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 29 september 2023:
De voorlopige cijfers van augustus 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Huwen, partnerschap: ontbinding
Ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door overlijden of door (echt)scheiding.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Huwelijk
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Scheiding na huwelijk
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter (echtscheiding).
Exclusief ontbindingen van geregistreerde partnerschappen.
Geteld worden de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken.
Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting.
Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.Scheiding na geregistreerd partnerschap
Ontbinding van het geregistreerd partnerschap door een beschikking van de rechter of door met wederzijds goedvinden van de partners zonder een rechterlijke beslissing.
Geteld worden de ontbindingen van geregistreerde partnerschappen door scheiding waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.