Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Geslacht van betrokken partners Perioden Huwen, partnerschap: ontbinding Scheiding na huwelijk (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Scheiding na geregistreerd partnerschap (aantal)
Totaal 2020 augustus 2.385 223
Totaal 2020 september 2.263 219
Totaal 2020 oktober 2.145 220
Totaal 2020 november 2.305 204
Totaal 2020 december 2.460 252
Totaal 2021 januari* 2.363 230
Totaal 2021 februari* 2.232 220
Totaal 2021 maart* 2.610 255
Totaal 2021 april* 2.168 238
Totaal 2021 mei* 2.081 206
Totaal 2021 juni* 2.189 199
Totaal 2021 juli* 2.230 253
Man - man 2020 augustus 11 4
Man - man 2020 september 12 4
Man - man 2020 oktober 10 7
Man - man 2020 november 9 5
Man - man 2020 december 25 9
Man - man 2021 januari* 10 3
Man - man 2021 februari* 10 4
Man - man 2021 maart* 9 3
Man - man 2021 april* 12 5
Man - man 2021 mei* 11 4
Man - man 2021 juni* 10 2
Man - man 2021 juli* 9 13
Man - vrouw 2020 augustus 2.351 209
Man - vrouw 2020 september 2.223 212
Man - vrouw 2020 oktober 2.113 201
Man - vrouw 2020 november 2.269 193
Man - vrouw 2020 december 2.408 234
Man - vrouw 2021 januari* 2.321 220
Man - vrouw 2021 februari* 2.198 208
Man - vrouw 2021 maart* 2.568 244
Man - vrouw 2021 april* 2.143 228
Man - vrouw 2021 mei* 2.037 195
Man - vrouw 2021 juni* 2.156 191
Man - vrouw 2021 juli* 2.191 231
Vrouw - vrouw 2020 augustus 23 10
Vrouw - vrouw 2020 september 28 3
Vrouw - vrouw 2020 oktober 22 12
Vrouw - vrouw 2020 november 27 6
Vrouw - vrouw 2020 december 27 9
Vrouw - vrouw 2021 januari* 32 7
Vrouw - vrouw 2021 februari* 24 8
Vrouw - vrouw 2021 maart* 33 8
Vrouw - vrouw 2021 april* 13 5
Vrouw - vrouw 2021 mei* 33 7
Vrouw - vrouw 2021 juni* 23 6
Vrouw - vrouw 2021 juli* 30 9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over sluitingen en ontbindingen (door overlijden of door scheiding) van huwelijken en geregistreerde partnerschappen in Nederland. De gegevens in de tabel zijn uit te splitsen naar het geslacht van de betrokken partners.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2021 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 31 augustus 2021:
De voorlopige cijfers van juli 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Huwen, partnerschap: ontbinding
Ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door overlijden of door (echt)scheiding.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Huwelijk
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Scheiding na huwelijk
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter (echtscheiding).
Exclusief ontbindingen van geregistreerde partnerschappen.
Geteld worden de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken.
Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting.
Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.Scheiding na geregistreerd partnerschap
Ontbinding van het geregistreerd partnerschap door een beschikking van de rechter of door met wederzijds goedvinden van de partners zonder een rechterlijke beslissing.
Geteld worden de ontbindingen van geregistreerde partnerschappen door scheiding waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.