Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Geslacht van betrokken partners Perioden Huwen, partnerschap: sluiting Huwelijkssluitingen (aantal)
Totaal 2021 april* 3.359
Totaal 2021 mei* 5.159
Totaal 2021 juni* 6.262
Totaal 2021 juli* 6.525
Totaal 2021 augustus* 7.290
Totaal 2021 september* 8.205
Totaal 2021 oktober* 4.768
Totaal 2021 november* 3.464
Totaal 2021 december* 3.283
Totaal 2022 januari* 2.191
Totaal 2022 februari* 4.083
Totaal 2022 maart* 3.217
Man - man 2021 april* 35
Man - man 2021 mei* 53
Man - man 2021 juni* 55
Man - man 2021 juli* 45
Man - man 2021 augustus* 67
Man - man 2021 september* 87
Man - man 2021 oktober* 60
Man - man 2021 november* 36
Man - man 2021 december* 33
Man - man 2022 januari* 20
Man - man 2022 februari* 53
Man - man 2022 maart* 26
Man - vrouw 2021 april* 3.283
Man - vrouw 2021 mei* 5.043
Man - vrouw 2021 juni* 6.157
Man - vrouw 2021 juli* 6.395
Man - vrouw 2021 augustus* 7.119
Man - vrouw 2021 september* 8.023
Man - vrouw 2021 oktober* 4.650
Man - vrouw 2021 november* 3.390
Man - vrouw 2021 december* 3.209
Man - vrouw 2022 januari* 2.146
Man - vrouw 2022 februari* 3.986
Man - vrouw 2022 maart* 3.164
Vrouw - vrouw 2021 april* 41
Vrouw - vrouw 2021 mei* 63
Vrouw - vrouw 2021 juni* 50
Vrouw - vrouw 2021 juli* 85
Vrouw - vrouw 2021 augustus* 104
Vrouw - vrouw 2021 september* 95
Vrouw - vrouw 2021 oktober* 58
Vrouw - vrouw 2021 november* 38
Vrouw - vrouw 2021 december* 41
Vrouw - vrouw 2022 januari* 25
Vrouw - vrouw 2022 februari* 44
Vrouw - vrouw 2022 maart* 27
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over sluitingen en ontbindingen (door overlijden of door scheiding) van huwelijken en geregistreerde partnerschappen in Nederland. De gegevens in de tabel zijn uit te splitsen naar het geslacht van de betrokken partners.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2021 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 28 april 2022:
De voorlopige cijfers van maart 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Huwen, partnerschap: sluiting
Sluitingen van huwelijken en geregistreerde partnerschappen.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.
Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is. Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.
Geteld worden de huwelijkssluitingen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Sluiting van een geregistreerd partnerschap:
Het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Geteld worden de gesloten geregistreerde partnerschappen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het partnerschap is aangegaan.

Huwelijkssluitingen
Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.
Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is. Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.
Geteld worden de huwelijkssluitingen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.