Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Geslacht van betrokken partners Perioden Huwen, partnerschap: sluiting Totaal (aantal) Huwen, partnerschap: sluiting Huwelijkssluitingen (aantal) Huwen, partnerschap: sluiting Sluitingen van geregistreerde partner... (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Totaal (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Scheiding na huwelijk (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Scheiding na geregistreerd partnerschap (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Overlijden na huwelijk (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Overlijden na geregistreerd partnerschap (aantal)
Totaal 2022 mei* 10.457 8.275 2.182 7.582 1.972 286 5.252 72
Totaal 2022 juni* 11.624 9.627 1.997 7.308 1.853 236 5.123 96
Totaal 2022 juli* 10.458 8.421 2.037 7.478 1.958 240 5.194 86
Totaal 2022 augustus* 9.961 7.823 2.138 7.457 1.981 267 5.103 106
Totaal 2022 september* 11.184 9.207 1.977 7.151 1.762 239 5.030 120
Totaal 2022 oktober* 6.920 4.860 2.060 7.748 1.715 275 5.659 99
Totaal 2022 november* 5.768 3.696 2.072 7.982 2.123 326 5.439 94
Totaal 2022 december* 5.294 3.462 1.832 8.934 1.941 302 6.580 111
Totaal 2023 januari* 4.817 2.889 1.928 8.805 2.216 276 6.196 117
Totaal 2023 februari* 4.712 2.906 1.806 7.410 1.817 252 5.244 97
Totaal 2023 maart* 5.742 3.780 1.962 8.650 2.242 307 5.966 135
Totaal 2023 april* 5.586 3.874 1.712 7.239 1.698 249 5.205 87
Man - man 2022 mei* 111 87 24 30 10 4 12 4
Man - man 2022 juni* 154 107 47 26 5 1 13 7
Man - man 2022 juli* 141 103 38 22 7 4 7 4
Man - man 2022 augustus* 119 92 27 36 11 3 13 9
Man - man 2022 september* 138 102 36 31 6 4 11 10
Man - man 2022 oktober* 83 43 40 36 10 3 15 8
Man - man 2022 november* 78 50 28 57 19 4 23 11
Man - man 2022 december* 74 43 31 30 7 3 15 5
Man - man 2023 januari* 67 38 29 42 9 5 20 8
Man - man 2023 februari* 58 31 27 35 9 6 11 9
Man - man 2023 maart* 81 55 26 40 10 5 12 13
Man - man 2023 april* 74 48 26 34 7 5 15 7
Man - vrouw 2022 mei* 10.194 8.084 2.110 7.494 1.930 271 5.234 59
Man - vrouw 2022 juni* 11.280 9.367 1.913 7.234 1.825 227 5.100 82
Man - vrouw 2022 juli* 10.166 8.208 1.958 7.398 1.914 225 5.184 75
Man - vrouw 2022 augustus* 9.690 7.620 2.070 7.374 1.946 253 5.086 89
Man - vrouw 2022 september* 10.872 8.962 1.910 7.080 1.736 231 5.010 103
Man - vrouw 2022 oktober* 6.750 4.759 1.991 7.673 1.684 262 5.637 90
Man - vrouw 2022 november* 5.614 3.606 2.008 7.873 2.078 316 5.406 73
Man - vrouw 2022 december* 5.155 3.381 1.774 8.860 1.913 291 6.557 99
Man - vrouw 2023 januari* 4.686 2.818 1.868 8.718 2.187 259 6.167 105
Man - vrouw 2023 februari* 4.590 2.842 1.748 7.336 1.789 235 5.227 85
Man - vrouw 2023 maart* 5.569 3.669 1.900 8.554 2.205 293 5.945 111
Man - vrouw 2023 april* 5.429 3.777 1.652 7.157 1.668 232 5.180 77
Vrouw - vrouw 2022 mei* 152 104 48 58 32 11 6 9
Vrouw - vrouw 2022 juni* 190 153 37 48 23 8 10 7
Vrouw - vrouw 2022 juli* 151 110 41 58 37 11 3 7
Vrouw - vrouw 2022 augustus* 152 111 41 47 24 11 4 8
Vrouw - vrouw 2022 september* 174 143 31 40 20 4 9 7
Vrouw - vrouw 2022 oktober* 87 58 29 39 21 10 7 1
Vrouw - vrouw 2022 november* 76 40 36 52 26 6 10 10
Vrouw - vrouw 2022 december* 65 38 27 44 21 8 8 7
Vrouw - vrouw 2023 januari* 64 33 31 45 20 12 9 4
Vrouw - vrouw 2023 februari* 64 33 31 39 19 11 6 3
Vrouw - vrouw 2023 maart* 92 56 36 56 27 9 9 11
Vrouw - vrouw 2023 april* 83 49 34 48 23 12 10 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over sluitingen en ontbindingen (door overlijden of door scheiding) van huwelijken en geregistreerde partnerschappen in Nederland. De gegevens in de tabel zijn uit te splitsen naar het geslacht van de betrokken partners.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2022 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 31 mei 2023:
De voorlopige cijfers van april 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Huwen, partnerschap: sluiting
Sluitingen van huwelijken en geregistreerde partnerschappen.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.
Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is. Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.
Geteld worden de huwelijkssluitingen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Sluiting van een geregistreerd partnerschap:
Het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Geteld worden de gesloten geregistreerde partnerschappen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het partnerschap is aangegaan.

Totaal
Totaal huwelijkssluitingen plus sluitingen van geregistreerde partnerschappen.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Huwelijkssluitingen
Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.
Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is. Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.
Geteld worden de huwelijkssluitingen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.
Sluitingen van geregistreerde partner...
Sluitingen van geregistreerde partnerschappen.
Het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Geteld worden de gesloten geregistreerde partnerschappen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het partnerschap is aangegaan.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Huwen, partnerschap: ontbinding
Ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door overlijden of door (echt)scheiding.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Huwelijk
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal
Ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door overlijden of door (echt)scheiding.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Scheiding na huwelijk
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter (echtscheiding).
Exclusief ontbindingen van geregistreerde partnerschappen.
Geteld worden de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken.
Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting.
Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.Scheiding na geregistreerd partnerschap
Ontbinding van het geregistreerd partnerschap door een beschikking van de rechter of door met wederzijds goedvinden van de partners zonder een rechterlijke beslissing.
Geteld worden de ontbindingen van geregistreerde partnerschappen door scheiding waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Overlijden na huwelijk
Ontbinding van het huwelijk door overlijden.
Geteld worden de overleden gehuwden die op het moment van overlijden stonden ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Overlijden na geregistreerd partnerschap
Ontbinding van het geregistreerd partnerschap door overlijden.
Geteld worden de overleden personen met een geregistreerd partnerschap die op het moment van overlijden stonden ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.