Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

Geslacht van betrokken partners Perioden Huwen, partnerschap: sluiting Totaal (aantal) Huwen, partnerschap: sluiting Huwelijkssluitingen (aantal) Huwen, partnerschap: sluiting Sluitingen van geregistreerde partner... (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Totaal (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Scheiding na huwelijk (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Scheiding na geregistreerd partnerschap (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Overlijden na huwelijk (aantal) Huwen, partnerschap: ontbinding Overlijden na geregistreerd partnerschap (aantal)
Totaal 2023 maart* 5.742 3.780 1.962 8.650 2.242 307 5.966 135
Totaal 2023 april* 5.586 3.874 1.712 7.239 1.698 249 5.205 87
Totaal 2023 mei* 9.117 7.140 1.977 7.494 1.962 324 5.108 100
Totaal 2023 juni* 11.679 9.741 1.938 7.473 2.036 295 5.062 80
Totaal 2023 juli* 8.937 6.951 1.986 7.335 2.117 295 4.826 97
Totaal 2023 augustus* 8.675 6.687 1.988 7.469 2.055 340 4.971 103
Totaal 2023 september* 10.809 8.916 1.893 7.161 1.796 251 5.022 92
Totaal 2023 oktober* 7.094 4.953 2.141 7.830 1.907 310 5.509 104
Totaal 2023 november* 5.200 3.243 1.957 8.081 2.077 313 5.579 112
Totaal 2023 december* 4.895 3.159 1.736 8.510 1.894 333 6.176 107
Totaal 2024 januari* 4.821 2.873 1.948 9.133 2.292 378 6.364 99
Totaal 2024 februari* 5.003 3.096 1.907 8.357 2.093 352 5.797 115
Man - man 2023 maart* 81 55 26 40 10 5 12 13
Man - man 2023 april* 74 48 26 34 7 5 15 7
Man - man 2023 mei* 117 87 30 33 8 6 10 9
Man - man 2023 juni* 140 102 38 35 10 4 10 11
Man - man 2023 juli* 128 84 44 37 15 4 13 5
Man - man 2023 augustus* 123 79 44 28 7 4 9 8
Man - man 2023 september* 141 101 40 38 7 2 24 5
Man - man 2023 oktober* 104 74 30 43 15 8 12 8
Man - man 2023 november* 68 36 32 33 4 7 12 10
Man - man 2023 december* 75 50 25 33 14 4 9 6
Man - man 2024 januari* 54 26 28 38 15 7 12 4
Man - man 2024 februari* 74 31 43 44 11 4 14 15
Man - vrouw 2023 maart* 5.569 3.669 1.900 8.554 2.205 293 5.945 111
Man - vrouw 2023 april* 5.429 3.777 1.652 7.157 1.668 232 5.180 77
Man - vrouw 2023 mei* 8.857 6.959 1.898 7.408 1.928 304 5.090 86
Man - vrouw 2023 juni* 11.376 9.511 1.865 7.389 2.004 274 5.047 64
Man - vrouw 2023 juli* 8.695 6.781 1.914 7.252 2.070 285 4.809 88
Man - vrouw 2023 augustus* 8.401 6.507 1.894 7.386 2.015 326 4.951 94
Man - vrouw 2023 september* 10.530 8.710 1.820 7.079 1.766 240 4.988 85
Man - vrouw 2023 oktober* 6.900 4.819 2.081 7.733 1.870 288 5.488 87
Man - vrouw 2023 november* 5.059 3.171 1.888 7.996 2.046 297 5.558 95
Man - vrouw 2023 december* 4.751 3.068 1.683 8.431 1.852 324 6.164 91
Man - vrouw 2024 januari* 4.681 2.808 1.873 9.036 2.245 358 6.341 92
Man - vrouw 2024 februari* 4.861 3.023 1.838 8.257 2.050 337 5.775 95
Vrouw - vrouw 2023 maart* 92 56 36 56 27 9 9 11
Vrouw - vrouw 2023 april* 83 49 34 48 23 12 10 3
Vrouw - vrouw 2023 mei* 143 94 49 53 26 14 8 5
Vrouw - vrouw 2023 juni* 163 128 35 49 22 17 5 5
Vrouw - vrouw 2023 juli* 114 86 28 46 32 6 4 4
Vrouw - vrouw 2023 augustus* 151 101 50 55 33 10 11 1
Vrouw - vrouw 2023 september* 138 105 33 44 23 9 10 2
Vrouw - vrouw 2023 oktober* 90 60 30 54 22 14 9 9
Vrouw - vrouw 2023 november* 73 36 37 52 27 9 9 7
Vrouw - vrouw 2023 december* 69 41 28 46 28 5 3 10
Vrouw - vrouw 2024 januari* 86 39 47 59 32 13 11 3
Vrouw - vrouw 2024 februari* 68 42 26 56 32 11 8 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over sluitingen en ontbindingen (door overlijden of door scheiding) van huwelijken en geregistreerde partnerschappen in Nederland. De gegevens in de tabel zijn uit te splitsen naar het geslacht van de betrokken partners.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief.
De cijfers vanaf 2023 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 29 maart 2024:
De voorlopige cijfers van februari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Huwen, partnerschap: sluiting
Sluitingen van huwelijken en geregistreerde partnerschappen.

Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.
Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is. Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.
Geteld worden de huwelijkssluitingen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Sluiting van een geregistreerd partnerschap:
Het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Geteld worden de gesloten geregistreerde partnerschappen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het partnerschap is aangegaan.

Totaal
Totaal huwelijkssluitingen plus sluitingen van geregistreerde partnerschappen.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Huwelijkssluitingen
Huwelijkssluiting:
Het aangaan van een huwelijk.
Exclusief partnerschapsregistraties.
Sinds 1 april 2001 staat het huwelijk ook open voor paren van gelijk geslacht.
Om een huwelijk in Nederland te mogen aangaan moeten beide partners de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Onder bepaalde omstandigheden kan echter al tijdens de minderjarigheid een huwelijk worden gesloten. Dit kan wanneer beide aanstaande echtgenoten tenminste 16 jaar oud zijn en de bruid zwanger is. Ook buiten de genoemde uitzonderingssituaties kan het gewenst zijn een huwelijk van minderjarigen te sluiten. De Minister van Justitie kan om belangrijke redenen ontheffing verlenen.
Geteld worden de huwelijkssluitingen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.
Sluitingen van geregistreerde partner...
Sluitingen van geregistreerde partnerschappen.
Het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Geteld worden de gesloten geregistreerde partnerschappen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het partnerschap is aangegaan.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Huwen, partnerschap: ontbinding
Ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door overlijden of door (echt)scheiding.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Huwelijk
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal
Ontbinding van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door overlijden of door (echt)scheiding.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Scheiding na huwelijk
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter (echtscheiding).
Exclusief ontbindingen van geregistreerde partnerschappen.
Geteld worden de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken.
Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting.
Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.Scheiding na geregistreerd partnerschap
Ontbinding van het geregistreerd partnerschap door een beschikking van de rechter of door met wederzijds goedvinden van de partners zonder een rechterlijke beslissing.
Geteld worden de ontbindingen van geregistreerde partnerschappen door scheiding waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Overlijden na huwelijk
Ontbinding van het huwelijk door overlijden.
Geteld worden de overleden gehuwden die op het moment van overlijden stonden ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Overlijden na geregistreerd partnerschap
Ontbinding van het geregistreerd partnerschap door overlijden.
Geteld worden de overleden personen met een geregistreerd partnerschap die op het moment van overlijden stonden ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.