Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari

Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari

Geslacht Positie in het huishouden Postcode Perioden Bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Nederland 2020 17.407.585
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet in te delen 2020 2.035
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1011 2020 9.705
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1012 2020 8.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1013 2020 21.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1014 2020 2.175
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1015 2020 14.865
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1016 2020 10.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1017 2020 12.730
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1018 2020 21.110
Totaal mannen en vrouwen Persoon in particulier huishouden Nederland 2020 17.148.722
Totaal mannen en vrouwen Persoon in particulier huishouden Niet in te delen 2020 2.025
Totaal mannen en vrouwen Persoon in particulier huishouden 1011 2020 9.635
Totaal mannen en vrouwen Persoon in particulier huishouden 1012 2020 8.570
Totaal mannen en vrouwen Persoon in particulier huishouden 1013 2020 21.010
Totaal mannen en vrouwen Persoon in particulier huishouden 1014 2020 2.150
Totaal mannen en vrouwen Persoon in particulier huishouden 1015 2020 14.845
Totaal mannen en vrouwen Persoon in particulier huishouden 1016 2020 10.930
Totaal mannen en vrouwen Persoon in particulier huishouden 1017 2020 12.705
Totaal mannen en vrouwen Persoon in particulier huishouden 1018 2020 20.140
Totaal mannen en vrouwen Alleenstaande Nederland 2020 3.079.778
Totaal mannen en vrouwen Alleenstaande Niet in te delen 2020 1.190
Totaal mannen en vrouwen Alleenstaande 1011 2020 4.160
Totaal mannen en vrouwen Alleenstaande 1012 2020 4.240
Totaal mannen en vrouwen Alleenstaande 1013 2020 7.475
Totaal mannen en vrouwen Alleenstaande 1014 2020 440
Totaal mannen en vrouwen Alleenstaande 1015 2020 6.290
Totaal mannen en vrouwen Alleenstaande 1016 2020 4.765
Totaal mannen en vrouwen Alleenstaande 1017 2020 4.815
Totaal mannen en vrouwen Alleenstaande 1018 2020 7.745
Totaal mannen en vrouwen Ouder in eenouderhuishouden Nederland 2020 589.975
Totaal mannen en vrouwen Ouder in eenouderhuishouden Niet in te delen 2020 80
Totaal mannen en vrouwen Ouder in eenouderhuishouden 1011 2020 335
Totaal mannen en vrouwen Ouder in eenouderhuishouden 1012 2020 180
Totaal mannen en vrouwen Ouder in eenouderhuishouden 1013 2020 960
Totaal mannen en vrouwen Ouder in eenouderhuishouden 1014 2020 50
Totaal mannen en vrouwen Ouder in eenouderhuishouden 1015 2020 490
Totaal mannen en vrouwen Ouder in eenouderhuishouden 1016 2020 305
Totaal mannen en vrouwen Ouder in eenouderhuishouden 1017 2020 295
Totaal mannen en vrouwen Ouder in eenouderhuishouden 1018 2020 780
Totaal mannen en vrouwen Partner in paar met kind(eren) Nederland 2020 4.050.252
Totaal mannen en vrouwen Partner in paar met kind(eren) Niet in te delen 2020 180
Totaal mannen en vrouwen Partner in paar met kind(eren) 1011 2020 990
Totaal mannen en vrouwen Partner in paar met kind(eren) 1012 2020 495
Totaal mannen en vrouwen Partner in paar met kind(eren) 1013 2020 2.955
Totaal mannen en vrouwen Partner in paar met kind(eren) 1014 2020 545
Totaal mannen en vrouwen Partner in paar met kind(eren) 1015 2020 1.690
Totaal mannen en vrouwen Partner in paar met kind(eren) 1016 2020 1.080
Totaal mannen en vrouwen Partner in paar met kind(eren) 1017 2020 1.630
Totaal mannen en vrouwen Partner in paar met kind(eren) 1018 2020 2.780
Totaal mannen en vrouwen Partner in paar, geen kind(eren) Nederland 2020 4.524.610
Totaal mannen en vrouwen Partner in paar, geen kind(eren) Niet in te delen 2020 275
Totaal mannen en vrouwen Partner in paar, geen kind(eren) 1011 2020 2.705
Totaal mannen en vrouwen Partner in paar, geen kind(eren) 1012 2020 2.805
Totaal mannen en vrouwen Partner in paar, geen kind(eren) 1013 2020 5.385
Totaal mannen en vrouwen Partner in paar, geen kind(eren) 1014 2020 590
Totaal mannen en vrouwen Partner in paar, geen kind(eren) 1015 2020 4.125
Totaal mannen en vrouwen Partner in paar, geen kind(eren) 1016 2020 3.305
Totaal mannen en vrouwen Partner in paar, geen kind(eren) 1017 2020 3.865
Totaal mannen en vrouwen Partner in paar, geen kind(eren) 1018 2020 5.160
Totaal mannen en vrouwen Thuiswonend kind Nederland 2020 4.643.605
Totaal mannen en vrouwen Thuiswonend kind Niet in te delen 2020 260
Totaal mannen en vrouwen Thuiswonend kind 1011 2020 1.250
Totaal mannen en vrouwen Thuiswonend kind 1012 2020 635
Totaal mannen en vrouwen Thuiswonend kind 1013 2020 3.820
Totaal mannen en vrouwen Thuiswonend kind 1014 2020 510
Totaal mannen en vrouwen Thuiswonend kind 1015 2020 1.975
Totaal mannen en vrouwen Thuiswonend kind 1016 2020 1.280
Totaal mannen en vrouwen Thuiswonend kind 1017 2020 1.790
Totaal mannen en vrouwen Thuiswonend kind 1018 2020 3.365
Totaal mannen en vrouwen Overig lid huishouden Nederland 2020 260.502
Totaal mannen en vrouwen Overig lid huishouden Niet in te delen 2020 40
Totaal mannen en vrouwen Overig lid huishouden 1011 2020 195
Totaal mannen en vrouwen Overig lid huishouden 1012 2020 215
Totaal mannen en vrouwen Overig lid huishouden 1013 2020 415
Totaal mannen en vrouwen Overig lid huishouden 1014 2020 15
Totaal mannen en vrouwen Overig lid huishouden 1015 2020 275
Totaal mannen en vrouwen Overig lid huishouden 1016 2020 195
Totaal mannen en vrouwen Overig lid huishouden 1017 2020 310
Totaal mannen en vrouwen Overig lid huishouden 1018 2020 310
Totaal mannen en vrouwen Persoon in institutioneel huishouden Nederland 2020 258.863
Totaal mannen en vrouwen Persoon in institutioneel huishouden Niet in te delen 2020 10
Totaal mannen en vrouwen Persoon in institutioneel huishouden 1011 2020 70
Totaal mannen en vrouwen Persoon in institutioneel huishouden 1012 2020 30
Totaal mannen en vrouwen Persoon in institutioneel huishouden 1013 2020 390
Totaal mannen en vrouwen Persoon in institutioneel huishouden 1014 2020 25
Totaal mannen en vrouwen Persoon in institutioneel huishouden 1015 2020 20
Totaal mannen en vrouwen Persoon in institutioneel huishouden 1016 2020 50
Totaal mannen en vrouwen Persoon in institutioneel huishouden 1017 2020 25
Totaal mannen en vrouwen Persoon in institutioneel huishouden 1018 2020 970
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de bevolking van Nederland per viercijferige postcode op 1 januari. De gegevens zijn uit te splitsen naar geslacht en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 september 2020:
Definitieve cijfers per 1 januari 2020 zijn toegevoegd.

Voor de jaren 1998 tot en met 2013 wijken de cijfers bij 'Totaal personen', 'Persoon in particulier huishouden' en 'Alleenstaande' voor een aantal postcodes af van eerder gepubliceerde cijfers. Dit komt door het gebruik van een verbeterd bronbestand. Er zijn nu personen toegedeeld aan een postcode, die eerder niet konden worden toegewezen. Het totaal van Nederland is niet gewijzigd.

De cijfers over de 'Bevolking op 1 januari' in verslagjaar 2000, 2001 en 2002 wijken in deze tabel iets (in totaal respectievelijk 7, 1 en 2) af van de officieel door het CBS vastgestelde bevolkingsaantallen zoals gepubliceerd in andere tabellen. Naast deze verschillen komen er in deze perioden verschillen voor in de selectie 'Geslacht'. Alle genoemde verschillen zijn minimaal.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers per 1 januari 2021 verschijnen in het 3e kwartaal van 2021.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.