Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari

Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari

Geslacht Migratieachtergrond Postcode Perioden Bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 1998 290.467
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 1999 296.984
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2000 302.514
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2001 308.824
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2002 315.177
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2003 320.658
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2004 325.281
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2005 329.430
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2006 331.890
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2007 333.504
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2008 335.799
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2009 338.678
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2010 342.279
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2011 344.734
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2012 346.797
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2013 347.631
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2014 348.291
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2015 348.662
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2016 349.022
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2017 349.978
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2018 351.681
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2019 353.909
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2020 356.402
Totaal mannen en vrouwen Suriname Nederland 2021 358.266
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 1998 105
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 1999 85
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2000 85
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2001 80
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2002 90
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2003 85
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2004 55
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2005 35
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2006 90
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2007 60
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2008 30
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2009 20
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2010 25
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2011 25
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2012 30
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2013 25
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2014 15
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2015 20
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2016 20
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2017 35
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2018 15
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2019 50
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2020 70
Totaal mannen en vrouwen Suriname Niet in te delen 2021 50
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 1998 240
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 1999 255
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2000 255
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2001 250
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2002 240
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2003 240
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2004 250
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2005 250
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2006 240
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2007 230
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2008 230
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2009 230
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2010 235
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2011 230
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2012 230
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2013 255
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2014 270
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2015 265
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2016 265
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2017 275
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2018 260
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2019 255
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2020 250
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1011 2021 270
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 1998 245
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 1999 240
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2000 260
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2001 340
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2002 325
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2003 305
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2004 150
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2005 140
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2006 125
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2007 135
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2008 160
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2009 145
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2010 230
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2011 200
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2012 185
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2013 175
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2014 170
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2015 185
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2016 145
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2017 140
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2018 150
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2019 155
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2020 170
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1012 2021 175
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1013 1998 1.735
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1013 1999 1.720
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1013 2000 1.665
Totaal mannen en vrouwen Suriname 1013 2001 1.685
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de bevolking van Nederland per viercijferige postcode op 1 januari. De gegevens zijn uit te splitsen naar geslacht en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 augustus 2021:
Definitieve cijfers per 1 januari 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers per 1 januari 2022 en 2023 verschijnen in het 3e kwartaal van 2023.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.