Personenmobiliteit in Nederland; reiskenmerken, motieven, regio's, '10-'17

Personenmobiliteit in Nederland; reiskenmerken, motieven, regio's, '10-'17

Populatie Reismotieven Kenmerken verplaatsing Perioden Regio's Reisgegevens per persoon per dag Verplaatsingen (aantal)
Totaal Totaal Totaal 2017 Nederland 2,50
Totaal Totaal Totaal 2017 Noord-Nederland (LD) 2,49
Totaal Totaal Totaal 2017 Oost-Nederland (LD) 2,52
Totaal Totaal Totaal 2017 West-Nederland (LD) 2,46
Totaal Totaal Totaal 2017 Zuid-Nederland (LD) 2,55
Totaal Totaal Totaal 2017 Groningen (PV) 2,63
Totaal Totaal Totaal 2017 Friesland (PV) 2,43
Totaal Totaal Totaal 2017 Drenthe (PV) 2,42
Totaal Totaal Totaal 2017 Overijssel (PV) 2,51
Totaal Totaal Totaal 2017 Flevoland (PV) 2,47
Totaal Totaal Totaal 2017 Gelderland (PV) 2,54
Totaal Totaal Totaal 2017 Utrecht (PV) 2,54
Totaal Totaal Totaal 2017 Noord-Holland (PV) 2,47
Totaal Totaal Totaal 2017 Zuid-Holland (PV) 2,43
Totaal Totaal Totaal 2017 Zeeland (PV) 2,42
Totaal Totaal Totaal 2017 Noord-Brabant (PV) 2,55
Totaal Totaal Totaal 2017 Limburg (PV) 2,55
Totaal Totaal Totaal 2017 Zeer sterk stedelijk 2,44
Totaal Totaal Totaal 2017 Sterk stedelijk 2,49
Totaal Totaal Totaal 2017 Matig stedelijk 2,57
Totaal Totaal Totaal 2017 Weinig stedelijk 2,53
Totaal Totaal Totaal 2017 Niet stedelijk 2,44
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking (exclusief tehuisbewoners) op Nederlands grondgebied. Het verplaatsingsgedrag wordt beschreven als het aantal verplaatsingen, de afgelegde afstand en de reisduur per inwoner van Nederland per dag en per jaar. Het gaat om alle verplaatsingen binnen Nederland behalve beroepsmatige verplaatsingen (zoals bijvoorbeeld van een taxichauffeur of postbode) en behalve dagen op binnenlandse en buitenlandse vakanties. Die zijn niet inbegrepen in deze tabel.

Het reisgedrag is uitgesplitst naar reismotieven, reiskenmerken (o.a. tijdstip van vertrek en dag van de week) en regio's.
Kilometers afgelegd in het buitenland tellen niet mee. Dit betekent dat grensoverschrijdende verplaatsingen aan de grens zijn afgekapt en daarmee de gereisde kilometers in het buitenland buiten beschouwing zijn gelaten.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 februari 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 28 februari 2019
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (kenmerken verplaatsingen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijziging per 2 juli 2018
Cijfers over 2017 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel: Mobiliteit; per persoon, verplaatsingskenmerken, reismotieven, regio's. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Reisgegevens per persoon per dag
Verplaatsingen
Dit betreft het gemiddelde aantal verplaatsingen van een persoon op een dag. De verplaatsingen naar vervoerwijze betreffen de hoofdvervoerwijze van een verplaatsing, het voor- en natransport wordt hierbij genegeerd. Bijvoorbeeld bij een verplaatsing van huis naar het werk met achtereenvolgens de fiets naar het station, de trein en te voet naar kantoor wordt de verplaatsing als treinverplaatsing geteld.