Kosten en financiering van het milieubeheer, 1985-2013

Kosten en financiering van het milieubeheer, 1985-2013

Sectoren Milieucompartimenten Perioden Milieu-investeringen (mln euro) Milieukosten Totaal milieukosten (mln euro) Milieukosten Personeelskosten (mln euro) Milieukosten Goederen en diensten (mln euro) Milieukosten Kapitaallasten (mln euro) Milieukosten Onverdeeld (mln euro) Milieukosten Opbrengsten en besparingen (mln euro) Netto milieulasten (mln euro)
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 1985 . 2.520 316 787 620 880 -83 2.520
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 1986 . 2.658 . . . . . .
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 1987 . 2.841 384 979 951 608 -81 2.841
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 1988 . 3.129 384 1.051 821 915 -44 .
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 1989 1.101 3.373 412 1.208 868 936 -51 3.373
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 1990 1.445 3.864 456 1.465 1.003 997 -57 .
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 1991 1.435 4.420 519 1.732 1.110 1.120 -60 4.420
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 1992 1.646 4.959 580 1.962 1.257 1.233 -72 .
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 1993 2.407 5.531 894 2.086 1.453 1.181 -82 5.531
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 1994 2.149 6.146 1.176 2.605 1.825 641 -102 .
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 1995 2.300 6.601 1.298 2.764 1.978 672 -111 6.601
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 1996 2.151 6.916 1.361 2.950 2.052 687 -134 .
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 1997 2.765 7.361 1.496 3.191 2.136 692 -154 7.361
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 1998 1.891 7.771 1.602 3.381 2.261 693 -166 .
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 1999 1.966 8.580 1.794 3.991 2.289 714 -207 8.580
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 2000 2.037 9.116 1.900 4.458 2.307 727 -276 .
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 2001 2.206 9.650 2.014 4.833 2.268 785 -249 9.650
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 2003 2.299 10.440 2.139 3.184 2.378 2.897 -158 10.440
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 2005 2.649 10.105 2.345 3.249 2.415 2.427 -332 10.105
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 2007 3.989 11.337 2.578 3.968 2.716 2.540 -465 11.337
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 2009 3.310 10.799 2.545 3.500 2.859 2.403 -508 10.799
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 2011 3.244 10.938 2.705 3.508 2.836 2.418 -528 10.938
Totaal sectoren Totaal milieucompartimenten 2013 3.370 11.176 3.138 4.565 3.272 1.407 -1.206 11.176
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 1985 . 1.800 237 449 315 846 -48 825
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 1986 . 1.851 . . . . . .
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 1987 . 1.976 287 581 574 574 -39 883
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 1988 . 2.111 285 623 379 868 -44 .
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 1989 457 2.184 300 698 361 876 -51 828
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 1990 454 2.463 330 857 401 932 -57 .
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 1991 563 2.851 377 1.082 404 1.048 -60 855
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 1992 732 3.219 434 1.215 464 1.179 -72 .
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 1993 1.032 3.031 449 1.080 430 1.122 -50 1.337
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 1994 690 3.332 700 1.461 655 579 -63 .
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 1995 705 3.598 776 1.599 688 604 -68 1.719
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 1996 648 3.727 815 1.650 714 620 -72 .
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 1997 601 3.850 872 1.783 642 616 -64 2.002
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 1998 792 3.923 898 1.774 675 646 -69 .
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 1999 863 4.209 954 2.091 620 638 -94 2.466
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 2000 834 4.473 987 2.308 624 676 -122 .
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 2001 983 4.734 1.025 2.491 629 710 -120 3.056
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 2003 1.156 5.043 744 956 659 2.801 -118 3.334
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 2005 1.349 5.052 1.057 1.128 666 2.319 -118 3.150
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 2007 1.709 5.398 1.159 1.215 816 2.430 -222 3.819
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 2009 1.664 5.130 1.018 1.149 796 2.331 -164 3.333
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 2011 1.509 5.131 1.150 1.026 787 2.339 -171 3.486
Totaal overheid Totaal milieucompartimenten 2013 1.794 5.494 1.836 2.112 1.744 . -198 3.654
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 1985 . 575 78 243 255 34 -35 977
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 1986 469 638 . . . . . .
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 1987 472 639 98 241 308 34 -42 1.093
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 1988 427 773 99 268 358 48 . .
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 1989 396 903 112 338 393 60 . 1.534
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 1990 622 1.048 125 423 434 65 . .
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 1991 472 1.162 141 465 484 72 . 2.184
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 1992 532 1.259 146 532 527 54 . .
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 1993 1.083 1.990 445 773 746 58 -32 2.559
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 1994 1.154 2.231 475 872 859 62 -38 .
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 1995 1.324 2.400 523 908 945 68 -43 2.922
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 1996 1.223 2.560 546 1.019 990 67 -62 .
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 1997 1.881 2.845 624 1.095 1.141 76 -90 3.176
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 1998 848 3.178 704 1.286 1.238 48 -97 .
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 1999 856 3.677 841 1.552 1.323 76 -114 3.400
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 2000 903 3.937 913 1.793 1.334 51 -154 .
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 2001 931 4.179 989 1.931 1.312 76 -129 3.992
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 2003 860 4.666 1.395 1.778 1.438 96 -40 4.223
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 2005 889 4.263 1.288 1.635 1.446 108 -214 3.861
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 2007 1.626 5.067 1.418 2.261 1.521 110 -243 4.305
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 2009 1.248 4.759 1.527 1.881 1.623 72 -344 4.070
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 2011 1.283 4.863 1.555 1.955 1.630 79 -357 4.102
Totaal bedrijven Totaal milieucompartimenten 2013 1.156 4.823 1.302 2.009 1.114 1.407 -1.008 4.023
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de kosten van maatregelen ter bestrijding van milieuverontreiniging veroorzaakt door de economische sectoren binnen Nederland. De milieukosten zijn onderverdeeld naar milieucompartimenten: water, lucht, bodem, afval, geluid en algemeen. Naast de milieukosten worden de onderlinge overdrachten samengesteld en indien men deze bij de milieukosten opgeteld en de ontvangen overdrachten aftrekt ontstaan de netto milieulasten welke eveneens in de tabel worden weergegeven. Daarnaast zijn er gegevens over milieu-investeringen beschikbaar.

Een overzicht van de milieu-investeringen en de milieukosten werd in de periode 1985-2001 jaarlijks samengesteld. Vanaf 2001 wordt dit overzicht eens in de twee jaar (in de oneven jaren) gepubliceerd, inclusief een overzicht van de netto milieulasten. Vanaf 2013 wordt er (met minder detail) weer jaarlijks gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar van 1985 tot en met 2013.

Wijzigingen per 10 maart 2020:
Geen, de tabel is stopgezet. Deze zal worden vervangen door een nieuwe tabel met uitgaven t.b.v. milieubescherming, gebaseerd op de Europese verplichte statistiek EPEA (Environmental Protection Expenditure Accounts), zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Milieu-investeringen
Milieu-investeringen zijn extra investeringen (meerkosten) die het gevolg zijn van maatregelen waarmee bescherming, herstel of verbetering van het milieu wordt nagestreefd. De milieu-investeringen zijn verdeeld naar milieucompartiment: water, lucht, bodem, afval, geluid en algemeen. Milieu-investeringen worden over een bepaalde periode afgeschreven (in verband met waardevermindering). De kapitaallasten worden tot de jaarlijkse milieukosten gerekend.
Milieukosten
Totaal milieukosten
De kosten minus opbrengsten en besparingen (bijproducten, besparingen aan personeel, energie en grondstoffen, meeropbrengsten als gevolg van productiviteitsverhoging en dergelijke). Let op: Vermeden milieuheffingen en vermeden kosten voor de afvoer van afval worden niet onder opbrengsten gerekend.
Personeelskosten
De kosten van personen ten behoeve van maatregelen waarmee beoogd wordt de toestand van het milieu te beschermen, herstellen of te verbeteren.
Goederen en diensten
De kosten van materieel en diensten ten behoeve van maatregelen waarmee beoogd wordt de toestand van het milieu te beschermen, herstellen of te verbeteren.
Kapitaallasten
Afschrijvingen (waardevermindering) inclusief gesubsidieerde kapitaallasten. Indien een milieu-investering wordt gesubsidieerd, leidt dit tot een lagere eigen investering en dus tot lagere kapitaallasten. Om een compleet beeld te krijgen van de kapitaallasten, worden de kapitaallasten geschat die als gevolg van de ontvangen subsidie niet zijn opgetreden. Vanaf 2013 is de definitie van de kapitaallasten in overeenstemming gebracht met de Europese milieustatistiek verordeningen en bestaan deze uit afschrijvingen inclusief gesubsidieerde kapitaallasten maar exclusief rente-afschrijvingen.
Onverdeeld
Kosten waarvan de kostensoort niet bekend is.
Opbrengsten en besparingen
Opbrengsten die voortvloeien uit de getroffen milieumaatregelen, zoals de opbrengst van bijproducten, besparingen aan personeel, energie en grondstoffen, meeropbrengsten als gevolg van productiviteitsverhoging en dergelijke. Let op: Vermeden milieuheffingen en vermeden kosten voor de afvoer van afval worden hier niet onder gerekend.
Netto milieulasten
Netto milieulasten bestaan uit de som van de jaarlijkse milieukosten van eigen milieuactiviteiten, vermeerderd met betaalde heffingen, subsidies en betalingen voor milieudiensten, verminderd met de ontvangen heffingen, subsidies en ontvangsten voor milieudiensten. De netto milieulasten geven aan in welke mate een sector bijdraagt in de financiering van het milieubeheer.