Toerisme; kernindicatoren, nr, 2010-2016


Deze tabel bevat gegevens over toeristische kernindicatoren. Toerisme draagt bij aan de Nederlandse economie (bijdrage aan werkgelegenheid, bruto binnenlands product en toegevoegde waarde). Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. De cijfers zijn consistent met het conceptuele raamwerk van de Nationale Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen zoals het bruto binnenlands product, de totale toegevoegde waarde en het totale aantal banen in Nederland. De toerismerekeningen bieden daarmee een geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2010 tot en met 2014 zijn definitief. De gegevens over 2015 en 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 augustus 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Toerisme; kernindicatoren, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toerisme; kernindicatoren, nr, 2010-2016

Perioden Bijdrage toerisme in werkelijke prijzenToerisme: toegevoegde waarde basisprijs (mln euro) Bijdrage toerisme in werkelijke prijzenToerisme: bestedingen NL economie totaal (mln euro) Bijdrage toerisme in werkelijke prijzenRecreatieve bestedingen van huishoudens (mln euro)
2010 17.300 59.542 53.322
2011 17.855 62.395 55.352
2012 18.690 64.662 56.608
2013 19.576 65.909 56.564
2014 21.200 69.084 57.590
2015* 23.417 72.992 59.304
2016* 24.797 75.745 60.793
Bron: CBS.
Verklaring van tekens