Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner

Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner

Afvalsoort Regio's Perioden Hoeveelheid huishoudelijk afval (kg per inwoner)
Totaal huishoudelijk afval Amsterdam 2019** 377,1
Huishoudelijk restafval Amsterdam 2019** 238,4
Grof huishoudelijk restafval Amsterdam 2019** 68,0
Verbouwingsrestafval Amsterdam 2019** 6,8
GFT-afval Amsterdam 2019** 0,6
Oud papier en karton Amsterdam 2019** 20,0
Textiel Amsterdam 2019** 3,6
Verpakkingsglas Amsterdam 2019** 18,4
Kunststof verpakkingen Amsterdam 2019**
Drankenkartons Amsterdam 2019**
Metalen verpakkingen (blik) Amsterdam 2019**
PMD-fractie Amsterdam 2019** 4,5
Klein chemisch Afval (KCA) Amsterdam 2019** 0,3
Luiers Amsterdam 2019**
Frituurvet en -olie Amsterdam 2019** 0,0
Mengfracties Amsterdam 2019**
Grof tuinafval Amsterdam 2019** 1,8
Afgedankte elektr(on)ische apparaten Amsterdam 2019** 1,3
Bruikbaar huisraad Amsterdam 2019** 0,1
Harde plastics Amsterdam 2019** 0,3
Vloerbedekking Amsterdam 2019**
Matrassen Amsterdam 2019** 0,0
Schoon puin Amsterdam 2019** 3,4
Houtafval (A- en B-hout) Amsterdam 2019** 6,2
Houtafval (C-hout) Amsterdam 2019** 0,3
Metalen Amsterdam 2019** 1,5
Vlakglas Amsterdam 2019** 0,2
Bitumenhoudende dakbedekking Amsterdam 2019** 0,1
Gips Amsterdam 2019** 0,4
Asbesthoudend afval Amsterdam 2019** 0,0
Schone grond Amsterdam 2019** 0,9
Autobanden Amsterdam 2019** 0,1
Piepschuim Amsterdam 2019**
Gasflessen en brandblussers Amsterdam 2019**
Kadavers Amsterdam 2019**
Overig huishoudelijk afval Amsterdam 2019** 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval per gemeente. De hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner kan per gemeente sterk variëren. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Zo zal in een gemeente met veel hoogbouw minder GFT-afval en grof tuinafval vrijkomen omdat er minder tuinen zijn. In gemeenten met een diftar-systeem, waarbij de huishoudens meer moeten betalen als ze meer afval afgeven, komt vaak minder afval per inwoner vrij. Toeristische gemeenten zamelen vaak meer afval in. Dit laatste is vooral zichtbaar op de Waddeneilanden waar relatief veel afval per inwoner vrijkomt.
De gegevens betreffen die hoeveelheden zoals ze zijn ingezameld. Steeds meer gemeenten laten hun gemengd (grof) restafval nascheiden waarbij weer recyclebare grondstoffen vrijkomen. Het resultaat van de nascheiding is niet in de cijfers verwerkt

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 en 2018 en 2019 zijn nader voorlopig; alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 december 2020.
Er zijn definitieve cijfers over 2016 en nieuwe nader voorlopige cijfers over 2017, 2018 en 2019 geplaatst.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over 2020 worden in september 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Hoeveelheid huishoudelijk afval
Afval dat door of in opdracht van de gemeenten bij huishoudens is ingezameld. Daarnaast zijn ook de hoeveelheden textiel en oud papier en karton, die door scholen, verenigingen en liefdadigheidsorganisaties zijn ingezameld, in de cijfers inbegrepen. Omdat het afval van kleine winkels en dergelijk vaak tegelijk met het afval van huishoudens wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet afkomstig zijn van huishoudens.