Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, regio

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, regio

Bestemming en verwerking zuiveringsslib Regio's Perioden Nutriënten en zware metalen in slib Fosforverbindingen als P (1 000 kg)
Totaal Nederland 2020 11.170
Totaal Noord-Nederland (LD) 2020 1.233
Totaal Oost-Nederland (LD) 2020 2.198
Totaal West-Nederland (LD) 2020 4.989
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2020 2.750
Totaal Groningen (PV) 2020 416
Totaal Friesland (PV) 2020 577
Totaal Drenthe (PV) 2020 240
Totaal Overijssel (PV) 2020 704
Totaal Flevoland (PV) 2020 261
Totaal Gelderland (PV) 2020 1.232
Totaal Utrecht (PV) 2020 799
Totaal Noord-Holland (PV) 2020 1.724
Totaal Zuid-Holland (PV) 2020 2.261
Totaal Zeeland (PV) 2020 205
Totaal Noord-Brabant (PV) 2020 1.992
Totaal Limburg (PV) 2020 758
Bestemming: landbouw/bodem Nederland 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Noord-Nederland (LD) 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Oost-Nederland (LD) 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem West-Nederland (LD) 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Zuid-Nederland (LD) 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Groningen (PV) 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Friesland (PV) 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Drenthe (PV) 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Overijssel (PV) 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Flevoland (PV) 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Gelderland (PV) 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Utrecht (PV) 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Noord-Holland (PV) 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Zuid-Holland (PV) 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Zeeland (PV) 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Noord-Brabant (PV) 2020 0
Bestemming: landbouw/bodem Limburg (PV) 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Nederland 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Noord-Nederland (LD) 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Oost-Nederland (LD) 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie West-Nederland (LD) 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Zuid-Nederland (LD) 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Groningen (PV) 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Friesland (PV) 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Drenthe (PV) 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Overijssel (PV) 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Flevoland (PV) 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Gelderland (PV) 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Utrecht (PV) 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Noord-Holland (PV) 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Zuid-Holland (PV) 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Zeeland (PV) 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Noord-Brabant (PV) 2020 0
Eindverwerking: natte oxidatie Limburg (PV) 2020 0
Eindverwerking: composteren Nederland 2020 0
Eindverwerking: composteren Noord-Nederland (LD) 2020 0
Eindverwerking: composteren Oost-Nederland (LD) 2020 0
Eindverwerking: composteren West-Nederland (LD) 2020 0
Eindverwerking: composteren Zuid-Nederland (LD) 2020 0
Eindverwerking: composteren Groningen (PV) 2020 0
Eindverwerking: composteren Friesland (PV) 2020 0
Eindverwerking: composteren Drenthe (PV) 2020 0
Eindverwerking: composteren Overijssel (PV) 2020 0
Eindverwerking: composteren Flevoland (PV) 2020 0
Eindverwerking: composteren Gelderland (PV) 2020 0
Eindverwerking: composteren Utrecht (PV) 2020 0
Eindverwerking: composteren Noord-Holland (PV) 2020 0
Eindverwerking: composteren Zuid-Holland (PV) 2020 0
Eindverwerking: composteren Zeeland (PV) 2020 0
Eindverwerking: composteren Noord-Brabant (PV) 2020 0
Eindverwerking: composteren Limburg (PV) 2020 0
Eindverwerking: storten Nederland 2020 60
Eindverwerking: storten Noord-Nederland (LD) 2020 9
Eindverwerking: storten Oost-Nederland (LD) 2020 51
Eindverwerking: storten West-Nederland (LD) 2020 0
Eindverwerking: storten Zuid-Nederland (LD) 2020 0
Eindverwerking: storten Groningen (PV) 2020 0
Eindverwerking: storten Friesland (PV) 2020 0
Eindverwerking: storten Drenthe (PV) 2020 9
Eindverwerking: storten Overijssel (PV) 2020 51
Eindverwerking: storten Flevoland (PV) 2020 0
Eindverwerking: storten Gelderland (PV) 2020 0
Eindverwerking: storten Utrecht (PV) 2020 0
Eindverwerking: storten Noord-Holland (PV) 2020 0
Eindverwerking: storten Zuid-Holland (PV) 2020 0
Eindverwerking: storten Zeeland (PV) 2020 0
Eindverwerking: storten Noord-Brabant (PV) 2020 0
Eindverwerking: storten Limburg (PV) 2020 0
Eindverwerking: verbranden Nederland 2020 9.191
Eindverwerking: verbranden Noord-Nederland (LD) 2020 1.146
Eindverwerking: verbranden Oost-Nederland (LD) 2020 1.056
Eindverwerking: verbranden West-Nederland (LD) 2020 4.696
Eindverwerking: verbranden Zuid-Nederland (LD) 2020 2.294
Eindverwerking: verbranden Groningen (PV) 2020 416
Eindverwerking: verbranden Friesland (PV) 2020 577
Eindverwerking: verbranden Drenthe (PV) 2020 153
Eindverwerking: verbranden Overijssel (PV) 2020 583
Eindverwerking: verbranden Flevoland (PV) 2020 246
Eindverwerking: verbranden Gelderland (PV) 2020 227
Eindverwerking: verbranden Utrecht (PV) 2020 610
Eindverwerking: verbranden Noord-Holland (PV) 2020 1.620
Eindverwerking: verbranden Zuid-Holland (PV) 2020 2.261
Eindverwerking: verbranden Zeeland (PV) 2020 205
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij water- of zuiveringsschappen. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. De hoeveelheid en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib is in deze tabel weergegeven. De gegevens zijn uitgesplitst naar provincie en landsdeel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2022:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vanaf statistiekjaar 2016 worden de cijfers in deze tabel slechts eens per 2 jaar samengesteld. De cijfers over 2022 verschijnen in maart 2024.

Toelichting onderwerpen

Nutriënten en zware metalen in slib
De totale hoeveelheden meststoffen en zware metalen die met het zuiveringsslib worden afgevoerd. De meeste zware metalen hechten zich sterk aan het slib.
Fosforverbindingen als P
De hoeveelheid fosfor in zuiveringsslib wordt geanalyseerd als P2O5 (difosforpentoxide) en omgerekend naar P-totaal.