Consumentenprijzen; werknemers laag, alle basisjaren 1969-1995

Consumentenprijzen; werknemers laag, alle basisjaren 1969-1995

Perioden CPI; werknemers laag 1969=100 (1969=100) CPI; werknemers laag 1975=100 (1975=100) CPI; werknemers laag 1980=100 (1980=100) CPI; werknemers laag 1985=100 (1985=100) CPI; werknemers laag 1990=100 (1990=100) CPI; werknemers laag 1995=100 (1995=100)
1969 100,0
1970 103,6
1971 111,4
1972 120,1
1973 129,7
1974 142,2
1975 156,7 100,0
1976 170,5 108,8
1977 181,9 115,8
1978 189,3 120,5
1979 197,3 125,6
1980 133,8 100,0
1981 142,8 106,7
1982 151,3 113,0
1983 116,2
1984 120,0
1985 122,7 100,0
1986 122,9 100,1
1987 122,3 99,4
1988 100,1
1989 101,2
1990 103,7 100,0
1991 107,7 103,1
1992 111,7 106,3
1993 114,0 109,0
1994 116,8 112,0
1995 114,0 100,0
1996 116,4 101,9
1997 104,1
1998 106,1
1999 108,4
2000 111,1
2001 116,2
2002 120,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten die werknemersgezinnen in Nederland met een inkomen beneden een bepaalde grens aanschaffen. Dit wordt de consumentenprijsindex (CPI) werknemers laag genoemd. In de tabel staan de diverse reeksen prijsindexcijfers zoals deze door CBS vanaf 1969 zijn opgesteld. Elke reeks kent zijn eigen basisjaar. De werknemers laag reeks is voor het laatst gepubliceerd met het basisjaar 1995=100. Daarna is de reeks stopgezet en is er overgestapt op de reeks alle huishoudens.

Gegevens beschikbaar over 1970 tot en met 2002

Status van de cijfers:
Deze cijfers zijn definitief.

Wijzigingen:
Deze tabel is stopgezet per 12 april 2016.

Toelichting onderwerpen

CPI; werknemers laag 1969=100
De CPI werknemersgezinnen met laag inkomen heeft betrekking op het consumptiepakket van werknemersgezinnen in Nederland met een inkomen beneden een bepaalde grens. In de reeksen 1995=100 en 1990=100 was dat de mediaan ven de inkomensverdeling. In eerdere jaren was dat de inkomensgrens van de ziekenfondsverzekering.
CPI; werknemers laag 1975=100
De CPI werknemersgezinnen met laag inkomen heeft betrekking op het consumptiepakket van werknemersgezinnen in Nederland met een inkomen beneden een bepaalde grens. In de reeksen 1995=100 en 1990=100 was dat de mediaan ven de inkomensverdeling. In eerdere jaren was dat de inkomensgrens van de ziekenfondsverzekering.
CPI; werknemers laag 1980=100
De CPI werknemersgezinnen met laag inkomen heeft betrekking op het consumptiepakket van werknemersgezinnen in Nederland met een inkomen beneden een bepaalde grens. In de reeksen 1995=100 en 1990=100 was dat de mediaan ven de inkomensverdeling. In eerdere jaren was dat de inkomensgrens van de ziekenfondsverzekering.
CPI; werknemers laag 1985=100
De CPI werknemersgezinnen met laag inkomen heeft betrekking op het consumptiepakket van werknemersgezinnen in Nederland met een inkomen beneden een bepaalde grens. In de reeksen 1995=100 en 1990=100 was dat de mediaan ven de inkomensverdeling. In eerdere jaren was dat de inkomensgrens van de ziekenfondsverzekering.
CPI; werknemers laag 1990=100
De CPI werknemersgezinnen met laag inkomen heeft betrekking op het consumptiepakket van werknemersgezinnen in Nederland met een inkomen beneden een bepaalde grens. In de reeksen 1995=100 en 1990=100 was dat de mediaan ven de inkomensverdeling. In eerdere jaren was dat de inkomensgrens van de ziekenfondsverzekering.
CPI; werknemers laag 1995=100
De CPI werknemersgezinnen met laag inkomen heeft betrekking op het consumptiepakket van werknemersgezinnen in Nederland met een inkomen beneden een bepaalde grens. In de reeksen 1995=100 en 1990=100 was dat de mediaan ven de inkomensverdeling. In eerdere jaren was dat de inkomensgrens van de ziekenfondsverzekering.