Jongeren met jeugdzorg; Zorg in natura, Persoonsgebonden budget, 2015-2017

Jongeren met jeugdzorg; Zorg in natura, Persoonsgebonden budget, 2015-2017

Geslacht Leeftijd Regio's Perioden Totaal jongeren met jeugdzorg (aantal) Totaal jongeren met jeugdzorg (relatief) (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen PGB (aantal) Jongeren met alleen PGB (relatief) (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN Totaal jongeren met alleen ZIN (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdhulp Totaal jeugdhulp (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Totaal jeugdhulp zonder verblijf (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Totaal niet uitgevoerd (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Daghulp op locatie van de aanbieder (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Jeugdhulp in het netwerk van de jongere (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdhulp Jeugdhulp met verblijf Totaal jeugdhulp met verblijf (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdhulp Jeugdhulp met verblijf Pleegzorg (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdhulp Jeugdhulp met verblijf Gezinsgericht (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdhulp Jeugdhulp met verblijf Gesloten plaatsing (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdhulp Jeugdhulp met verblijf Ander verblijf bij jeugdhulpaanbieder (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdbescherming Totaal jeugdbescherming (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdbescherming Ondertoezichtstelling Totaal ondertoezichtstelling (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdbescherming Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdbescherming Ondertoezichtstelling Voorlopige ondertoezichtstelling (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdbescherming Voogdij Totaal voogdij (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdbescherming Voogdij Reguliere voogdij (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdbescherming Voogdij Voorlopige voogdij (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdbescherming Voogdij Tijdelijke voogdij (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdreclassering Totaal jeugdreclassering (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdreclassering Toezicht en begeleiding: gedwongen kader (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdreclassering Toezicht en begeleiding: vrijwillig (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdreclassering Individuele trajectbegeleiding HardeKern (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdreclassering Individuele trajectbegeleiding Criem (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdreclassering Scholings- en trainingsprogramma (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdreclassering Gedragsbeïnvloedende maatregel (aantal) Jongeren met alleen ZIN Jeugdreclassering Voorbereid. gedragsbeïnvloed. maatregel (aantal) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Totaal jongeren met alleen ZIN (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdhulp Totaal jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Totaal jeugdhulp zonder verblijf (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Totaal niet uitgevoerd (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Daghulp op locatie van de aanbieder (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Jeugdhulp in het netwerk van de jongere (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp met verblijf Totaal jeugdhulp met verblijf (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp met verblijf Pleegzorg (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp met verblijf Gezinsgericht (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp met verblijf Gesloten plaatsing (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp met verblijf Ander verblijf bij jeugdhulpaanbieder (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdbescherming Totaal jeugdbescherming (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdbescherming Ondertoezichtstelling Totaal ondertoezichtstelling (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdbescherming Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdbescherming Ondertoezichtstelling Voorlopige ondertoezichtstelling (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdbescherming Voogdij Totaal voogdij (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdbescherming Voogdij Reguliere voogdij (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdbescherming Voogdij Voorlopige voogdij (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdbescherming Voogdij Tijdelijke voogdij (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdreclassering Totaal jeugdreclassering (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdreclassering Toezicht en begeleiding: gedwongen kader (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdreclassering Toezicht en begeleiding: vrijwillig (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdreclassering Individuele trajectbegeleiding HardeKern (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdreclassering Individuele trajectbegeleiding Criem (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdreclassering Scholings- en trainingsprogramma (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdreclassering Gedragsbeïnvloedende maatregel (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief) Jeugdreclassering Voorbereid. gedragsbeïnvloed. maatregel (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB Totaal jongeren met ZIN en PGB (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdhulp Totaal jeugdhulp (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Totaal jeugdhulp zonder verblijf (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Totaal niet uitgevoerd (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Daghulp op locatie van de aanbieder (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Jeugdhulp in het netwerk van de jongere (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdhulp Jeugdhulp met verblijf Totaal jeugdhulp met verblijf (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdhulp Jeugdhulp met verblijf Pleegzorg (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdhulp Jeugdhulp met verblijf Gezinsgericht (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdhulp Jeugdhulp met verblijf Gesloten plaatsing (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdhulp Jeugdhulp met verblijf Ander verblijf bij jeugdhulpaanbieder (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdbescherming Totaal jeugdbescherming (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdbescherming Ondertoezichtstelling Totaal ondertoezichtstelling (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdbescherming Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdbescherming Ondertoezichtstelling Voorlopige ondertoezichtstelling (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdbescherming Voogdij Totaal voogdij (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdbescherming Voogdij Reguliere voogdij (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdbescherming Voogdij Voorlopige voogdij (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdbescherming Voogdij Tijdelijke voogdij (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdreclassering Totaal jeugdreclassering (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdreclassering Toezicht en begeleiding: gedwongen kader (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdreclassering Toezicht en begeleiding: vrijwillig (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdreclassering Individuele trajectbegeleiding HardeKern (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdreclassering Individuele trajectbegeleiding Criem (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdreclassering Scholings- en trainingsprogramma (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdreclassering Gedragsbeïnvloedende maatregel (aantal) Jongeren met ZIN en PGB Jeugdreclassering Voorbereid. gedragsbeïnvloed. maatregel (aantal) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Totaal jongeren met ZIN en PGB (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdhulp Totaal jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Totaal jeugdhulp zonder verblijf (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Totaal niet uitgevoerd (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Daghulp op locatie van de aanbieder (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp zonder verblijf Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam Jeugdhulp in het netwerk van de jongere (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp met verblijf Totaal jeugdhulp met verblijf (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp met verblijf Pleegzorg (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp met verblijf Gezinsgericht (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp met verblijf Gesloten plaatsing (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdhulp Jeugdhulp met verblijf Ander verblijf bij jeugdhulpaanbieder (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdbescherming Totaal jeugdbescherming (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdbescherming Ondertoezichtstelling Totaal ondertoezichtstelling (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdbescherming Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdbescherming Ondertoezichtstelling Voorlopige ondertoezichtstelling (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdbescherming Voogdij Totaal voogdij (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdbescherming Voogdij Reguliere voogdij (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdbescherming Voogdij Voorlopige voogdij (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdbescherming Voogdij Tijdelijke voogdij (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdreclassering Totaal jeugdreclassering (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdreclassering Toezicht en begeleiding: gedwongen kader (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdreclassering Toezicht en begeleiding: vrijwillig (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdreclassering Individuele trajectbegeleiding HardeKern (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdreclassering Individuele trajectbegeleiding Criem (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdreclassering Scholings- en trainingsprogramma (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdreclassering Gedragsbeïnvloedende maatregel (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief) Jeugdreclassering Voorbereid. gedragsbeïnvloed. maatregel (in % van alle jongeren tot 23 jaar)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2017 419.580 9,4 7.315 0,2 396.495 384.160 364.725 76.840 312.860 270.565 24.985 54.795 43.710 21.135 4.915 2.530 20.355 38.565 28.680 28.230 1.840 11.160 10.890 380 55 9.935 8.870 2.260 275 210 . 25 25 8,9 8,6 8,2 1,7 7,0 6,1 0,6 1,2 1,0 0,5 0,1 0,1 0,5 0,9 0,6 0,6 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 . 0,0 0,0 15.765 15.655 15.065 4.795 12.995 10.940 2.345 3.205 2.475 825 410 120 1.430 890 480 475 25 430 430 . . 200 170 60 . . . . . 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 0,0 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuid-Nederland (LD) 2017 83.020 9,3 1.885 0,2 78.235 75.725 71.750 8.700 66.815 57.450 5.585 12.490 8.495 3.870 960 495 4.080 7.865 5.835 5.755 330 2.260 2.205 75 15 1.855 1.565 490 65 40 . . . 8,8 8,5 8,1 1,0 7,5 6,5 0,6 1,4 1,0 0,4 0,1 0,1 0,5 0,9 0,7 0,6 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 . . . 2.900 2.875 2.750 605 2.495 2.030 470 660 405 105 65 15 265 125 65 65 . 60 60 . . 40 30 10 . . . . . 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 0,0 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Limburg (PV) 2017 27.005 10,7 375 0,1 25.780 24.885 23.840 3.655 21.885 18.840 2.245 4.310 2.695 1.340 180 205 1.240 2.885 2.315 2.285 105 640 625 25 10 675 630 110 45 20 . . . 10,2 9,8 9,4 1,4 8,7 7,5 0,9 1,7 1,1 0,5 0,1 0,1 0,5 1,1 0,9 0,9 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 . . . 850 845 825 305 710 590 130 165 80 30 15 . 40 40 20 20 . 20 20 . . 15 10 . . . . . . 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Heerlen 2017 2.455 13,4 20 0,1 2.395 2.285 2.165 40 2.140 1.740 235 640 355 155 15 30 190 365 320 315 25 50 50 . . 90 85 15 10 . . . . 13,0 12,4 11,8 0,2 11,6 9,5 1,3 3,5 1,9 0,8 0,1 0,2 1,0 2,0 1,7 1,7 0,1 0,3 0,3 . . 0,5 0,5 0,1 0,1 . . . . 35 35 35 . 35 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,2 0,2 . 0,2 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Maastricht 2017 2.730 8,8 45 0,1 2.605 2.505 2.390 35 2.380 2.040 180 535 310 155 30 10 135 305 265 265 10 50 50 . . 95 90 10 . . . . . 8,4 8,0 7,7 0,1 7,6 6,5 0,6 1,7 1,0 0,5 0,1 0,0 0,4 1,0 0,8 0,8 0,0 0,2 0,2 . . 0,3 0,3 0,0 . . . . . 80 80 80 . 80 70 . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 0,3 . 0,3 0,2 . 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Noord-Limburg (JZ) 2017 6.755 10,2 115 0,2 6.465 6.190 5.925 425 5.750 4.995 700 855 555 270 45 55 250 735 565 560 15 180 170 10 . 175 165 15 15 . . . . 9,7 9,3 8,9 0,6 8,7 7,5 1,1 1,3 0,8 0,4 0,1 0,1 0,4 1,1 0,9 0,8 0,0 0,3 0,3 0,0 . 0,3 0,2 0,0 0,0 . . . . 175 170 165 10 160 115 40 45 25 10 . . 10 10 . . . 10 10 . . . . . . . . . . 0,3 0,3 0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuid-Limburg (JZ) 2017 13.860 10,5 245 0,2 13.250 12.780 12.160 130 12.100 10.370 1.035 2.755 1.665 805 90 115 795 1.595 1.330 1.310 80 305 300 10 . 410 380 75 25 10 . . . 10,1 9,7 9,2 0,1 9,2 7,9 0,8 2,1 1,3 0,6 0,1 0,1 0,6 1,2 1,0 1,0 0,1 0,2 0,2 0,0 . 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 . . . 360 355 345 . 345 300 45 60 35 15 . . 15 15 . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 0,3 . 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Midden-Limburg Oost (JZ) 2017 3.580 12,3 . . 3.415 3.310 3.210 1.775 2.260 1.935 285 430 300 170 15 25 120 355 280 275 10 85 85 . . 60 60 10 . . . . . 11,7 11,4 11,0 6,1 7,8 6,6 1,0 1,5 1,0 0,6 0,1 0,1 0,4 1,2 1,0 0,9 0,0 0,3 0,3 . . 0,2 0,2 0,0 . . . . . 160 160 160 150 105 85 25 25 15 . . . 10 10 . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 . . . 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Midden-Limburg West (JZ) 2017 2.680 11,2 10 0,0 2.515 2.475 2.425 1.320 1.655 1.425 220 260 165 90 30 10 65 195 135 135 . 65 65 . . 25 25 . . . . . . 10,5 10,4 10,1 5,5 6,9 6,0 0,9 1,1 0,7 0,4 0,1 0,0 0,3 0,8 0,6 0,6 . 0,3 0,3 . . 0,1 0,1 . . . . . . 155 150 150 140 100 85 20 30 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal jongeren dat jeugdzorg heeft gekregen naar de financieringsvormen Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB). De jongeren worden ook weergegeven als percentage van het totaal aantal jongeren. De aantallen jongeren zijn uit te splitsen naar leeftijd en geslacht en naar de verantwoordelijke gemeente volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2017

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Nieuwe cijfers worden niet meer toegevoegd wegens stopzetting van deze tabel.

Wijzigingen per 7 november 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 31 oktober 2018:
De labels bij de relatieve cijfers over het aantal jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn aangepast. Deze sluiten nu aan de op de berekende percentages die worden weergegeven ten opzicht van het totaal aantal jongeren tussen de 0 en 23 jaar.

Wijzigingen per 30 april 2018:
In eerdere publicaties was het mogelijk Corop-gebieden te selecteren terwijl daar geen data voor aanwezig waren. Vanaf nu zijn Corop-gebieden niet meer te selecteren.

Wijzigingen per 23 juni 2017:
De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio's zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen 'pleegzorg' en 'ambulante hulp in het netwerk van de jongere' zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. De tabel wordt grotendeels opgevolgd door de tabellen 'Kerncijfers over jeugdzorg' en 'Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken, volume'. Zie de links in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal jongeren met jeugdzorg
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Totaal jongeren met jeugdzorg (relatief)
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Jongeren met alleen PGB
Jongeren met uitsluitend zorg waarvoor hun bevoegd gezag (ouders/voogd) een geldbedrag ontvangt waarmee zelf de zorg, begeleiding of hulp ingekocht wordt. Dit geldbedrag wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB).
Jongeren met alleen PGB (relatief)
Jongeren met uitsluitend zorg waarvoor hun bevoegd gezag (ouders/voogd) een geldbedrag ontvangt waarmee zelf de zorg, begeleiding of hulp ingekocht wordt. Dit geldbedrag wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB).
Jongeren met alleen ZIN
Jongeren met uitsluitend zorg die door de gemeente direct wordt vergoed aan de zorgverlener.
Totaal jongeren met alleen ZIN
Jeugdhulp
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Totaal jeugdhulp
Jeugdhulp zonder verblijf
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische-, psychosociale- en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jongere slaapt thuis. In ieder geval formeel. Het kan zijn dat de jongere bij opa en oma slaapt of bij iemand anders, echter dit is dan niet formeel zo geregeld.
Totaal jeugdhulp zonder verblijf
Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam
Wijk- of buurtteam
Nagenoeg elke gemeente werkt met de inzet van wijk- of buurtteams. Soms beperken deze teams zich tot het coördineren van de hulp aan de jongere, maar veelal bieden deze teams ook zelf hulp.
Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam
Totaal niet uitgevoerd
Totaal niet uitgevoerd door wijk- of buurtteams
Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder
Ambulante jeugdhulp op locatie betreft ambulante hulp of groepsgesprekken op het kantoor waarbij in principe één (algemene) expertise tegelijkertijd binnen de hulpverlening wordt ingezet.
Daghulp op locatie van de aanbieder
Bij daghulp is een begeleider of hulpverlener minimaal een dagdeel in de nabije omgeving van de jongere. De hulp kan individueel plaatsvinden, maar ook in een groep. Dagbesteding en dagstructurering vallen hier ook onder. Daghulp vindt plaats op de locatie van de aanbieder. Een belangrijk kenmerk van de dagbehandeling is dat een multidisciplinair team voor de dagbehandeling wordt ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om een combinatie van fysiotherapie, gedragstherapie en psychotherapie die tijdens de dagbehandeling wordt ingezet.
Jeugdhulp in het netwerk van de jongere
Jeugdhulp in het netwerk van de jongere vindt plaats bij de jongere thuis, op school of elders in het netwerk van de jongere. In ieder geval niet op locatie bij de aanbieder. De intensiteit kan variëren van één of enkele tot 24 uur per dag.
Jeugdhulp met verblijf
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische-, psychosociale- en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft elders. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
Totaal jeugdhulp met verblijf
Pleegzorg
Vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een pleegzorgaanbieder.
Gezinsgericht
Alle vormen van verblijf die een gezinssituatie benaderen, maar geen pleegzorg zijn. Te denken valt aan gezinshuizen, logeerhuizen en zorgboerderijen waar overnacht wordt.
Gesloten plaatsing
De jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of op basis van een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen)
Ander verblijf bij jeugdhulpaanbieder
De jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. In feite betreft het alle vormen van verblijf die niet onder een van de voorgaande categorieën vallen. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining.
Jeugdbescherming
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.
Totaal jeugdbescherming
Ondertoezichtstelling
Ondertoezichtstelling is een gezag beperkende maatregel. Als de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt en vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of als ouders de hulp niet accepteren, dan kan de rechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie een ondertoezichtstelling uitspreken. Het kind krijgt dan een gezinsvoogd toegewezen van een Gecertificeerde Instelling. Deze persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, maar hun gezag wordt door de maatregel gedeeltelijk ingeperkt. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die de gezinsvoogd geeft.

Toelichting: In principe blijft het kind thuis wonen. De rechter kan ook besluiten het kind (tijdelijk) uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar. De rechter kan de duur telkens met (maximaal) een jaar verlengen tot het kind meerderjarig is.
Totaal ondertoezichtstelling
Ondertoezichtstelling
Ondertoezichtstelling is een gezag beperkende maatregel. Als de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt en vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of als ouders de hulp niet accepteren, dan kan de rechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie een ondertoezichtstelling uitspreken. Het kind krijgt dan een gezinsvoogd toegewezen van een Gecertificeerde Instelling. Deze persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, maar hun gezag wordt door de maatregel gedeeltelijk ingeperkt. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die de gezinsvoogd geeft.

Toelichting: In principe blijft het kind thuis wonen. De rechter kan ook besluiten het kind (tijdelijk) uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar. De rechter kan de duur telkens met (maximaal) een jaar verlengen tot het kind meerderjarig is.
Voorlopige ondertoezichtstelling
Als een kind acuut gevaar loopt en snel uit huis geplaatst moet worden, kan de Raad voor de Kinderbescherming de rechter om een voorlopige ondertoezichtstelling met een machtiging uithuisplaatsing verzoeken. Ouders en kind worden door de gezinsvoogd begeleid.

Toelichting: de maatregel duurt ten hoogste drie maanden. Tijdens de voorlopige ondertoezichtstelling zet de Raad het onderzoek voort.
Voogdij
Bij voogdij is het gezag van ouders beëindigd en overgedragen aan een instelling of pleegouder als voogd. De maatregel wordt opgelegd als een kind zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de ouder niet in staat is de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen, binnen een voor het kind aanvaardbare termijn, of als de ouder het gezag misbruikt. De rechter bepaalt dan dat een ander voor bepaalde of onbepaalde tijd het gezag over het kind krijgt. De voogdij zal meestal uitgevoerd worden door een Gecertificeerde Instelling. Het kind wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis.
Totaal voogdij
Reguliere voogdij
Voorlopige voogdij
Bij voorlopige voogdij wordt door de kinderrechter de wettelijke vertegenwoordiging en de verzorging van een minderjarige voorlopig overgedragen aan een Gecertificeerde Instelling omdat er sprake is van een crisissituatie in het ouderlijk gezin. Dit ter voorkoming van ernstig gevaar voor de zedelijke of geestelijke belangen of voor de gezondheid van de minderjarige.

Toelichting: De duur van voorlopige voogdij kan variëren van één dag (bijvoorbeeld bij een noodzakelijke medische ingreep) tot enkele jaren.
Tijdelijke voogdij
Tijdelijke voogdij is een maatregel die wordt toegepast als gevolg van een gezagsvacuüm, bijvoorbeeld als de ouders langdurig verblijven in het buitenland of als de ouders zijn overleden.
Jeugdreclassering
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
Totaal jeugdreclassering
Toezicht en begeleiding: gedwongen kader
Verplichte maatregel van jeugdreclassering met als doel te voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat (recidiveert) en hem/haar te begeleiden in een positieve ontwikkelingsrichting. Dit gebeurt onder meer door middel van zinvolle dagbesteding (school of werk) en vrijetijdsbesteding. Ook kan via deze maatregel begeleiding geboden worden op het gebied van wonen, budgetteren, sociale vaardigheden en hulp bij verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek.

Toelichting: Deze maatregel wordt opgelegd door de kinderrechter. De maatregel kan bijvoorbeeld worden opgelegd tijdens of na een taakstraf, bij een voorwaardelijke invrijheidstelling of na een strafrechtelijke interventie (‘nazorg’). De proeftijd voor minderjarigen is gesteld op twee jaar en de jeugdreclasseringsmaatregel wordt dan ook veelal voor de duur van die twee jaar opgelegd. Verlenging met één jaar is mogelijk.
Toezicht en begeleiding: vrijwillig
Vrijwillige maatregel van jeugdreclassering. Als de jongere en de ouders bereid zijn mee te werken, kan de jeugdreclassering hulpverlening in het vrijwillig kader opstarten met als doel te voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat (recidiveert) en hem/haar te begeleiden in een positieve ontwikkelingsrichting. Dit gebeurt onder meer door middel van zinvolle dagbesteding (school of werk) en vrijetijdsbesteding. Ook kan via deze maatregel begeleiding geboden worden op het gebied van wonen, budgetteren, sociale vaardigheden en hulp bij verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek.

Toelichting: De jongere heeft de mogelijkheid gebruik te maken van de vrijwillige maatregel T&B in afwachting van de zitting in het geval van een voorlopige hechtenis, tijdens of na detentie of een PIJ-maatregel (in beide gevallen: plaatsing in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI)). De maatregel kan worden aangevraagd door de Raad van de Kinderbescherming of het OM. De maatregel heeft een duur van zes maanden en kan eenmaal verlengd worden met zes maanden. Formeel is deze reclasseringsmaatregel vrijwillig, maar de begeleiding door de jeugdreclasseerder is niet vrijblijvend. Bij onttrekking aan de begeleiding kan dit leiden tot een zwaardere reactie.
Individuele trajectbegeleiding HardeKern
De Individuele trajectbegeleiding Harde Kern is een intensief begeleidingstraject voor jongeren met een structureel crimineel gedrag. ITB Harde Kern is een alternatief voor detentie. Als de jongere niet wil deelnemen aan dit traject of als de jongere zich in dit traject niet aan de afspraken houdt, dan volgt alsnog onvoorwaardelijke detentie.

ITB Harde Kern kan worden gezien als een extramurale vorm van detentie. De jongere krijgt een strikt dagrooster, waar hij of zij zich van minuut tot minuut aan moet houden. Daarop wordt streng gecontroleerd. De jeugdreclassering werkt in deze maatregel intensief samen met de politie in een duidelijk omschreven taak- en rolverdeling. Daarnaast werkt de Jeugdreclassering ook intensief samen met gezin, school, vriendenkring en werkplek van de jongere en zet zich in om deze als steun voor de jongere te activeren. Binnen de maatregel kunnen ook programma’s worden opgelegd zoals agressietraining, sociale vaardigheidstraining en een leer- en werktraject.

Toelichting: ITB Harde Kern wordt opgelegd door de rechter of het OM. De maatregel heeft een duur van zes maanden en kan met 6 maanden worden verlengd. Na ITB Harde Kern krijgt de jongere begeleiding vanuit het gewone programma van jeugdreclassering.
Individuele trajectbegeleiding Criem
De individuele trajectbegeleiding CRIEM (Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden) is een individueel begeleidingstraject voor jongeren van allochtone afkomst die één of meer meerdere lichte delicten hebben gepleegd. Deze vorm van begeleiding wordt toegepast als een gebrekkige integratie van de jongere en / of diens ouders mogelijke factor is voor het plegen van criminaliteit. ITB Criem wordt gezien als preventief traject met als doel het bevorderen van de integratie, om te voorkomen dat de jongere terugvalt in crimineel gedrag. Wanneer de jongere zich niet aan de afspraken houdt, kan de kinderrechter alsnog detentie opleggen.
Toelichting: ITB CRIEM wordt opgelegd door de rechter of het OM. De maatregel heeft een duur van drie maanden en kan met drie maanden worden verlengd. NA ITB CRIEM krijgt de jongere begeleiding vanuit het gewone programma van jeugdreclassering.
Scholings- en trainingsprogramma
Scholing- en trainingsprogramma is een maatregel voor jongeren die een groot deel van hun detentiestraf hebben uitgezeten. De jongere krijgt dan begeleiding gedurende het proefverlof, met als doel re-integratie en resocialisatie in de maatschappij. Gedurende het Scholings- en trainingsprogramma woont de jongere bij ouders of verzorgers thuis, of zelfstandig onder begeleiding.
Toelichting: aanvragen voor de deelname aan een scholings- en trainingsprogramma worden door de directeur van de Justitiële Jeugdinrichting schriftelijk ingediend bij de minister.
De maatregel heeft een duur van drie maanden en kan eenmaal verlengd worden met drie maanden.
Gedragsbeïnvloedende maatregel
De gedragsbeïnvloedende maatregel is een zeer strenge maatregel, bedoeld voor veelplegers en harde kern jongeren, maar ook voor first offenders die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd. De maatregel heeft tot doel het gedrag van de jongere in positieve zin te beïnvloeden (bijvoorbeeld door jeugd-ggz of jeugd-verslavingszorg) om recidive te voorkomen en herintegratie in de samenleving mogelijk te maken. De maatregel richt zich, meer dan reguliere jeugdreclassering, ook op de omgeving van de jongere, zoals ouders, broers en zussen.

Toelichting: De maatregel kan worden opgelegd door de rechter en duurt minimaal zes maanden en maximaal twaalf maanden. De maatregel kan eenmaal worden verlengd voor ten hoogste dezelfde tijd als waarvoor zij in eerste instantie was opgelegd.
Voorbereid. gedragsbeïnvloed. maatregel
Voorbereiding gedragsbeïnvloedende maatregel
Door de gecertificeerde instellingen uitgevoerde maatregelen met als doel de voorbereiding en de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de maatregel.
Jongeren met alleen ZIN (relatief)
Jongeren met uitsluitend zorg die door de gemeente direct wordt vergoed aan de zorgverlener.
Totaal jongeren met alleen ZIN
Jeugdhulp
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Totaal jeugdhulp
Jeugdhulp zonder verblijf
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische-, psychosociale- en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jongere slaapt thuis. In ieder geval formeel. Het kan zijn dat de jongere bij opa en oma slaapt of bij iemand anders, echter dit is dan niet formeel zo geregeld.
Totaal jeugdhulp zonder verblijf
Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam
Wijk- of buurtteam
Nagenoeg elke gemeente werkt met de inzet van wijk- of buurtteams. Soms beperken deze teams zich tot het coördineren van de hulp aan de jongere, maar veelal bieden deze teams ook zelf hulp.
Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam
Totaal niet uitgevoerd
Totaal niet uitgevoerd door wijk- of buurtteams
Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder
Ambulante jeugdhulp op locatie betreft ambulante hulp of groepsgesprekken op het kantoor waarbij in principe één (algemene) expertise tegelijkertijd binnen de hulpverlening wordt ingezet.
Daghulp op locatie van de aanbieder
Bij daghulp is een begeleider of hulpverlener minimaal een dagdeel in de nabije omgeving van de jongere. De hulp kan individueel plaatsvinden, maar ook in een groep. Dagbesteding en dagstructurering vallen hier ook onder. Daghulp vindt plaats op de locatie van de aanbieder. Een belangrijk kenmerk van de dagbehandeling is dat een multidisciplinair team voor de dagbehandeling wordt ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om een combinatie van fysiotherapie, gedragstherapie en psychotherapie die tijdens de dagbehandeling wordt ingezet.
Jeugdhulp in het netwerk van de jongere
Jeugdhulp in het netwerk van de jongere vindt plaats bij de jongere thuis, op school of elders in het netwerk van de jongere. In ieder geval niet op locatie bij de aanbieder. De intensiteit kan variëren van één of enkele tot 24 uur per dag.
Jeugdhulp met verblijf
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische-, psychosociale- en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft elders. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
Totaal jeugdhulp met verblijf
Pleegzorg
Vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een pleegzorgaanbieder.
Gezinsgericht
Alle vormen van verblijf die een gezinssituatie benaderen, maar geen pleegzorg zijn. Te denken valt aan gezinshuizen, logeerhuizen en zorgboerderijen waar overnacht wordt.
Gesloten plaatsing
De jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of op basis van een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen)
Ander verblijf bij jeugdhulpaanbieder
De jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. In feite betreft het alle vormen van verblijf die niet onder een van de voorgaande categorieën vallen. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining.
Jeugdbescherming
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.
Totaal jeugdbescherming
Ondertoezichtstelling
Ondertoezichtstelling is een gezag beperkende maatregel. Als de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt en vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of als ouders de hulp niet accepteren, dan kan de rechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie een ondertoezichtstelling uitspreken. Het kind krijgt dan een gezinsvoogd toegewezen van een Gecertificeerde Instelling. Deze persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, maar hun gezag wordt door de maatregel gedeeltelijk ingeperkt. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die de gezinsvoogd geeft.

Toelichting: In principe blijft het kind thuis wonen. De rechter kan ook besluiten het kind (tijdelijk) uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar. De rechter kan de duur telkens met (maximaal) een jaar verlengen tot het kind meerderjarig is.
Totaal ondertoezichtstelling
Ondertoezichtstelling
Ondertoezichtstelling is een gezag beperkende maatregel. Als de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt en vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of als ouders de hulp niet accepteren, dan kan de rechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie een ondertoezichtstelling uitspreken. Het kind krijgt dan een gezinsvoogd toegewezen van een Gecertificeerde Instelling. Deze persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, maar hun gezag wordt door de maatregel gedeeltelijk ingeperkt. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die de gezinsvoogd geeft.

Toelichting: In principe blijft het kind thuis wonen. De rechter kan ook besluiten het kind (tijdelijk) uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar. De rechter kan de duur telkens met (maximaal) een jaar verlengen tot het kind meerderjarig is.
Voorlopige ondertoezichtstelling
Als een kind acuut gevaar loopt en snel uit huis geplaatst moet worden, kan de Raad voor de Kinderbescherming de rechter om een voorlopige ondertoezichtstelling met een machtiging uithuisplaatsing verzoeken. Ouders en kind worden door de gezinsvoogd begeleid.

Toelichting: de maatregel duurt ten hoogste drie maanden. Tijdens de voorlopige ondertoezichtstelling zet de Raad het onderzoek voort.
Voogdij
Bij voogdij is het gezag van ouders beëindigd en overgedragen aan een instelling of pleegouder als voogd. De maatregel wordt opgelegd als een kind zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de ouder niet in staat is de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen, binnen een voor het kind aanvaardbare termijn, of als de ouder het gezag misbruikt. De rechter bepaalt dan dat een ander voor bepaalde of onbepaalde tijd het gezag over het kind krijgt. De voogdij zal meestal uitgevoerd worden door een Gecertificeerde Instelling. Het kind wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis.
Totaal voogdij
Reguliere voogdij
Voorlopige voogdij
Bij voorlopige voogdij wordt door de kinderrechter de wettelijke vertegenwoordiging en de verzorging van een minderjarige voorlopig overgedragen aan een Gecertificeerde Instelling omdat er sprake is van een crisissituatie in het ouderlijk gezin. Dit ter voorkoming van ernstig gevaar voor de zedelijke of geestelijke belangen of voor de gezondheid van de minderjarige.

Toelichting: De duur van voorlopige voogdij kan variëren van één dag (bijvoorbeeld bij een noodzakelijke medische ingreep) tot enkele jaren.
Tijdelijke voogdij
Tijdelijke voogdij is een maatregel die wordt toegepast als gevolg van een gezagsvacuüm, bijvoorbeeld als de ouders langdurig verblijven in het buitenland of als de ouders zijn overleden.
Jeugdreclassering
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
Totaal jeugdreclassering
Toezicht en begeleiding: gedwongen kader
Verplichte maatregel van jeugdreclassering met als doel te voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat (recidiveert) en hem/haar te begeleiden in een positieve ontwikkelingsrichting. Dit gebeurt onder meer door middel van zinvolle dagbesteding (school of werk) en vrijetijdsbesteding. Ook kan via deze maatregel begeleiding geboden worden op het gebied van wonen, budgetteren, sociale vaardigheden en hulp bij verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek.

Toelichting: Deze maatregel wordt opgelegd door de kinderrechter. De maatregel kan bijvoorbeeld worden opgelegd tijdens of na een taakstraf, bij een voorwaardelijke invrijheidstelling of na een strafrechtelijke interventie (‘nazorg’). De proeftijd voor minderjarigen is gesteld op twee jaar en de jeugdreclasseringsmaatregel wordt dan ook veelal voor de duur van die twee jaar opgelegd. Verlenging met één jaar is mogelijk.
Toezicht en begeleiding: vrijwillig
Vrijwillige maatregel van jeugdreclassering. Als de jongere en de ouders bereid zijn mee te werken, kan de jeugdreclassering hulpverlening in het vrijwillig kader opstarten met als doel te voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat (recidiveert) en hem/haar te begeleiden in een positieve ontwikkelingsrichting. Dit gebeurt onder meer door middel van zinvolle dagbesteding (school of werk) en vrijetijdsbesteding. Ook kan via deze maatregel begeleiding geboden worden op het gebied van wonen, budgetteren, sociale vaardigheden en hulp bij verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek.

Toelichting: De jongere heeft de mogelijkheid gebruik te maken van de vrijwillige maatregel T&B in afwachting van de zitting in het geval van een voorlopige hechtenis, tijdens of na detentie of een PIJ-maatregel (in beide gevallen: plaatsing in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI)). De maatregel kan worden aangevraagd door de Raad van de Kinderbescherming of het OM. De maatregel heeft een duur van zes maanden en kan eenmaal verlengd worden met zes maanden. Formeel is deze reclasseringsmaatregel vrijwillig, maar de begeleiding door de jeugdreclasseerder is niet vrijblijvend. Bij onttrekking aan de begeleiding kan dit leiden tot een zwaardere reactie.
Individuele trajectbegeleiding HardeKern
De Individuele trajectbegeleiding Harde Kern is een intensief begeleidingstraject voor jongeren met een structureel crimineel gedrag. ITB Harde Kern is een alternatief voor detentie. Als de jongere niet wil deelnemen aan dit traject of als de jongere zich in dit traject niet aan de afspraken houdt, dan volgt alsnog onvoorwaardelijke detentie.

ITB Harde Kern kan worden gezien als een extramurale vorm van detentie. De jongere krijgt een strikt dagrooster, waar hij of zij zich van minuut tot minuut aan moet houden. Daarop wordt streng gecontroleerd. De jeugdreclassering werkt in deze maatregel intensief samen met de politie in een duidelijk omschreven taak- en rolverdeling. Daarnaast werkt de Jeugdreclassering ook intensief samen met gezin, school, vriendenkring en werkplek van de jongere en zet zich in om deze als steun voor de jongere te activeren. Binnen de maatregel kunnen ook programma’s worden opgelegd zoals agressietraining, sociale vaardigheidstraining en een leer- en werktraject.

Toelichting: ITB Harde Kern wordt opgelegd door de rechter of het OM. De maatregel heeft een duur van zes maanden en kan met 6 maanden worden verlengd. Na ITB Harde Kern krijgt de jongere begeleiding vanuit het gewone programma van jeugdreclassering.
Individuele trajectbegeleiding Criem
De individuele trajectbegeleiding CRIEM (Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden) is een individueel begeleidingstraject voor jongeren van allochtone afkomst die één of meer meerdere lichte delicten hebben gepleegd. Deze vorm van begeleiding wordt toegepast als een gebrekkige integratie van de jongere en / of diens ouders mogelijke factor is voor het plegen van criminaliteit. ITB Criem wordt gezien als preventief traject met als doel het bevorderen van de integratie, om te voorkomen dat de jongere terugvalt in crimineel gedrag. Wanneer de jongere zich niet aan de afspraken houdt, kan de kinderrechter alsnog detentie opleggen.
Toelichting: ITB CRIEM wordt opgelegd door de rechter of het OM. De maatregel heeft een duur van drie maanden en kan met drie maanden worden verlengd. NA ITB CRIEM krijgt de jongere begeleiding vanuit het gewone programma van jeugdreclassering.
Scholings- en trainingsprogramma
Scholing- en trainingsprogramma is een maatregel voor jongeren die een groot deel van hun detentiestraf hebben uitgezeten. De jongere krijgt dan begeleiding gedurende het proefverlof, met als doel re-integratie en resocialisatie in de maatschappij. Gedurende het Scholings- en trainingsprogramma woont de jongere bij ouders of verzorgers thuis, of zelfstandig onder begeleiding.
Toelichting: aanvragen voor de deelname aan een scholings- en trainingsprogramma worden door de directeur van de Justitiële Jeugdinrichting schriftelijk ingediend bij de minister.
De maatregel heeft een duur van drie maanden en kan eenmaal verlengd worden met drie maanden.
Gedragsbeïnvloedende maatregel
De gedragsbeïnvloedende maatregel is een zeer strenge maatregel, bedoeld voor veelplegers en harde kern jongeren, maar ook voor first offenders die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd. De maatregel heeft tot doel het gedrag van de jongere in positieve zin te beïnvloeden (bijvoorbeeld door jeugd-ggz of jeugd-verslavingszorg) om recidive te voorkomen en herintegratie in de samenleving mogelijk te maken. De maatregel richt zich, meer dan reguliere jeugdreclassering, ook op de omgeving van de jongere, zoals ouders, broers en zussen.

Toelichting: De maatregel kan worden opgelegd door de rechter en duurt minimaal zes maanden en maximaal twaalf maanden. De maatregel kan eenmaal worden verlengd voor ten hoogste dezelfde tijd als waarvoor zij in eerste instantie was opgelegd.
Voorbereid. gedragsbeïnvloed. maatregel
Voorbereiding gedragsbeïnvloedende maatregel
Door de gecertificeerde instellingen uitgevoerde maatregelen met als doel de voorbereiding en de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de maatregel.
Jongeren met ZIN en PGB
Jeugdigen met zowel zorg in natura als via een persoonsgebonden budget.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB).
Totaal jongeren met ZIN en PGB
Jeugdhulp
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Totaal jeugdhulp
Jeugdhulp zonder verblijf
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische-, psychosociale- en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jongere slaapt thuis. In ieder geval formeel. Het kan zijn dat de jongere bij opa en oma slaapt of bij iemand anders, echter dit is dan niet formeel zo geregeld.
Totaal jeugdhulp zonder verblijf
Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam
Wijk- of buurtteam
Nagenoeg elke gemeente werkt met de inzet van wijk- of buurtteams. Soms beperken deze teams zich tot het coördineren van de hulp aan de jongere, maar veelal bieden deze teams ook zelf hulp.
Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam
Totaal niet uitgevoerd
Totaal niet uitgevoerd door wijk- of buurtteams
Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder
Ambulante jeugdhulp op locatie betreft ambulante hulp of groepsgesprekken op het kantoor waarbij in principe één (algemene) expertise tegelijkertijd binnen de hulpverlening wordt ingezet.
Daghulp op locatie van de aanbieder
Bij daghulp is een begeleider of hulpverlener minimaal een dagdeel in de nabije omgeving van de jongere. De hulp kan individueel plaatsvinden, maar ook in een groep. Dagbesteding en dagstructurering vallen hier ook onder. Daghulp vindt plaats op de locatie van de aanbieder. Een belangrijk kenmerk van de dagbehandeling is dat een multidisciplinair team voor de dagbehandeling wordt ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om een combinatie van fysiotherapie, gedragstherapie en psychotherapie die tijdens de dagbehandeling wordt ingezet.
Jeugdhulp in het netwerk van de jongere
Jeugdhulp in het netwerk van de jongere vindt plaats bij de jongere thuis, op school of elders in het netwerk van de jongere. In ieder geval niet op locatie bij de aanbieder. De intensiteit kan variëren van één of enkele tot 24 uur per dag.
Jeugdhulp met verblijf
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische-, psychosociale- en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft elders. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
Totaal jeugdhulp met verblijf
Pleegzorg
Vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een pleegzorgaanbieder.
Gezinsgericht
Alle vormen van verblijf die een gezinssituatie benaderen, maar geen pleegzorg zijn. Te denken valt aan gezinshuizen, logeerhuizen en zorgboerderijen waar overnacht wordt.
Gesloten plaatsing
De jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of op basis van een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen)
Ander verblijf bij jeugdhulpaanbieder
De jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. In feite betreft het alle vormen van verblijf die niet onder een van de voorgaande categorieën vallen. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining.
Jeugdbescherming
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.
Totaal jeugdbescherming
Ondertoezichtstelling
Ondertoezichtstelling is een gezag beperkende maatregel. Als de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt en vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of als ouders de hulp niet accepteren, dan kan de rechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie een ondertoezichtstelling uitspreken. Het kind krijgt dan een gezinsvoogd toegewezen van een Gecertificeerde Instelling. Deze persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, maar hun gezag wordt door de maatregel gedeeltelijk ingeperkt. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die de gezinsvoogd geeft.

Toelichting: In principe blijft het kind thuis wonen. De rechter kan ook besluiten het kind (tijdelijk) uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar. De rechter kan de duur telkens met (maximaal) een jaar verlengen tot het kind meerderjarig is.
Totaal ondertoezichtstelling
Ondertoezichtstelling
Ondertoezichtstelling is een gezag beperkende maatregel. Als de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt en vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of als ouders de hulp niet accepteren, dan kan de rechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie een ondertoezichtstelling uitspreken. Het kind krijgt dan een gezinsvoogd toegewezen van een Gecertificeerde Instelling. Deze persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, maar hun gezag wordt door de maatregel gedeeltelijk ingeperkt. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die de gezinsvoogd geeft.

Toelichting: In principe blijft het kind thuis wonen. De rechter kan ook besluiten het kind (tijdelijk) uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar. De rechter kan de duur telkens met (maximaal) een jaar verlengen tot het kind meerderjarig is.
Voorlopige ondertoezichtstelling
Als een kind acuut gevaar loopt en snel uit huis geplaatst moet worden, kan de Raad voor de Kinderbescherming de rechter om een voorlopige ondertoezichtstelling met een machtiging uithuisplaatsing verzoeken. Ouders en kind worden door de gezinsvoogd begeleid.

Toelichting: de maatregel duurt ten hoogste drie maanden. Tijdens de voorlopige ondertoezichtstelling zet de Raad het onderzoek voort.
Voogdij
Bij voogdij is het gezag van ouders beëindigd en overgedragen aan een instelling of pleegouder als voogd. De maatregel wordt opgelegd als een kind zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de ouder niet in staat is de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen, binnen een voor het kind aanvaardbare termijn, of als de ouder het gezag misbruikt. De rechter bepaalt dan dat een ander voor bepaalde of onbepaalde tijd het gezag over het kind krijgt. De voogdij zal meestal uitgevoerd worden door een Gecertificeerde Instelling. Het kind wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis.
Totaal voogdij
Reguliere voogdij
Voorlopige voogdij
Bij voorlopige voogdij wordt door de kinderrechter de wettelijke vertegenwoordiging en de verzorging van een minderjarige voorlopig overgedragen aan een Gecertificeerde Instelling omdat er sprake is van een crisissituatie in het ouderlijk gezin. Dit ter voorkoming van ernstig gevaar voor de zedelijke of geestelijke belangen of voor de gezondheid van de minderjarige.

Toelichting: De duur van voorlopige voogdij kan variëren van één dag (bijvoorbeeld bij een noodzakelijke medische ingreep) tot enkele jaren.
Tijdelijke voogdij
Tijdelijke voogdij is een maatregel die wordt toegepast als gevolg van een gezagsvacuüm, bijvoorbeeld als de ouders langdurig verblijven in het buitenland of als de ouders zijn overleden.
Jeugdreclassering
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
Totaal jeugdreclassering
Toezicht en begeleiding: gedwongen kader
Verplichte maatregel van jeugdreclassering met als doel te voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat (recidiveert) en hem/haar te begeleiden in een positieve ontwikkelingsrichting. Dit gebeurt onder meer door middel van zinvolle dagbesteding (school of werk) en vrijetijdsbesteding. Ook kan via deze maatregel begeleiding geboden worden op het gebied van wonen, budgetteren, sociale vaardigheden en hulp bij verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek.

Toelichting: Deze maatregel wordt opgelegd door de kinderrechter. De maatregel kan bijvoorbeeld worden opgelegd tijdens of na een taakstraf, bij een voorwaardelijke invrijheidstelling of na een strafrechtelijke interventie (‘nazorg’). De proeftijd voor minderjarigen is gesteld op twee jaar en de jeugdreclasseringsmaatregel wordt dan ook veelal voor de duur van die twee jaar opgelegd. Verlenging met één jaar is mogelijk.
Toezicht en begeleiding: vrijwillig
Vrijwillige maatregel van jeugdreclassering. Als de jongere en de ouders bereid zijn mee te werken, kan de jeugdreclassering hulpverlening in het vrijwillig kader opstarten met als doel te voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat (recidiveert) en hem/haar te begeleiden in een positieve ontwikkelingsrichting. Dit gebeurt onder meer door middel van zinvolle dagbesteding (school of werk) en vrijetijdsbesteding. Ook kan via deze maatregel begeleiding geboden worden op het gebied van wonen, budgetteren, sociale vaardigheden en hulp bij verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek.

Toelichting: De jongere heeft de mogelijkheid gebruik te maken van de vrijwillige maatregel T&B in afwachting van de zitting in het geval van een voorlopige hechtenis, tijdens of na detentie of een PIJ-maatregel (in beide gevallen: plaatsing in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI)). De maatregel kan worden aangevraagd door de Raad van de Kinderbescherming of het OM. De maatregel heeft een duur van zes maanden en kan eenmaal verlengd worden met zes maanden. Formeel is deze reclasseringsmaatregel vrijwillig, maar de begeleiding door de jeugdreclasseerder is niet vrijblijvend. Bij onttrekking aan de begeleiding kan dit leiden tot een zwaardere reactie.
Individuele trajectbegeleiding HardeKern
De Individuele trajectbegeleiding Harde Kern is een intensief begeleidingstraject voor jongeren met een structureel crimineel gedrag. ITB Harde Kern is een alternatief voor detentie. Als de jongere niet wil deelnemen aan dit traject of als de jongere zich in dit traject niet aan de afspraken houdt, dan volgt alsnog onvoorwaardelijke detentie.

ITB Harde Kern kan worden gezien als een extramurale vorm van detentie. De jongere krijgt een strikt dagrooster, waar hij of zij zich van minuut tot minuut aan moet houden. Daarop wordt streng gecontroleerd. De jeugdreclassering werkt in deze maatregel intensief samen met de politie in een duidelijk omschreven taak- en rolverdeling. Daarnaast werkt de Jeugdreclassering ook intensief samen met gezin, school, vriendenkring en werkplek van de jongere en zet zich in om deze als steun voor de jongere te activeren. Binnen de maatregel kunnen ook programma’s worden opgelegd zoals agressietraining, sociale vaardigheidstraining en een leer- en werktraject.

Toelichting: ITB Harde Kern wordt opgelegd door de rechter of het OM. De maatregel heeft een duur van zes maanden en kan met 6 maanden worden verlengd. Na ITB Harde Kern krijgt de jongere begeleiding vanuit het gewone programma van jeugdreclassering.
Individuele trajectbegeleiding Criem
De individuele trajectbegeleiding CRIEM (Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden) is een individueel begeleidingstraject voor jongeren van allochtone afkomst die één of meer meerdere lichte delicten hebben gepleegd. Deze vorm van begeleiding wordt toegepast als een gebrekkige integratie van de jongere en / of diens ouders mogelijke factor is voor het plegen van criminaliteit. ITB Criem wordt gezien als preventief traject met als doel het bevorderen van de integratie, om te voorkomen dat de jongere terugvalt in crimineel gedrag. Wanneer de jongere zich niet aan de afspraken houdt, kan de kinderrechter alsnog detentie opleggen.
Toelichting: ITB CRIEM wordt opgelegd door de rechter of het OM. De maatregel heeft een duur van drie maanden en kan met drie maanden worden verlengd. NA ITB CRIEM krijgt de jongere begeleiding vanuit het gewone programma van jeugdreclassering.
Scholings- en trainingsprogramma
Scholing- en trainingsprogramma is een maatregel voor jongeren die een groot deel van hun detentiestraf hebben uitgezeten. De jongere krijgt dan begeleiding gedurende het proefverlof, met als doel re-integratie en resocialisatie in de maatschappij. Gedurende het Scholings- en trainingsprogramma woont de jongere bij ouders of verzorgers thuis, of zelfstandig onder begeleiding.
Toelichting: aanvragen voor de deelname aan een scholings- en trainingsprogramma worden door de directeur van de Justitiële Jeugdinrichting schriftelijk ingediend bij de minister.
De maatregel heeft een duur van drie maanden en kan eenmaal verlengd worden met drie maanden.
Gedragsbeïnvloedende maatregel
De gedragsbeïnvloedende maatregel is een zeer strenge maatregel, bedoeld voor veelplegers en harde kern jongeren, maar ook voor first offenders die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd. De maatregel heeft tot doel het gedrag van de jongere in positieve zin te beïnvloeden (bijvoorbeeld door jeugd-ggz of jeugd-verslavingszorg) om recidive te voorkomen en herintegratie in de samenleving mogelijk te maken. De maatregel richt zich, meer dan reguliere jeugdreclassering, ook op de omgeving van de jongere, zoals ouders, broers en zussen.

Toelichting: De maatregel kan worden opgelegd door de rechter en duurt minimaal zes maanden en maximaal twaalf maanden. De maatregel kan eenmaal worden verlengd voor ten hoogste dezelfde tijd als waarvoor zij in eerste instantie was opgelegd.
Voorbereid. gedragsbeïnvloed. maatregel
Voorbereiding gedragsbeïnvloedende maatregel
Door de gecertificeerde instellingen uitgevoerde maatregelen met als doel de voorbereiding en de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de maatregel.
Jongeren met ZIN en PGB (relatief)
Jeugdigen met zowel zorg in natura als via een persoonsgebonden budget.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB).
Totaal jongeren met ZIN en PGB
Jeugdhulp
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Totaal jeugdhulp
Jeugdhulp zonder verblijf
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische-, psychosociale- en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jongere slaapt thuis. In ieder geval formeel. Het kan zijn dat de jongere bij opa en oma slaapt of bij iemand anders, echter dit is dan niet formeel zo geregeld.
Totaal jeugdhulp zonder verblijf
Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam
Wijk- of buurtteam
Nagenoeg elke gemeente werkt met de inzet van wijk- of buurtteams. Soms beperken deze teams zich tot het coördineren van de hulp aan de jongere, maar veelal bieden deze teams ook zelf hulp.
Niet uitgevoerd door wijk- of buurtteam
Totaal niet uitgevoerd
Totaal niet uitgevoerd door wijk- of buurtteams
Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder
Ambulante jeugdhulp op locatie betreft ambulante hulp of groepsgesprekken op het kantoor waarbij in principe één (algemene) expertise tegelijkertijd binnen de hulpverlening wordt ingezet.
Daghulp op locatie van de aanbieder
Bij daghulp is een begeleider of hulpverlener minimaal een dagdeel in de nabije omgeving van de jongere. De hulp kan individueel plaatsvinden, maar ook in een groep. Dagbesteding en dagstructurering vallen hier ook onder. Daghulp vindt plaats op de locatie van de aanbieder. Een belangrijk kenmerk van de dagbehandeling is dat een multidisciplinair team voor de dagbehandeling wordt ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om een combinatie van fysiotherapie, gedragstherapie en psychotherapie die tijdens de dagbehandeling wordt ingezet.
Jeugdhulp in het netwerk van de jongere
Jeugdhulp in het netwerk van de jongere vindt plaats bij de jongere thuis, op school of elders in het netwerk van de jongere. In ieder geval niet op locatie bij de aanbieder. De intensiteit kan variëren van één of enkele tot 24 uur per dag.
Jeugdhulp met verblijf
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische-, psychosociale- en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft elders. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
Totaal jeugdhulp met verblijf
Pleegzorg
Vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een pleegzorgaanbieder.
Gezinsgericht
Alle vormen van verblijf die een gezinssituatie benaderen, maar geen pleegzorg zijn. Te denken valt aan gezinshuizen, logeerhuizen en zorgboerderijen waar overnacht wordt.
Gesloten plaatsing
De jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of op basis van een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen)
Ander verblijf bij jeugdhulpaanbieder
De jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. In feite betreft het alle vormen van verblijf die niet onder een van de voorgaande categorieën vallen. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining.
Jeugdbescherming
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.
Totaal jeugdbescherming
Ondertoezichtstelling
Ondertoezichtstelling is een gezag beperkende maatregel. Als de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt en vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of als ouders de hulp niet accepteren, dan kan de rechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie een ondertoezichtstelling uitspreken. Het kind krijgt dan een gezinsvoogd toegewezen van een Gecertificeerde Instelling. Deze persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, maar hun gezag wordt door de maatregel gedeeltelijk ingeperkt. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die de gezinsvoogd geeft.

Toelichting: In principe blijft het kind thuis wonen. De rechter kan ook besluiten het kind (tijdelijk) uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar. De rechter kan de duur telkens met (maximaal) een jaar verlengen tot het kind meerderjarig is.
Totaal ondertoezichtstelling
Ondertoezichtstelling
Ondertoezichtstelling is een gezag beperkende maatregel. Als de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt en vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of als ouders de hulp niet accepteren, dan kan de rechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie een ondertoezichtstelling uitspreken. Het kind krijgt dan een gezinsvoogd toegewezen van een Gecertificeerde Instelling. Deze persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, maar hun gezag wordt door de maatregel gedeeltelijk ingeperkt. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die de gezinsvoogd geeft.

Toelichting: In principe blijft het kind thuis wonen. De rechter kan ook besluiten het kind (tijdelijk) uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar. De rechter kan de duur telkens met (maximaal) een jaar verlengen tot het kind meerderjarig is.
Voorlopige ondertoezichtstelling
Als een kind acuut gevaar loopt en snel uit huis geplaatst moet worden, kan de Raad voor de Kinderbescherming de rechter om een voorlopige ondertoezichtstelling met een machtiging uithuisplaatsing verzoeken. Ouders en kind worden door de gezinsvoogd begeleid.

Toelichting: De maatregel duurt ten hoogste drie maanden. Tijdens de voorlopige ondertoezichtstelling zet de Raad het onderzoek voort.
Voogdij
Bij voogdij is het gezag van ouders beëindigd en overgedragen aan een instelling of pleegouder als voogd. De maatregel wordt opgelegd als een kind zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de ouder niet in staat is de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen, binnen een voor het kind aanvaardbare termijn, of als de ouder het gezag misbruikt. De rechter bepaalt dan dat een ander voor bepaalde of onbepaalde tijd het gezag over het kind krijgt. De voogdij zal meestal uitgevoerd worden door een Gecertificeerde Instelling. Het kind wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis.
Totaal voogdij
Reguliere voogdij
Voorlopige voogdij
Bij voorlopige voogdij wordt door de kinderrechter de wettelijke vertegenwoordiging en de verzorging van een minderjarige voorlopig overgedragen aan een Gecertificeerde Instelling omdat er sprake is van een crisissituatie in het ouderlijk gezin. Dit ter voorkoming van ernstig gevaar voor de zedelijke of geestelijke belangen of voor de gezondheid van de minderjarige.

Toelichting: De duur van voorlopige voogdij kan variëren van één dag (bijvoorbeeld bij een noodzakelijke medische ingreep) tot enkele jaren.
Tijdelijke voogdij
Tijdelijke voogdij is een maatregel die wordt toegepast als gevolg van een gezagsvacuüm, bijvoorbeeld als de ouders langdurig verblijven in het buitenland of als de ouders zijn overleden.
Jeugdreclassering
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
Totaal jeugdreclassering
Toezicht en begeleiding: gedwongen kader
Verplichte maatregel van jeugdreclassering met als doel te voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat (recidiveert) en hem/haar te begeleiden in een positieve ontwikkelingsrichting. Dit gebeurt onder meer door middel van zinvolle dagbesteding (school of werk) en vrijetijdsbesteding. Ook kan via deze maatregel begeleiding geboden worden op het gebied van wonen, budgetteren, sociale vaardigheden en hulp bij verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek.

Toelichting: Deze maatregel wordt opgelegd door de kinderrechter. De maatregel kan bijvoorbeeld worden opgelegd tijdens of na een taakstraf, bij een voorwaardelijke invrijheidstelling of na een strafrechtelijke interventie (‘nazorg’). De proeftijd voor minderjarigen is gesteld op twee jaar en de jeugdreclasseringsmaatregel wordt dan ook veelal voor de duur van die twee jaar opgelegd. Verlenging met één jaar is mogelijk.
Toezicht en begeleiding: vrijwillig
Vrijwillige maatregel van jeugdreclassering. Als de jongere en de ouders bereid zijn mee te werken, kan de jeugdreclassering hulpverlening in het vrijwillig kader opstarten met als doel te voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat (recidiveert) en hem/haar te begeleiden in een positieve ontwikkelingsrichting. Dit gebeurt onder meer door middel van zinvolle dagbesteding (school of werk) en vrijetijdsbesteding. Ook kan via deze maatregel begeleiding geboden worden op het gebied van wonen, budgetteren, sociale vaardigheden en hulp bij verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek.

Toelichting: De jongere heeft de mogelijkheid gebruik te maken van de vrijwillige maatregel T&B in afwachting van de zitting in het geval van een voorlopige hechtenis, tijdens of na detentie of een PIJ-maatregel (in beide gevallen: plaatsing in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI)). De maatregel kan worden aangevraagd door de Raad van de Kinderbescherming of het OM. De maatregel heeft een duur van zes maanden en kan eenmaal verlengd worden met zes maanden. Formeel is deze reclasseringsmaatregel vrijwillig, maar de begeleiding door de jeugdreclasseerder is niet vrijblijvend. Bij onttrekking aan de begeleiding kan dit leiden tot een zwaardere reactie.
Individuele trajectbegeleiding HardeKern
De Individuele trajectbegeleiding Harde Kern is een intensief begeleidingstraject voor jongeren met een structureel crimineel gedrag. ITB Harde Kern is een alternatief voor detentie. Als de jongere niet wil deelnemen aan dit traject of als de jongere zich in dit traject niet aan de afspraken houdt, dan volgt alsnog onvoorwaardelijke detentie.

ITB Harde Kern kan worden gezien als een extramurale vorm van detentie. De jongere krijgt een strikt dagrooster, waar hij of zij zich van minuut tot minuut aan moet houden. Daarop wordt streng gecontroleerd. De jeugdreclassering werkt in deze maatregel intensief samen met de politie in een duidelijk omschreven taak- en rolverdeling. Daarnaast werkt de Jeugdreclassering ook intensief samen met gezin, school, vriendenkring en werkplek van de jongere en zet zich in om deze als steun voor de jongere te activeren. Binnen de maatregel kunnen ook programma’s worden opgelegd zoals agressietraining, sociale vaardigheidstraining en een leer- en werktraject.

Toelichting: ITB Harde Kern wordt opgelegd door de rechter of het OM. De maatregel heeft een duur van zes maanden en kan met 6 maanden worden verlengd. Na ITB Harde Kern krijgt de jongere begeleiding vanuit het gewone programma van jeugdreclassering.
Individuele trajectbegeleiding Criem
De individuele trajectbegeleiding CRIEM (Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden) is een individueel begeleidingstraject voor jongeren van allochtone afkomst die één of meer meerdere lichte delicten hebben gepleegd. Deze vorm van begeleiding wordt toegepast als een gebrekkige integratie van de jongere en / of diens ouders mogelijke factor is voor het plegen van criminaliteit. ITB Criem wordt gezien als preventief traject met als doel het bevorderen van de integratie, om te voorkomen dat de jongere terugvalt in crimineel gedrag. Wanneer de jongere zich niet aan de afspraken houdt, kan de kinderrechter alsnog detentie opleggen.
Toelichting: ITB CRIEM wordt opgelegd door de rechter of het OM. De maatregel heeft een duur van drie maanden en kan met drie maanden worden verlengd. NA ITB CRIEM krijgt de jongere begeleiding vanuit het gewone programma van jeugdreclassering.
Scholings- en trainingsprogramma
Scholing- en trainingsprogramma is een maatregel voor jongeren die een groot deel van hun detentiestraf hebben uitgezeten. De jongere krijgt dan begeleiding gedurende het proefverlof, met als doel re-integratie en resocialisatie in de maatschappij. Gedurende het Scholings- en trainingsprogramma woont de jongere bij ouders of verzorgers thuis, of zelfstandig onder begeleiding.
Toelichting: aanvragen voor de deelname aan een scholings- en trainingsprogramma worden door de directeur van de Justitiële Jeugdinrichting schriftelijk ingediend bij de minister.
De maatregel heeft een duur van drie maanden en kan eenmaal verlengd worden met drie maanden.
Gedragsbeïnvloedende maatregel
De gedragsbeïnvloedende maatregel is een zeer strenge maatregel, bedoeld voor veelplegers en harde kern jongeren, maar ook voor first offenders die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd. De maatregel heeft tot doel het gedrag van de jongere in positieve zin te beïnvloeden (bijvoorbeeld door jeugd-ggz of jeugd-verslavingszorg) om recidive te voorkomen en herintegratie in de samenleving mogelijk te maken. De maatregel richt zich, meer dan reguliere jeugdreclassering, ook op de omgeving van de jongere, zoals ouders, broers en zussen.

Toelichting: De maatregel kan worden opgelegd door de rechter en duurt minimaal zes maanden en maximaal twaalf maanden. De maatregel kan eenmaal worden verlengd voor ten hoogste dezelfde tijd als waarvoor zij in eerste instantie was opgelegd.
Voorbereid. gedragsbeïnvloed. maatregel
Voorbereiding gedragsbeïnvloedende maatregel
Door de gecertificeerde instellingen uitgevoerde maatregelen met als doel de voorbereiding en de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de maatregel.