Jongeren met jeugdzorg; Zorg in natura, Persoonsgebonden budget, 2015-2017


Deze tabel bevat cijfers over het aantal jongeren dat jeugdzorg heeft gekregen naar de financieringsvormen Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB). De jongeren worden ook weergegeven als percentage van het totaal aantal jongeren. De aantallen jongeren zijn uit te splitsen naar leeftijd en geslacht en naar de verantwoordelijke gemeente volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2017

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Nieuwe cijfers worden niet meer toegevoegd wegens stopzetting van deze tabel.

Wijzigingen per 7 november 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 31 oktober 2018:
De labels bij de relatieve cijfers over het aantal jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn aangepast. Deze sluiten nu aan de op de berekende percentages die worden weergegeven ten opzicht van het totaal aantal jongeren tussen de 0 en 23 jaar.

Wijzigingen per 30 april 2018:
In eerdere publicaties was het mogelijk Corop-gebieden te selecteren terwijl daar geen data voor aanwezig waren. Vanaf nu zijn Corop-gebieden niet meer te selecteren.

Wijzigingen per 23 juni 2017:
De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio's zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen 'pleegzorg' en 'ambulante hulp in het netwerk van de jongere' zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. De tabel wordt grotendeels opgevolgd door de tabellen 'Kerncijfers over jeugdzorg' en 'Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken, volume'. Zie de links in paragraaf 3.

Jongeren met jeugdzorg; Zorg in natura, Persoonsgebonden budget, 2015-2017

Geslacht Leeftijd Regio's Perioden Totaal jongeren met jeugdzorg (aantal) Totaal jongeren met jeugdzorg (relatief) (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen PGB (aantal) Jongeren met alleen PGB (relatief) (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZINTotaal jongeren met alleen ZIN (aantal) Jongeren met alleen ZINJeugdhulpTotaal jeugdhulp (aantal) JeugdhulpJeugdhulp zonder verblijfTotaal jeugdhulp zonder verblijf (aantal) JeugdhulpJeugdhulp zonder verblijfUitgevoerd door het wijk- of buurtteam (aantal) Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamTotaal niet uitgevoerd (aantal) Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamAmbulante jeugdhulp op locatie aanbieder (aantal) Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamDaghulp op locatie van de aanbieder (aantal) Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamJeugdhulp in het netwerk van de jongere (aantal) JeugdhulpJeugdhulp met verblijfTotaal jeugdhulp met verblijf (aantal) JeugdhulpJeugdhulp met verblijfPleegzorg (aantal) JeugdhulpJeugdhulp met verblijfGezinsgericht (aantal) JeugdhulpJeugdhulp met verblijfGesloten plaatsing (aantal) JeugdhulpJeugdhulp met verblijfAnder verblijf bij jeugdhulpaanbieder (aantal) Jongeren met alleen ZINJeugdbeschermingTotaal jeugdbescherming (aantal) JeugdbeschermingOndertoezichtstellingTotaal ondertoezichtstelling (aantal) JeugdbeschermingOndertoezichtstellingOndertoezichtstelling (aantal) JeugdbeschermingOndertoezichtstellingVoorlopige ondertoezichtstelling (aantal) JeugdbeschermingVoogdijTotaal voogdij (aantal) JeugdbeschermingVoogdijReguliere voogdij (aantal) JeugdbeschermingVoogdijVoorlopige voogdij (aantal) JeugdbeschermingVoogdijTijdelijke voogdij (aantal) Jongeren met alleen ZINJeugdreclasseringTotaal jeugdreclassering (aantal) Jongeren met alleen ZINJeugdreclasseringToezicht en begeleiding: gedwongen kader (aantal) Jongeren met alleen ZINJeugdreclasseringToezicht en begeleiding: vrijwillig (aantal) Jongeren met alleen ZINJeugdreclasseringIndividuele trajectbegeleiding HardeKern (aantal) Jongeren met alleen ZINJeugdreclasseringIndividuele trajectbegeleiding Criem (aantal) Jongeren met alleen ZINJeugdreclasseringScholings- en trainingsprogramma (aantal) Jongeren met alleen ZINJeugdreclasseringGedragsbeïnvloedende maatregel (aantal) Jongeren met alleen ZINJeugdreclasseringVoorbereid. gedragsbeïnvloed. maatregel (aantal) Jongeren met alleen ZIN (relatief)Totaal jongeren met alleen ZIN (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief)JeugdhulpTotaal jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 23 jaar) JeugdhulpJeugdhulp zonder verblijfTotaal jeugdhulp zonder verblijf (in % van alle jongeren tot 23 jaar) JeugdhulpJeugdhulp zonder verblijfUitgevoerd door het wijk- of buurtteam (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamTotaal niet uitgevoerd (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamAmbulante jeugdhulp op locatie aanbieder (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamDaghulp op locatie van de aanbieder (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamJeugdhulp in het netwerk van de jongere (in % van alle jongeren tot 23 jaar) JeugdhulpJeugdhulp met verblijfTotaal jeugdhulp met verblijf (in % van alle jongeren tot 23 jaar) JeugdhulpJeugdhulp met verblijfPleegzorg (in % van alle jongeren tot 23 jaar) JeugdhulpJeugdhulp met verblijfGezinsgericht (in % van alle jongeren tot 23 jaar) JeugdhulpJeugdhulp met verblijfGesloten plaatsing (in % van alle jongeren tot 23 jaar) JeugdhulpJeugdhulp met verblijfAnder verblijf bij jeugdhulpaanbieder (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief)JeugdbeschermingTotaal jeugdbescherming (in % van alle jongeren tot 23 jaar) JeugdbeschermingOndertoezichtstellingTotaal ondertoezichtstelling (in % van alle jongeren tot 23 jaar) JeugdbeschermingOndertoezichtstellingOndertoezichtstelling (in % van alle jongeren tot 23 jaar) JeugdbeschermingOndertoezichtstellingVoorlopige ondertoezichtstelling (in % van alle jongeren tot 23 jaar) JeugdbeschermingVoogdijTotaal voogdij (in % van alle jongeren tot 23 jaar) JeugdbeschermingVoogdijReguliere voogdij (in % van alle jongeren tot 23 jaar) JeugdbeschermingVoogdijVoorlopige voogdij (in % van alle jongeren tot 23 jaar) JeugdbeschermingVoogdijTijdelijke voogdij (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief)JeugdreclasseringTotaal jeugdreclassering (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief)JeugdreclasseringToezicht en begeleiding: gedwongen kader (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief)JeugdreclasseringToezicht en begeleiding: vrijwillig (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief)JeugdreclasseringIndividuele trajectbegeleiding HardeKern (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief)JeugdreclasseringIndividuele trajectbegeleiding Criem (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief)JeugdreclasseringScholings- en trainingsprogramma (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief)JeugdreclasseringGedragsbeïnvloedende maatregel (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met alleen ZIN (relatief)JeugdreclasseringVoorbereid. gedragsbeïnvloed. maatregel (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGBTotaal jongeren met ZIN en PGB (aantal) Jongeren met ZIN en PGBJeugdhulpTotaal jeugdhulp (aantal) JeugdhulpJeugdhulp zonder verblijfTotaal jeugdhulp zonder verblijf (aantal) 69 JeugdhulpJeugdhulp zonder verblijfUitgevoerd door het wijk- of buurtteam (aantal) 70 Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamTotaal niet uitgevoerd (aantal) 71 Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamAmbulante jeugdhulp op locatie aanbieder (aantal) 72 Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamDaghulp op locatie van de aanbieder (aantal) 73 Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamJeugdhulp in het netwerk van de jongere (aantal) 74 JeugdhulpJeugdhulp met verblijfTotaal jeugdhulp met verblijf (aantal) 75 JeugdhulpJeugdhulp met verblijfPleegzorg (aantal) 76 JeugdhulpJeugdhulp met verblijfGezinsgericht (aantal) 77 JeugdhulpJeugdhulp met verblijfGesloten plaatsing (aantal) 78 JeugdhulpJeugdhulp met verblijfAnder verblijf bij jeugdhulpaanbieder (aantal) 79 Jongeren met ZIN en PGBJeugdbeschermingTotaal jeugdbescherming (aantal) JeugdbeschermingOndertoezichtstellingTotaal ondertoezichtstelling (aantal) 81 JeugdbeschermingOndertoezichtstellingOndertoezichtstelling (aantal) 82 JeugdbeschermingOndertoezichtstellingVoorlopige ondertoezichtstelling (aantal) 83 JeugdbeschermingVoogdijTotaal voogdij (aantal) 84 JeugdbeschermingVoogdijReguliere voogdij (aantal) 85 JeugdbeschermingVoogdijVoorlopige voogdij (aantal) 86 JeugdbeschermingVoogdijTijdelijke voogdij (aantal) 87 Jongeren met ZIN en PGBJeugdreclasseringTotaal jeugdreclassering (aantal) Jongeren met ZIN en PGBJeugdreclasseringToezicht en begeleiding: gedwongen kader (aantal) Jongeren met ZIN en PGBJeugdreclasseringToezicht en begeleiding: vrijwillig (aantal) Jongeren met ZIN en PGBJeugdreclasseringIndividuele trajectbegeleiding HardeKern (aantal) Jongeren met ZIN en PGBJeugdreclasseringIndividuele trajectbegeleiding Criem (aantal) Jongeren met ZIN en PGBJeugdreclasseringScholings- en trainingsprogramma (aantal) Jongeren met ZIN en PGBJeugdreclasseringGedragsbeïnvloedende maatregel (aantal) Jongeren met ZIN en PGBJeugdreclasseringVoorbereid. gedragsbeïnvloed. maatregel (aantal) Jongeren met ZIN en PGB (relatief)Totaal jongeren met ZIN en PGB (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief)JeugdhulpTotaal jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 23 jaar) JeugdhulpJeugdhulp zonder verblijfTotaal jeugdhulp zonder verblijf (in % van alle jongeren tot 23 jaar) 98 JeugdhulpJeugdhulp zonder verblijfUitgevoerd door het wijk- of buurtteam (in % van alle jongeren tot 23 jaar) 99 Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamTotaal niet uitgevoerd (in % van alle jongeren tot 23 jaar) 100 Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamAmbulante jeugdhulp op locatie aanbieder (in % van alle jongeren tot 23 jaar) 101 Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamDaghulp op locatie van de aanbieder (in % van alle jongeren tot 23 jaar) 102 Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamJeugdhulp in het netwerk van de jongere (in % van alle jongeren tot 23 jaar) 103 JeugdhulpJeugdhulp met verblijfTotaal jeugdhulp met verblijf (in % van alle jongeren tot 23 jaar) 104 JeugdhulpJeugdhulp met verblijfPleegzorg (in % van alle jongeren tot 23 jaar) 105 JeugdhulpJeugdhulp met verblijfGezinsgericht (in % van alle jongeren tot 23 jaar) 106 JeugdhulpJeugdhulp met verblijfGesloten plaatsing (in % van alle jongeren tot 23 jaar) 107 JeugdhulpJeugdhulp met verblijfAnder verblijf bij jeugdhulpaanbieder (in % van alle jongeren tot 23 jaar) 108 Jongeren met ZIN en PGB (relatief)JeugdbeschermingTotaal jeugdbescherming (in % van alle jongeren tot 23 jaar) JeugdbeschermingOndertoezichtstellingTotaal ondertoezichtstelling (in % van alle jongeren tot 23 jaar) 110 JeugdbeschermingOndertoezichtstellingOndertoezichtstelling (in % van alle jongeren tot 23 jaar) 111 JeugdbeschermingOndertoezichtstellingVoorlopige ondertoezichtstelling (in % van alle jongeren tot 23 jaar) 112 JeugdbeschermingVoogdijTotaal voogdij (in % van alle jongeren tot 23 jaar) 113 JeugdbeschermingVoogdijReguliere voogdij (in % van alle jongeren tot 23 jaar) 114 JeugdbeschermingVoogdijVoorlopige voogdij (in % van alle jongeren tot 23 jaar) 115 JeugdbeschermingVoogdijTijdelijke voogdij (in % van alle jongeren tot 23 jaar) 116 Jongeren met ZIN en PGB (relatief)JeugdreclasseringTotaal jeugdreclassering (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief)JeugdreclasseringToezicht en begeleiding: gedwongen kader (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief)JeugdreclasseringToezicht en begeleiding: vrijwillig (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief)JeugdreclasseringIndividuele trajectbegeleiding HardeKern (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief)JeugdreclasseringIndividuele trajectbegeleiding Criem (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief)JeugdreclasseringScholings- en trainingsprogramma (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief)JeugdreclasseringGedragsbeïnvloedende maatregel (in % van alle jongeren tot 23 jaar) Jongeren met ZIN en PGB (relatief)JeugdreclasseringVoorbereid. gedragsbeïnvloed. maatregel (in % van alle jongeren tot 23 jaar)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2017 419.580 9,4 7.315 0,2 396.495 384.160 364.725 76.840 312.860 270.565 24.985 54.795 43.710 21.135 4.915 2.530 20.355 38.565 28.680 28.230 1.840 11.160 10.890 380 55 9.935 8.870 2.260 275 210 . 25 25 8,9 8,6 8,2 1,7 7,0 6,1 0,6 1,2 1,0 0,5 0,1 0,1 0,5 0,9 0,6 0,6 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 . 0,0 0,0 15.765 15.655 15.065 4.795 12.995 10.940 2.345 3.205 2.475 825 410 120 1.430 890 480 475 25 430 430 . . 200 170 60 . . . . . 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 0,0 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuid-Nederland (LD) 2017 83.020 9,3 1.885 0,2 78.235 75.725 71.750 8.700 66.815 57.450 5.585 12.490 8.495 3.870 960 495 4.080 7.865 5.835 5.755 330 2.260 2.205 75 15 1.855 1.565 490 65 40 . . . 8,8 8,5 8,1 1,0 7,5 6,5 0,6 1,4 1,0 0,4 0,1 0,1 0,5 0,9 0,7 0,6 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 . . . 2.900 2.875 2.750 605 2.495 2.030 470 660 405 105 65 15 265 125 65 65 . 60 60 . . 40 30 10 . . . . . 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 0,0 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Limburg (PV) 2017 27.005 10,7 375 0,1 25.780 24.885 23.840 3.655 21.885 18.840 2.245 4.310 2.695 1.340 180 205 1.240 2.885 2.315 2.285 105 640 625 25 10 675 630 110 45 20 . . . 10,2 9,8 9,4 1,4 8,7 7,5 0,9 1,7 1,1 0,5 0,1 0,1 0,5 1,1 0,9 0,9 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 . . . 850 845 825 305 710 590 130 165 80 30 15 . 40 40 20 20 . 20 20 . . 15 10 . . . . . . 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Heerlen 2017 2.455 13,4 20 0,1 2.395 2.285 2.165 40 2.140 1.740 235 640 355 155 15 30 190 365 320 315 25 50 50 . . 90 85 15 10 . . . . 13,0 12,4 11,8 0,2 11,6 9,5 1,3 3,5 1,9 0,8 0,1 0,2 1,0 2,0 1,7 1,7 0,1 0,3 0,3 . . 0,5 0,5 0,1 0,1 . . . . 35 35 35 . 35 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,2 0,2 . 0,2 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Maastricht 2017 2.730 8,8 45 0,1 2.605 2.505 2.390 35 2.380 2.040 180 535 310 155 30 10 135 305 265 265 10 50 50 . . 95 90 10 . . . . . 8,4 8,0 7,7 0,1 7,6 6,5 0,6 1,7 1,0 0,5 0,1 0,0 0,4 1,0 0,8 0,8 0,0 0,2 0,2 . . 0,3 0,3 0,0 . . . . . 80 80 80 . 80 70 . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 0,3 . 0,3 0,2 . 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Noord-Limburg (JZ) 2017 6.755 10,2 115 0,2 6.465 6.190 5.925 425 5.750 4.995 700 855 555 270 45 55 250 735 565 560 15 180 170 10 . 175 165 15 15 . . . . 9,7 9,3 8,9 0,6 8,7 7,5 1,1 1,3 0,8 0,4 0,1 0,1 0,4 1,1 0,9 0,8 0,0 0,3 0,3 0,0 . 0,3 0,2 0,0 0,0 . . . . 175 170 165 10 160 115 40 45 25 10 . . 10 10 . . . 10 10 . . . . . . . . . . 0,3 0,3 0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 . . . 0,0 0,0 . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuid-Limburg (JZ) 2017 13.860 10,5 245 0,2 13.250 12.780 12.160 130 12.100 10.370 1.035 2.755 1.665 805 90 115 795 1.595 1.330 1.310 80 305 300 10 . 410 380 75 25 10 . . . 10,1 9,7 9,2 0,1 9,2 7,9 0,8 2,1 1,3 0,6 0,1 0,1 0,6 1,2 1,0 1,0 0,1 0,2 0,2 0,0 . 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 . . . 360 355 345 . 345 300 45 60 35 15 . . 15 15 . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 0,3 . 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 . . 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Midden-Limburg Oost (JZ) 2017 3.580 12,3 . . 3.415 3.310 3.210 1.775 2.260 1.935 285 430 300 170 15 25 120 355 280 275 10 85 85 . . 60 60 10 . . . . . 11,7 11,4 11,0 6,1 7,8 6,6 1,0 1,5 1,0 0,6 0,1 0,1 0,4 1,2 1,0 0,9 0,0 0,3 0,3 . . 0,2 0,2 0,0 . . . . . 160 160 160 150 105 85 25 25 15 . . . 10 10 . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 . . . 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Midden-Limburg West (JZ) 2017 2.680 11,2 10 0,0 2.515 2.475 2.425 1.320 1.655 1.425 220 260 165 90 30 10 65 195 135 135 . 65 65 . . 25 25 . . . . . . 10,5 10,4 10,1 5,5 6,9 6,0 0,9 1,1 0,7 0,4 0,1 0,0 0,3 0,8 0,6 0,6 . 0,3 0,3 . . 0,1 0,1 . . . . . . 155 150 150 140 100 85 20 30 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens