Afvalwaterzuiv. bij bedrijven; installaties type slibontwatering, 1993-2016


Deze tabel bevat de cijfers van de aantallen en ontwerpcapaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallaties van particuliere bedrijven. Bij particuliere afvalwaterzuivering gaat het om bedrijven en instellingen die over een eigen zuiveringsinstallatie beschikken. Het betreft hoofdzakelijk bedrijven in de industrie, energievoorziening, waterbedrijven en afvalbeheer, groothandel en vervoer. De gegevens zijn gepubliceerd naar ontwateringstype van het zuiveringsslib.

Gegevens beschikbaar van 1993 tot 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 19 april 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Afvalwaterzuiv. bij bedrijven; installaties type slibontwatering, 1993-2016

Methode van slibontwatering Perioden Zuiveringsinstallaties naar typeTotaal zuiveringsinstallaties (aantal) Zuiveringsinstallaties naar typeMechanische zuiveringsinstallaties (aantal) Zuiveringsinstallaties naar typeFysisch-chemische zuiveringsinstallaties (aantal) Zuiveringsinstallaties naar typeBiologische zuiveringsinstallatiesTotaal biologische installaties (aantal) Capaciteit zuiveringsinstallatiesCorresponderend aantal installaties (aantal) Capaciteit zuiveringsinstallatiesTotaal capaciteit alle processen (1 000 i.e.)
Natte afvoer 2005 35 1 11 23 26 1.378
Natte afvoer 2010 42 2 13 27 27 850
Natte afvoer 2015 44 2 11 31 30 991
Natte afvoer 2016 44 2 11 31 30 991
Droogbedden 2005 8 1 1 6 7 385
Droogbedden 2010 8 1 1 6 7 385
Droogbedden 2015 5 1 1 3 4 18
Droogbedden 2016 5 1 1 3 4 18
Lagunes 2005 11 0 0 11 11 936
Lagunes 2010 8 0 0 8 8 869
Lagunes 2015 10 0 0 10 10 1.213
Lagunes 2016 10 0 0 10 10 1.213
Overige natuurlijke ontwatering 2005 50 8 24 18 18 483
Overige natuurlijke ontwatering 2010 58 8 26 24 24 603
Overige natuurlijke ontwatering 2015 58 7 21 30 32 732
Overige natuurlijke ontwatering 2016 59 6 21 32 33 740
Zeefbandpers 2005 45 0 6 39 41 3.691
Zeefbandpers 2010 38 1 6 31 32 3.258
Zeefbandpers 2015 39 0 6 33 36 2.902
Zeefbandpers 2016 37 0 6 31 34 2.769
Filterpers 2005 198 5 177 16 20 2.601
Filterpers 2010 169 7 140 22 28 3.192
Filterpers 2015 146 6 117 23 25 2.866
Filterpers 2016 138 6 108 24 24 2.855
Centrifuge 2005 69 3 19 47 45 3.716
Centrifuge 2010 71 1 15 55 46 3.708
Centrifuge 2015 67 1 16 50 44 3.740
Centrifuge 2016 65 2 12 51 45 3.715
Overige kunstmatige ontwatering 2005 22 2 11 9 11 1.200
Overige kunstmatige ontwatering 2010 24 1 12 11 12 1.314
Overige kunstmatige ontwatering 2015 22 1 9 12 14 1.566
Overige kunstmatige ontwatering 2016 21 1 8 12 14 1.566
Bron: CBS.
Verklaring van tekens